Řecko před referendem: Banksteři vs. Lid

Mezinárodní banksteři vedli Řecko přímo ke krachu. To umí bezvadně

Válka proti zestárlé, blahobytné staré dámě Evropě probíhá bez bílých rukaviček. Stačí zavřít banky, pak bankomaty, a je po demokracii. Čeká nás už jen otroctví?

Řekové musí zůstat v eurozóně a součástí EU. Nerozhoduje o tom řecká vláda, řecký parlament. Ale ani bruselské noční vrcholné schůzky evropských politiků s bankéři a s nikým nevolenými evropskými byrokraty. O Řecku se rozhoduje ve Washingtonu. Den před krachem Angela Merkelová mluvila dlouho s Barackem Obamou. Z rozhovoru jsme se dozvěděli, že jí vyjádřil soustrast s oběťmi teroristického útoku v Tunisku, kde zahynul i německý občan. Válka proti zestárlé, blahobytné staré dámě Evropě probíhá bez bílých rukaviček. Nejde o dluhy nebo ekonomické zájmy Evropy, to všichni víme. Jde o vojenské a mocenské zájmy USA. A Řecko je pro studenou válku s Ruskem opravdu důležité, a vždycky bylo. Henry Kissinger to říká ve výše uvedeném citátu jasně.

Henry Kissinger napsal: „Řecký národ je anarchický a velmi těžko ovládnutelný. Z tohoto důvodu musíme tnout hluboko do jeho kulturních kořenů. Tak ho možná přinutíme, aby se podřídil. Míním tím napadnout jejich řeč, jejich náboženství a historické a kulturní bohatství a vzít jim možnost dále se rozvíjet. Oni sami by neměli mít šanci poznat, že by mohli kdy zvítězit. Pouze tak by mohly být odstraněny překážky, které stojí v cestě k uskutečnění našich plánů pro Balkán, Středomoří a Blízký východ.“

Řekové by si měli každý den ráno opakovat slova Henryho jako ranní rozcvičku před tím, co přinese každý další den, a podle toho se chovat. Jenomže amerikanizace Evropy pronikla již hluboko do jejích kořenů. Upřímně nesnáším to „wow“ a „O.K.“, které se staly newspeakem v každodenním německém televizním vysílání. A co bude bližší Řekům – zda jejich platební karty a plné bankomaty papírků bez hodnoty, nebo svoboda, uvidíme v neděli. Výsledek není těžké odhadnout.

Dát psa na vodítko

Pořád ta stejná hra: Poskytování úvěrů za úrokové sazby dle nálady finančních trhů, jejich refinancování dalším úvěrem, splácení složeného úroku, a pořád tak dokolečka. Pěkně exponenciálně nahoru. Jinak to nejde, jinak než prostřednictvím dluhu se peníze do oběhu nedostávají. A proto, když padne nějaký diktátor, tím prvním opatřením je ustanovení „nezávislé centrální banky“. Nejde vůbec jenom o Řecko.

Největší loupež v dějinách lidstva může být realizována, poněvadž se spojily finanční elity světa, nikoliv proletáři všech zemí. Přitom zpacifikovaly přes svá média již tak dosti zblblé voliče. Ne jinak tomu asi bude i v Řecku. Referendum, které by mohlo něčím zahýbat? Těžko: Stačí zavřít banky a je po demokracii.

Bankéři spolu s politiky nemají o řízení ekonomiky ani páru. Proto se tento nástroj stal destruktivní zbraní. Ta je určena ovšem nám všem, nezapomeňme! Stále vyšší daně na bedra obyvatelstva, stále víc privatizace a odbourávání těžce vybojovaného sociálního státu, na druhé straně nízké daně pro vybranou skupinu, jako jsou korporace, banky, v Řecku nezdaněná privilegovaná vrstva rejdařů. O té se nikde nemluví, a bylo by o čem. Až přestanou jezdit řečtí rejdaři, dostane Evropa další ránu.

Bankéři vedli v Řecku hospodářství přímo ke krachu

Vraťme se k těm lodím. Celá politika Trojky vychází ze špatných dat, když propočítává skutečný výkon řecké námořní obchodní flotily. Ekonom Martin Armstrong na chyby tohoto sektoru poukazuje již delší dobu. Příspěvek obchodní flotily k HDP Řecka (kolem 48 tisíc lodí), je dle názoru mnoha nezávislých ekonomů nadhodnocen. Zmiňovali jsme již studii německého Ifo institutu profesora Wernera Sinna Řecká tragédie. V nákladech nejsou zahrnuty skutečné náklady na pohonné hmoty, a to je základní zkreslující faktor. Tak dělají ekonomiku bankéři.

