Morálka nového věku

Žijeme nejen v novém století, ale již i v novém tisíciletí. Nemůžeme myslet a žít postaru, podle středověkých schémat nebo paradigmat minulého století. Především musíme nově myslet, neboť myšlení obvykle předchází tělesné jednání. Pokud nikoliv, jedná se o tzv. mentální demenci, popřípadě idiocii.

Myšlení občanů je projevem ekonomických podmínek dané doby. Tyto se za poslední desetiletí radikálně změnily a každým rokem se stále mění. Kdo se nové době nepřizpůsobí, je odsouzen k zániku a páchá vlastní autogenocidu. Je v zájmu každého občana, který chce přežít, aby se učil nově myslet. Pokud chcete pro své děti učinit to nejlepší, co můžete, učte je nově myslet.

Je jistě rozdíl mezi myšlením zaostalé společnosti, která například produkuje svůj ekonomický zisk pomocí zemědělství a průmyslu, a myšlením pokrokové společnosti, která žije z reklam, privatizací, sázení, zpěváckých soutěží, sledování televize, sbírání nákupních bonusů, kouření, alkoholizmu, toxikománie, vytváření pracovních míst, gamblerství, počítačových her, telefonických hovorů, rychlých půjček, šíření počítačových a chřipkových virů, exekucí, posílání SMS zpráv, parazitizmu, byrokracie, automobilizmu a mnohých dalších moderních metod získávání hrubého národního produktu.

Povšechné výzvy k novému myšlení nemají takový osvětový účinek jako pár konkrétních případů. Například zrovna dnes byl v televizi uváděn případ, kdy dva muži kontaktovali jednoho zaměstnance pošty, a při té příležitosti u něj zprivatizovali několik milionů korun. Avšak, co se nestalo? Naše zaostalá policie, která postupuje podle starých a přežilých metod, zatkla ony dva nevinné muže (privatizátory), zatímco pravý delikvent (zaměstnanec pošty) nebyl nijak postižen.

K takovým závažným omylům by v roce 2015 již zásadně nemělo docházet. Každému inteligentnímu člověku je přece jasné, že pokud by zaměstnanec u sebe neměl zmíněné miliony, nikdo by jej nepřepadl. Důkaz je prostý. Kolem místa činu přešlo spoustu jiných chodců, ale těm se nic nestalo, neboť u sebe žádné miliony neměli. Nezávislé soud by nyní měli rozhodnout, kdo za to může, zda miliony, ke kterým se dostal zaměstnanec pošty, nebo zaměstnanec pošty, ke kterému se dostaly zmíněné miliony.

A takto bychom mohli pokračovat dál. Každému vzdělanému a inteligentnímu občanovi je zřejmé, že například za válečné krize na Středním východě může ropa nebo ti, kteří se vzpírají její privatizaci. Nebo například, dnes tolik oživlý imperializmus. Imperialistou přece není ten, kdo anektuje cizí území, ale ono území nebo ten, kdo jej nechce dobrovolně vydat k privatizaci. Nebo například, za vraždu nemůže tzv. vrah, ale jeho oběť, neboť jak známo, nebýt oběti, nebylo by vraha.

Každý občan, který chce žít v novém věku, se musí učit, učit a učit a to především novému myšlení. Ve svém životě i prostředí má jistě stovky případů a příkladů, na kterých si může brousit svůj ostrovtip a získávat pevné základy nové morálky a nového myšlení.

Přejít do diskuze k článku 17 komentářů