Malé zamyšlení k 70. výročí vítězství na fašismem

V minulých měsících a týdnech se v oficiálních mediích ozvalo mnoho hlasů jak z mezinárodní, tak z domácí politické scény, které tím či oním způsobem zpochybňovaly význam oslav 70. výročí vítězství nad fašismem ve 2. světové válce plánovaných jako obvykle na 9. května v Moskvě. V různých diskuzích na toto téma se jen v náznacích objevil, dle mne, nejdůležitější argument pro oslavy v Moskvě, a to geopolitický význam vítězství ve Velké vlastenecké válce.

Ve Stalingradu a na úbočích Kavkazu se opravdu rozhodovalo o tom, zda bude na dlouhou dobu přepsána geopolitická mapa světa. Případné vítězné dokončení plánu Blau, tedy přetětí Volhy jako hlavní dopravní tepny a obsazení ropných polí v Baku, by v každém případe vedlo k prodloužení války a získalo čas německým branné moci silám zavést včas inovace vojenské techniky jako proudová letadla, úpravy ponorek či vylepšení balistických raket. Nelze ovšem ani vyloučit scénář, kdy oslabení Rudé armády, především v oblastí logistiky, i negativní vliv porážky na morální stav bojujících sovětských, by mohl vést k následnému německému úspěšnému útoku na Moskvu a tedy splnění základních cílů operace Barbarossa. Tím by se uvolnila významná část německých ozbrojených sil, jejichž ostří by bylo pak namířeno na poslední nástupní prostor z něhož by šlo vojensky ohrozit nově vytvořenou kontinentální říši sahající od francouzských atlantických břehů po Ural – na britské ostrovy. Uvědomíme-li si, že tyto děje by probíhaly v době, kdy vrcholila ponorková bitva o Atlantik a také ekonomika USA ještě nenabrala ty „válečné“ obrátky, o připravených lidských zdrojích nemluvě, tak postavení Británie by bylo velmi těžké a je otázkou, zda by je ustála. Od věci není ani úvaha o tom, že v dané situaci by mohlo dojít k vnitropolitickému posunu a do vedení ostrovní říše by se díky vlivu ekonomických elit, které podporovaly vzestup Hitlera a také z německé expanze finančně profitovaly (1,2), dostaly zastánci appeasmentu. Výsledkem by pak mohlo být i příměří s Hitlerem. Tím by došlo k potvrzení vzniku německé říše obtížně vojensky napadnutelné a s velkým ekonomickým a geopolitickým vlivem.

Dokladem toho, že tento vývoj nebyl nereálný, je výrok Edwarda Stettiniuse, člena Rooseveltova štábu a později šéfa americké diplomacie: „Americký lid nesmí nikdy zapomenout, že byl v roce 1942 na samém pokraji záhuby. Kdyby Sovětský svaz nebyl s to svou frontu udržet, Němci získali možnost dobýt Velkou Británii. Mohli se rovněž zmocnit Afriky a vybudovat své předmostí v Latinské Americe.“ (3) Symbolem toho, že ve stalingradské bitvě se bojovalo nejen o Moskvu, ale i o Londýn, je meč, který věnoval král Jiří VI. městu Stalingrad a jeho obráncům. (4)

Zároveň je třeba si uvědomit, že toto vítězství a jeho oslavy patří všem obyčejným lidem všech národů a národností Sovětského Svazu, kteří nejen své zemi přinesli svými oběťmi především naději na lepší zítřky. Následný politický vývoj nejen u nás tito lidé nijak neovlivňovali, neboť poválečné události probíhaly již za jiných historických okolností o své představy o poválečném uspořádání světa v nich realizovali jiní lidé. Je tedy více než absurdně kruté spojovat oběti bojů na východní frontě, a to jak na frontě tak v zázemí, s tím, co se odehrálo po válce.

