To je přece něco úplně jiného!

Nejkomičtější je pozorovat, jak „liberálové“, kteří sami očkovali ruské společnosti nepřízeň k donašečství (zvláště ve 30. letech), se pokouší omlouvat takový jev v USA, které jsou neměnným vzorem, hodným napodobování v očích demokratické společnosti.