Diskuze k článku


 • PPK • 25. března 2017

  Autor mj. napsal: „… Východiskem ze situace se zdála být válka … Ze čtyř hráčů chtěli tři – SSSR, Velká Británie a Francie – válku …“

  K čemu je dobré, beletristicky libovolně vykládat určité úseky světových dějin například dnes – 70 let od 2WW? Vysvětlení se nabízí různá, ale vždy je nakonec v pozadí vidět jediný možný úmysl. Pokud už nic jiného, tak alespoň tím „historickým výkladem“ ovlivnit názorové myšlení čtenářů, žijících v současnosti. A důvod jakékoliv výkladové „revize“ dějin? Aby čtenáři začali přemýšlet o minulosti jinak, než přemýšleli dosud, pokud vůbec o ní někdy přemýšleli. Jak by tedy měli ti dnešní čtenáři podobných článků o historii myslet? Inu, přece zejména tak, jak si přeje autor. Proč? I na to je odpověď jednoduchá: Jinak by to přece nedělal.

  Možná bychom si měli uvědomit, že každá do budoucna připravovaná politická změna, včetně všech převratů, revolucí a válek, které si „elity“ nejrůznějšího ražení v každé době přály, měla vždy svou předehru ve výkladové propagandě, která záměrně dezinterpretuje především dějiny. Takže, jak vidím, tak už i pan G.Alexandrov to zde naznačil, když napsal, že mj. Rusko si prý kdysi přálo rozpoutat dokonce už i tu korejskou válku v padesátých letech. No, uvidíme, co pán napíše příště. A že je autor (možná i) Rus? No, jednu věc z dějin víme najistotu: Každý národ má své Rozsévače, Krychtálky, Moravce a Krystlíky. Ani Rusko doby posledních 30-ti let není výjimkou.

  A pozor, propagandisty kapitalismu vždy snadno a spolehlivě poznáme podle jednoho společného znaku: Když už něco píší, tak především vždy zdaleka obcházejí a nikdy nezmiňují otázku bídy a dnes už přímo světově dějinné absence všeobčanské rovnosti a sociální spravedlnosti. No vždyť právě: Je přece tolik jiných a mnohem „jako“ důležitějších témat.

 • peter. • 25. března 2017

  PPK napsal
  Když už něco píší, tak především vždy zdaleka obcházejí a nikdy nezmiňují otázku bídy a dnes už přímo světově dějinné absence všeobčanské rovnosti a sociální spravedlnosti. No vždyť právě: Je přece tolik jiných a mnohem „jako“ důležitějších témat.

  +++++