Proč zdůrazňuji, že vítězství ve Velké vlastenecké válce nepatří jen ženám a mužům, ve stejnokrojích Rudé armády? Jak opakovně uvádí ve svých vzpomínkách maršál G. K. Žukov. Rozhodujícím momentem války byla ekonomická síla SSSR, kterou svým hrdinným úsilím na válečném poli Rudá armáda proměnila ve vítězství. Ovšem základním předpokladem pro to, aby se tento aspekt mohl uplatnit, byl heroický boj Rudé armády v prních fázích války, v nichž došlo ke změně charakteru války z bleskové na opotřebovávací (5). V souvislosti se zajištěním materiálních potřeb fronty se samozřejmě nemohu vyhnout otázce spojeneckých dodávek v rámci tzv. Lend and Lease. V celkovém objemu ekonomických potřeb fronty činil podíl těchto dodávek kolem 10 %. Především však byly zahájeny až po vítězství u Moskvy, kdy investujíci strana měla alespoň nějakou naději že se jim vložené peníze vrátí. Byl to jeden z nejlepších obchodů v minulém století, neboť se platilo zlatem a samozřejmě za zboží naložené, nikoliv to, které dorazilo do ruských přístavů. Na druhé straně americká materiální pomoc dorazila ve chvíli, kdy ještě nebyla plně nastartována sovětská válečná ekonomika a v některých specifických položkách týlových služeb Rudé armády byla velmi významná, např. až 58 % automobilů používaných v sovětském týlu bylo z dovozu. Lze tedy konstatovat, že Sovětský svaz by válku s Německem vyhrál i bez přímé západní materiální pomoci, ale pravděpodobně by si to vyžádalo ještě větší oběti a válka by asi trvala déle (6,7).

V souvislosti s ekonomickými aspekty vítězství ve Velké vlastenecké válce nelze pominout ani to, že jeho ekonomicko-politické základy byly položeny v předválečném období, které přineslo díky vnitropolitickým bojům tolik utrpení mnoha milionům obyčejných lidí. Ale bez industrializace země a s ní spojené tvorby, dnešním jazykem řečeno, obrovské masy kvalifikovaných lidských zdrojů by nebylo dosaženo tohoto vítězství, které se rodilo ze slz, potu a krve mnoha generací obyčejných lidí všech národů a národností SSSR. Nelze se proto divit, že jejich potomci, byť roztroušeni dnes v různých nástupnických státech po rozpadu Sovětského Svazu, jsou tak citliví na v podstatě dnes probíhající mnohostrannou dehonestaci vítězství ve Velké vlastenecké válce.

Závěrem si Vás čtenáře dovoluji já, jeden starý a unavený doktor, vyzvat k tomu, abychom nikdy nezapomněli na vítěze této strašné války. Na všechny ty miliony obyčejných lidí ve stejnokrojích Rudé armády, pracovních oděvech či vězeňských mundúrech, z jejich utrpení vzešla nejen naděje na lepší zítřky, ale i to, že žijeme v této zemi a mluvíme naším rodným jazykem.

Domnívám se, že nejlepším okamžikem kdy můžeme vyjádřit naše tiché díky bude 9. května krátce po 10. hodině moskevského času, kdy bude na Rudém náměstí v rukou preobraženců za zvuků melodie „Svatá válka“ nesena vlajka 150. Střelecké Idrijské divize 79. pěšího sboru 3. úderné armády 1. běloruského frontu – Vlajka vítězství.

Zdroje:

  1. Hitler’s American Business Partners
  2. Sutton: Wall Street nad the rise of Hitler
  3. http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Rusu-padlo-skoro-6-milionu-Ukrajincu-1-a-pul-milionu-Komunisticky-historik-chce-hnat-Schwarzenberga-ulickou-hanby-a-tvrdi-Velkym-prachum-sazka-na-Hitlera-nevysla-372162
  4. https://udalosti.signaly.cz/1108/bitva-o-stalingrad
  5. G. K. Žukov: Vzpomínky a úvahy, Moskva 1969, I. Vydání Praha 1971, Nakl. Svoboda, str. 657-659
  6. G. K. Žukov: Vzpomínky a úvahy, Moskva 1969, I. Vydání Praha 1971, Nakl. Svoboda, str. 651-652
  7. http://www.fronta.cz/dotaz/vyznam-lend-lease-pomoci-sssr
0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
38 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Béda
8. 5. 2015 10:06

http://www.novarepublika.cz/2015/05/hitler-liberalni-elity.html Řekl bych, že civilizovaný demokratický Západ řízený GP, (který z ryze „altruistických“ podnikatelských důvodů výrazně napomohl k vzestupu fašismu – nacismu v Německu) proti nacismu a fašismu obrátil až poté, co se Hitler obrátil zády ke svým sponzorům a namísto na SSSR udeřil nejdřív na západ. Ovládnutí SSSR by se pak stalo přímou hrozbou pro USA jako hostitelský stát špiček GP. Jediné v čem se špičky GP v Německu i v USA 100-tně shodují, je to, že komunismus je pro ně velkou hrozbou. Není jistě bez zajímavosti, že velice civilizovaný a humanitárně zaměřený GP měl a má vždycky velice… Číst vice »