Námořní doprava je kapitálově velmi náročným odvětvím, na rozdíl od druhého nejdůležitějšího sektoru, kterým je v Řecku turismus. Přičemž se právě z této rejdařské vrstvy rekrutují nemovitostní magnáti a stavební podnikatelé. Ceny nemovitostí prudce od roku 2008 stoupaly, přičemž ceny materiálu minimálně a ceny práce klesaly. To se týká všech zemí na periferii, nejenom Řecka. Levné peníze se staly lákadlem možných zisků, které měl přinést stavební boom.

Turismus a hotely jsou ovšem náročné z hlediska podílu lidské práce, tam už dosahovat velkých zisků možné není. Trojka hodila všechny aktiva do jednoho pytle a požadovala úsporná opatření v oblasti jednotkových mzdových nákladů, aby se prý zvýšila konkurenceschopnost ekonomiky. Zase platí ta pitomá mantra. Protože Řecko musí zůstat v EU, pak to nejde devalvací kurzu měny, ale musí to jít přes devalvaci ceny lidské práce. To je děsivá knížecí rada těch, kteří o řízení makroekonomiky nemají ani páru. A těch je za naše peníze v Bruselu požehnaně.

Teze, že je potřeba snížit mzdové náklady a tudíž i penze, vychází ze špatného ocenění nominálního a reálného HDP Řecka. Zvýšení DPH na 23 % u potravin a služeb cestovního ruchu, kterou nakonec navrhla Syriza pod tlakem, je sebevražda pro druhý nejsilnější hospodářský sektor – hotely a turismus. Proč jezdit do Řecka, když Turecko má 7% DPH a Itálie 9%. Vidíte, jak pitomě myslí bankéři, potažmo Trojka, která likviduje Řecko.

Otázka mezd a bankovních bublin v eurozóně

Příliš rychle rostoucí mzdy byly hnány v zemích jižní eurozóny díky boomu stavebního sektoru. Němci vykazovali velké nárůsty produktivity, přičemž snižovali jednotkové mzdové náklady, místo aby adekvátně zvyšovali mzdy v souladu s růstem produktivity práce. Jižní eurozóna neměla při této politice absolutně šanci být konkurenceschopná. Samozřejmě to vše ještě urychloval pokles úrokových sazeb až k nule, vedoucí k nafukování finančních bublin. Banky ochotně jak nemovitostní, tak akciový boom financovaly. To, že prodělaly, protože nebylo kupců, jelikož agregátní poptávka celkově klesla, by měl být jejich problém. Bohužel není. Jejich prodělky máme zaplatit my všichni. I na nás dopadne stín řecké tragédie. ECB se jistě brzy ozve.

Klíčový, zakopaný pes jak víme, spočívá v nefunkčním, neefektivním, podvodném finančním sektoru. Kdyby obchodní banky mohly poskytovat úvěry pouze do výše 100 procent krytých rezerv, nikdy by nemohlo k tak obrovskému předlužování dojít. Tvorba peněz a poskytování úvěrů musí být od sebe oddělené. Paradigma doby, že peníze lze tvořit z ničeho i obchodními bankami, musí být zrušeno, než dopadneme všichni jako Řekové.

Kapitálově podhodnocené a v síti vzájemně předlužené banky neměly žádnou vatu, která by ucpala díry z utržených ztrát. Má-li podnik 3 % vlastních zdrojů, nemůže generovat trvale se zvyšující miliardové zisky pro své akcionáře. Zkuste si přijít do banky jako podnikatel s žádostí o úvěr s rozvahou, strukturovanou jako mají banky! Vyhodí vás. Evropští politici selhali dříve a selhávají i nyní. První zbraň, která byla použita proti zájmům Evropanů, bylo zavedení eura za těchto ekonomických nesrovnalostí severu a jihu EU. Tím začala válka proti národům Evropy.

Podvodná měna, cílená na sjednocení evropských zemí do politické unie seshora nedemokratickou cestou a odstranění národních států umožnila rychlé vyvolání dluhové krize napříč celou Evropou. Bankrot postihne i Německo, po krachu Řecka zapláčou všichni dodnes spokojení němečtí penzisté brázdící se svými mercedesy Středomoří. Německo bude platit nejvíce. Pohled na zničenou Angelu Merkelovou v těchto dnech, není právě povzbuzující. Být dobrou učitelkou fyziky neznamená, že bude dobře řídit ekonomické procesy. Řecko se tak jeví jako Trojský kůň k vyvolání války v Evropě. Až budou i Němci zahnáni do kouta a budou přinuceni stát se vlajkovou lodí války proti Rusku.

