První pokus o barevnou revoluci

Proč události srpna 1968 nelze nazvat okupací

Po padesáti letech od událostí roku 1968 přijal český parlament rezoluci o okupačním vstupu vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Protože od události uplynula dlouhá doba, je možno retrospektivně poskytnout objektivní analýzu bez ideologické vazby.

Především je potřeba uvést, že události mají hlubší příčiny, než je možno vidět z jejich stereotypního výkladu. Musí se vycházet z konkrétního historického uspořádání v té době. Šedesátá léta minulého století, to je vrchol vzájemného rozporu SSSR a USA, zemí NATO a Varšavské smlouvy ve studené válce. Ani jedna ze zemí nehodlala navzájem v podstatných věcech ustoupit a každá tvrdě hájila své zájmy v boji s ideologickým protivníkem. Například, když Severní Vietnam začal poskytovat důležitou pomoc prokomunistickým silám Jižního Vietnamu a v tomto zápasu se vážky začaly překlánět na stranu komunistů, vpadlo tam vojsko USA.

Co přimělo SSSR a jeho spojence přistoupit v roce 1968 k výjimečnému kroku a vyslat do Československa vojska? Za prvé v této době země NATO – především USA – předstihly SSSR v taktických jaderných zbraních. V případě jaderného útoku ze strany NATO bychom mohli odpovídajícím způsobem reagovat proti nepřátelům jen z území NDR. S přihlédnutím ke slabosti české armády by byla země v případě války rychle okupovaná (podle našich vojenských analytiků do týdne). Následoval by přesun sil NATO bezprostředně k hranicím Sovětského svazu a k jejich rozmístění v Polsku a Maďarsku. V takových podmínkách by přirozeně přítomnost několika našich divizí v ČSSR mohla změnit celkovou situaci a dosáhnout u USA a jejich spojenců větší ústupnost. Přes mnoho proseb sovětského vedení bylo politické vedení Československa v osobě Antonína Novotného a později Alexandra Dubčeka kategoricky proti rozmístění vojsk Varšavské smlouvy na svém území.

Za druhé, v lednu 1968, po příchodu k moci Dubčeka, začala politika demontáže socialismu. Nikdo se nedokázal domoci srozumitelného vysvětlení: jaké reformy se začaly realizovat kromě svobody slova, povolení více stran a protikomunistické propagandy? Veřejné mínění v zemi se reálně připravovalo ke změně politického uspořádání státu. Připomíná to technologii používanou k současným barevným revolucím.

Československá media k tomu přímo vyzývala. Například 6. května tajemník ÚV KSČ Čestmír Císař uvedl na zasedání na počest výročí 150 let od narození Karla Marxe: „Socialismus plně neuspokojil naděje lidu a pracujících.“ Reformátoři ujišťovali, že výsledkem „sovětského komunistického loupežení“ klesá v zemi životní úroveň. To byla lež. Životní úroveň rostla, ČSSR dostávala ze Sovětského svazu suroviny za ceny značně nižší než byly tržní a prodávala svoji produkci – tramvaje, oděvy a obuv. Ve výsledku „loupeží“ dlužil v roce 1991 Sovětský svaz ČSSR 5,4 miliardy dolarů. Pro srovnání, dnes je splněn sen reformátorů o přeorientování země a podle informace českého rozhlasu z 22. září 2017 je ČR zadlužena 173 miliardami EUR.

V únoru 1968 utekl za hranice generál Šejna a zastřelil se náměstek ministra obrany generál Janko. V tisku je obvinili z organizování převratu ve prospěch Novotného, což dalo důvod k hromadným čistkám na ÚV, ministerstvu obrany, dalších ministerstvech a ve zpravodajských službách od prosovětsky zaměřených pracovníků. Z propuštěných stranických a státních funkcionářů jich 40 spáchalo sebevraždu. Mezi těmi byl právě generál Janko, který bojoval s nacisty v československém vojenském útvaru. Také tisk vedl kampaň k hanobení těch, kteří vystupovali proti současné politice.

„Reformátoři“ se chystali k ozbrojenému boji, aby své plány zrealizovali. Po vstupu vojsk Varšavské smlouvy byly po celé zemi nacházeny tajné sklady zbraní a 35 soukromých vysílaček, které vyzývaly občany k ozbrojenému odporu.

Od dubna 1968 česká media otevřeně pokládala otázku: kdy se už zachráníme od SSSR? Vedoucí správního oddělení ÚV KSČ Prchlík (bývalý náčelník Hlavní politické správy ministerstva obrany) řekl, že je nutné vystoupit z Varšavské smlouvy. Je jasné, že když byl v Evropě vytvořen systém bloků, šlo by tak Československo okamžitě do NATO. To nemohla Moskva připustit.

