Diskuze k článku


 • orinoko • 26. července 2018

  PPK, vynikajici…
  To je téma vice než živoucí.
  Bohužel za chvíli musím končit. Ale vrátím se sem.
  To je ono!!
  Témata stojící rozkrocena nad nasincem.
  Kadrovani a diplomky.
  Věřte neverte, v jednom případě jsem část napsal já. Zbytek byl těžký kompilát.
  Ale co by chlap neudělal pro ženskou, ze.
  PPK, zdravím. Do dalsich let.

 • Gatta • 27. července 2018

  Občas si potřebuji, v soukromém i pracovním životě, doplnit nebo rozšířit vědomosti – a tak hledám i na internetu.
  A občas narazím na bakalářské práce. Já vím … , ale bakalář je také VŠ a i tento titul otvírá přístup k mnoha pozicím SŠ nedostupným.
  Tedy – bakalářské práce – v mnoha případech prostě povrchní přehled vypsaný z firemní dokumentace a návodů k použití, nebo z jejich školních skript a učebnic. Pochopitelně vše nejlépe z netu a „CTRL – C CTRL-V“.
  Pochopitelně ovšem s řádnou úpravou, řádném rozsahu a perfektně vyvedenými citacemi.

  Obsah těchto prací obvykle nenaplní ani 5% vědomostí, které já potřebuji získat pro splnění svého vymyšleného záměru, nebo naplnění státem vynucených povinností. A že jich opravdu není málo …

  U magisterských prací je úroveň vyšší, ale o „objevnosti“ v oborech ve 1000x probraných tématech se staletou vypilovanou praxí si dovoluji pochybovat. Leda by našli něco třeba v méně navštěvovaných francouzských nebo španělských www stránkách.

 • zajoch • 28. července 2018

  Opět čánek od PPK výborný po stránce obsahu i formy. Výstižný i čtivý. K příkladu, který autor dává na konci svého článku, bych měla praktickou poznámku:
  Člověk pracující v aplikovaném (nikoliv základním) výzkumu tvrdil, že zdůvodnit se dá úplně všechno, a to nejméně dvěma způsoby. Pokud to platí, potom je změna přístupu ke stejné věci záležitostí nápaditosti a jak je změna přijata záleží hlavně na tom, jestli je nápad chytrý (mazaný), nebo hloupý a účel z něho příliš trčí.

 • brankoslav • 28. července 2018

  Jestli jsem to správně pochopil, tak Malá obšlehla tu vatu, ale předmět práce, v tomto případě „Mikroklimatické podmínky chovu králíků“, je její výtvor.

 • Bety • 28. července 2018

  Moji dobrou známou vyrazili od diplomky. Dala si s ní hodně práce, ale dopustila
  se neodpustitelné chyby- necitovala, a dokonce ani nezahrnula do pramenů
  tu nejdůležitější osobu ze všech, a to předsedu komise. Diplomka jako taková vůbec nepřišla na přetřes, jen jí bylo řečeno jak hrozné faux pas spáchala,
  a že je tudíž jasné, že tím pádem prostě musí být její práce posuzována jako
  povrchní a nedůvěryhodná. Vidím ji zřídka, žije na druhém konci republiky a tak
  nevím, jestli se o to pokusila podruhé. Vím jen, že do opakování neměla mnoho
  chuti a navíc za sebou při odchodu pořádně práskla dveřmi.

 • orinoko • 28. července 2018

  Bety, to je další podnět.
  Popravdě řečeno, me příšerné trefila staronová kauza H systém.
  Ty roky relativního klidu byly vlastně jen závoj nad situaci , kterou léta vytvářeli zmrdoidi z ODS , někdy dokonce za pomoci Sociál kriminálníků.
  V teto naprosto zasrane krajině se nic nemění.
  Havlostanek Pravdy a lásky tvoří zmrdoidni bratrstva, soudní a soudcovské mafie, exekutorske a právní sdružení vrcholových krys podporovaných části advokátního aparátu, banda politických kripliku typu Hermann, Šíklova, Kocáb, Ruml, Mojžíš Zantovsky…. ovšem jmenný seznam je nekonečný. Zhruba do poctu 2000.
  A to samozřejmě platí i pro tzv. Vysoke školství.
  Bandy sebe důležitých kretenu vládnou Havloidnimu odkazu a … ten cunas to nevydycha ani náhodou.

