Kdo a proč stvořil koronavirus?

Zamyšlení ruského spisovatele, publicisty a politika Nikolaje Starikova podepřené fakty…

Skutečnost, že vědci USA pracovali na viru jako kapka kapce připomínajícímu COVID-19, je zřejmá. Hlavní otázka, kterou si pokládá miliarda lidí, zní:

Odkud se vzal koronavirus, který dokázal ponořit celou planetu do úplně jiné reality?

Odpověď na tuto otázku už existuje.

Začněme ale od toho, co je to virus. Budeme hovořit tak, aby tomu porozuměl každý.

Co je to virus?

Virus sestává z genetického materiálu v podobě DNA nebo RNA chráněné bílkovinným obalem. Virus se nemnoží dělením, ale kopíruje se s využitím buněk organizmu, do kterého se dostal. Virus zabudovává svoji DNK do DNK buňky hostitele. Přitom může buňka buď nabýt nové kvality, anebo zahynout. Virus je parazit, který se může množit jen uvnitř jiných živých buněk. Má to jednu podmínku: virus a živá buňka jsou kompatibilní. Virů je mnoho a různých – jedny k množení využívají buněk lidských, jiné různých živočichů, rostlin, hub a bakterií. Existují dokonce viry, které se množí jen …ve virech.
Důležité! Viry se neléčí, nemohou být zničeny tabletkou, antibiotikem. Celé antivirové léčení spočívá v podstatě ve zvyšování imunity a v boji s následky a nepříjemnými symptomy virové nákazy. Proto se žertuje, že léčené virové onemocnění trvá týden a neléčené sedm dní.

Co to je koronavirus?

Je to rodina virů. Takových virů je mnoho, a jsou dokonce dávno známy. Jsou různé viry chřipky, jsou viry žloutenky, a vše to jsou koronaviry. Přitom některé z nich napadají člověka, jiné zvířata.

V čem je zvláštnost koronaviru COVID-19, jehož pandemii vyhlásila WHO?

Zvláštností tohoto viru je, že je to nový kmen koronaviru, který se „z ničeho nic“ z divokých zvířat (předpokládá se, že z netopýrů) začal přenášet na člověka a využívat lidské buňky ke svému množení.

Takže dříve virus napadal jen netopýry a najednou dokázal napadat lidi, načež začala epidemie. Je tedy pravý čas k položení oné hlavní otázky: Je přeměna koronaviru a jeho „přechod“ z netopýrů na člověka proces přirozený, nebo je to výsledek vědomé činnosti člověka? Je COVID-19 produktem záměrné činnosti?

Informace, umožňující odpovědět kladně na otázku umělého původu viru, který přeměnil svět v jedno velké vězení, je stále víc.

Opřeme se přitom o opakovaně prověřené zdroje.

Tak informační agentura „Regnum“ zveřejnila informaci, že:

Koronavirus byl vytvořen v roce 2015 v USA v tajné laboratoři Pentagonu – armádním výzkumném ústavu Waltera Reeda ve Fort Dettricku. V roce 2015 byl v časopisu „Nature“ publikován článek o tom, že v této laboratoři byl proveden úspěšný experiment s modifikací koronaviru čínského netopýra, který (virus) dokáže, už bez zvířecího prostředníka pronikat do lidské buňky. Ve stejném článku bylo uvedeno, že autoři považují takové experimenty za nanejvýš nebezpečné.

Otázka přírodního nebo umělého původu koronaviru COVID-19 má několik rovin. V každém případě, je však otázka „Objevil se sám nebo byl vytvořen“ prvotní. Druhá otázka vyplývá z té první a zní: „Pokud ho tedy vytvořili, tak proč?“. A teprve jako třetí musí být zadána nejnepříjemnější otázka“ – „pokud byl vytvořen, jak se dostal „na svobodu“? Byla to shoda okolností, nebo záměrné použití biologické zbraně?“.