V postsovětském období se Praha rozhodla vstoupit do NATO, když už ČR neměla bezprostřední hranici s Ruskem a neznamenalo to pro něj přímou hrozbu. Pro české politiky to nemělo reálný smysl (všichni byli účastníci „pražského jara“). Nyní se ČR stala aktivním pomocníkem a spojencem USA ve věci rozmisťování PRO. Tak se stalo, že minulé nepopulární rozhodnutí vedení Varšavské smlouvy se prosadilo v událostech za 30 let.

My dnes nemáme proč žádat ČR o odpuštění, vždyť Sovětský svaz v roce 1968 hájil v tvrdé konfrontaci se zeměmi NATO své geopolitické zájmy. Nezaváděli jsme žádné represe nebo „hospodářskou loupež“ Československa. Kvůli početným provokacím v ČR přišlo ve dnech po srpnu 68 o život 98 vojáků, našich krajanů. Například 21. srpna čelný obrněnec sovětské tankové kolony nestihl zastavit a aby nevjel do žen a dětí (s čímž počítali extrémisté) s ním sjela osádka do příkopu. Při tom uhořel staršina Jurij Andrejev, mladší seržant Jevgenij Matochin a řadový voják Petr Kazaryk. Je možno nazvat takové lidi okupanty?

Autor je profesor, náměstek vedoucího katedry ruské politiky Moskevské státní univerzity, viceprezident Ruské akademie věd.

Převzato z Iz.ru

Překlad: zajoch

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
66 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
hudryper
hudryper
30. 8. 2018 23:58

Z tohoto propagandistického článku trčí jako vidle v hnoji skutečný důvod pro invazi a poté „dočasný pobyt“ sovětských vojsk .Sovětská generalita si potřebovala zakulatit hranici kontaktu svých vojsk v Evropě. Ta československá ještěrka na mapách Evropy se zapíchanými špendlíky s vlaječkami je rozčilovala už dávno. Nakonec se věci ujali vojáci z GRU.Odstranili Novotného,předchozí kulturní a společenskovědní vývoj přehlédli,jak to ostatně vojáci mají v popisu práce a když na změny reagovala československá veřejnost,jež si byla vědoma kdo jsou ty žáby na prameni,tak zpanikařili a nevěděli si jiné rady,než ty „kontrarevolucionáře“ rozjezdit tankovými pásy.Autor zajochem přeloženého článku vytvořil text,který jako by byl… Číst vice »

Irena
31. 8. 2018 5:24

A udělali vám tak hudrypere čáru přes rozpočet, že? Vždyť vy jste chtěli republiku vyprodat už tehdy. Čekali jste na tu spásu ze Západu jako na smilování. Tak jste se v roce 89 dočkal. Jste spokojený? Vlastně vám už může být Česko ukradené, že? Že se vůbec ptám. Ukrajina hadr. Jenže nás ještě tenkrát za flígr vytáhli a Ukrajinu po zkušenostech už ne. A že jim je teď s tím Západem skvěle, těm Ukrajincům, ale ti už také dokonce života budou vykládat, jak na tom Majdanu zachraňovali republiku. Jak říkám, chybí vám už jen ten kastrůlek na hlavě.

zajoch
31. 8. 2018 7:08

Nenávist vůči všemu co se nějak dotkne přesvědčení Hudrypera ve věci 68 z jeho zlostné reakce znatelně trčí. Nevím odkud má některé informace, které sem vložil. Ovšem v této době nebyla v československé společnosti taková skoro ideální jednota v postojích. Starší a zkušenější cítili kam celý obrodný proces spěje a že za líbivými hesly a vyvolanou euforií jsou skryté cíle. My mladí nezkušenci jsme nadšeně podepisovali kdeco, kdejakou petici a vysvětlování těch zkušených jsme nebrali v úvahu. Ovlivněni vysíláním zahraničních rozhlasových stanic určených pro nás jsme si nenechali vyvrátit, že ač pravdivě upozorňují na mnohá nesmyslná jednání naší věrchušky, není… Číst vice »

Bety
Bety
31. 8. 2018 8:07

Víte co je tak trochu podivné? Že po ukrajinském majdanu tatáž pátá kolona, která tak spěchala se nám omluvit za osmašedesátý byla celá hr pro vojenský zásah Ruska a srovnání Ukrajiny do latě. A tady mnozí diskutující zastávali stejný názor. Je to totéž, není to totéž… Myslím si, že západní propaganda měla před tou sovětskou velký náskok podepřený daleko starší historickou zkušeností než byla ta mladá komunistická, která neuměla využívat reklamy a pí ár akce, nevyznala se v manipulaci s lidmi. A manipulace tady byla, i když si to mnozí nechtějí přiznat. Pamatuji se tehdejší silně rozšířené řeči, že kdybychom… Číst vice »

Irena
31. 8. 2018 9:05

Jistě, všechny své chyby a nedostatky hoďme na Sověty, to oni za všechno můžou, nebyli dost dokonalí, zatímco my jsme ty čisté neposkrvněné lilie malující tanky na růžovo.