 • Bety • 28. července 2018

  Inu, asi už si moc lidí nepamatuje ten slogan, kterým se OF v čele s Havlem tak
  ohánělo na počátku jejich éry: ZE VŠEHO NEJDŘÍV VYBUDUJEME PRÁVNÍ
  STÁT!!! Tak nám ho vybudovali a to takový, že se nám z toho protáčejí panenky.
  Vše se přece děje v rámci PRÁVA, no ne? Nezávislé soudy přece rozhodují podle
  PRÁVA, no ne? Jen ty DOBRÉ MRAVY NĚJAK ZAPOMNĚLI VYPUSTIT
  A OBČAS DOKONCE MUSÍ PŘIPUSTIT, že se to jejich právo s nimi nějak
  nemůže shodnout. No i těm nejmazanějším se může chybička vloudit, ale litovat
  je nemusíme, oni si zas z nějakých DOBRÝCH MRAVŮ těžkou hlavu nedělají!

 • Viky • 28. července 2018

  to:Orinoko, Bety
  Nejsem si jistý, jak bych reagoval já, ale kdyby někdo ošklivě soudci fyzicky ublížil, nebo ho přímo usmrtil pomalým a trýznivým způsobem, nedokázal bych jej ani uvnitř, ani veřejně odsoudit. Spíš bych se mohl sám dopustit odporného trestného činu Podpora a schvalování….
  Kdyby se věc odehrávala na úrovni rozhodčího řízení, no rozhodce je povinen přidržovat se pouze litery zákona, případně smluv a dohod souvisejících. Z tohoto titulu je rozhodčí řízení sice rychlé, nicméně strašně nebezpečné pro neznalé oběti.
  Soud musí brát v úvahu i jiné, nekodifikované okolnosti. K těm patří např. zvláště nevýhodná cena, zatížení smluvní pokutou s neobvykle vysokým rozměrem, často likvidačního charakteru. Ale také jednání „v dobré víře“ . A postižení v tomto případě nejednali v zištných úmyslech, nýbrž Bona Fide. Když už rozhodl soud (soudce) o vyklizení bytů, měl současně určit povinnost vyplatit jim veškeré prostředky, které v dobré víře do objektů vložili. Protože kromě Smetky a spol. jsou situací vinny i soudy a konkurzní správci . Svou nečinností, či liknavostí.
  Proto-„kdyby soudci někdo ošklivě ublížil…“.

 • idiotronic • 28. července 2018

  1.Autor sice hned v úvodu odkazuje na jakéhosi ,,Švejka“ a ,,paní Millerovou“, ale nikde neuvádí, z kterého jejich díla je v článku citováno a je zde důvodné podezření, že autenticita výroků nebyla ani ověřována z dalších, alespoň dvou nezávislých zdrojů, jak je dnes v publicistice samozřejmostí. Doufejme, že se autor alespoň pro příště poučí a dejme mu do budoucna další možnost, ještě je mladý a v mnohém se jistě dokáže zlepšit.
  2. —–3.12.2001 vyšel v Ekolistu článek Posypové materiály pro zimní údržbu komunikací v ČR a v zemích EU (autor Ing. Melcher). V kapitole Chlorid vápenatý najdete popis používaných substrátů ve směsi s chloridem sodným a nechtěnou záměnu slova ,,chlorid vápenatý“ za ,,hydroxid vápenatý“. Autor omyl přehlédl.
  Stejný odstavec, slovosled i ,,hydroxid vápenatý“ namísto chloridu najdete v
  diplomové práci Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně, Agronomická fakulta , Ústav zemědělské ,potravinářské a enviromentální techniky 2008. Vzhledem k tomu, že obě práce obsahují stejný text a stejný kiks, není těžké je najít googlem:
  posypové materiály chlorid vápenatý hydroxid vápenatý.
  Gůgl je sviňa.

