Retro: Cena za levnost

Při požáru textilní továrny v Bangladéši zahynulo 120 lidí. Zpráva, která se do našich médií dostala jenom proto, že jich bylo 120 najednou.

 

Malá česká kulturní revoluce

Tady nejde jen o nějakého Klause (čert ho vem), tady o to, že čím dál tím víc našich spoluobčanů se necítí vázáno jakýmikoliv pravidly a je stále silněji přesvědčeno, že má právo ba povinnost sáhnout po násilí.

 

Co jste dokázali?

Představte si, co všechno za třicet let od převzetí moci v roce 1948 do roku 1978 dokázali v dobrém i zlém komunisti, a teď mi řekněte, páni demokraté, co jste za stejných třicet let dokázali vy?

 

Retro: Nelžete si do kapsy, lidé nezapomínají

Představte si burziána, který nakupuje či prodává akcie na základě dvacet let starých indikátorů, představte si řidiče, který dává přednost dvacet let staré mapě před včera aktualizovanou navigací, představte si lékaře, který léčí podle zdravotního stavu, který měl pacient před dvaceti lety.

 

Rozdělená společnost

Zatím to nikdo z nich neřekl na plná ústa, ale nabízí se logická úvaha, že ti, kteří na rozdělenou společnost žehrají, by zřejmě nejraději měli společnost sjednocenou. Sjednocenou pod jednou stranou, jednou vládou a jedním praporem – tím jejich.

 
 
 
 

Retro: Konec asociála z přesvědčení

Dnes oznámil rezignaci ministr práce sociálních věcí Drábek, muž, který byl bytostně přesvědčen o tom, že na chudý lid musí být přísnost, a jehož jméno kongeniálně souznělo s jeho představou o fungování svěřeného ministerstva: dráb a karabáč.