hudryper
hudryper
31. 8. 2018 9:09

Vida ! Potrefené …. se ozvaly. Zvláště ta první co se svým výrazivem zařazuje mezi domovnice z 50.let,kdy se jejich žlučovitá povaha odrážela v posudcích na studenty, puberťáky a ničily jim tím možnost studia na vysoké škole. U té druhé se omezím na pár slov,které mi nedávno poslal kamarád,co si občas otevře OM: …“chtěl bych Ti připomenout článek, který jsem ti nedávno poslal.Pojednává o víře a vyplývá z něho,že když někdo podlehne sektářské (nebo jakékoliv jiné) víře,tak je zbytečné pokoušet se o jakoukoliv argumentaci,která by dotyčnému „otevřela oči“ a donutila ho ke kritickému přehodnocení své víry.Irena , její spoluvěřící zajoch… Číst vice »

Bety
Bety
31. 8. 2018 9:35

Inu husy kejhají a ne a ne přestat. Jestliže mám k něčemu výhrady, nebo dokonce jiný názor, měla bych si uvědomit, že jsem slepou vírou postižená husa a držet zobák. Jednostranná diskuze není diskuze, nebo se i v tomto mýlím? Promiňte, že jsem realistka která skutečně věří, že svět není černobílý a dokonce se domnívá, že ten kapitalistický je daleko černější. Kromě toho – omlouvám se – se dokonce domnívám, že svět, jak nám ho maluje ČT, Respekt a pod. je pro budoucnost nebezpečný. A proč se někdo domnívá, že vzájemné poplácávání po zádech zdejší diskuzi prospěje, to bohužel také… Číst vice »

zajoch
31. 8. 2018 10:05

Ale Hudrypere, tak tohle jsi snad přehnal. Spíš bych řekla, že tvoje výrazivo se dá zařadit do kategorie politická galérka. Nehledě na to, že píšeš nepravdu ohledně mých bohů. Žádné nemám. Že se občas odvážím napsat něco co se ti nelíbí, tak promiň, ovšem jsem zvyklá na dikusi a ne na slepé přizvukování a v opačném případě na hádky.

Irena
31. 8. 2018 10:33

Stane ten výčet PRASÁREN, na kterých se od 89 ve světě podílíme přímo, kterým na státní urovni přikyvujeme a děláme jim politické krytí, je poněkud více. To jen tak mimochodem. A k té kontrarevoluci. Kteráže KSČ to měla v 68 pevně v rukou? Ta, co tu nechala procházet se v pohraničí Sudeťáky, ta která zajistila tu mediální přípravnou masáž, nebo ti řadoví členové, kteří se na to dívali jako zjara, a kterým ti nahoře vysvětlovali (stejně jako Gorbačov, ten to také přece měl pevně v ruce), že vlastně všechno dělají špatně a tak nezbyde, než jim ten SOCIALISMUS vylepšit? S… Číst vice »

Gatta
Gatta
31. 8. 2018 10:51

… a zase přituhuje … Kacířská otázka: „Co myslíte – jaké procento mladých a středněvěkých se vůbec aspoň minimálně zajímá a finesy a detaily roku 68 ?“ Tedy lidí, kteří kteří právě dnes rozhodují a dále budou rozhodovat o budoucnosti naší společnosti. Myslím, že jich nebude o mnoho víc, než těch kteří se zajímají o finesy stavovského povstání a bitvy na Bílé hoře. A o tom se taky dá diskutovat bez začátku a bez konce. Nezpochybňuji nutný boj s maistreemovou masírkou ale … Co dál ??!! A o to jde. Jde o budoucnost a program „Co bude dál ?“ PS… Číst vice »

Punta
Punta
31. 8. 2018 12:01

Hezky ostrá debata! Umím si představit i hole, pokud by to bylo tváří v tvář :). Někdo, myslím, že Gatta, vzpomenul stavovské povstání a Bílou horu. Ta analogie je trefná. Představte si rok 1670 a setkání pamětníků (pokud tedy přežili 30 letou válku).

Martin (už bez taky m)
31. 8. 2018 14:10

Vážené/ní, možnosti r. 68 nevrátíme. Můžeme se jen poučit. Z pohledu tehdejšího, a z možnosti pohlédnout na dění „zlatých šedesátých“ OČIMA DNEŠKA, se zkušenostmi l. 82-88 (Polsko), 89-90 u nás a v Německu (nejen „Východním“), v SSSR a způsobu jeho rozpadu kdy „v prvním časovém období“ šlo skoro vše k tíži RSFSR… Tento text je zajímavější nežli V. Pjakin který tam má té propagandy a polopropagandy tentokráte více. To ale neznamená, že je zcela zavrhuji. Ano- okupace a vstup byly určitě nespravedlností, měli jsme si tím tehdy projít- až dodnes. Pak by bylo ledacos a ledaskdo jasné/ý… OVŠEM: co Pjakinovi… Číst vice »