Syriza končí, to je nabíledni

Systém zkolaboval, protože si Alexis Tsipras dovolil udělat to, kvůli čemu kdysi měla vzniknout i EU. Víc demokracie, solidarity a spravedlnosti. Právo na referendum a na sebeurčení národa. Tsipras nebyl v předchozích vládách, které by také měly být volány k odpovědnosti. Suverén má rozhodovat. To je lid, a to je hlavní rozdíl proti diktaturám všeho druhu, které tak apologeti EU rádi kritizují.

Že referendum nedopadne dobře, tedy vystoupením z eura, je můj odhad, asi dost pesimistický. Vyvolat referendum chtěl již Papandreou a pár dní nato byl úřadu zbaven. Vzpomínáte? Jeho slavná partaj Pasok utrpěla historickou porážku a ve volbách získala 4 %. A kdo přišel na jeho místo? Hoch od Goldmanů, bankéř Nikos Papademos. Není důvod se domnívat, že nyní to bude jiné. V šedesátých letech mohli Řekové utíkat alespoň do socialistického Československa. Teď už nemají kam. Diktatura je připravena nejenom pro Řecko, ale pro celou Evropu. Hlas lidu Řecka ohrožuje prý „demokracii“ v Evropě.

Druhá zbraň proti Evropě je nájezd imigrantů spuštěný na základě plánu, jehož kořeny sahají někam do 20. let minulého století. Viz zajímavý text k tématu: Coudenhove-Kalergi, Praktischer Idealismus (1925, str. 21-22), který je fraškou na vpád barbarů do Říše římské. Imigranti z rozpadlých států (viz politika EU a činnost NATO) urychlí rozpad evropských národů, jejich identity. Evropa pod vlivem neoliberalismu navíc už udělala hodně i pro rozpad rodin. Nejsou žádoucí rozličné evropské národy se svými kulturami, zvyky a hodnotami, nýbrž „rozliční individualističtí jedinci“.

Individualismus Západu se podařilo završit přeměnou člověka z homo sapiens na homo consumens. Latiník by řekl, že se z něj stal homo consumatus, čili že na tento styl života také dojel. Koneckonců, nic jiného si takto pasivní a nepřemýšlející občané nezaslouží. Víc než duchovní hodnoty a demokracii mají starost o své platební karty a bankomaty. Primát toho „ekonomického“ se usadil v hlavách Evropanů. Stali jsme se pouze mašinami na peníze. Zvláště postiženi jsou muži. Na co ještě uřvané dětičky! Oběti, když život nabízí tolik možností! Jen mít peníze! Tak máme fungovat – být pokud možno levně za svou práci zaplaceni, vybrat z automatu, zaplatit a vyplivnout nakonec i svou duši.

Jediný strach, který mají Evropané? Že přijdou k bankomatu, který je „obecným dobrem“, stejně jako jejich platební karty. A tam nedostanou nic, jako dnes Řekové. Hezky je to popsáno zde . Proto jsem po zavření bankomatů skeptická ohledně výsledku referenda v Řecku. Řekové asi prohrají, a s nimi my všichni. Jsme fakt ubožáci, že akceptujeme bezpříkladnou lživou kampaň, která běží proti Řekům právě v Německu, ale i ve všech ostatních zemích. Že jsou prý líní, neschopní, zkorumpovaní, komunističtí. A mají si prý vzít příklad ze Slovenska a ze zdejších nízkých penzí. Když to jde na východě EU, musí to jít i v Řecku. To je vize nové Evropy pod vedením Goldíka a bankovní Trojky.

Další zdroje:
propagandafront.de
krisenfrei.de
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2015/06/29/die-eu-auf-der-kippe-chronik-einer-angekuendigten-katastrophe/

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
49 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
LF
LF
5. 7. 2015 5:52

Ve spoustě (většině) věcí máte pravdu. V něčem se dopouštíte logických lapsů. 1) „Příliš rychle rostoucí mzdy byly hnány v zemích jižní eurozóny díky boomu stavebního sektoru. Němci … snižovali jednotkové mzdové náklady.“ Boom podnikání v Německu byl stejně velký, ne-li větší než v Řecku a přesto nebyl růst mezd neuváženě „hnán“. Tudíž se to dá zařídit a nebyl to samospádem běžící proces. 2) V Řecku (i v Německu) stále stoupá podíl profesí a pracovních míst, které nic nevytvářejí, jen spotřebovávají. Všichni ti lehkoživkové státem placení, genderoví sociologové, producenti různých studií a pretendenti think-tanků. Skutečně jich muselo (musí) být tolik?… Číst vice »

Béda
5. 7. 2015 5:59

Lf,

(Relativně) „Malé“ Řecko především bylo po dlouhou dobu ideálním odbytištěm pro západní vojensko-průmyslový komplex a zdrojem lukrativních investicí pro finanční byznys (vysoké úrokové sazby – garantované státem, který není schopen závazky nasekané zalobovanými politiky splácet. („Konkurenční“) Mzda (připomínající využívání stávkokazů) v kapitalismu, kde za stejnou práci berou otroci v koloniích, anebo otroci přivezeni do imperiálních center ze „třetího“ světa zlomek mzdy v imperiálních centrech je kapitolou samou o sobě.

