Co je po čtvrt století jinak?

Každý z nás pamětníků má asi na nejdůležitější rozdíly mezi dneškem a předsametem jiný názor, mě však z toho vyšlo následujících 10 nejdůležitějších rozdílů.

1. Svoboda slova

Dříve : Nebylo možné bez následků říct nic proti ruské okupaci, straně vládě

Dnes : Není možné bez následků říct prakticky nic proti oficiální verzi historie (zejména vybraným partiím), nepříjemné pravdy o etnických skupinách, imigraci nebo homosexuálech. Můžeme říct ledacos proti dnešní elitě, systému, spojencích a oficiální ideologii, ale bude to překážkou na cestě ve společenském žebříčku

2. Političtí vězni a právní systém

Dříve : Vcelku úzká skupina, obsahují zahraniční agenty (celý top disident), zneuznané exkomunisty, pomatence a pár idealistů. Přiřazení do této skupiny prováděly soudy na základě politického zadání. Právo bylo mocenský nástroj strany, jen v oblasti obecné kriminality celkem spravedlivé

Dnes : Vcelku úzká skupina, obsahující nacionalisty, odpůrce multikultu, pomatence a pár idealistů. Přiřazení do této skupiny provádějí soudy na základě politického zadání. Právo je politické a ekonomické oblasti mocenský nástroj elity, jinde hluboce zkorumpované, nepředvídatelné a nespravedlivé ke slabším

3. Politika

Dříve : Princip komunistických voleb díky tzv. Národní frontě popíral samu podstatu toho slova. Absolutní ztráta suverenity v zahraničně politických záležitostech (CCCP), ve vnitřních věcech relativní suverenita i dobách faktické sovětské okupace. Okupanti po nás chtěli hlavně verbální souhlas s politikou, netahali nás do svých imperiálních válek

Dnes : Volit můžeme teoreticky kohokoli, avšak obdoba Národní fronty existuje. Strana či hnutí může být rozpuštěno (zakázáno) na základě velmi pochybných argumentů a mechanismy voleb jsou nastaveny tak, aby k vítězství byly potřebné velké peníze a přístup k médiím. Mimosystémové skupiny nemají praktickou šanci. Naprostá a totální ztráta suverenity, jak v zahraniční politice (USA, EU) tak ve vnitřních věcech (EU). Parlament pouhým „prohlasovávajím“ strojkem na rozhodnutí učiněná mimo vliv občanů tohoto státu, demokracie je vyloučena již na teoretické úrovni. Koloniální mocnosti chtějí nejen naši verbální podporu, ale i přímou účast na jejich imperiálním vražděním. Zdání tzv. „občanské“ společnosti pomáhají vytvářet tzv. nevládní organizace, bohatě financované globální elitou, státem nebo zahraničními vlivovými fondy. Nastolující a protlačující agendy v hlubokém rozporu v přáním většiny občanů (multikulti, buzerantismus, pozitivní diskriminace, destrukce školství, pseudoekologie …) .

4. Ideologie a média

Dříve : Uzákoněná a vše objímající, tvrdě vyžadovaná. Média pod absolutní a otevřenou kontrolou strany, přímá cenzura. Informační monopol strany, jednotná, amatérská a primitivní propaganda

Dnes : Mírně omezený informační monopol elity. Bohatá, profesionální a sofistikovaná propaganda, částečně úspěšná u mladé generace (podobnost s tou bolševickou v 50. letech). Ideologie povolující odchylky v „mezích zákona“, podstatné prvky uzákoněny a trestně stíhatelné. Celoplošná média pod absolutní kontrolou ekonomické a politické elity, snaha vytvořit iluzi svobody slova, nezávislosti a otevřenosti. Cenzuru nahradila, z důvodu strachu či ekonomických výhod, autocenzura. Vznik alternativních médií hlavně díky internetu, jejich vliv je však velmi omezený.

5. Kultura

Dříve : Průsečík ideologické války. Prakticky všichni protagonisté servilně sloužili režimu. Ta hrstka, co neposluhovala patřila buď ke kulturnímu braku (viz Plastici) nebo byla vymazána. Asi jediným svobodnějším počinem jakési minimální úrovně bylo písničkářské a trampsko-folkové hnutí

Dnes : Máme skoro libovolnou kulturu, která existuje. Prakticky všichni protagonisté oficiálního hlavního proudu servilně slouží stávajícímu režimu. Bolševičtí umělci se“zdemokratizovali“, často si nechali i soudem potvrdit, že nebyli u STB, a zase jsou elitou národa. Odvážnější odpůrci jsou opět za písničky zavíráni, ti opatrnější (Nohavica nebo popřevratový Kryl) nenápadně odsunuti na vedlejší kolej. Opět jsou za kulturu vydávány projekty čisté politické propagandy typu velmi pokleslé úrovně, např. Davida Černého či Pussy Riot.