Martin (už bez taky m)
31. 8. 2018 14:37

Ostatně husa je velmi inteligentní a chytrý pták. Každý kdo se na některém z našich rybníků či luka polí pokoušel vyfotografovat či natočit tyto ostražité ptáky mi nepochybně dá za pravdu. A když už jsme u těch přirovnání neměli bychom se prosím „my chlapi“ ve svatém rozhořčení (a hořkosti „osobně odskákaného“ a nepochybně mnohdy naprosto nezaslouženě bolestného) měnit sebe sama v housery. A rozhodně bych se přikláněl k prosbě aby houseři nekádrovali. Je nás tady asi většina která to zažila „tehdy“, a vidíme to jako „management pracovníků a lidských zdrojů“ i dnes… Ostatně bych se rád zeptal, co udělaly ideály… Číst vice »

PPK
PPK
31. 8. 2018 14:41

Co si normální lidé přejí? Od ostatních by rádi viděli čestné jednání a od těch kteří řídí stát, schopnost organizačně zajistit správně fungující stát. Požadují to právem, protože ty zvolené za to svými daněmi platí: A co jsou funkce státu? Je to pořádek a bezpečí pro občany a jejich rodiny a schopnost zastupitelů a jimi určených úředníků dobře řídit zemi a její ekonomiku. A co poctiví lidé od státu očekávají především? Je to spravedlnost. Jenže, o čem hovořili v 68. naši politikové a propagandisti? Jen jalově mluvili o svobodách a právech kohokoliv cokoliv mluvit a kamkoliv si cestovat (když na… Číst vice »

J. Hruška
J. Hruška
31. 8. 2018 15:45

Doporučuji začít začátkem: Bez ohledu na to, co u nás v roce 1968 bylo nebo nebylo byla reakce Čechů a Slováků na cizí tanky pod okny nejen pochopitelná, ale i správná a přiměřená. Cíle některých mohly být pochybné, ale fakt invaze spojil všechny v jedno. Kdyby to sovětské vedení včas pochopilo, mohla následující léta proběhnout podstatně jinak. Nepochopili to tehdy a co šokuje, někteří to nepochopili ani po padesáti letech. Dámám, které články přeložily velice děkuji. Být varován je vždycky výhoda. Pokud zde lámou kopí za sovětské stanovisko, řekl bych to takhle: Máte v mnohém pravdu, jen se souvislostmi je… Číst vice »

PPK
PPK
31. 8. 2018 16:52

J. Hruška napsal Doporučuji začít začátkem: Bez ohledu na to, co u nás v roce 1968 bylo nebo nebylo byla reakce Čechů a Slováků na cizí tanky pod okny nejen pochopitelná, ale i správná a přiměřená. Cíle některých mohly být pochybné, ale fakt invaze spojil všechny v jedno. Kdyby to sovětské vedení včas pochopilo, mohla následující léta proběhnout podstatně jinak. Nepochopili to tehdy a co šokuje, někteří to nepochopili ani po padesáti letech. Dámám, které články přeložily velice děkuji. Být varován je vždycky výhoda. Pokud zde lámou kopí za sovětské stanovisko, řekl bych to takhle: Máte v mnohém pravdu, jen… Číst vice »

Viky
Viky
31. 8. 2018 18:45

Jupíííí… Tedy, dozvěděl jsem se ledacos. Jen některé fffjeci tak trošku nesedí, ale to neva. Ruský (-postsovětský) čtenář to nezachytí (a ostatním je to stejně jedno. Protože ono to už dnes dost jedno je.) A furt tu starou polívčičku budem ohřívat, a ona né a né zkysnout. Gen. Šejna? řečený „semínkový generál“? No, možná měl soudruh pan generál spíše problémy na poli ekonomické kriminality, které ho přivedly k emigraci. Na Západ, podotýkám. ne do SSSR. Co se týká gen. Janka, já vážně pochybuji, že by se pustil do podobných podniků jako je puč. On byl totiž v armádě již za… Číst vice »

zajoch
31. 8. 2018 19:39

Viki, našel jste v článku nesrovnalosti. Také jsem se nad některými konstatováními pozastavila, ale překlad je překlad, i když trochu krácený a tak jsem je nechala tak jak byly napsané. Konkrétně to byl Šejna, proč byl do článku zahrnut, když se prý jednalo o nějaké machinace s jetelovým semínkem a v USA prý spolupracoval s CIA. Zarazila jsem se i u počtu sebevražd v té době – 40 propuštěných funkcionářů, dále u tajných skladů zbraní po celé zemi. No, ale třeba to tak bylo. Ovšem co bylo nepochybné, to byla činnost našich medií. Pošklebování se nebylo nijak výjimečné. Živě si… Číst vice »

