Dokument: Stížnost na ČT, na neplnění jejích povinností daných zákonem

Radě České televize

Kavčí hory

140 70 Praha 4

V Praze, 12.2.2015

Věc: Stížnost na ČT, na neplnění jejích povinností daných zákonem č. 483/1991 Sb., o České televizi, v platném znění;

ČT svou činností nenapomáhá k zachovávání mediální plurality, jak stanovuje § 2 odst.2, uvedeného zákona a je v rozporu s ustanovením § 2 odst. 2. písm. a) uvedeného zákona, který stanovuje, že ČT má poskytovat objektivní, ověřené, ve svém celku vyvážené a všestranné informace pro svobodné vytváření názorů.

I.

Informace, které podává Čs. televize, o probíhajícím konfliktu na jihovýchodě Ukrajiny, narušují uvedená ustanovení zákona o ČT. Nejsou objektivní, ani všestranné a již vůbec ne vyvážené.

Straní viditelně Ukrajině, poškozují ty, kteří brání své rodiny a domovy v Novorusku a informace nejsou jen rusofobní, ale občas i až rusohostilní, jak se zmiňují i někteří naši politologové jako např. Prof. Oskar Krejčí nebo Jaroslav Bašta.

Tyto skutečnosti jsou notoricky známé, projevují se již v delším časovém období. Proto nepovažujeme za nutné dokládat tento bod své stížnosti dalšími podrobnostmi.

II.

Událostem na Albertově dne 17.11.2014, též protiprezidentským vystoupením téhož dne na Národní třídě a na Hradčanském náměstí. věnovala ČT značný prostor ve svém vysílání.

V přímé reportáži byli diváci svědky, jak Univerzitou Karlovou nahlášená pietní vzpomínka na studenty zavražděné Němci v listopadu 1939 a na listopad 1989, se mění v agresivní protiprezidentskou demonstraci. V jejím průběhu došlo k házení vajíček a dalšího na prezidenta M. Zemana, část vajíčka zasáhla i německého prezidenta Gaucka. V těchto souvislostech pachatelé, z nichž někteří vystupovali jako organizovaná skupina, porušovali nejen zákon o právu shromažďovacím, nýbrž i příslušná ustanovení trestního zákona, domníváme se, že šlo o spáchání trestného činu výtržnictví..

V médiích se objevily zprávy o tom, že v pozadí těchto demonstrací stojí některé české politické skupiny, jež od zvolení prezidenta M. Zemana v přímých demokratických volbách prohlašovaly, že není jejich prezidentem. Cílem jejich bylo a je údajně uvolnění prezidentské funkce a zvolení K. Schwarzenberga. Pokud byl a je tento cíl skutečně sledován, jak jej trestní zákoník hodnotí? V souvislostech s uvedeným se mluví o americké stopě, údajně nějaký bývalý zaměstnanec americké ambasády, pokud ne dokonce sama ambasáda, stojí v pozadí těchto snah.

Nebylo na ČT, aby o uvedeném mluvila a žádala orgány činné v trestním řízení o vysvětlení? Nevíme nic o tom, že ČT položila otázky a informovala o tom, jak svolavatel, jímž byla Univerzita Karlova, plnil své zákonné povinnosti, jak se pokoušel udělat pořádek na Albertově pořadatelský sbor svolavatele, zda svolavatel požádal o pomoc při udržení pořádku Policii ČR, jak zasáhla policie ČR, kdo připravoval červené karty, kdo zajistil vajíčka jako munici proti prezidentovi, kdo byl organizátorem a kdo stál v pozadí těchto akcích. O všem veřejnost mluvila, ale ČT neodpověděla ani na ty nejpodstatnější otázky. Údajně také proto, že byla a je jednou ze stran probíhající konfrontace. Lepší pozdě, než vůbec. Nebo již je vše zameteno pod koberec?

ČT v inkriminované době neupozornila na to, že uvedeným jednáním dochází k porušování právních norem. Měla tak učinit a opakovaně, poněvadž její zákonnou povinností je i přispívat k právnímu vědomí obyvatel České republiky. Právní stát poskytuje občanům nejen rozsáhlá práva a svobody, ale také, v případě že jejich hranice jsou narušeny, pachatele sankcionuje.