Na slovo nikomu nevěříme, proto po přečtení informace agentury Regnum, hledáme dále, a nacházíme článek jiného ruského informačního zdroje. Je zajímavý už tím, že byl napsán více než 4,5 roku před dnešními událostmi (13. 11. 2015) a nazývá se:

Vědce vylekal úspěšný experiment s úpravou viru netopýrů

Dnešní verze přírodního původu koronaviru COVID-19 nám říká, že se přenesl na lidi, právě od netopýrů v čínském, městě Wuchan. Ti, kteří říkají, že COVID-19 byl vytvořen účelově, říkají totéž, ale že se to nestalo v důsledku „evoluce“ koronaviru, nebo nějakých přírodních příčin, ale je výsledkem plánovité práce vědců. Takže se začtěme do článku z roku 2015:

Úspěšný laboratorní experiment s vytvořením hybridní formy koronaviru netopýrů schopné nakazit člověka vyvolal mezi vědci obavy z nepředvídatelnosti následků úniku viru-mutanta. O objevu a sporech kolem něj píší Nature News.

Američtí biologové vytvořili „chiméru“ z viru čínského netopýra, známého jako SHC014: – jeho povrchovou bílkovinu přenesli do viru SARS, žijícího v plících pokusných myší (pro modelování nakažení člověka). Vědci dokázali, že virus SHC014 má už všechny nástroje, nezbytné ke spojení s klíčovým receptorem buněk člověka. Experiment potvrdil hypotézu o možnosti přímého nakažení člověka koronaviry netopýrů.

Další virologové nicméně pochybují, že takový závěr nesvětí riziko experimentu: Vědci přece vytvořili nový virus, který se výborně množí v buňkách člověka. Navíc pokračovali ve své práci dokonce i poté, co v říjnu 2014 vláda USA zavedlo moratorium na financování výzkumu virů chřipky, SARS a MERS (pro tento projekt byla učiněna výjimka).

Autoři výzkumu nesouhlasí s touto pozicí: Nebýt experimentu, nikdo by se o hrozbě viru SHC014 nedověděl. Všichni vědci byli přesvědčeni, že není schopen člověka nakazit, a jen zkušenost s transplantací ukázala, že virus netopýrů SHC014 už překonal klíčové překážky a naučil se pronikat do buněk.

Ukazuje se, že prací na vytvoření koronaviru, který se dokáže z netopýrů přenést na lidi, se skutečně zabývali američtí vědci! A psalo se o tom otevřeně už před 4,5 lety.

V materiálu se připomíná západní vědecký zdroj, kde byly údajně publikovány články o podobných výzkumech. Hledáme… a nacházíme je. Toto je originál zprávy z 12. listopadu 2015 z anglické mutace Nature.com, který vyvolal debaty na téma, zda „je možné provádět takové experimenty“, a není-li to nebezpečné. Materiál se nazývá:

Sestrojený virus netopýra vyvolává spory kolem rizikových výzkumů (Engineered byt virus stirs debate over risky research)

V roce 2015 tedy skutečně existoval takový výzkum a po publikaci jeho výsledků začala diskuse a zvedla se vlna kritiky, jejíž smysl je v roce 2020 podstatně srozumitelnější. Riziko rozšíření nového koronaviru je krajně vysoké! A pojďme dál po informačních zdrojích: Na témže webu Nature.com nacházíme velmi podrobný článek z 9. listopadu 2015, v němž američtí vědci vypovídali o své práci na vytváření nového koronaviru „od netopýrů k člověku“.

Uvedeme několik citátů z tohoto obšírného textu v angličtině, jenž každý moment studuje samostatně.

My tady zkoumáme potenciál onemocnění virem SHC014-CoV podobným SARS, který dnes koluje v populacích čínských netopýrů. (Here we examine the disease potential of a SARS-like virus, SHC014-CoV, which is currently circulating in Chinese horseshoe bat populations)

Výskyt SARS-CoV předznamenal novou éru v mezidruhovém přenosu těžkých respiračních onemocnění vedoucích v důsledku globalizace k rychlému šíření po celém světě a ohromným ekonomickým důsledkům.“ (The emergence of SARS-CoV heralded a new era in the cross-species transmission of severe respiratory illness with globalization leading to rapid spread around the world and massive economic impact)

Tato data vcelku potvrzují schopnost virů bílkovinným hrotem SHC014 nakazit buňky dýchacích cest člověka a zdůrazňují potenciální hrozbu mezidruhového přenosu SHC014-CoV. (Together, the data confirm the ability of viruses with the SHC014 spike to infect human airway cells and underscore the potential threat of cross-species transmission of SHC014-CoV)

Umělá konstrukce chimérního mutanta a plnohodnotného SHC014-CoV byla schválena Výborem pro institucionální biologickou bezpečnost Univerzity Severní Caroliny a Výborem pro otázky výzkumu dvojího užití.“ (Synthetic construction of chimeric mutant and full-length SHC014-CoV was approved by the University of North Carolina Institutional Biosafety Committee and the Dual Use Research of Concern committee).