Viky
Viky
31. 8. 2018 20:07

aaaa, málem jsem zapomenul! Tajné sklady zbraní kontrarevoluce. To vám je teprve taškařice! Taky není od věci si říci pane profesore, že nějak chybí mrtví a zranění okupační vojáci se střelnými zraněními, které jim způsobili ti českoslovenští kontrarevolucionáři. Asi ty tajné sklady byly tak tajné, že je v rozhodující chvíli nemohli kontrarevolucionáři najít. (no tak dobře, jestli cosi takového figuruje v textech sovětských politruků, tak na tom něco být musí…!) Taky že je! Viděl jsem dokonce snímky … Jen ty zbraně pocházely ze dvou předchozích válek a dokonce i z devatenáctého století. Jak mi bylo vysvětleno, něco je funkční a… Číst vice »

Viky
Viky
31. 8. 2018 21:25

Zajoško, proti překladu nic nemám. Naopak. Vydáváte se do oblastí, kam se jiní ani neodváží. Tematicky myslím. A děláte to docela s citem pro věc. Já nijak neberu panu profesorovi jeho pohled. Ale když už se pouští tento profesor do takovéhoto tématu a sám napíše cosi o objektivitě – …Protože od události uplynula dlouhá doba, je možno retrospektivně poskytnout objektivní analýzu … tak by asi neměl používat informace ne úplně objektivního charakteru. Rusofobie, zesměšňování, lži, skryté lži… Čili propaganda. Někdy pitomoučká, a někdy docela sofistikovaná. Z obou stran prosím. Ale cosi podobného se dá i otočit. Nevěříte? Pokud to co… Číst vice »

Honza999
Honza999
1. 9. 2018 6:08

Viky

Ty sklady zbraní nebyly připraveny na boj proti Rudé Armádě. Ty byly připraveny pro případnou občanskou válku, na likvidaci těch, co by se otevřeně postavili proti plánovaným událostem. Když sem přišla Rudá Armáda, tak se plánovači převratu připosrali a postavit se na odpor se neodvážili.

Starý doktor
1. 9. 2018 8:08

Velmi střízlivý a celkem komplexní pohled na události roku 1968 od pana Skály. Jde o rozhovor pro britské BBC i deník Guardian.
21. srpen 1968: mýty a skutečné kontury- http://halonoviny.cz/articles/view/48277006
Mimo jiné nastoluje otázku profesionality a schopností dubčekovského vedení KSČ.

hudryper
hudryper
1. 9. 2018 8:09

Honza999 napsal Honza999 • 1. září 2018 Viky Ty sklady zbraní nebyly připraveny na boj proti Rudé Armádě. Ty byly připraveny pro případnou občanskou válku, na likvidaci těch, co by se otevřeně postavili proti plánovaným událostem. Když sem přišla Rudá Armáda, tak se plánovači převratu připosrali a postavit se na odpor se neodvážili. Dva pokusy tehdejší 5.kolony „najít utajený sklad střelných zbraní“ ztroskotaly v zárodku asi jako současný pokus inscenovat v Idlibu „Asadův útok chemickými zbraněmi“. Citovaný příspěvek záměrně lže o těchto pokusech společně s tehdejším okupačním mainstreamem jakoby šlo o přípravu občanské války v Československu. Nic nebylo v tehdejší… Číst vice »

Dolmen
Dolmen
1. 9. 2018 8:36

Už dříve jsem dospěl k rozhodnutí, že nemá smysl vstupovat do debat na tomto webu. Když ale čtu některé naivní příspěvky, pro něž je základem současná režimní propaganda (Hudryper, dokonce i Stan), tak mi to nedá, abych se k tématu nevyjádřil. V 68. jsem byl už pár let dospělý a o společenské dění jsem se vždy zajímal. V polovině 60. let byl již režim velmi uvolněný a to zřejmě mnozí ambiciózní považovali za svojí příležitost. Po odstranění A. Novotného a zvolení do čela KSČ do té doby naprosto neznámého A. Dubčeka většina národa spojovala budoucnost s velkými nadějemi. Místo toho… Číst vice »

Irena
1. 9. 2018 8:39

Děkuji moc pane Dolmene, stále zde chybělo to vykreslení situace, která těm tankům předcházela.

QQ
QQ
1. 9. 2018 8:45

Poměrně zajímavá přednáška – video od pana Josefa Kozáka. Během prvních asi 15 minut je zmínka i o osmašedesátém.
https://www.youtube.com/watch?v=oemrE2GiJiY

Dolmen
Dolmen
1. 9. 2018 8:52

Pokračování. Nová garnitura ve vedení KSČ a státu si z toho bince ve státě zřejmě vůbec nedělala těžkou hlavu a co víc – vůbec nehodlala dodržovat nějaké dohody, které uzavřela. Shodou okolností jsem někdy před rokem v pořadu na ČRo2, tuším „Jak to bylo doopravdy“, vyslechl zápisy z telefonátů mezi Brežněvem a Dubčekem poté, co byly podepsány dohody z Čierné nad Tisou. Brežněv se ptal Dubčeka, kdy začne čs. vedení tyto dohody plnit. Nešlo o nic nesplnitelného – v zásadě jen obnovení kontroly nad televizí a rozhlasem a zákaz extremistické organizace K 231. Co na to Dubček? Bylo úplně trapné… Číst vice »

Dolmen
Dolmen
1. 9. 2018 9:07

Ještě jsem chtěl dodat takovou zajímavost. Během tzv. Pražského jara byli veřejně vyzýváni zemědělci, aby rozpustili družstva (JZD) a začali znovu hospodařit soukromě. Kolik myslíte, že bylo těch, kteří uposlechli? Žádní. JZD se nerozpadla a dalo by se možná s nadsázkou tvrdit, že zemědělci tehdy podrželi socialismus.