 • Bety • 29. července 2018

  Ještě k tomu právu a k zásadě, že neznalost zákona neomlouvá. Četla jsem
  k tomu nepříliš dlouhý rozbor od jednoho právníka. Tvrdí, že je to vlastně jednoduché, protože zvláště u majetkoprávních záležitostí by každý měl vědět,
  že své závazky musí plnit. Ovšem komické bylo, že sám poznamenal, že před
  třiceti lety (za socialismu) podepisoval smlouvu o půjčce která zabrala JEDNU necelou stranu,
  aniž se namáhal (právník) si ji pořádně přečíst. Dnes jsou podle něj tak
  desetistránkové ( řekla bych, že ten počet podcenil).
  Také se zapomněl zmínit, že tam bývají vsunuty právní předpisy, které dotyčný
  podpisující samozřejmě nezná a musel by si zvlášť vyhledat, nehledě na ten
  „právní“ jazyk, který je snad přímo koncipován tak, aby mu laik rozuměl co nejméně.
  Samozřejmě, pro právníky ta džungle znamená žně, žně a žně.
  A pro konkurzní správce???

 • Viky • 29. července 2018

  Bety, sice jsme se zásadně odchýlili od směrování a obsahu článku, ale věřím, že nám PPK odpustí. Už proto, že tyhle sračky mohou v kteroukoliv chvíli zasáhnout kohokoli z nás.
  Víte Bety, on ten právník říká v podstatě jednoduchou pravdu. To se týká povinnosti dostát svým závazkům, a neznalost zákona neomlouvá. Já se ale domnívám, že „se nezapoměl zmínit“, on se prostě některým věcem vyhnul širokým obloukem. Zcela vědomě. Je to třeba fakt, že některé stejné věci mohou být ošetřeny pomocí dvou různých zákoníků. Tšeských zákoníků. současně platných zákoníků. Obsah je zdánlivě stejný, nicméně důsledky mohou být setsakra rozdílné. Takže… neznalost zákona… hmmm. Snad byly i pokusy některé nejkřiklavější hajzloviny a díry opravit a upravit. Ale pokuste se zeptat ve svém okolí, ví-li někdo, jaký je rozdíl mezi soudním a rozhodčím řízením. Domnívat se, že někdo z běžných lidí je schopen prostě a rychle vstřebat rozdíl mezi Obchodním Zákoníkem a Občanským Zákoníkem…. ha ha ha. Pokud se tedy sami právníci některým věcem vyhýbají, protože sami nemají dostatečně jasno a prostému občanu troubí, že neznalost zákona neomlouvá – je to nehoráznost.
  Bety, k tomu Bona Fide – v dobré víře. Pokud někomu ublížite při pokusu mu pomoci, jednala jste v dobré víře. Musí na Vás být pohlíženo právě takto. Prvotní je, že jste se snažila pomoci a teprve druhotné je, že jste přitom někomu ublížila. Pokud tedy lidé narvali množství peněz do následků vykradeného H-Systému, jednali Bona Fide. Soud by tedy měl zohlednit jejich postavení oběti. I když připustíme, že „cpali do cizího“ své peníze, tyto prostředky nepřestaly být jejich. Ale neznám přesný obsah soudního podání, ani rozsudku a jeho zdůvodnění. Každopádně rozhodnutí soudu nemůže být ke škodě třetích osob. Bohužel myslím je.

 • LiL • 29. července 2018

  Celá devadesátá léta se nesla v duchu,že kapitalismus vybudujeme s diplomem v kapse. A tak k ostrým loktům a malému sebevědomí bylo nutno vytvořit systém vzdělávání. A tak ho máme. Tisíce škol pojmenovaných po někom slavným a okruhu potřebných nabízející za patřičnou úhradu kýžený diplom – vstupenku mezi vyvolené. A tak i kdyby sám ďábel zaplatil, diplom by dostal. To jak se tituly rozdávaly je svědomím nejen škol, občanů kteří je nosí ale i toho systému,který vše vytvořil a podporoval. A nebo je to vše vytvořeno pro možnost ovládání a ovlivňování ve prospěch cíle. Jak se říká ,,komu to slouží,,. Doufejme,že dobré věci.

