Kdo jsou to ti ultraortodoxní Židé?

Neexistuje žádné pojítko ani mezi těmi, kdo o šábesu rozpoutávají násilnosti, a starými chasidskými rodinami z Haify a Netanije, které pracují a platí daně. A není nic společného mezi těmito rodinami a rabíny ze strany Šas, kteří vyzývají Izraelce, aby se vrhli na víru.