6. Svoboda pohybu

Dříve : V rámci státu prakticky bez omezení, zahraničí zablokováno téměř nepropustně.

Dnes : Formální svoboda pohybu, prakticky tvrdě limitovaná příjmem. Ale to je asi přirozený stav.

7. Ekonomická svoboda

Dříve : Oficiálně žádná, neoficiálně jen v malé šedé ekonomice. Na druhou stranu většina soukromých staveb (domky, garáže, chaty) z ní pochází. Hluboké rovnostářství, neexistence skutečně chudých lidí ani skutečně bohatých. Spotřeba postradatelného zboží řízena nedostatkem, základní životní potřeby přístupné všem. Majetek držen centrálně, bez možnosti jeho úniku za hranice. Největší úspěch – fakticky fungující izolovaná ekonomika s relativně dobrou technickou vyspělostí.

Dnes : Oficiálně naprostá. Pro většinu obyvatel však znamená pouze právo (a často i povinnost) nechat se okrádat. Možnost prosazení se proti velkým, či snad dokonce globálním prakticky nulová. Extrémní příjmová nerovnost, bezdomovci, multimiliardáři, absolutní chudoba i nepředstavitelné bohatství. Spotřeba všeho řízena penězi, tím pádem někomu chybí i základní potraviny. Daňový poplatníci zbaveni prakticky veškerého majetku, ten nakonec většinově vyveden mimo republiku. Ztráta soběstačnosti prakticky ve všech oblastech, hlavně málo kvalifikovaná práce pro zahraniční „matky“, prudký pokles technické vyspělosti.

8. Školství

Dříve : Zideologizované, ale jinak věcně docela dobré. Hlavně v dřívějších dobách ideologická síta při přijímání studentů, avšak ekonomicky přístupné prakticky každému. Absolventi s jasně definovanou kvalifikací a stabilní úrovní

Dnes : Méně zideologizované, avšak věcně rok od roku horší. Otevřené, avšak omezeno sociální situací rodin. Obrovské počty studentů, velké procento nedokončí, často pochybná kvalita vzdělání.

9. Zdravotnictví

Dříve : Rovnostářské, limitované pouze ekonomickými a technologickými možnostmi prakticky izolovaného státu. Pragmatický zájem elity o zdravou populaci, jen ta je může udržet u moci a ekonomicky jim sloužit. Nadstandardy možné jen na základě zcela mimořádného společenského postavení či výjimečně šedou ekonomikou.

Dnes : Konec izolace přinesl velký rozvoj technické úrovně. Avšak zdravotnictví se stalo obchodem, léčebné postupy jsou podřízeny ekonomickým zájmům velkých hráčů. Je možno mít libovolný nadstandard, avšak částky často přesahu celoživotní příjem průměrného občana. Je-li pro Vaši diagnózu stanoveno „pojišťovna neproplácí“ a nejste zrovna hodně bohatý, máte smůlu

10. Životní prostředí

Dříve : Bezhlavé ničení a drancování v zájmu ekonomiky. Některé oblasti státu se staly prakticky neobyvatelné bez zdravotních následků.

Dnes : Výrazné zlepšení, i když problematická místa zůstávají (Severní Čechy, Ostravsko). Centrálně řízené pseudoekologické hnutí, jehož tunely devastují národní ekonomiku a přesouvají hodnoty ke spekulantům a globálním hráčům bez toho, aniž by docházelo k faktickému zlepšení. Pseudoekologická ideologie dosahuje iracionality a ekonomické destruktivity středověkého náboženství

Ano, změnilo se mnohé, něco k lepšímu, jiné k horšímu. Co však zůstalo, jsou principy moci, založené na propagandě (dnes již profesionální), lži a manipulaci. Oba systémy mají k demokracii sakramentsky daleko, oba se vyvíjejí/ly směrem, který si většina občanů nepřeje, ale nemá možnost to změnit. Stali jsme se sice „Západem“ ale vůbec není jisté, že se nestaneme účastníky nového pádu Římské říše.

Pozn.: Časy označované jako „dříve“ jsou myšleny 70. a 80. léta, která jsem zažil, nikoli doba revolučního teroru v 50. letech.