ducatista
ducatista
8. 5. 2015 10:44

Toto jsem našel na jednom military webu, do budoucna budu posílat všem těm, kteří podléhají propagandě zlehčující rozhodující podíl SSSR na porážce nacistického Německa. Jednoho z nejznámějších současných britských historiků Normana Daviese (1939) absolventa oxfordské Magdalen College, University of Sussex, mimořádného člena Wolfson College v Oxfordu, emeritního profesora University of London, člena Britské akademie a Královské historické společnosti snad nikdo nebude podezřívat z nadržování komunismu a neobjektivnosti. Cituji ukázky z jeho knihy „Evropa ve válce 1939-45: Žádné prosté vítězství“: „Historie je vždy vystavena mocenské manipulaci. Poté, co v devadesátých letech zůstaly jedinou supervelmoci Spojené státy, vynořil se nový pohled na… Číst vice »

ducatista
ducatista
8. 5. 2015 10:45

pokr. Kritická léta nezačala pro Sovětský svaz v roce 1943, kdy se otevřela stavidla dodávek podle smlouvy o půjčce a pronájmu, ale byla to leta 1941-42, kdy byla západní pomoc ještě okrajová. Navíc mnohé z prvních dodávek o půjčce a pronájmu nebyly použitelné. Britské tanky nebyly tím, co Rudá armáda potřebovala, a britské zimníky (podobně jako německé) proti ruské zimě nepomohly. Sověti dosáhli převahy samostatně už předtím, než se k nim dostala západní pomoc ve velkém množství. Hlavní příčina, proč byl vklad Západu podstatně menší, než se obecně předpokládá, se soustřeďuje v načasování a zejména v pozdním americkém nástupu. Proto… Číst vice »

Alena
Alena
8. 5. 2015 10:45
Martin (už bez taky m)
Martin (už bez taky m)
8. 5. 2015 11:14

Na „novinky“ NA.RAT!
Podlou podprahovou formou účelově SYSTEMATICKY (vč. způsobu jak zařazovat tu kterou reklamu) působí již víc jak 4 roky proti nejen lidskosti a Lidem této země, přepisuje historii, slouží korporátním oligarchům…
Plný souhlas a poděkování Starému doktorovi!
Možná je autor unavený, ale jeho komentáře mají vždy úroveň a texty vnitřní konzistenci a kontinuitu. A bez vnitřní konzistence a kontinuity nejsme „celí lidé“… možná ani lidé…
Toto mi poslal známý právník, který taky díky jednomu fašounskému válečnému štváči odešel z BL… a ač Neffoviny nečtu, tohle je výjimkou.

http://neviditelnypes.lidovky.cz/oslavy-osvobozeni-ostravy-a-svinova-dsu-/p_zviretnik.aspx?c=A150507_061238_p_zviretnik_kosa

Martin (už bez taky m)
Martin (už bez taky m)
8. 5. 2015 11:18

Rozeslal jsem to kamarádům s tímto: Každý si nějak neseme ty hrůzy té dosud nejděsivější války v sobě, třeba i prostřednictvím rodičů či prarodičů co ji zažili… Babička z maminčiny strany byla rodilá Polka. Někteří říkají, že odtamtud mám tu bojovnost a pohrdání Banderovci, nevím… Jedno však vím – aniž bych musel číst jména více než dvaceti tisíců (!) sovětských vojáků napsaná na zdi Hrabyňského památníku pro památku jejich života věnovaného naší svobodě – takto jak si představujeme dnešní „svobodu“ – tak takto by to určitě nechtěli… Vyrostl jsem v lese „mezi zákopy, okopy dělostřelectva a krátery od pum“, které… Číst vice »

PPK
PPK
8. 5. 2015 12:36

Tak jako existují loupežníci věcí hmotných, tak jsou vedle nich i zloději Pravdy Dějin. Sedmdesáté výročí Velkého Vítězství je časem vzpomínek na mnoho známých i bezejmenných statečných hrdinů a na vznešený cíl, pro který ti hrdinové své životy položili. Cíl, jímž byla obrana Svobody nejen pro jejich děti a vnuky, ale pro všechny na světě, kteří tu Velkou Válku přežili, včetně nás a našich potomků. Víme, že šéfové zlodějů tohoto Výročí a falzifikátorů Dějin, ti všichni bankéři světa, kteří Velkou Válku nacistickým vrahům zafinancovali a tím ji i primárně způsobili, proto dnes nasazují všechny finanční a mediální páky, aby propagandou… Číst vice »

