Dokument: Charta 2008

Skupina odpůrců stávajícího politického systému v Číně zveřejnila 10. prosince 2008, tedy v den šedesátého výročí přijetí Všeobecné deklarace lidských práv, takzvanou Chartu 08 – dokument nazvaný a v některých východiscích přímo koncipovaný dle naší Charty 77.