ČT, pokud víme, nesledovala vyšetřování celé předmětné záležitost a nesdělovala divákům jeho výsledky, třeba byť dílčí,, ač byla, jak jsme přesvědčeni, povinna tak činit. Jde-li o útoky na prezidenta republiky, který je hlavou státu a prvním ústavním činitelem, je povinností činit vše potřebné pro udržení důstojnosti prezidentského úřadu.

Souhrnně řečeno v celé této rozsáhlé kause, která má ,bohužel, stále ještě svá další a další pokračování, ČT, jak jsme přesvědčeni, neplnila své zákonné povinnosti.

V příloze postupujeme některá naše podání, která se týkají této kauzy.

III.

O česko-německých vztazích neinformuje, jak jsme přesvědčeni, ČT již dlouhodobě v souladu se svými zákonnými povinnostmi. V některých případech se zdá, že ČT je spíše médiem tzv. sudetoněmeckým. Nepamatujeme si, že by komplexněji pravdivě informovala o programu a stanovách sudetoněmeckého landsmanšaftu (SL), o jeho cílech. Pokud SL nezmění tyto základní dokumenty, v nichž mluví o vyhnání „sudetských“ Němců, a jejich oloupení, o genocidě, jíž jsme údajně na nich dopustili, o náhradě škod, o návratu do své vlasti, o německé národnostní skupině jako o druhém státním národu v ČR, je zbytečné poskytovat jakýkoliv časový prostor pro představitele SL.

Někdy v r. 2011 poskytl pan Karel Schwarzenberg rozhovor jedné německé novinářce. V jeho průběhu jí dokázal sdělit, že není Čech, ale böhme. Svým voličům to však nikdy neřekl. Zeptejte se pana K. Schwarzenberga na to, informujte, prosíme, diváky.

Ještě úděsnější bylo jednání ČT, když 8. května ve 20 hod. uvedla tzv. dokument Zabíjení po česku. 8. května 1945 Němci vraždili v Praze, nejen muže, ale i ženy, dokonce i těhotné, a děti. Místo toho, abychom vzpomněli na tyto nevinné oběti německého barbarství, dostali slovo ti, kteří chtějí obrátit dějiny. Je to přímo ohavnost.

Právě v této vztahové oblasti pociťujeme, že dochází k přepisování našich dějin v proněmeckém duchu. Myslíme si, že ČT by již měla přestat napomáhat k revizi historie a pravdivě o naší minulosti i současnosti informovat.

Ne zájmy SL, ale zájmy naší republiky a českého národa by měla ČT hájit a prosazovat, vždyť i názvem je česká.

IV.

V demokratické společnosti hraje občan velmi důležitou roli. Aby ji mohl plně naplnit, musí být objektivně, včas, plně informován. Především ČT rozhoduje o skutečné úloze občana v demokratickém stranicko-politickém systému. My musíme říci, že ČT ani v tomto směru své zákonné povinnosti neplní. A tím se dotýká i základů našeho demokratického zřízení.

Dejte lidem včasné, objektivní, plné a pravdivé informace, jak zákon o ČT vám ukládá, a pak i rozhodování lidu v oblasti reprezentativní demokracie bude účinnější a bude přispívat k rozvoji demokratické společnosti u nás. Jen informačně náležitě vybavený občan může v přímé demokracii činit kvalifikovaná rozhodnutí.

Proto v žádném případě nelze, aby ČT podporovala útoky na demokracii, jako např. na princip vlády většiny a princip vlády na čas, jak to činí ti, kteří útočí proti prezidentu republiku. Tyto útoky jsou současně namířeny na demokratické základy naší společnosti. Jak tyto skutečnosti hodláte vysvětlovat divákům?

V.

Pamatujeme, že řada různých subjektů již více než 20 let se domáhá na ČT, aby plnila své zákonné povinnosti. Některých těchto dřívějších akcí jsme se zúčastnili i my. Z hlediska uvedeného časového nadhledu můžeme hodnotit i jejich výsledky. Bohužel však, převážně negativně, přestože jsme to my, co platíme ČT poplatky a tak ji umožňujeme činnost.

Nevíme samozřejmě, ani jak budete hodnot naše stížnosti či stejné nebo podobné stížnosti mnohých dalších. Velmi rádi bychom byli, kdyby již konečně ČT se vnitřně spřátelila se svou zákonnou úlohou a stala se skutečně českou televizí. Velmi rádi bychom byli, aby k tomu došlo.