Béda
8. 5. 2015 12:45

PPK,
„…Víme, že šéfové zlodějů tohoto Výročí a falzifikátorů Dějin, ti všichni bankéři světa, kteří Velkou Válku nacistickým vrahům zafinancovali a tím ji i primárně způsobili, proto dnes nasazují všechny finanční a mediální páky, aby propagandou lži z úst a per kolaborantů Zla těm padlým hrdinům jejich čest ukradli,..“ financují válku i dnes, svým vládám přikazují chystat z „proletariátu“ kanonenfutry.

mirror
mirror
8. 5. 2015 12:47

OM má v osobě starého doktora dalšího zajímavého autora. Díky za vykonanou práci.

peter.
8. 5. 2015 12:59

Béda napsal PPK, „…Víme, že šéfové zlodějů tohoto Výročí a falzifikátorů Dějin, ti všichni bankéři světa, kteří Velkou Válku nacistickým vrahům zafinancovali a tím ji i primárně způsobili, proto dnes nasazují všechny finanční a mediální páky, aby propagandou lži z úst a per kolaborantů Zla těm padlým hrdinům jejich čest ukradli,..“financují válku i dnes, svým vládám přikazují chystat z „proletariátu“ kanonenfutry. Keď sa dnes pozerá na vysielanie ČT 24 mladý človek,tak nutne musí nadobudnúť dojem,že tá vojna bola hlavne o utrpení židov v koncentrákoch.To bez debát bolo strašné,ale hádam by sa mohli výraznejšie pripomenúť aj milióny červenoarmejcov ktorí padli v… Číst vice »

mirror
mirror
8. 5. 2015 13:00

Bydlím v městečku, které připadlo do pátého pásma Sudet. U nás byli partyzáni, kteří se realizovali v Ostravě a Beskydech. Osvobození nebylo tak dramatické jako v Suchdolu. Ráno přijel na kole jeden Rus, po něm kolona. Pod městem vystřelili jednu raketu z kaťuše na okresní město, které se odpoledne vzdalo. Němci strašili obyvatelstvo Rusy, ale přečkali jsme je. Nechali u nás v rodině i fotky. Divočejší vzpomínky mám od tety manželky z Háje u Opavy. Tam se válčilo krutě. Rodina tety seděla v noci ve sklepě, kdy do něj vstoupil ruský voják mongoloidních rysů. Ptal se po Němcích. Nikoho nenašel,… Číst vice »

mirror
mirror
8. 5. 2015 13:11

peter. napsal To bez debát bolo strašné,ale hádam by sa mohli výraznejšie pripomenúť aj milióny červenoarmejcov ktorí padli v tej vojne na bojiskách,v zajateckých táboroch alebo prežili zmrzačení a svoj život dožili neradostne a často v osamelosti. Sovětští vojáci jsou podle současné státní ideologie nelidé. Zemanovi nestojí za to se na jejich přehlídku podívat. Poslechněte si besedu. Ten historik trochu mumlá. Paní Irena by mohla video opatřit titulky http://politikus.ru/video/49537-razvedopros-egor-yakovlev-chto-my-prazdnuem-9-maya.html Jsem zvědav, jak se bude Zeman v Moskvě chovat. Pohrdnutí přehlídkou je tak trochu urážka. Putin je však dostatečně velkorysý, snad s ním pobeseduje. Dozví se, že Porošenko je prezident míru.… Číst vice »

peter.
8. 5. 2015 13:30

2. časť fotografií osloboditeľov
http://je-to-inak.livejournal.com/27672.html

zajoch
8. 5. 2015 15:38

Pane doktore,
přijměte i ode mne velké poděkování za Vaši úvahu i za všechno čím obohacujete zdejší diskuse.
Přidám: https://www.youtube.com/watch?v=vw0H-CVXHQE

peter.
8. 5. 2015 16:56

38 fotografií z kapitulácie Nemecka
http://aloban75.livejournal.com/

peter.
8. 5. 2015 17:13

Mozgovoj na scéne.Neviem,čo si o tom mám myslieť
http://aloban75.livejournal.com/1003477.html

peter.
8. 5. 2015 18:05

peter. napsal

Mozgovoj na scéne.Neviem,čo si o tom mám myslieť
http://aloban75.livejournal.com/1003477.html