LF
LF
5. 7. 2015 6:04

Bédo, to je jistě možné, ale plyne z toho něco vzhledem k mému příspěvku?

Alena
Alena
5. 7. 2015 6:38

pane LF,k bodu 1 upřesnění. V Německu rostla produktivita a mzdové náklady byli zmraženy. Tím si Němci vytvořili obrovský náskok nad ostatními zeměmi a dnes nemají konkurenci. Ve vaší argumentaci chybí i politické hledisko. Např. si vezměte Bulharsko. Měla tam končit bývalá jižní trasa plynovodu. Na nátlak EU a USA nakonec Bulhaři ustoupili, i když by jim to přineslo peníze do státní kasy. V Německu bude končit nová severní trasa plynovodu. Podílí se na tom i E-ON, Shell, pokud se nemýlím. Bez křiku, bez hartusení, politicky dojednáno. Dnes lze ekonomicky zničit jakoukoliv zemi, stačí na ni ukázat prstem. Média pak… Číst vice »

LF
LF
5. 7. 2015 6:50

„V Německu rostla produktivita a mzdové náklady byly zmraženy. Tím si Němci vytvořili obrovský náskok nad ostatními zeměmi a dnes nemají konkurenci.“ Ano, v tom nejsme ve sporu. Já jen argumentuji, že totéž mohlo (a mělo) udělat i Řecko; a to, že to neudělalo, bylo rozhodnutí vnitrostátní, nikoliv zvenku vnucené. Ohledně důchodů není možné se historicky vymlouvat donekonečna. Problém vysokých důchodů je znám řadu let a za tu dobu se již mohl řešit postupným snižováním. Řecko zkrátka samo pro sebe neudělalo nic. To, že mu zbytek EU radí tak, aby to bylo dobré pro zbytek EU a věřitele, nikoliv pro… Číst vice »

Béda
5. 7. 2015 6:53

Myslím, že cílem globálních korporátních parazitů je mediálně poštvat lidi v jiných zemích západu proti lidu „žijícímu si údajně nad poměry“ proti Řecku a na tomto pozadí „umravnit“ Řeky. Přitom stejný proces jako v Řecku může být kdykoliv těmi samými parazitními elitami spuštěn ve kterékoliv západní zemi, kterou sofistikovaně zadlužily skrze zalobované (skorumpované) politiky ty samé korporátní elity, které táhnou na provázcích místní politické špičky zadlužující své země.

Béda
5. 7. 2015 6:58

LF,

a co udělaly pro perspektivu a ekonomickou budoucnost zalobovaní politici v ČR? Co zde po sametovém převratu, kromě montoven (s příspěvkem státu) a privatizovaného bankovnictví, (které vyváží zisky vně ekonomiky) vybudovaly? Co perspektivně nastartovaly? Na co byly využity peníze z privatizace a za co byly vynaloženy půjčené peníze, které generují geometricky rostoucí dluhy?

Alena
Alena
5. 7. 2015 7:01

Vaše argumenty jsou sice správné, ale to, že si Řekové nesnížili mzdy a nesnížili důchody, není pravým problémem jejich krachu. Tento problém rozebírá v článku velmi dobře autorka, a nemá význam se k tomu vracet. Pouze mne dráždí ta pravičácká ideologická konverzace, kdy se zcela bezohledně útočí na ty nejchudší a nejslabší, a těm se odebírá. Ti, kteří celou krizi způsobili, to jest řečtí oligarchové( penízky z EU si vyvedli ven) a současný světový bankovní systém, jsou mimo zorný pohled Vašeho vnímání. Totéž lze pozorovat i v ČR. Nelze zvýšit důchody, proboha, musíme šetřit, zatímco se tiše a bez řečí… Číst vice »

Béda
5. 7. 2015 7:02

Otázka pro LF: v čem jsme principielně odlišní od Řeků, krom toho, že přijdeme na řadu ke konečnému účtování a k materializaci uměle vyšponovaných pohledávek v jinou dobu, která bude vyhovovat globálnímu parazitovi?

fajt
fajt
5. 7. 2015 7:23

největší průser je, že už od hlubokého středověku člověk člověku se stal bohem – takže Řecko není první boží sračka a už vůbec ne poslední. ..)

