Vzestup pekingského konsensu

…diplomatický a ekonomický realismus je něčím více než jen pouhým opakem neokonzervativního řinčení zbraněmi z let George W. Bushe. Je to snaha uvadající mocnosti využívat svých omezených schopností hospodárnějším způsobem.