Vedel som,že aj on príde na radu,že Plotnickyj robí pre oligarchov s tichým súhlasom Kremľa.Ak je to,čo hovorí Mozgovoj pravda,tak tá preliata krv v Novorossii nejde na konto iba chunty v Kyjeve ale aj na konto niektorých ľudí v Rusku.

mirror
mirror
8. 5. 2015 18:09

Na Parlamentních listech se píše, že Zeman opět naštve své odpůrce
http://www.parlamentnilisty.cz/politika/vlada/Zeman-opet-nastve-sve-odpurce-Dal-rozhovor-Rusum-a-takto-to-dopadlo-373598
V jiném článku jsou obrázky z oslav na Westerplatte, přičemž na jednom z nich vidíme Zemana stát vedle mírotvůrce Porošenka, který neváhá nechat střílet do vlastních nespokojených spoluobčanů těžkými zbraněmi, aby jim ukázal, jak se má poslouchat nacistická klika
http://www.parlamentnilisty.cz/galerie/foto/Hvezdy-nad-Westerplatte-1046#33
Kim ze severní Koreje vypadá jako neškodný kašpar, protože s vlastním občanstvem neválčí. Odhad PL, že Zeman naštve, je chybný. Zeman naopak rozesměje. Co na to naši obdivovatelé Zemana?

mirror
mirror
8. 5. 2015 18:45

Paradoxem je, že Poláci při dělení Československa si uždibli kousek území obou států. Současná vláda se odvolává na tradici předválečného Polska, i když jim spojenectví s Německem nevyšlo a Němci je vypekli. Já jsem to Polákům odpustil. Otec na tu dobu vzpomínal. V Polsku se před změnou režimu o této neslavné historii ani nepíplo a v učebnicích nezmínilo. Jak je to teď, to nevím. Kamarádi Poláci o historii jen šeptají, když nejsou sami. Kotrba si na PL pochvaluje, že Zeman jede do Moskvy. Je to v posledních dnech jako zmatená šachová partie. Zemanovy tahy spočívající v podivné lustraci budoucích profesorů,… Číst vice »

mirror
mirror
8. 5. 2015 20:39

Přemýšlím o Zemanově cestě do Moskvy, kde si slibuje hodinové setkání s Putinem. Na přehlídku přijede 27 delegací a Putin mezi obědem a večerním rautem bude ochoten jednat s prezidentem prťavé kolonie uprostřed Evropy, který přehlídkou pohrdl. Vždyť to nedává smysl. O čem by spolu mluvili? Velmi pravděpodobně se k Putinovi nedostane a pak bude tvrdit, že je arogantní, když takovou důležitou osobu Putin velký nepřijme. Majstrštyk by bylo, kdyby Zeman byl prostředníkem mezi Obamou a Putinem a dostal by za úkol předat tajný vzkaz o tom, co se míchá do makropárků a varoval tak Putina před obchodním řetězcem Makro.… Číst vice »

hrskp
hrskp
8. 5. 2015 22:02

těm, kteří si tichou vzpomínku budou chtít vizualizovat, nabízím http://www.vesti.ru/onair/
v 10:00 našeho času to vypukne. Nikdy nezapomeneme.

fra
fra
9. 5. 2015 5:41

hrskp napsal v 10:00 našeho času to vypukne.
Přehlídka v Moskvě začíná sice v 10:00 ale nikoliv našeho času, ale Moskevského času. Tak jsem to včera slyšel na ruském televizním kanále.

peter.
9. 5. 2015 5:42

hrskp napsal
v 10:00 našeho času to vypukne. Nikdy nezapomeneme.

o 9 : 00 hod.našeho času!!!!

Martin (už bez taky m)
Martin (už bez taky m)
9. 5. 2015 6:10

peter. napsal

http://jetoinak.livejournal.com/47307.html

Tiše smekám…
Ни шагу назад!

Martin (už bez taky m)
Martin (už bez taky m)
9. 5. 2015 6:44

mirrore, není Vám to kafrání už blbé?
http://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/20150508/373578.html
Mám vůči Zemanovi své výhrady, ale to že vůbec do Moskvy na 9. května přijel mi stačí.

Martin (už bez taky m)
Martin (už bez taky m)
9. 5. 2015 7:09

letošní přímý přenos:
http://www.may9.ru/parade

Aleš
Aleš
9. 5. 2015 20:36

http://www.novarepublika.cz/2015/05/kvetnova-revoluce-1945-z-uhlaku-9-5-1945.html
jako bonus v diskusi pod článkem zajímavá básnička jako odpověď trollím fašistickým hovadům