Alena
Alena
5. 7. 2015 7:24

Alena napsal Vaše argumenty jsou sice správné, ale to, že si Řekové nesnížili mzdy a nesnížili důchody, není pravým problémem jejich krachu. Tento problém rozebírá v článku velmi dobře autorka, a nemá význam se k tomu vracet. Pouze mne dráždí ta pravičácká ideologická konverzace, kdy se zcela bezohledně útočí na ty nejchudší a nejslabší, a těm se odebírá. Ti, kteří celou krizi způsobili, to jest řečtí oligarchové( penízky z EU si vyvedli ven) a současný světový bankovní systém, jsou mimo zorný pohled Vašeho vnímání. Totéž lze pozorovat i v ČR. Nelze zvýšit důchody, proboha, musíme šetřit, zatímco se tiše a… Číst vice »

LF
LF
5. 7. 2015 7:57

Béda + Alena: Vy mi pořád nerozumíte. Píšu jen tolik, že kdyby se Řecko, v mezích toho, co mohlo ovlivnit, chovalo jako Německo (a to, že se tak nechovalo, není záležitost žádných vnějších sil, ale vlastní prohnilosti), nedošlo by do tak katastrofální situace jako nyní. ČR stojí někde mezi Řeckem a Německem a tytéž nežádoucí jevy, k nimž docházelo v Řecku, jsou u nás přítomné v menší míře, ale kvalitativně stejně. Váš problém je v tom, že si neuvědomujete, že aby měl stát šanci čelit vnějším silám, které dobře popisuje autorka (a na nichž se zřejmě shodujeme), musí být nezávislý,… Číst vice »

Béda
5. 7. 2015 8:10

LF,

řečtí politici jsou manipulováni těmi samými finančními a korporátními (imperiálními) elitami (nadnárodními i vlastní oligarchií – viz v ČR Bakala), umně využívajícími různé fobie a přirozenou hamižnost politických „elit“, finanční „potřeby“ politických stran na volební telemarketing a frázovitou reklamu jako v ČR. Stačilo využít přirozenou potřebu Řecka bránit se mnohem většímu islámskému Turecku (Kypr), „sponzorovat a lobbovat“ – jiný výraz pro korupci – u politických stran pro různé „nezbytné“ projekty a půjčky. Nezávislost, soběstačnost ČR zlikvidovaly již Havel a Klausovy vlády s vyjednavači příštího bruselského diktátu = diskriminačních podmínek pro ČR v rámci příštího členství v NATO.

Béda
5. 7. 2015 8:11

oprava: příštího členství v EU. (NATO přirozeně taky)

LF
LF
5. 7. 2015 8:26

Proč potom, Bédo, nebyli stejně manipulováni politici němečtí, jak jsem psal ve své první odpovědi?

Béda
5. 7. 2015 8:32

LF,

Německo je okupovaným protektorátem USA. Jeho politické špičky bez ohledu na své názory a vůli jsou manipulováni (viz incident se šmírováním NSA – podobně jsou šmírováni a manipulováni s možným vydíráním politici v jiných zemích i v USA). Kapitálově je Německo pupeční šňůrou propojeno s globálním měnovým letadlem. Navíc Německo je již tradičně v postavení imperiální velmoci (i když s velice omezeným rozhodováním – je podřízeno USA, nikoliv v pozici kolonií které skrze kapitál ovládá a vysává jako jsou Řecko a ČR.

LF
LF
5. 7. 2015 8:43

Bédo, nezlobte se, ale nespouštějte znovu ten kolovrátek. Jsem ochoten připustit, že politici jsou manipulováni. To, o čem mluvím, je výše uvedený rozdíl „Příliš rychle rostoucí mzdy byly hnány v zemích jižní eurozóny díky boomu stavebního sektoru. Němci … snižovali jednotkové mzdové náklady.“ Krátce a jasně řečeno, Řekové se mohli chovat jako Němci. I přes manipulaci a zevní tlaky. Důvod, proč bylo (a pro ČR bude) nutné se tak chovat, jsem už uvedl výše a zopakuji: „Váš problém je v tom, že si neuvědomujete, že aby měl stát šanci čelit vnějším silám, které dobře popisuje autorka (a na nichž se… Číst vice »

Béda
5. 7. 2015 8:48

LF,

můžete mi tedy říct, jak vysoká je průměrná mzda v Německu a jak v „přežralém“ Řecku, jak vysoká je průměrná mzda stavebního dělníka (asi to bude Albánec) v Řecku a jak vysoká (asi to bude Ukrajinec, Polák anebo snad Turek) v Německu a proč nemohou být mzdy za tutéž práci v ČR anebo v Řecku totožné s cenou práce za totéž v Německu (anebo v Rakousku)?

