Diskuze k článku


 • zajoch • 27. června 2018

  Milý PPK, výborně jste vyhmátl dušičku našeho občanstva. Ještě bych maličko doplnila. Je mnoho lidí takových, že se jim situace ve společnosti nelíbí a mají strach. Proto před tím zavírají oči a tvrdí, že nic nechtějí vědět, že by to neunesli. Přitom ale informace z TV nebo rozhlasu mají, jsou to jediné jejich informace a je jasné, koho se potom bojí. Takže to mezi lidmi vypadá tak, jak jste nádherně popsal.

 • Gatta • 27. června 2018

  Re …“Protože my jsme generace, která nechce mít problémy a právě proto ty problémy máme. “

  Otázkou je kdo je to ti „MY“ – ani já a myslím že ani pan PPK to rozhodně není. Dokonce si troufám tvrdit, že většina lidí nad 50 roků si zachovala kritické myšlení a pokud stářím už nerezignovali, tak i určitou bojovnost za něco lepšího. Pochopitelně životními zkušenostmi a zážitky ze dvou rozdílných režimů už poučeni a zbaveni vší naivity.

  Problém vidím v generaci poplyšové – tedy v generaci 30-35 roků – dokonce i u svých dětí.
  ANO – ti skutečně nechtějí slyšet o žádných problémech, o „nepochopitelných a strašně komplikovamńých“ záležitostech, oni „nemají kapacitu tyhle problémy řešit“ a navíc „s tím stejně nic neudělají“ tak tedy „proč na to myslet“. Mají svoji práci, svoje koníčky a sporty a v lepším případě malé děti … a chtějí se radovat, užívat si a být všichni neustále veselí.
  Těžko jim to mít za zlé …

  Co s tím ? ….. to je námět k diskuzi.
  Snad jen čekat …

 • Bety • 27. června 2018

  Domnívám se, že tato neochota myslet na to, co je dál než za nejbližším rohem
  je svým způsobem dlouhodobě do lidí naprogramována. V celé historii byli
  lidé s kritickým myšlením eliminováni jak to jen šlo – upáleni, popraveni, nebo
  aspoň odsunuti na okraj společnosti, prostě genetický výběr. Bylo stádo a nekritizovatelní „pastýři“.
  O slovech kněze, nebo pána se diskutovat v žádném případě nesmělo a vždy tu
  byla útěcha: „Pan Bůh dal, Pán Bůh vzal“. Přesto bylo považováno za nutné
  ze strany elit poskytnout stádu nějaký ventil – nebe, ráj…
  A protože už tu nemáme vysloveně otrokářský řád ani středověk je zřejmé,
  že přes veškerou snahu se ta výchova k poslušnosti a pasivitě nedaří, ne tak
  zcela. Místo pekla nastoupily jiné strachy, jiné vábničky. Ale jak píše Gatta,
  lidí s kritickým myšlením v době socialismu výrazně přibylo a přestože je
  mladá generace zatím v částečné narkóze, genetika se dědí.

 • Punta • 27. června 2018

  PPK to popsal hezky. Jen mě tak napadá- nebylo to tak vždy? V „civilizovaných“ oblastech bývalého římského imperia už minimálně 2500 let? A když se tak zamyslím, nebylo nakonec těch cca. 40 let minulého století jakýsi pokus o ostrůvek pozitivní deviace (z hlediska těch 2500 let), včetně občas nějaké té pitomosti?

 • PPK • 27. června 2018

  Ano, souhlasím (nejen) s Bety, že „… přes veškerou snahu se ta výchova k poslušnosti a k pasivitě nedaří“ … Jenže právě v tom vidím jednu ze zcela logických příčin těch nejzávažnějších aktivit euroatlantických elit soudobého kapitalismu. Například úsilovného hledání nepřítele v Rusku, zakládání a státního podporování „správných“ neziskovek a dohlížitelů na internetem, agresívních forem propagandy z ČT, legislativních tlaků na „vhodné“ změny evropského právního řádu a novodobého sociálního inženýrství ve formě nikoliv afrického bankovního financování dovozu islámských imigrantů do Evropy. Ten budoucí nepokrytě dlouhodobě plánovaný evropský chalífát se nám dnes sice možná zdá být nemyslitelný, ale společensky nezačlenění imigranti ve velkém počtu tady v Evropě už jsou.

 • Aleš • 28. června 2018

  Milý zajochu. Dovoluji si Tě upozornit na pravopisnou chybu v posledním slovu první věty. Zajisté místo písmena b tam patřilo písmeno v.
  Samozřejmě sklidím kritiku od strážců diskusní různorodosti, že jsem nepřinesl žádný kritický obsah. Ale naučil jsem se s tím žít, stejně jako s tím, že samozvaní demokrati a intelektuálové tráví svůj čas protesty proti výsledku demokratických voleb. Proti gustu, žádný destilát.

 • Bety • 28. června 2018

  Také jsem myslela na to, že příliv lidí ovládaných vírou má kromě jiného za cíl
  naředit to kritické myšlení. Pro ty v pozadí je víra (vymyté mozky) v každém
  případě velké plus a použitý typ je nedůležitý.
  Každý, kdo dřepí před TV a čumí na sitkomy je přesvědčen ( nebo se snaží sama
  sebe přesvědčit), že všechno je ou kej, vždyť supermarkety jsou plné, elekřina
  funguje, voda teče… a nechce myslet na to, že v případě války – té konvenční-
  všechny tyto jistoty zmizí jak mávnutím proutku. Pokud by došlo na nejhorší,
  tak už ani hlavu potřebovat nebude, že?

 • zajoch • 28. června 2018

  Aleši, na žert musím zareagovat. Před několika týdny jsem jela se svým synem kolem velkého stáda ovcí, čítajícího stovky kusů a on poznamenal: koukni mami, voliči.

 • Bety • 28. června 2018

  Podle článku na Zvědavci, se v časopisu The Economist, vlastněném několika
  nejbohatšími rodinami na planetě spekuluje o muslimských kořenech královny
  Alžběty II, má být prý ve 43. pokolení potomkem proroka Mohameda.
  Takže místo na výsluní má pojištěné, že? Zajisté bude v případě potřeby doloženo
  podobné spojení i ostatních supersuperboháčů, vždyť je to ostatně jasné – jak
  by se k svému bohatství dopracovali bez pomoci z těch nadoblačných výšin???