J. Hruška
J. Hruška
1. 9. 2018 9:09

Pro PKK. Fakt invaze po mém soudu a paměti spojil lidi hlavně názorově. Co do té doby říkala hrstka potrhlých intelektuálů a bylo přijímáno víceméně jako vtip byla najednou děsivá pravda a sovětská propaganda, které lidi víceméně věřili byla čirá lež. Mnohotunové důkazy byly většinou v dohledu. Jsem rád, že jste správně připomněl normalizaci. Skoro milion komunistů odešel nebo byl odejit z KSČ – a zároveň si zničil kariéru (tedy pokud nějakou měl, protože šlo většinou o dělníky) – protože odmítl prohlásit okupaci za bratrskou pomoc. Nekomunisti byli na tomto základu vyhazováni napořád. Schopnost pro jakoukoli kariéru člověk získal prohlášením… Číst vice »

Viky
Viky
1. 9. 2018 9:16

to Honza999: Víte Honzo, Na to, že měla být ona kontrarevoluce propojená se Západními zpravodajskými službami, byly tzv. jejich sklady zbraní dosti chudé. Z nepochopitelných důvodů v nich prakticky nebyly zbraně přímo dobově současné, a to ani naší provenience. Donutil jste mne podívat se, co jsem to tenkrát vlastně viděl na obrázcích. S puškami systému Werndel či Wenzel se určitě dá zabít, ale cosi jako občanskou válku bych s nimi nezkoušel začínat, ani v hodně omezené podobě. Stejně tak revolvery systému Lefeaux, zbraně i munice k nim se přestaly vyrábět ještě v 19. století. (za případné chyby v názvech systémů… Číst vice »

Irena
1. 9. 2018 9:32

Pane Hruška Pjakin jenom řekl, že je všechno třeba dávat si do širších souvislostí, než jen hledět si na špičku svého vlastního nosu a že když už na ten zásah jednou došlo díky chybám i na straně SSSR, tak byl proveden s co možná největší šetrností, což se těm ze Západu zásadně nestává. A já dodávám, že vás sem nepřišli povraždit ani okrást, aby to byla opravdu okupace, takže míra té hysterie u nás, mimochodem neustále přiživovaná, je pro některé lidi dost nepochopitelná, a to včetně mě. Jde o pohled z druhé strany a někdy nezaškodí se do ní vcítit,… Číst vice »

J. Hruška
J. Hruška
1. 9. 2018 9:49

Paní Ireno, už jsem napsal, že máte v mnohém pravdu. Rusofobní hysterie je opravdu krajně nechutná. Jenže snažit se ji vyrovnat hysterií rusofilní, to není cesta. Já se snažím najít pohled, který obě hysterie ignoruje, takže je prostě přijatelný.

Honza999
Honza999
1. 9. 2018 10:47

Viky
Už jednou jsem napsal, že to nebyly zbraně určené pro boj s Varšavskou smlouvou. Při dobré organizaci na převrat stačí pár předovek, s jejichž pomocí pak získáte i zbraně moderní. Když dáte policistovi předovku k hlavě, svou moderní zbraň vydá bez odporu. Když nějaké oponenty postřílíte na férovku zezadu, také stačí předovky k umlčení ostatních neozbrojených.

Bety
Bety
1. 9. 2018 11:09

Už jsem se sem nechtěla znovu motat – ale pane Hruško sám píšete, že Pjakin se omluvil a vyhodnotil vojenský zásah jako chybu, špatně zvládnutou situaci. Jenže nějak předpokládáme, že Rusové musí všechno zvládnout s chladnou hlavou, že by se jich jakékoli urážky, insinuace a na odiv stavěné opovržení neměly dotknout, že tou protiruskou hysterií nemají právo se vůbec zabývat. No já si myslím, že jsou to lidé jako my všichni, že cítí (jako bychom měli cítit i my), že v každé situaci je nějaké pro i proti. Předpokládáme, že my, nevinná ukřivděná batolata, která dávno odpustila Němcům – vždyť… Číst vice »

Bety
Bety
1. 9. 2018 11:20

Mimochodem – omluvili se nám někdy oficiálně Němci? Nějak si nevzpomínám.