Béda
5. 7. 2015 8:51

A taky, proč nemůže být cena shodných produktů a kvalita těch produktů shodná v Německu, Švýcarsku, Rakousku s cenou a kvalitou v těch samých německých a rakouských řetězcích v ČR a Polsku (když dokonce některé z těch produktů se vyrábějí v místních dcerách německých a rakouských firem v Polsku a v ČR?

Alena
Alena
5. 7. 2015 8:55

LF napsal Vy mi pořád nerozumíte. Píšu jen tolik, že kdyby se Řecko, v mezích toho, co mohlo ovlivnit, chovalo jako Německo (a to, že se tak nechovalo, není záležitost žádných vnějších sil, ale vlastní prohnilosti), nedošlo by do tak katastrofální situace jako nyní. ČR stojí někde mezi Řeckem a Německem a tytéž nežádoucí jevy, k nimž docházelo v Řecku, jsou u nás přítomné v menší míře, ale kvalitativně stejně. Váš problém je v tom, že si neuvědomujete, že aby měl stát šanci čelit vnějším silám, které dobře popisuje autorka (a na nichž se zřejmě shodujeme), musí být nezávislý, autarkní,… Číst vice »

Alena
Alena
5. 7. 2015 8:58

Dnes už nelze v ČR dosáhnout vyrovnaného rozpočtu, protože obsluha našeho dluhu to ani nedovolí

Béda
5. 7. 2015 9:01

LF napsal Béda + Alena: Vy mi pořád nerozumíte. Píšu jen tolik, že kdyby se Řecko, v mezích toho, co mohlo ovlivnit, chovalo jako Německo (a to, že se tak nechovalo, není záležitost žádných vnějších sil, ale vlastní prohnilosti), nedošlo by do tak katastrofální situace jako nyní. ČR stojí někde mezi Řeckem a Německem a tytéž nežádoucí jevy, k nimž docházelo v Řecku, jsou u nás přítomné v menší míře, ale kvalitativně stejně. Váš problém je v tom, že si neuvědomujete, že aby měl stát šanci čelit vnějším silám, které dobře popisuje autorka (a na nichž se zřejmě shodujeme), musí… Číst vice »

jogín
jogín
5. 7. 2015 9:15

Řecké zadlužení zdaleka nevzniklo jen díky relativně vysokým příjmům obyvatel. Řecku hrozila okupace Tureckem- viz obsazení půlky Kypru tureckou armádou. Do obrany šly obrovské sumy. A srovnání příjmů řeckých a našich nebo slovenských obyvatel také není výstižné- jsme ekonomickou kolonií Německa a jsme oškubáváni o značnou část své produkce.

Alena
Alena
5. 7. 2015 9:29

ještě poznámka k evropským bankám. Pro ně platí socialismus, a pan LF si toho nevšímá a nevšímá. Daly Řecku úvěry, které byly použity buď špatně nebo pouze k tunelování, a protože si to nepohlídaly, měly krachnout, nebo přinejmenším nést důsledky ze svého špatného podnikatelského záměru. Ovšem ejhle, evropští politici to nepřipustili, takže Řecko se již mnoho let nesmyslně trápí.
Na druhé straně měly nést důsledky za vytunelování úvěrů dlužníci, to jest řečtí oligarchové.

LF
LF
5. 7. 2015 9:52

Trochu diskutujeme v kruzích a je zapotřebí se zamýšlet nad tím, jak z vzniklé situace ven. Téměř žádný stát není nezávislý na věřitelích (úmyslně), ale to neznamená, že jediná cesta, jak se někam pohnout, je se ze závislosti na věřitelích dostat. Pokud zůstaneme jako stát zadlužení, kdykoliv vůči nám může použít EU řecký scénář a pohrůžkou zastavení financování nás přiměje ke schválení čehokoliv, a to jak zkorumpované politiky, tak ty čistší politiky, tak občany v referendu, jak zanedlouho uvidíte. Německy se „dluh“ řekne „die Schuld“ a znamená to taktéž vinu. Žádné řešení není dnes ideální, ale cesta ven nevede jinudy,… Číst vice »

Točmistr
Točmistr
5. 7. 2015 9:57

„Chatzifotiadis sám neví, zda se nedělní referenda o přijetí podmínek mezinárodních věřitelů zúčastní, protože hlasovací místnost je 80 kiilometrů daleko a sám nemá peníze, aby se tam dostal. Podobné problémy mají zdá se i další Řekové.“ http://wertyzreport.com/clanek/recky-senior-uz-se-na-to-nemohu-divat Tolik k referendu. A poučení pro nás v ČR ? Hodně lidí mě má za blázna, když svoje peníze nijak nezhodnocuju pomocí bankovních „produktů“. Firma vyplácí jen na účet, ale všechno co dostanu okamžitě vybírám. Plus ještě nějaké stříbro pro nejhorší případy, kupoval jsem ho zrovna když bylo nejdražší :-) Zajímalo by mě jaké by byly reakce kdyby lidé v eurozóně začali houfně… Číst vice »

