G.M. Tamás: Kde jsme udělali chybu

Když mi končilo volební období, začal jsem si uvědomovat, co se kolem mě děje. Nebyl to jen maďarský problém. Od Sibiře po Prahu, od Alma-Aty po východní Berlín to bylo všude stejné. Ekonomika se netransformovala, ale destruovala. Nepřišli jsme s novým kapitalismem, ale s černou dírou.