Převzato z Nautila

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
18 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Honza999
Honza999
17. 11. 2014 14:41

Poznámka k životnímu prostředí..

Oblasti neobyvatelné bez následku na zdraví nebyly pouze v ČSSR. Ono hnutí Zelených na západě vzniklo právě na základě toho, že i v (například) Německu byly stejně neobyvatelné oblasti. V jisté době byl Rýn mrtvou řekou a kdo do něj spadl (protože dobrovolně by tam nikdo nevlezl), se zlou se potázal.

cnemo
17. 11. 2014 14:58

Honza999 napsal Poznámka k životnímu prostředí.. Oblasti neobyvatelné bez následku na zdraví nebyly pouze v ČSSR. Ono hnutí Zelených na západě vzniklo právě na základě toho, že i v (například) Německu byly stejně neobyvatelné oblasti. V jisté době byl Rýn mrtvou řekou a kdo do něj spadl (protože dobrovolně by tam nikdo nevlezl), se zlou se potázal. To jistě, ale tu nejpodstatnější věc, tj. odsíření elektráren, mohla provést ČSSR daleko dříve. Stačilo v nejhorším koupit licenci a zbytek by československý průmysl zvládl levou zadní. Ničili jsme přírodu a sebe naprosto zbytečně. Na jedné straně jsme stavěli po světě technologické celky… Číst vice »

Honza999
Honza999
17. 11. 2014 15:23

To nebylo senilní demencí režimu… Režim za nic nemůže, vinni jsou LIDÉ.

Jan Jančura
Jan Jančura
17. 11. 2014 15:28

Určitě jim byl tento problém zřejmý – přinášel nejen škody na zdraví ale i v ekonomice, ale jak je chtěli řešit si dnes už přesně neuvědomuji.
Možná to bylo tím, že plánovali postupný útlum uhelných elektráren z důvodů rozsáhlé výstavby jaderných elektráren.
Bohužel velice schází objektivní rozbor 40 let reálného socializmu, ÚSTR se zabývá úplnými nesmysly, ale ne tím co by pro dnešní dobu mělo velký poznávací význam.

Jan Jančura
Jan Jančura
17. 11. 2014 15:44

K bodu 3 – S absolutním podřízením naší politiky politice SSSR to nebylo tak úplně jednoznačné – viz dříve Jugoslávie, pak Albánie, Rumunko z části i Maďarsko. Ono i v r. 1968 jsme si mohli dělat téměř všechno do té doby, než Brežněv získal 100% jistotu, že náš vývoj jednoznačně směřuje k tomu co pak nastalo v roce 1989. Byl si velice dobře vědom co za škody způsobí naše okupace, neměl však v podstatě jinou volbu, pokud to nechtěl vzdát, jak to vzdal Gorbačov za 20 let. K bodu 6 – cestování do některých „socialistických“ zemí nebylo omezováno. Paradoxem je… Číst vice »

Alena
Alena
17. 11. 2014 16:06

jedna věc je podstatná- socialistické propagandě v TV a rozhlasu tehdy nikdo nevěřil. Dnes jsou zejména mladí současnou propagandou velmi ovlivněni. Jak jsem se koukala na novinkách, tak mladí drželi červenou kartu a volali Zeman do koše. Byla to zcela masová akce. Žádné úvahy, rozhovory, polemiky, pro ně je to zcela jasné. Mladí jsou schopni poskakovat podle not CIA, prostě loutky

bbb
bbb
17. 11. 2014 16:14
Čen
Čen
17. 11. 2014 16:52

Nevím, kde jste žil, ale já žila na vesnici, kde se lidi strefovali do strany a vlády celkem veřejně, v hodpodách si dělali ze všeho legraci běžně a funkcionáři měli před obyčejným plabsem strach z toho, že by si plebs na ně mohl stěžovat. A nepamatuji si jediného, kdo by byl za to zavřen. A nejvíce si v dělali legraci z místního pomocníka VB a ten to bral celek sportovně. Protože, kdby opravdu zavírali za projevený verbální nedouhlas se stranou a vládou, kam by všechny ty lidi zavřelia kdo by asi pracoval? K cestování, jak kde. Moje anglická tchýně navštěvovala… Číst vice »

Čen
Čen
17. 11. 2014 16:57

Honza999 napsal

To nebylo senilní demencí režimu… Režim za nic nemůže, vinni jsou LIDÉ.

