A bubnování zesiluje…

…Cheney, Rumsfeld a Bolton už nejsou ve vyjednávací pozici, ale přesto to vypadá, jako by události směřovaly ke stejnému vyústění, jež tito pánové obhajovali už v roce 2007.