Diskuze k článku


 • Bety • 5. ledna 2019

  Jsem v tomto směru pesimista. Pokud budou nějaké takové zákony vydány,
  postaví to sice takové aktivity mimo zákon, ale…
  Co takové použití fosforu, ochuzený uran v nábojích, biologické zbraně a další
  a další prasárny? Jsou zakázány? Jsou. Používají se bez ohledu na to? Používají.

 • Martin (už bez taky m) • 5. ledna 2019

  Reálné riziko.
  Nelze jen „stále, stále rychleji, rychleji, rychleji.“
  S „kvalitou“ to většinou už nemá MOC společného.
  MY SAMI máme data analyzovat- neb s trochou nadsázky se dá říci, že i naše chyby a omezení jsou důležitou a NIKOLIV NÁHODNOU součástí naší „výbavy“…
  Je nutno zůstávat člověkem.
  Bez soukromí není bezpečnosti.
  Bez bezpečnosti není…
  Jsme již opravdu jen „ZDROJE“??
  „Dolování“ mozků i ovlivňování myšlení je třeba bránit.
  Určitě tím spíše, pokud to hrozí ve velkém.
  Pokud nejde kontrole „elitami“ vydávajícími se za elity zabránit, je nutné masově takové technologie nezavádět. Zejména MASOVĚ BOJKOTOVAT.
  Když dovolíme technologiím aby NÁS SAMÉ využívaly lépe a dokonaleji nežli to dovedeme sami…
  Osobně jsem se rozhodl, že „chytrý telefon“ nikdy mít nechci,
  a „spěchat abych pak čekal“ – pokud jen to trochu půjde – také pokud to jen trošku půjde nikam a nikde nikdy nebudu.
  Přes chyby a nedokonalosti chci zůstat člověkem, svůj život ovládat pokud možno stále větší mírou sám, ne jen skrze nevědomě či vědomě „sdílené“ vlivy z okolí.
  Snížení hranice pro elektromagnetické záření v ČR dnes povolené (údajně o řád „benevolentnější“ normy) nepokládám za opatření jen tak „samosebou samozřejmé“, a je možné, že ČR byla pro svou „příchylnost ke konzumerismu“ bez hranic „vybrána“…
  Souhlasím, že mozek člověka je základem osobní svobody, toho co nám z ní zbylo. Vždyť i pro onen mobilní telefon platí známé, že nejen my se můžeme dovolat – ale i nám se mohou dovolat. Často jej proto vypínám, neb prostě a jednoduše nechci aby mnou každý kdykoliv a kdekoliv „disponoval“.
  Ano- bude to velký problém.
  Ale ta rizika jsou až nepředstavitelná, a základ je v „reakci zdola“, od prostých lidí.
  Technicko-technologický rozvoj neodmítám, ale diktát tvrzení, že „jinak to nejde“ ano.

 • Martin (už bez taky m) • 5. ledna 2019

  To, že „možnosti doby“ většinou již dávno díky „technologiím utekly“ nám samotným a našemu vlastnímu rozvoji je již nyní nepochybné.
  V řadě případů došlo a dochází k problémům ba i nemocím neboť to či ono někde nějak nezvládneme či přeženeme. Šroubek a matičku, tištěný spoj lze nahradit, součástí těla mnohem hůře, často nikdy…
  Vývoj „zevně“ i „uvnitř“ nás samých musí být v co největším souladu, jinak nejde o vývoj ale jen o vysávání zdrojů.
  Ano, každý člověk je svého druhu zdroj.
  Ale…
  Kde zůstala míra, soudnost atp. při „technologické štvanici“ za „úspěchem“, „ziskem“??
  Neztrácíme náhodou dávo všichni či mnozí mnohem více nežli získáváme??
  K čemu vedlo např. „nenápadné“, „s dobou jdoucí“ zrušení výuky „dílen a pozemků“ na našich základních školách??
  Nevytratil se náhodou kromě základů chápání manuální a myšlenkově praktické zručnosti také vztah k životu, vodě, půdě, úcta k lidské práci, úsilí, námaze??
  Je třeba zůstávat v těsném spojení s planetou. Rostoucí, stále se stupňujíccí a již nyní mnohavrstevný „ideologický techo-filtr“ mezi planetou a prostými projevy přírody (např. déšť, chlad, teplo, sněžení, zvuky přírody, etc.) může být dále důvodem „přeprogramování“ člověka v POUHÝ NÁSTROJ. Kdykoliv si to „všemocní“ mohou přát, vědomě i NEVĚDOMĚ.
  Dbejme varování,
  návrat k úctě a respektu k přírodě je nezbytný,
  technologicko – technický vývoj JE TŘEBA VYVAŽOVAT,
  např. prostým každodenním pobytem v přírodě,
  snahou o její čistotu a nezatíženost.Nejde jen o návrat k přírodě a úctě a respektu k ní- jde o návrat k úctě a respektu mezi námi všemi, k sobě navzájem a k sobě samým.
  Bez nich nebude naděje na HARMONII, a bez usilování o harmonii nebude ani zdraví, ani zdravého, skutečného ŽIVOTA. Věci nejen umožňují, ale také ZOTROČUJÍ, a mnohdy „berou i duši“.
  „Zbezdušíme“???

 • Martin (už bez taky m) • 5. ledna 2019

  Snad opravdu neškodná „elektronika“…
  🙂
  https://www.youtube.com/watch?v=38SojIdVeLQ

 • PPK • 5. ledna 2019

  Přeji všem na OM mnoho štěstí a zdraví do Nového roku. A nyní pár slov k článku: Souhlasím s pí.Bety ve věci pokrytectví politiků v případech válečného vraždění lidí chemickými a biologickými zbraněmi. Jenže, je rozumné, když tento článek jde mnohem dál a rovnou dává technickou fyziku do příčinné souvislosti s potenciálním vznikem jakéhosi elektronicky(!) politického totalitního systému?

  K obsahu článku by se proto slušelo podotknouti, že také např. sluneční světlo je elektromagnetické záření a to jeden z jeho druhů. Přesněji řečeno – je to tzv. viditelná část tohoto záření. Takže si tedy představme: Co by bylo, kdyby Slunce nevydávalo světlo? No, například u rostlin by asi nemohla probíhat fotosyntéza, že? Existovaly by tedy (nejen) rostliny? A což … existovaly by vůbec nějaké vyšší formy života?

  Z toho lze logicky usoudit, že elektromagnetické záření jako takové nemusí být vždy jen pro život škodlivé, ale někdy tomu může být právě naopak. A co jsou radiové vlny? Inu, je to také elektromagnetické záření, přičemž ale radiové vlny jsou už našima očima neviditelné, protože mají větší vlnovou délku. Nicméně fyzikální podstata je tatáž a platí pro ně i pro světlo stejné Maxwellovy rovnice a pro intenzitu záření i fyzikální Zákon tzv. převrácených čtverců.

  A tak tedy je problém pouze a vždy jen v té intenzitě jakéhokoliv záření a tím i v event. škodlivosti síly takového zářivého pole, protože jak známo, všeho moc škodí. Praktický a daleko větší problém je pak ještě víra v představy, usídlené v hlavách některých (nejen) alarmistů a tím i agregátně na to naindukovaná důvěřivost duší některých ve fyzice nevzdělaných laiků. Ano, lidský mozek lze zajisté zvenku velmi efektivně ovlivňovat, když se chce. A postačí na to energeticky málo – i jen pouhá slova vhodné propagandy.