Světová válka proti drogám na ústupu

Mezinárodní tažení proti černému trhu s drogami se podle všeho dostává do zcela nové fáze s tím, jak se ve světě začíná prosazovat nový trend – dekriminalizace. Stále více států a vlád si začíná uvědomovat, že není správné zavírat uživatele drog do vězení jako zločince.