SSN: Aktuální přehled krátkozraké politiky

Teprve po nějaké době se v celé nahotě ukazuje nepříjemná pravda, že všechny tyto pokusy donutit Rusko k válce byly jen poslední možností. Nebylo tomu tak. Z tohoto důvodu nastal mezi „celým západním civilizovaným lidstvem“ naprostý zmatek. Některé části západní civilizace, které nedostaly potřebný impuls k jednotě na půdě boje proti „agresivnímu Rusku“, se začnou násilně zabíjet navzájem, přičemž nezapomenou rituálně opěvovat jednotu „civilizovaného Západu“ před hrozbou „východních barbarů“.

 
 

Humor z našeho města

Začít je nutno od ohromné práce lotyšské vlády při zajišťování řádné lékařské péče pro potenciální pacienty. Poté, co obdržela od EU celkem 2,7 mld. eur prostřednictvím různých kanálů a fondů, z nichž zacílila na COVID celých 245 milionů, otevřela za šest měsíců ne 52 (padesát dva) nemocnic a ani oddělení v nemocnicích – ale lůžek, avšak zcela úplně osvobozených od jakéhokoliv ruského vlivu a až po okraj naplněných západní demokracií. Poté, co si po tak intenzivní práci setřela pot z čela, přešla lotyšská vláda na preventivní opatření.