Tyto výzkumy byly zahájeny předtím, než vláda USA pozastavila financování vybraných výzkumů souvisejících s mutacemi vylepšujícími funkce zahrnující viry chřipky, MERS a SARS (These studies were initiated before the US Government Deliberative Process Research Funding Pause on Selected Gain-of-Function Research Involving Influenza, MERS and SARS Viruses…)

Američtí vědci dopodrobna a zasvěceně vypovídají, že záměrně vytvářeli nový „chimérický virus“, který se od netopýrů může přenést na člověka, aby prozkoumali potenciál jeho výskytu (tedy potenciál nakažení člověka). Poté prověřili efektivnost dostupných imunoterapeutických prostředků. Píší doslova:

„Pro rozšíření těchto údajů byly prvotní kultury epitelu dýchacích cest člověka (HAE) infikovány a prokázaly spolehlivou replikaci obou virů“

Závěry

• Američtí vědci pracovali na viru, který se jako kapka kapce podobá COVID-19 je zřejmá.
• Tento fakt se neutajuje a byl oficiálně zveřejněn 4,5 roku před začátkem pandemie nového koronaviru.
• Američtí vědci pracovali na vytvoření „chimérického viru“ dokonce poté, co vláda USA vyhlásila moratorium na takové práce. O žádném potrestání vědců není nic známo.
• Po diskusi o nebezpečnosti takových prací dokonce nejsou žádné informace o tom, co se stalo s jejich výsledky.
• V prosinci 2019 v Číně začala epidemie vyvolaná dosud nevídaným koronavirem, který byl pojmenován COVID-19.
• Počátkem roku 2020 se tato epidemie rozšířila do celého světa a stala se záminkou k faktické likvidaci obvyklého životního stylu stamilionů, ne-li miliard lidí.

Domnívám se, že diskuse o umělém původu viru COVID-19 tím neskončila. Argumentů ve prospěch přírodního původu epidemie je však stále méně. Též se domnívám , že miliony lidí si velmi přejí odpověď na dvě hlavní otázky:

Kdo vytvořil koronavirus COVID-19?

Jak se virus ocitl „na svobodě“ a mohl začít svoji pouť po naší planetě?

Zdroj: Zavtra.ru

Odkazy na zdroje najdete v originálu článku.

Překlad: st.hroch 200412

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
28 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Martin (už bez taky m)
14. 4. 2020 16:36

cit: „• Počátkem roku 2020 se tato epidemie rozšířila do celého světa a stala se záminkou k faktické likvidaci obvyklého životního stylu stamilionů, ne-li miliard lidí.“ + dodávám a aby se stala VYDĚRAČSKOU HROZBOU pro všechny nemocné a také starší lidi. „Máme konečně poslouchat a nepřekážet, nebo…“ Vždyť se podívejte, jak musíme po této akci „žít“… Se Starikovem souhlasím. Nejsem odborník, ale tady je příliš mnoho „nových nečekaných reakcí a postupů“ na to aby šlo o „ryze přírodní bio- produkt“… A ještě něco: DOKAZUJE SYSTEMATICKÝ ÚBYTEK IMUNITNÍ ODOLNOSTI ŠIROKÝCH VRSTEV OBYVATELSTVA, DEVASTACI ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU, PŘEPÍNÁNÍ SE…Přišlo to „záhadně“ do… Číst vice »

racek
racek
14. 4. 2020 17:26

Dokazuje nebo ne, těžko říci. Ale je fakt, že Naure je seriozní časopis a je to nutno brát vážně. Nicméně, zůstává otázka … zkoumat či nezkoumat? Velmi snadné je ten výzkum zakázat. Ovšem to taky znamená, že se asi nebudem schopni těmto nebezpečím bránit.
Takže otázka přímo hamletovská. Ale jak je vidět s dnešní praxe, co jsou politici schopni vyrobit z lidského utrpení a neštěstí.