idiotronic
2. 9. 2018 0:03

Co nebylo řečeno k 50. výročí…
To je článek Jana Schneidera, kde je srozumitelně řečeno, že SSSR a USA měly shodný zájem: vojensky stabilizovat ČSSR, protože by snadno mohla narušit rovnováhu, ke které se schylovalo (vývoj uvnitř ČSSR byl asynchronní, tím se liší zásadně ´68 od roků 1938,1945,1989, na jejichž průběh Čechoslováci neměli vliv , iniciativy to byly zahraniční).Na vojenské invazi ´68 politicky vydělaly USA.
http://www.casopisargument.cz

Martin (už bez taky m)
2. 9. 2018 7:11

Svět kolem nevymažeme. Můžeme se „chvět o osud Evropy“- hladomor a nemoci Afriky nejsou jen TAMNÍ PROBLÉM odtržený od historie a současnosti zejm. Evropy, Asie- zejm BV (Evropě nejen zeměpisně, vysávanými zdroji a historicky BLÍZKÝ) neleží na jiné planetě. Čínský vzestup nebyl po dlouhá desetiletí dán JEN politikou USA. Zkrátka ony nikdy nebyly ani dnes nejsou „zadní dvorek“ USA v podobě Střední a Jižní Ameriky- které měly také svaté právo na SVŮJ vývoj- a také tam měli „své 68“ (nejen v té samé době). Ano, invaze byla hrubá chyba SSSR, hluboce poznamenala osudy statisíců, ba miliónů, ano měli jsme si… Číst vice »

Martin (už bez taky m)
2. 9. 2018 7:32

idiotronic napsal Co nebylo řečeno k 50. výročí… To je článek Jana Schneidera, kde je srozumitelně řečeno, že SSSR a USAměly shodný zájem:vojensky stabilizovat ČSSR, protože by snadno mohla narušit rovnováhu, ke které se schylovalo (vývoj uvnitř ČSSR byl asynchronní, tím se liší zásadně ´68od roků 1938,1945,1989, na jejichž průběh Čechoslováci nemělivliv , iniciativy to byly zahraniční).Na vojenské invazi ´68 politicky vydělaly USA. http://www.casopisargument.cz Jakkoliv informovaný člověk, myslím že ve snaze „trefit podstatu“ hodně rozostřeně zjednodušuje. Je to samozřejmě jen můj osobní názor. Na „Argumentu“ je ale i toto- což je – jak se snad nejen sám osobně domnívám –… Číst vice »

Irena
2. 9. 2018 7:35

No teď to pranýřování „starých struktur“ posloucháme ze všech stran už 29 let a na tom zabíjení po světě se podílíme s těmi „novými strukturami“, které si nakonec vybojovali, co potřebovali. Tak doufám, že jsou teď spokojeny.

Viky
Viky
2. 9. 2018 12:37

to: Honza999, Možná čekáte, že Vám začnu cosi dokazovat, přesvědčovat Vás o „své PRAVDĚ“, cosi nějak dokládat, odkazovat. … V tom Vás zklamu. Nikomu, včetně Vás, nehodlám brát přesvědčení či víru, jakkoli by byly hluboké, či povrchní. Místo toho Vám poskytnu pár obecných slov. A uznáte-li za vhodné, můžete se nad nimi eventuálně i zamyslet. ——– Pokud byste se rozhodl Honzo nějakou revoluci, kontrarevoluci (technicky je to velmi podobné) uskutečnit, neshromažďujte zbraně v tajných úkrytech. Ani předpotopní, ani supermoderní. Zbraně se vždycinky najdou. To, co potřebujete, jsou 1.nosná myšlenka 2. stoupenci této myšlenky. obojí dostatečné kvality i kvantity. (chce to… Číst vice »

idiotronic
2. 9. 2018 14:28

Bety napsal kdybychom jáchymovský uran prodávali na západ Podrobně o tom píše geolog Lepka v knize Český uran. Až do realizace jakési jaderné rovnováhy platil SSSR kdeco. Stačí se podívat na kulturní dům v Ostrově nad Ohří. Z Prahy jezdily ve výplatních termínech autobusy s ,,dámami“ do Ostrova. Vedoucí kulturního střediska v Ostrově n.O. (pro zajímavost: jmenoval se Oskar Krejčí) si stěžoval na omezené možnosti kulturního vyžití…Ale pointa: Převážná část uranu pro vývoj jaderné zbraně pocházela z německé strany Krušných hor. Sám geolog píše, že ekonomicky těžba českého uranu jako celek byla ekonomicky nic moc. Za nejcennější považuje zkušenosti z… Číst vice »

Irena
2. 9. 2018 15:28

„To, co potřebujete, jsou 1.nosná myšlenka 2. stoupenci této myšlenky. obojí dostatečné kvality i kvantity.“ No myslím, že jsme to viděli v praxi jak v roce 68, tak i v 89. V 68 jim tu „nosnou myšlenku“ vyléčili Rusové, v 89 už nikdo. A ti vojáci a policisté? Ti se jí chytili raz dva. Kasárna u hranic byla okamžitě rozpuštěna, nová obrněná auta, či co to tehdy právě dostali, sešrotována, armáda rozpuštěna… Ovšem vlastníme teď specializované divize žoldáků, kteří jsou dobří především k tomu, aby plnili zahraniční mise. Jistě, přece musí po celém světě bojovat za Prahu, třeba i v… Číst vice »

