Českodrážní pašije

Z deníčku homeopaticky léčeného psychotika. Cosi jako nepříliš podařený fejeton o jedné události se soudní dohrou. Zdravotně osvětová vložka. Neplánované outsiderství na kousek vlastní kůže.