Diskuze k článku


 • Magnus Maximus • 9. dubna 2016

  Zajímavé informace. Čili skládkovací poplatek by se měl zvýšit o cca 240 % a poté ještě o šestinásobek ? Kam potom například se sutí ?

 • Vlastimil • 9. dubna 2016

  Zde je jasně vidět, že je zcela jedno, zda třídíte, či ne. Různí vykukové si z toho vyloupnou jen rozinky. Navíc je systém placení svozu odpadu zcela nejednotný, někde platí občan za každou vyvezenou popelnici, jinde se platí paušál, i když občan naplní, díky tomu, že pečlivě třídí, jen jednu do měsíce. Takže je v podstatě každý takový potrestán za to, že třídí. No, jaký pán takový krám. Zainteresovaným legislativcům stačí když jim jednotlivé společnosti provozující odpadová hospodářsví, tučně a pravidelně platí. Ať mi nikdo neříká, že taková svinstva se dělají zdarma. Tomu neuvěří ani Pepek Vyskoč.

 • idiotronic • 9. dubna 2016

  Starost o likvidaci a odvoz odpadu musí převzít netržní subjekty (město). Jinak jsme svědky absurdit, jako že držitel kontejneru investuje do zamykání odpadků a vedle kontejneru je volně ložená směsice. Všichni zúčastnění se domnívají , že se chovají vysoce ekonomicky, ve skutečnosti jen blbnou.

 • Aleš • 9. dubna 2016

  http://www.ecohornet.ro
  Nová technologie vynalezená v Rumunsku panem Hornetem. Vysokoteplotní spalování peletek, které jdou vyrobit ze širokého spektra zemědělských, potravinářských, lesnických, dřevozpracujících i komunálních odpadů. Účinnost až 97%. Zatím použitelné pro školy, sportovní haly, úřady, obchody, průmyslové provozy i větší domy. Mám doma materiály v češtině, kdybyste někdo potřeboval, můžu poslat.

 • PPK • 10. dubna 2016

  Aleš napsal

  http://www.ecohornet.ro
  Nová technologie vynalezená v Rumunsku panem Hornetem. Vysokoteplotní spalování peletek, které jdou vyrobit ze širokého spektra zemědělských, potravinářských, lesnických, dřevozpracujících i komunálních odpadů. Účinnost až 97%. Zatím použitelnépro školy, sportovní haly, úřady, obchody, průmyslové provozy i větší domy.Mám doma materiály v češtině, kdybyste někdo potřeboval, můžu poslat.

  Materiály nepotřebuji. Proč asi?

  1/ Pelety se vyrábějí protlačováním VYTŘÍDĚNÝCH materiálů skrz otvory ocelových matric při teplotě cca 100°C pod vysokým tlakem. Vstupní materiál musí ještě před peletizací projít procesem důkladného vysušení. Pelety tudíž nejsou odpad, ale relativně drahý VÝROBEK. Výrobek, který něco stojí vyrobit a při prodeji je v jeho ceně zahrnut (kromě ceny reklamy, manipulace a dopravy) ještě další náklad pro kupujícího = marže prodejci.

  Co asi bude dražší při nákupu? Elektřina či teplo z energie z uhlí z povrchového dolu, ze zemního nebo jiného plynu z plynovodu či plynárny, elektřina z téhož či z jádra – anebo pelety a energie z jejich eko-spálení? Kde je ekonomické vyhodnocení jiných ekvivalentních technologických postupů naložení s nějakým nějak oficiálně znormovaným referenčním způsobem a druhem odpadů?

  2/ Jakou asi serióznost má údaj z článku fy ECOHORNET SRL, (což je vlastně inzerát), kde se mj. píše: „… Nový proces spalování zvyšuje efektivitu až na 98% získané v průběhu 5kW/1kg pelet …“ ? Proč?

  Protože efektivita čili účinnost je fyzikální veličina. Udává poměr mezi výkonem a příkonem stroje při vykonávání práce. Kilowatt je jednotka výkonu, čili energie (práce) za jednotku času. Jestliže firma Hornet neseriozně inzeruje 5kW/1kg (pelet), pak inzeruje fyzikální nesmysl. A to ještě nijak nepitvám ta procenta „efektivity až na 98% „, což bez popisu jejich patentu a protokolů o praktických úředních zkouškách je údaj také … ehm … nevěrohodný.

  Takže, je to o těch spešl kotlech a peletách jen žvanivá reklama na patenty a výrobky pana Horneta, respektive POLITICKÁ byznys-ekologie, anebo není?

  Jóó, kdyby tam uvedli alespoň slovo „výhřevnost“ a jiné a správné jednotky, tak možná ne.