 • Gatta • 30. července 2018

  Myslím, že nová přicházenjíci „vlna inženýrů a doktorů“ problém s diplomkami posune do úplně jiného světla…
  https://navratdoreality.cz/imigranti-ve-spanelsku-5026.html#

 • idiotronic • 30. července 2018

  Gatta napsal
  „vlna inženýrů a doktorů“ problém s diplomkami posune do úplně jiného světla…

  Vše se zjednoduší. Namísto porovnávání odstavců v textech na Googlu se budou porovnávat otisky prstů. To jde mnohem rychleji.

 • Bety • 30. července 2018

  Viky napsal
  Bety, sice jsme se zásadně odchýlili od směrování a obsahu článku, ale věřím, že nám PPK odpustí. Už proto, že tyhle sračky mohou v kteroukoliv chvíli zasáhnout kohokoli z nás.

  To je právě to. Celý ten systém je pochybný. U diplomky – nacpete tam vatu s citacemi – projdete. Ovšem kdykoli později vám tu vatu mohou omlátit o hlavu.
  Nenacpete tam vatu a neprojdete. Vyberte si.
  U práva – ukažte mi někoho, kdo není nucen nějakou tu smlouvu podepsat –
  prostě se tomu nelze vyhnout. A důsledky mohou být katastrofální, protože ať
  už se v právu trochu vyznáte nebo ne, záleží především na tom, jestli je ten
  smluvní partner hajzl, nebo ne .
  A systém směřuje k tomu, že si nemůžete být jisti vlastně ničím.

 • Aleš • 31. července 2018

  Chtělo by to vytvořit nějaký sofistikovaný klíč k rozpoznání plagiátorství. Já bych jako nejzásadnější a možná jako i jediné možné indicie do algoritmu vzal intenzitu vyznávání západních hodnot, nenávisti k Rusku a východu vůbec, hlasitost antikomunistického vyznání po roce 89 a účelnost pro potřeby Nadnárodní Americké Teroristické Organizace a za ní stojícího kapitálu. Do koncepčního týmu tvorby algoritmů bych neopomenul přibrat zakladatele bendování pana Marka Bendu, ideového vůdce našich jediných možných skutečných demokratů pana Miroslava Kalouska, ze kterého by měl velkou radost i takový Boblig z Edelstadtu a jeho velkého kámoše Karla ze Schwazenbergu, vynálezce uplácení Kapříky. Kdo neměl do roku 1990 kapříka od Karla, jako by ani nežil… A do funkce čestného předsedy tohoto dream teamu bych dal hvězdu nejtěžšího kalibru. Pana Václava Klause staršího, ten byl opravdu originální a velkolepý ve všem, navíc by tento dream team zaštiťoval i vědecky… Po předchozích nezdarech by si mohl vzít jako poradce někoho praktičtějšího, třeba Radovana Krejčíře, jeho zkušenosti by se mohli hodit a ještě by za jeho pomoci a pomoci jeho přátel mohlo dojít k tolik kýženému usmíření posthavlovců a postklausovců a konečně by zvítězila pravda a láska nad lží a nenávistí a měli by jako jeden muž konečně patent na pravdu, rozum a vydávání patentů a osvědčení a osvědčení na vydávání osvědčení.
  Žijící pachatelé H-systémů ekonomických, právních, školských i politických by si to měli vyžrat do dna.
  „Již znovu znějí moudré spisy, jak znovu vznítit mo(u)drou zář a bestii dát lidské rysy a eventuálně celou tvář“. Citace J. Dědeček. Reprezentant lůzy. Toronto. 1992.
  Autorem komentáře záměrně zákeřně změněno jméno barvy. To zavání plagiátorstvím. Stejně jak mnou zvažovaný nick Aleš Pravda.

 • Aleš • 31. července 2018

  Nějaké jistoty nám však přeci jen zbyly. Imanentní bohové a jejich výlučná vina za vše a další hanlivé výrazy ve slovníku – ty „správče konkurzní podstaty“ ty „politiku“, ty „profesore“, ty „docente“.
  Když jinak se nám časy mění, znovu a lépe po 50 letech…