Morybundus
Morybundus
5. 7. 2015 10:02

Mediální propagandistická zkratka k osvětlení řecké krize zní: „Řekové si žili nad poměry, měli vysoké platy a důchody“. I kdyby to byla nakrásně pravda, neměl by se „obyčejný člověk“ spíše než nasírat ptát protiotázkou „A proč my nemáme také tak vysoké mzdy a důchody jako v Řecku?“ Prostě zase se jede na kapitalistickou notečku podle pravidla „lépe se sjednocuje v nenávisti vůči něčemu, než v ochotě udělat něco lepším“. Paní Lauterbachová pak podle mě vidí situaci příliš pesimisticky. Zní to trochu jako ta Thatcherovská TINA, akorát překvapivě z levicových pozic. Bez kompromisů a dohadování to prostě nejde. Radikálně levicové, trockistické,… Číst vice »

Morybundus
Morybundus
5. 7. 2015 10:04

Kdyby měl někdo zájem sledovat „sčítání hlasů“ online, tak lze po uzavření vol. místností na stránkách řeckého Ministerstva vnitra zde: http://ekloges.ypes.gr/current/e/public/index.html

LF
LF
5. 7. 2015 10:08

Syriza naopak zdiskreditovala snahu po nezávislosti a pokud v referendu propadne (vsadil bych se) a země přijme podmínky věřitelů, situace se bude prodlužovat a dlouho se nenajde někdo jiný, kdo by dluhové otroctví (přesně v tomhle se paní Lauterbachová nejenže nemýlí, ale naopak je ještě optimistická) rozbil.

LF
LF
5. 7. 2015 10:16

Točmistr uhodil hřebíček na hlavičku: „Zajímalo by mě jaké by byly reakce kdyby lidé v eurozóně začali houfně vybírat svoje peníze z bank. Zřejmě by se také začali omezovat výběry a zavírat banky ? Jenže to se nestane, protože si každý myslí že se ho to netýká.“ Přesně to by se stalo a také se časem stane. Dokud budou existovat nekryté peníze v bankovním systému a dokud budou státy vazaly věřitelů skrze své (prožrané – tady v téhle jednotlivosti má pravdu i Kalousek) dluhy, toto riziko hrozí a se zvětšujícími se dluhy a klesajícím krytím peněz se takové riziko zvětšuje.… Číst vice »

Béda
5. 7. 2015 10:26

Navíc, kde mají lidé brát ty děti v době klesající porodnosti a ekonomické nejistoty? Snad někdo nepočítá s tím, že o místní seniory a nemocné budou jako o své rodinné příslušníky pečovat imigranti z Afriky a válkami rozeštvané Asie?

Béda
5. 7. 2015 10:28

Pardon, ten příspěvek je reakce patřící do diskuse pod článkem o „trtkání“ (jak to charakterizoval Peter).

PPK
PPK
5. 7. 2015 10:35

LF napsal
A mě budete nazývat trollem.

Ano, milý LF, tím trollem vskutku jste. Už jen proto, že nevíte dvě základní věci:
1/ Kapitalismus je nereformovatelný
2/ Inflaci primárně generuje úrok

LF
LF
5. 7. 2015 10:45

PPK: První věta neobsahuje žádné ověřitelné tvrzení a vůbec jí nerozumím, takže se k ní nemohu vyjádřit. Druhá věta „2/ Inflaci primárně generuje úrok“ je nesmyslem, souvislost je obrácená. Úrok je odměna za použití peněz někoho jiného. Závisí na „tržní ceně“ peněz; pokud si někdo půjčuje investičně (což je většina půjček), předpokládá, že něco vydělá a nemá-li vlastní kapitál, poptává peníze. Jiný, kdo kapitál má, zase hledá, jakým způsobem s nimi naložit. Někde se jejich představy o přiměřené míře zisku (přiměřených nákladech dluhu) střetnou. V situaci, kdy inflace neexistovala (doby zlatého nebo jiného komoditního standardu) existovaly samozřejmě i půjčky, i… Číst vice »

Béda
5. 7. 2015 11:53

Ted plácá na téma Řecko na ČT24 jakýsi mlaďoch -„sociální demokrat“.

ducatista
ducatista
5. 7. 2015 16:38

Podle prvních exit polls šesti největších řeckých TV vede varianta Ne. Ale je to těsně, par procent.

hank
hank
5. 7. 2015 18:08

Po sečtení 30% hlasů je skóre 60:40 pro „NE“.