Nedojede-li k tomu, pak hledejme, jak se dostat ze současné situace. Rada ČT i ČT vše vidí, jak jsme byli svědky i na veřejném zasedání Rady ČT dne 4.2.2015, snad v těch až nejlepších barvách. Značné části občanů proto již začíná docházet trpělivost. Více než 20 let stačilo, abychom se poučili. A proto navrhujeme následující:

  1. ČT zakóduje své vysílání

  2. Kdo dobrovolně se rozhodne sledovat ČT, zaplatí příslušný měsíční poplatek a dostane dekódovací kartu. Tento postup je u některých soukromých televizních kanálů obvyklý a funguje.

  3. Důsledkem bude, že řada dosavadních platících zákazníků ČT se podstatně ztenčí, příjmy ČT budou značně nižší a bude muset omezovat vysílání a propouštět. A tady může dojít, až po předcházejících hořkých zkušenostech, k bodu obratu. ČT nalezne sama sebe, odrazí nové poznání do vysílání a bude získávat postupně další diváky. Snad již jen tato léčba ČT šokem může být úspěšná.

Listina Základních práv a svobod v čl. 17 zakotvuje právo každého na informace, Máme právo svobodně vyhledávat informace. Nikdo nám tedy, pokud nechce vědomě omezit naše právo svobodně vyhledávat informace, by neměl stanovit povinnost, abychom ČT platili televizní poplatky. Pokud je nechceme platit, pak podle platné úpravy bychom se měli zřejmě zbavit televizního přijímače nebo jej viditelně a trvale vyřadit z provozu. Ale to je podle nás zcela chybný postup. Požaduje na nás, abychom platili ČT, která však neplní své zákonem stanovené povinnosti. Vymáhá plnění povinností jen na poplatnicích nikoliv však primárně na ČT. V důsledku toho, jak jsme přesvědčeni, je nám znemožněno svobodné vyhledávání informací.

Ing. Pavel Rejf, CSc. JUDr. Ogňan Tuleškov, v.r.

www.ceskenarodnilisty.cz

http://www.conematevedet.cz/Index.htm

https://www.facebook.com/pages/%C4%8Cesk%C3%A9-n%C3%A1rodn%C3%AD-listy/490810227709170

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
4 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
mirror
mirror
15. 2. 2015 12:21

Poznámka k bodu I. Až tady zase bude nářek nad tím, že komunisté nic nedělají, doporučuji, aby tito stěžovatelé poslechli záznamy z jednání rady pro televizní vysílání. Zásadově proti lžím ve věci Ukrajiny vystoupila komunistka Levá a filosof Hauser. Pro méně informované diskutéry stoupence sociální demokracie uvádím, že slovo Levá je příjmení a ne levá noha nebo ruka. Socan Prokeš jen žvanil něco v tom smyslu, že když už nelze lhát o evidentním zabíjení lidí v Doněcku, tak se řekne, že vina je na obou stranách, aby smyl vinu ze své strany (myslím politické, ne velké a ani malé), která… Číst vice »

fajt
fajt
15. 2. 2015 14:16

comment image – a to všechno v hluboké úctě. ..)

aram
aram
15. 2. 2015 17:52

http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/press/tiskove-zpravy/?id=7200 4.12.14 Generální ředitel České televize Petr Dvořák kandiduje do výkonného výboru Evropské vysílací unie. „Každá veřejnoprávní stanice v Evropě je dnes v pozici, kdy musí zas a znovu obhajovat svoji existenci, vymezovat se vůči politickým i ekonomickým tlakům a minimálně se stejnou pružností jako média ostatní se při tom vyrovnávat s technologickými či kulturními trendy,“ říká generální ředitel České televize Petr Dvořák, podle kterého je sdílení hodnot a postupů napříč evropskými veřejnoprávními médii jedinou možností, jak nejen ochránit jejich nezávislost, ale učinit z ní přednost, nikoli hendikep. „Svoji kandidaturu vnímám jednak jako důsledek úspěchů, kterých Česká televize i v… Číst vice »

Petrpavel
Petrpavel
15. 2. 2015 19:30

Všechny tři předchozí komentáře jsou, každý svým způsobem, velice přínosné.
Vlastně už nemám co bych dodal, bylo jimi řečeno všechno co mám na srdci ….
Díky, přátelé.