Všechny stimulační cesty vedou do Číny

Pokud se má někdy zvýšit agregátní poptávka, může impulz vzejít pouze z jediného místa. Tímto místem není Evropa ani Japonsko, kde jsou dluhy ještě vyšší než v USA – a demografické podmínky pro jejich obsluhu méně příznivé. Spíše jsou to rozvíjející se trhy, jako je Čína.