Poslední dny dolaru?

K převodu dolaru na SDR by docházelo mimo trh, a tak by nevyvíjel tlak na snižování hodnoty dolaru. Členské země by obdržely aktivum, které by bylo stabilnější než dolar, neboť by se zakládalo na koši měn, takže by zajišťovalo větší ochranu proti ztrátám.