Diskuze k článku


  • Lena • 6. března 2019

    Konečně nám někdo polopaticky vysvětlil, že je všechno v naprostém pořádku, když se po ulicích, parcích a fekálech válí občané, kteří netrpí rovnostářstvím a uznávají hodnostářství. Všichni demokraté svorně odsuzují rovnostářství, kvůli tomu, že je špatné, ale nějak neříkají, proč je špatné, nepočítáme-li, že ohrožuje jejich nadstandardní příjmy a nakradený majteček. Občanům taková zdůvodnění bohatě stačí a proto jsou šťastní. Mně však nikoliv, proto děkuji autorovi za vysvětlení…..a nyní mohu být už také šťastná.

  • Kvalitni Petrc • 7. března 2019

    Jednou si budeme všichni rovni. Jednou všichni zemřeme. Dle buddhismu se budeme rodit a zmírat stále dokola, dokud se dokonale nesrovnáme a dokonale nezemřeme. Perspektivy toho utrpení, které uvádí jsou z našeho hlediska téměř nekonečně dlouhé…Zkuste si jen tak lehnout, srovnat se a zemřít. Nejspíše se probudíte čilejší než předtím a vrhnete se třeba opět do víru života, tedy utrpení….Do nás vtloukali a do lidí stále vtloukají, že musíme žít a to za každou cenu, že je to to nevětší hrdinství (dopouštět se všemožných podlých ohavností na sobě i druhých). Nevysvětlují naši hospodáři proč, mimo to, že jenom proto, abychom byli šťastní, užili si, neboť si to zasloužíme, neboť jakkoli mizerný život je šťěstí, o proti té hrůze, co byla předtím a potom bude následovat….Šťastný štěstí nehledá. Život hledají jen mrtví.

  • Poctivy Ovcan • 7. března 2019

    Závidím autorovi jeho optimismus. Tedy ten optimismus, který předpokládá naši rovnost ve stavu smrti. Autor dokazuje, že není dostatečně informován o možnostech (rozumíme povinnostech), jež nám nová doba přinesla. Tedy o výzvách, které předložila akcinářům pojišťovny EAR® (European All Risks). Považuji proto za vhodné shlédnout instruktážní video „Skryté rezervy“(Německo, 2016).