Diskuze k článku


  • LF • 7. května 2016

    Tahle souvislost mi vždycky přijde mimořádně komická; lidé, kteří uznávají nezbytnost a užitečnost ponechání přírody volnému vývoji, nebrání se aplikaci „krutých“ principů, kdy přežijí a nejvíce se rozvinou ty nejsilnější druhy, chápou, že vytvoření pečlivě opečovávané „kulturní“ krajiny povede k degeneraci, snížení počtu druhů a k celkovému chřadnutí a zcitlivění biotopu, který se pak nevyrovná s jedním suchým létem nebo větrnou zimou, se chovají při pohledu do lidské společnosti úplně opačně.

    Naopak prosazují co nejtužší regulaci všech mezilidských vazeb, od obchodu po zaměstnávání, okopávají kotníky a házejí klacky pod nohy těm životaschopnějším a na piedestal staví ty méně schopné až zakrnělé. Nejraději by vytvořili uměle od extrémů ostříhanou monokulturu, o vnášení invazních druhů a míchání s původní populací za cílem vytvoření univerzálního ovčana s průměrnou inteligencí, průměrným vzděláním (elity špatné, inkluze dobrá), průměrným majetkem (daně a dáfky) a nulovou schopností se bránit (odpor k zbraním a tzv. šikaně) nemluvě.