Bojová modlitba Rusů

Ne, sire, bohem vyvolený národ na Zemi jsou židé. Proto jsou nazýváni otroky a služebníky Božími. Ale tihle barbaři, to jsou Boží vnuci. U nich je s Bohem odvěká příbuznost a vřelé příbuzenské vztahy. To je něco zcela jiného, sire, jak sám chápete. A kdo je Bohu bližší, otrok nebo vnuk? A komu se více promíjí?