abx
abx
5. 7. 2015 18:17

21:13 je to 61:39, scitanych 36%
Registered 3.170.990
Reporting 36,02 %
Voted 59,11 %
Invalid/Blank 5,65 %
60,98 %
39,02 %

abx
abx
5. 7. 2015 18:19

a este ucast pozadovana na platnost referenda 40% skutocna 59%

Béda
6. 7. 2015 15:33

Čína aktivně jedná s Evropskou unií a Řeckem o tom, jak vyřešit jeho dluhovou krizi. Na toto prohlášení náměstka čínského ministra zahraničních věcí Cheng Guopinga zatím asijské fondové indexy nijak nezareagovaly.Předpovídají dokonce, že Čína začne v Řecku investovat do nových sfér….

Čína potřebuje Řecko a to znamená, že na pospas Evropské unii ho nenechá, ať bude Brusel reagovat na výsledky referenda jakkoli dramaticky a kategoricky pro Atény, soudí politolog Alexandr Larin…

Více: http://cz.sputniknews.com/byznys/20150706/655319.html#ixzz3f7rXABtc

Starý doktor
7. 7. 2015 7:28

Ten poker byl ve skutečnosti o jediném: Existuje ještě v Evropě národní stát a v usilovně demontovaných státech „politický lid“? Tento test byl v sázce. Pokud by se ukázalo, že ani v hrdém Řecku to již neplatí, zahrnuli by „majitelé Evropy“ jeho strádající občany dárky: Sejfy Evropské centrální banky (ECB), skladující bezcenný rotační papír značky euro, by se rázem otevřely dokořán. Penízky by jen pršely. Teď mu je budou sice muset dát také, ale se skřípěním zubů nad šokujícím zjištěním: decimovaný národní stát ještě úplně mrtev není.
Více – http://protiproud.parlamentnilisty.cz/politika/1791-ne-za-vsechny-prachy-o-dluhy-neslo-a-nejde-recky-test-miril-jinam-hruza-z-demokracie-bude-v-athenach-americky-majdan-mala-bitva-ve-velke-valce-proti-tyranii.htm

GRENZER
7. 7. 2015 11:39

CO BUDE S ŘECKEM ? Můj názor: v Bruselu už mají plán B, viděl bych to na nějakou barevnou revoluci, nebo athénský Majdan. „Nespokojený lid“ vyjde do ulic a protože v Řecku mají hezkou tradici tzv.“černých plukovníků“, bude legitimní vláda svržena, parlament rozehnán (po ukrajinském vzoru), do čela bude postavena loutková vláda, která „demokraticky“ přijme všechny nařízení z Bruselu. Nová vláda narychlo začne s privatizací všeho, co má řecký stát v držení. Zemědělskou půdu za babku nakoupí koncern Monsanto, aby zde mohl pěstovat výtečné, geneticky upravené plodiny. Telekomunikace by za hubičku mohla koupit „krvavá řeznice z Balkánu“ M.Allbrightová, zkušenosti s… Číst vice »

Alena
Alena
7. 7. 2015 12:13

pane GRENZER, to je katastrofický scénář. Nejprve musí být nespokojený lid. V EU , Číně i Rusku se podle mne intenzivně jedná, včera na sputniku aspoň bylo, že Čína jedná s EU o Řecku. Dále tam proběhla informace, že řecký premiér z vlastní iniciativy se spojil s Putinem, a to hned den po hlasování. Řekové nebudou chtít být vazaly ani jedněch, ani druhých, takže se budou snažit dohodnout s EU, případně zkombinovat toto úsilí zůstat v EU s půjčkami z banky Brics

orinoko
orinoko
7. 7. 2015 12:52

Pridam dalsi jobovky. Iran pry uz jen ceka, aby mohl Evropu zahltit svym plynem i ropou. Nevim, ale myslim, ze by mel byt kolegialni. Ve chvili, kdy zkomplikuje situaci Rusku, tak se od nej Rus odtahne. A Izrael dostane volnou ruku. Mozna se dostane do krizku – sic – s cikanem, ale bude mit podporu Saudu , a Cina bez Ruska za Iran nevhodi ani zlamanou gresli. Iran neni clenem BRICS a muze rychle spadnout do sajrajtu, kde ho chteji mit cikani a opice celeho sveta. Ergo ….asi uz jsem nekdy neco takoveho psal. Rekove ubehli svuj dil stafety, Syrie… Číst vice »

orinoko
orinoko
7. 7. 2015 13:00

A jeste neco, Egypt najednou uplne otaci a zvazuje anti Daes alianci se Syrii. ISIL je mj.take osmansky komplot – nahrada za Muslimske bratrstvo. To je dneska prakticky mrtve. Egypt o tom vi svoje.