hudryper
hudryper
14. 4. 2020 18:50

Postupně se objevují informace,které se tváří jako objektívní fakta. Před 2 roky bylo skutečně poškozeno zařízení na dekontaminaci odpadových vod na monstrbiozákladně us.armády v Marylandu. Armáda ,respektive vojenskoprůmyslový komplex USA s ročním rozpočtem okolo 800 miliard dolarů „neměla prostředky“ na obnovu tohoto velmi důležitého zařízení zničeného bouří a následující povodní,což jí ale nevadilo pokračovat v práci a kontaminovat svými odpady řeku,kam použité vody vypouští. V červenci 2019 byla základna uzavřena a krátce nato začali umírat v jejím okolí lidé na „zápal plic“. Prý v důsledku chřipky,co ji nepřežili. 7.dubna ale udělali soudruzi chybičku,když oznámili,že mají vakcínu proti COVID -19. Tomu… Číst vice »

Aleš
Aleš
14. 4. 2020 20:58

Pentagon prohlásil, že virus neunikl z čínských laboratoří. Pro náš mainstream použili verzi o přírodním původu, aby zastřeli pravdu o tom, že sami jsou vinni tohoto zločinu genocidy, pokusu o holokaust. Od Bratislavy až po bodré Kysučany si už šuškají o skutečném původu. Kdy už konečně naše vláda prozře, aby pochopila, že NATO není žádnou zárukou, ale nejnebezpečnější hrozbou, která může proti lidstvu použít cokoliv. Hitler a Mengele jsou proti tomu hadráři. Jen tak mimochodem, kilometr od Černobylské elektrárny zuří velký požár. Žádná média neobvińují prozápadní Kyjevskou bandu z ohrožování sta milionů lidí radioaktivitou, z neschopnosti ani z ničeho jiného.… Číst vice »

Dana
Dana
15. 4. 2020 0:43

Tak to bych se zacala moc a moc strachovat, soudruzi. Totiz, jestli vyrobili smrtelny virus Covid 19 Americane, pak pro vas neni zachrany. Je s vami Amen. Predplatte si Pohrebni ustav. Zli imperialiste totiz neprestanou vyvijet smrtici viry, to je vam jasne, ne ? Dalsi vyzkumy by pak produkovaly jeste smrtelnejsi vir, takze ani vystup z NATO vas nezachrani. Budete vsichni popraskovani chemtraily, virusem, co se zahnizdi v srdci – snad by pomohla alobalova cepicka nakroucena do spicky, jestli by se ten novy vir na ni chytil jako na hromosvod. Nevim. Kvuli jistote uz bez cepicek ven nechodte, prodlouzite si… Číst vice »

Martin (už bez taky m)
Reply to  Stan
15. 4. 2020 9:34

Stane jak to vidím kolem jak se „členství v té správné straně majetkově a „zabezpečením“ vyplácí“, tak si myslím, že „soužka Dana“ z té správné strany nikdy ani vystoupit nemohl/a…

Botičky od Diora
Botičky od Diora
Reply to  Stan
15. 4. 2020 9:48

Stane, v rámci liberálního chápání svobody slova a bezbřehých lidských prav si dovolím jednu politicky velice korektní otázku:
JAK DLOUHO JEŠTĚ?

Botičky od Diora
Botičky od Diora
Reply to  Stan
16. 4. 2020 8:59

:-)
Pták racek Vás z toho vyseká, na něm je spolehnutí za každého režimu. Už si určitě nechal zešikmit očička a za „komoušský“ důchod předvídavě vykoupil zásoby rýže z Kauflandu :-)

racek
racek
Reply to  Botičky od Diora
17. 4. 2020 22:57

No, mám kapitalistický důchod a docela velmi slušný. A to víte, já už toho moc nepotřebuji. Takže jo, rýže mám dost. Když já jí mám hrozně rád.

racek
racek
Reply to  Botičky od Diora
15. 4. 2020 21:17

Samozřejmě, naši demokracii si rozvracet nedáme!