S tím naprosto souhlasím, pracovala jse v družstvu, kde všichni funkcionáři byli bývali největší sedláci a k tomu družstvu se připojila vesnička, odkud všechny sedláky vyhnali a v jejich statcích nadělali chlévy. První předseda družstva prohlásil, že raději vyžene dobytek do rybníka než aby jej dal do družstva a nakonec byl prohlášen nejlepším předsedou v okrese. je to jen o lidech, ti sedláci rozuměli hodpodaření a lidi to uznávali, proto družstvo šéfovali, v té druhé vesničce si holt vyřizovali účty. Každý režim je jen o lidech.

Dolmen
Dolmen
17. 11. 2014 17:27

Jan Jančura napsal Určitě jim byl tento problém zřejmý – přinášel nejen škody na zdraví ale i v ekonomice, ale jak je chtěli řešit si dnes už přesně neuvědomuji. Možná to bylo tím, že plánovali postupný útlum uhelných elektráren z důvodů rozsáhlé výstavby jaderných elektráren. Byly vytypovány čtyři lokality pro stavbu jaderných elektráren, uhelné se měly odstavit. Z těchto plánů zbylo torzo – JE v Dukovanech a 1/2 JE v Temelíně. Kdo např. ví, že byla zahájena stavba teplovodu Z JE Dukovany do Brna? Brno mělo být vytápěno odpadním teplem z JE a to ještě dlouho potom, co by elektrárna… Číst vice »

Neználek
Neználek
17. 11. 2014 17:33

bbb napsal

Při zásahu paní omdlela, Praha, před 17.11.2014video 30 minut
http://www.nwoo.org/2014/11/16/brutalni-zasah-policie-cr-proti-aktivistce-vere-reznickove-kdo-ma-pravdu/

Dva úchylové škrtí invalidní ženskou a vy se ptáte, kdo má pravdu?

mirror
mirror
17. 11. 2014 17:55

cnemo napsal Nevím, co bylo příčinou, senilní demence režimu, odsávání hodnot hypertrofovanou armádou, poškozování ekonomiky přes RVHP? Netuším. cnemo, nevyčítám vám, že nevíte, jak to v minulosti na Ostravsku bylo. V ochraně životního prostředí a čistotě ovzduší pracovalo mnohem vice lidí než dnes. Moji kolegové propočítávali neustále, kolik toho nebezpečného prachu a zplodin přejde do vzduchu ze spékárny rud z Ostravy, Kunčic a Třince. Instalovaly se elektrofiltry. Například pamatuji pokus rozptýlit v hutích albánský louženec s vysokým obsahem chromu, inspekce životního prostředí to zakázala. Dnes nikdo nemá informace, co se na enháčku nebo Třinci zpracovává, vše je před námi tajeno.… Číst vice »

fajt
18. 11. 2014 5:58

za Husáka ( dej mu pánbůh věčnou slávu a klid) Ostrava ( a okolí ) tak brutálně a nebezpečně nesmrděla jako dnes. ..

Aleš
Aleš
18. 11. 2014 7:48

Mirror: Dobrý den. Nechtěl byste napsat článek o ochraně ovzduší v Ostravě?

Amenre
Amenre
18. 11. 2014 8:00

Neználek napsal
Dva úchylové škrtí invalidní ženskou a vy se ptáte, kdo má pravdu?

Dle chování si to jenom zasloužila – přijela provokovat ( Já mam ústavní úpravo tady sedět :))) ). Tak mi pripoměla biomasní Kareřinu „Jau Jau“.

Neználek
Neználek
18. 11. 2014 10:48

Amenre napsal
Dle chování si to jenom zasloužila – přijela provokovat ( Já mam ústavní úpravo tady sedět :))) ). Tak mi pripoměla biomasní Kareřinu „Jau Jau“.

Vy jste jak ras. Přísný, ale spravedlivý.

lomikel
lomikel
18. 11. 2014 10:58

prdlaj, jako obcan jsou moje povinosti vyrazne mensi nez povinosti policie, takze vyvazene hodnoceni je ze pani delale problemy ale polici pouzila zcela neadekvatni prosredky vzhkledem ke kontextu. ty dva policajti nezvladli situaci a vzhledem k tomu co pisu v prvni vete tak je to primarne jejich problem, pani ve sluzbe nebyla, kdyby jim tak exla tak maj oba do smrti , jejich o cem premejslet.

Neználek
Neználek
18. 11. 2014 17:01

Hele, nejmenovaní kreténi, rád bych se vás zeptal, jestli ta paní neprovokovala víc než ti výtržníci ze včerejška. Jestli je teda podle vás neměli rovnou všechny uškrtit.