Atentáty CIA a Pinochet

Program Bushovy vlády, který CIA opravňoval k zabíjení skutečných či domnělých teroristů po celém světě, může pamětníkům v lecčems připomínat Pinochetovu Operaci Kondor.