Botičky od Diora
Botičky od Diora
Reply to  racek
16. 4. 2020 11:27

Kam čert nemůže, pošle Ptáka. A „danu“. Právě kvůli takovým překabátníkům, prorežimním rádobyinteligentům a věčným vítačům se slovo „demokracie“ stalo symbolem maloměšťáckého zaprděného čecháčství, čili špinavé slovo.
Když jsme cinkali v roce 1989 klíčema, ani ve snu by nás nenapadlo, že tím otevřeme široce dveře bezpáteřným.

racek
racek
Reply to  Botičky od Diora
16. 4. 2020 21:11

No jo, já necinkal, tušil jsem. a vše byla jak jsem předvídal. Ani jsem nebyl mezi vyvolenými, tehdy ani poté. Já jako neumětel jsem si udělal další vysokou. Nevítal jsem ani v šedesátém osmém, dokonce hodně aktivně, a pakjsem pak měl ještě oplétačky, pořád jsem netušil proč a hele, dostal jsem se do kádrových materiálů a tam to bylo, člověk si naivně myslel že kamarádi přece… a Oni nezapoměli. No a pak jsem se vypracoval. Po převratu, víte? Holt tehdy člověk mohl prodat, co uměl. A hiodně jsem se naučil. O lidech, práci i politice. A Čecháček? Ano, jsem hrdým… Číst vice »

racek
racek
Reply to  Dana
15. 4. 2020 19:16

Jak jsem napsal, výzkum virů samozřejmě probíhá v mnoha státech světa. Jestli něco uniklo nebo ne, a komu, to asi nezjistíme. Nicméně, tohle asi záměrně neudělal nikdo. Tohle postihuje „spravedlivě“ všechny. A ten výzkum je nutný, i když nebezpečný. Příliš mnoho nebezpečí číhá na přemložené lidstvo. Konec konců, i chřipka je virus. Dkonce podobný tomu našemu problému. Otázka je, jestli se vůbec podaří najít vakcinu. Jestli ne, budeme mít problém. A pořádný. Mě spíš štve, jak to zneužívají politici ke své prpagaci. Zejména jak se kasají, co by udělali před půl rokem. Nebo že by oni ten vir objevili včas.… Číst vice »

PPK
PPK
Reply to  Dana
15. 4. 2020 21:08

Daníčku, už jste sehnal toaletní papír?

Tribun
Admin
15. 4. 2020 8:00

Přírodní původ mi přijde pořád jako nejjednodušší vysvětlení, bez ohledu na to, že umělý původ je možný. Trochu to na měl ale působí, jako kdyby pro řadu lidí byl umělý původ přijatelnější, než přírodní. Přitom jsem zatím nikde nečetl, proč by to někdo někdo dělal? Vojensky je to nepoužitelné, terapeuticky také ne. A konspirační teorie o „devastaci zdravého životního stylu“ je jak vystřižený z Protokolů.

Martin (už bez taky m)
Reply to  Tribun
15. 4. 2020 9:43

Tribune ale ono se už nesčetněkráte prokázalo, že „i vojáci mají blbé velitele či šéfy“… a znáte to- „rozkazy se plní či mají plnit bez odmluvy- kam bychom jinak přišli- na každém stromě jeden voják bez disciplíny…“ :-) A jestli nepochybujete o „zdravém rozumu“ vojensko-průmyslově- farmaceutického komplexu a jeho mocichtivých choutkách, tak to jste – promiňte -velmi naivní . Já sám netvrdím že jde o ryze labolatorní produkt, ale zneužití či „zásah do vývoje či vypuštění“ bych vůbec nevylučoval… Co se týčenezdravého živ. stylu- inu KFC Mc Dnnallds jistě spolu s připitomělým urbanismem a „holyWÚDÚ“ „uměním“ a všepronikajícím kultem násilí… Číst vice »

Botičky od Diora
Botičky od Diora
Reply to  Tribun
15. 4. 2020 10:10

Víte jaký je rozdíl mezi konspirační teorii a skutečností?
Šest měsíců … :-)

Viky
Viky
Reply to  Tribun
15. 4. 2020 20:18

Víte Tribune, on pan Starikov dává dohromady známá fakta se „svým“ výkladem těchto fakt a potom klade celkem relevantní otázky. (uvozovky jsou zde proto, že podobný výklad používají i jiní) A přitom z jeho textu čouhá, že veškeré jeho povědomí o problematice je … získané hodně povrchním prostudováním encyklopedického hesla. Virů dosud známe asi 5-6 tisíc, ale z dosavadních poznatků se soudí, že jich bude tak nějak v řádu jednotek miliónů. To jest, pokud je pan Starikov udiven „novým“ virem, měl by si současně uvědomit, že dosud identifikován byl pouze zlomek procenta. ani ne prostudován, jako nalezen a nějak popsán… Číst vice »

racek
racek
Reply to  Viky
15. 4. 2020 20:38

Dobrý!