Honza999
Honza999
3. 9. 2018 20:00

Viky Netušíte jak to ve světě chodí. Nikde jsem nenapsal,že by „kontrarevoluci“ prováděli ti, co měli ukryté ty zbraně. Tu by provedli ti nahoře (v podstatě stejným způsobem jako v roce 89 a kdyby nepřišla vojska VS, došlo by to v 68 ke stejnému konci). Jenže ti nahoře by si nemohli dovolit – po událostech z padesátých let – fyzicky likvidovat své oponenty. Ty by likvidovali jacísi záhadní teroristé… Právě to, že by k těm likvidacím docházelo prapodivnými zbraněmi by odvracelo pozornost od nové státní moci – ta přece má k dispozici modernější prostředky, mohlo by se tedy prohlašovat, že… Číst vice »

Petrpavel
Petrpavel
4. 9. 2018 6:16

1. září 1939 vypukla druhá světová válka. Nikde o tom není ani slovo…
Německem bylo zabito nejméně 60.000.000 obyvatel této planety. Proč se o tom nic nepíše, máme na toho agresora zapomenout?

My se, i tady, zabýváme takovými prkotinami. Jistě že šlo v 1968 o barevnou revoluci tak jak je známa z americké politiky od padesátých let let minulého století po celém světě. Jen b.b a lhář může napsat něco jiného.

racek
racek
4. 9. 2018 16:08

Petrpavle, možná že to tak vypadá . Ovšem v tom případě bychom tu barevnou revoluci dělali sami sobě. No, samozřejmě, jednání některých představitelů sabotáž velmi připomínalo. Jakoby tu invazi stále a stále provokovali. Sám uvažuji, kolik z nich bylo sebevrahy a kolik z nich to dělalo schválně … A že by v té době se toho druhá strana nezůčastnila, samozřejmě podle svých možností, kteé tehdy nebyly zas tak velké … pochybuji. Takže hra velmocí, jako vždy a národ oblbnutý hesly. Taky jako vždy. Rusové měli jen dvě možnosti. Nechat to a naše přátelství postupně ztrácet. A ihned stratit strategické umístění… Číst vice »

Petrpavel
Petrpavel
4. 9. 2018 18:34

Racku, netrpím ve svých létech už naivitou. Každý zásah USA do svéprávnosti a samostatnosti cizího státu státu (říká se tomu teď barevná revoluce) vypadá jakože ho dělají domácí rebelové. Ale nedělají, jen jsou využiti. Samozřejmě : mají z toho po úspěšném pokusu profit. V 1968 neměli, splakali nad výdělkem díky správnému rozhodnutí Brežněva. V roce 1989 už se havlistům a chásce kolem Pražské kavárny dílo podařilo. Kdepak, neplatí že jsme dělali barevnou revoluci sami sobě, tehdy i teď, vždy jsme jako loutky na provázcích běhali a křepčili po jevišti. Je to samozřejmě věc názoru, každý může mít jiný, já jsem,… Číst vice »

idiotronic
5. 9. 2018 9:29

To, co chtěl Brežněv, chtěl na základě odborného úsudku generálů SSSR i USA a KSČ neměla odvahu to doma vysvětlit. Ale představy komunistů o vládnutí nebyly rozhodně podle Gutha-Jarkovského. Tak jako v ´68 kurýr přinesl otci pistoli (pro všechny případy), v roce 1989 naštěstí vytáhli milicionáře do lesů, jinak měli (někde) v rukách seznamy lidí, určených k internaci v případě ohrožení státu. V jednom jsem se našel. Nic pořádného, jen iniciativa místních ozbrojených primitivů, ale vypovídací schopnost o vašich sousedech to má. (žádná StB s něčím podobným nezacházela) A na kecy o tom, že každý, kdo pracoval, mohl zadarmo bydlet… Číst vice »

Viky
Viky
5. 9. 2018 11:04

No, tak jsem si celou diskusi přečetl znova, od počátku. Nacházím množství názorů lidí, kteří vystřízlivěli, a posléze pochopili, že vstup vojsk VS a následné dočasné rozmístění bylo vlastně pro nás dobré. Že nás vlastně zachránilo. Taktéž dočasně. Nejsem, a nikdy jsem nebyl, podobného názoru. A ani součastnost mne nijak nenutí do mého pohledu vnést zásadní korekce. Normalizace? Přinášela stabilitu, sociální jistotu a … Nebyla doprovázena odpovídajícím hospodářským růstem. (pokud jsou má slova o hospodářském růstu pouhou propagandou, tak si přečtěte závěry různých sjezdů a zasedání KSČ, tam o tom zmínky jsou. Mohou být ovšem maskované) Ale díky „normalizaci“ se… Číst vice »