Gatta
Gatta
Reply to  Viky
15. 4. 2020 20:52

Četl jste tohle? Váš názor – prosím minimálně na odbornou kvalitu a důvěryhodnost?
http://www.novarepublika.cz/2020/04/dobra-sprava-pre-slovakov-koronavirus.html?m=1

Jan Kristek
Jan Kristek
Reply to  Gatta
16. 4. 2020 8:43

Je to moc dlouhé, a vzhledem k tomu, že všechny články, kde se dával koronavirus do souvislosti s ajcem byly fejky, nevím jestli si najdu čas to celé přečíst.

Viky
Viky
Reply to  Gatta
16. 4. 2020 19:44

Gatto, Dobrý článek, alespoň pro mne. Má hlavu a patu A dává věci další rozměr. Protože vždy spolupůsobí více faktorů, a někdy fuckt hodně faktorů, není dobré uzavírat problém na omezeném množství možných vlivů. Blízskost mechanismu průniku do buňky COVID-19 a HIV je fakt. Ale … to je pouze vlastnost, vůbec neznamená samotnou příbuznost virů, Oba viry se umí „zamaskovat“ před imunitním systémem. Protože se jedná o jinak odlišné viry – chovají se dále také jinak. Virus HIV se maskuje podstatně déle a lépe. U COVID-19 maskování znemožňuje dokonalejjší lokalizaci pomocí testů. Nemocný v latentním stádiu nemoci nemusí vykazovat při… Číst vice »

zajoch
Reply to  Viky
17. 4. 2020 16:01

Zkritizování osahu článku politika Starikova mi připadá příliš přísné. Starikov se nepouští do žádné studie o virech, ale poukazuje na vývoj celého humbuku kolem toho aktuálního, kvůli kterému je omezován život v celé Evropě, v Asii a komplikována situace v USA. Píše o tom o co se zajímají lidé především, kdy se objevil, jak se objevil a odkud se objevil a činí z toho své vývody, které nevydává jako teze nepřipouštějící pochybnosti. Hodnotila bych závěry jeho pojednání a vyslovené otázky jako správné. Vy Viki uvádíte podrobnosti, které jsou doplněním článku, ale nepřipadají mi na místě ironické poznámky. Třeba ta „notaáák,… Číst vice »

koloděj
koloděj
Reply to  Tribun
16. 4. 2020 6:59

Vojensky je to nepoužitelné, ….. Přece jen je to použitelné, pokud plánujeme z lidstva ponechat tu zlatou miliardu – https://cs.wikipedia.org/wiki/Georgijsk%C3%A9_poradn%C3%AD_kameny. Pokud výzkumníci již vyřešili otázku vakcinace – nebo jiné obrany – proti tomuto víru ( nakopnutí imunity proti správnému vetřelci )… pak je tento – nebo jiný vír – velmi užitečná hračička. – Odpadají problémy zamoření planety jaderným spadem ( v případě pročištění lidstva menší nukleární válčičkou ) – odpadají problémy s konspirací – dnes už se běžně diskutuje o „globálním zákulisí“ a podobně, a to je velkým nebezpečím pro toto globální zákulisí ( nejhorší nepřítel je ten, o kterém… Číst vice »

racek
racek
Reply to  koloděj
16. 4. 2020 21:23

Hmm, s tím monumentem se asi nesmí souhlasit, že?

Martin (už bez taky m)
15. 4. 2020 10:12

„Propaganda? Čínské úspěchy v oblasti veřejného zdraví jsou reálné“
http://casopisargument.cz/2020/04/15/propaganda-cinske-uspechy-v-oblasti-verejneho-zdravi-jsou-realne/