Studená válka Západ-Rusko (I.)

Vaclav Umlauf Činností banksterů sedících ve správních radách korporací vzniklo fašistické spojení mezi bankami a politiky, které v nacistickém Německu zajišťoval směšně potrestaný bankéř Schröder. Současná situace ve světě je dost podobná.


Po nástupu korporátního fašismu spojeného v EU a v USA s globálními korporacemi postavenými mimo stát vznikla podobná situace jako před První a Druhou světovou válkou. Chrabrá česká mládež se špunty i-podu v uších zatím nemrzne na ruských bitevních polích a nestojí před dalším Stalingradem. Ale totální mobilizace zdrojů se pomalu rozbíhá a je dobré postupně vědět o důležitých meznících nového fašistického Drang nach Osten. Rusko má jiný systém korporátního fašismu, ale i pro něj platí totéž. Překročení těchto pomyslných Rubikonů znamená, že nakonec již nebude cesty zpět.

Váleční štváči a spiklenečtí teoretikové vždy podávají svobodná rozhodnutí jako fatální a nevyhnutelný průběh dějin. To není pravda a proto je třeba na pokračování pokládat následující otázky.

  • Kdo dnes potřebuje terorismus, válku a proč?
  • Jak přechází studená válka přes proxy-války na Blízkém východě do horké fáze na evropském kontinentě?
  • Co dnes chce Rusko a jeho spojenci, a co chce Západ a jeho spojenci?
  • Čím se liší ruský korporátní fašismus od západního?
  • Jaká je role globálních korporací v tomto konfliktu?
  • Které jsou první válčiště ve světě a v Evropě?
  • Jaké konflikty budou následovat a proč?

Je jasné, že v současné situaci nikdo není prorokem, protože lidé jsou a budou svobodní. Kdokoliv a kdykoliv může svobodně ovlivnit průběh událostí, proto je výsledek nepředvídatelný. Ale rozpad stárnoucích a utlačovatelských impérií je historicky viděno nevyhnutelný, nové civilizace vždy nastoupí místo starých. Při těchto dramatických změnách daných úpadkem a iracionalitou tradičních hegemonů roste míra válečného nebezpečí sama od sebe. Ale v mnoha případech je urychlena úmyslným směřováním událostí do konfrontace s tzv. “nepřítelem”. Pokud tento konfrontační potenciál se napojí na vojensko-průmyslový komplex a na státní či korporátní propagandu, pak dostane fatální charakter. Za situace totální mobilizace státu drženého zločinci je válka prakticky nevyhnutelná. Systém korporátního fašismu představuje první krok k tomu, aby se zločinci zmocnili státu a jeho zdrojů.

Definice korporátního fašismu

Začněme definicí základních pojmů, které už několik let používáme, aby dostaly jasný význam. Heslo “korporátní fašismus” vykazuje na webu odkazy na téměř 400 článků a jde o nejrozšířenější téma charakterizující tuto epochu. Popisný článek definující tento systém nese název Rozdíl mezi korporátním kapitalismem a korporátním fašismem. Zde byl vidět rozdíl mezi systémem oligarchické vlády v Rusku a v USA a byly uvedeny odkazy na starší články. Politickou definici korporátního fašismu podal článek Plíživá destrukce demokracie a nástup korporátního fašismu. Zavedení korporátního fašismu je možné jen skrze legální zničení liberální demokracie, kde má volební moc 99 % občanů, a ne jedno procento. A tato oligarchická skupina musí udržet pod kontrolou i technologie, které by jinak patřily střední třídě, která je objevila a udržuje v chodu. K tomu viz články Robotizace a korporátní fašismus a zejména článek Pálení peněz střední třídy na korporátní svatbě. Mediální manipulace nevyhnutelně spojené s nástupem korporátně-fašistického systému popisujeme průběžně. Viz zejména sérii tří analýz ohledně politicko-ekonomického mechanismu mediálních manipulací (Mediální manipulace z pohledu neomarxismu I-III). V souvislosti se zahájením studené války mezi Západem a USA je důležitý článek Prolhat se až ke korporátnímu fašismu.

Česko má v tomto bodě značný náskok. Našeho milého Trumpa jsme si vybrali už dávno před USA, protože zkorumpovanost zdejších “demokratických” partají dosáhla nevídané úrovně už za tatíčka Klause a během panování různorodých pravicových a levicových partajních strak. K tomu viz analytický článek Jak šlape český korporátní fašismus. Článek vysvětloval, proč a jak u nás přecházíme od korporátního kapitalismu na korporátní fašismus. Pokud jedno promile vyvolených podnikatelů, banksterů a politiků selektivním způsobem upravuje výkon spravedlnosti a státní správy ve svůj osobní prospěch, pak jsme v korporátním fašismu.

Rozpad Výmarské republiky a nástup nacismu v Německu

Tolik alespoň k základnímu přehledu a nyní návrat do historie. Zásadní článek na toto téma se jmenuje Takový obyčejný vraždící EU-fašismus. Zde jsou také uvedeny základní ekonomické úvahy ohledně korporátního fašismu v EU, které jsme psali na e-republice. A nyní se vraťme k základnímu mechanismu, který spustil Druhou světovou válku. Opakuji nálezy historiků, protože jsou důležité pro současnou etapu korporátního fašismu a studené války. Klíčová schůzka Hitlera s hlavním korporátním bossem Franzem von Papenem proběhla v Kolíně dne 4. 1. 1933. Toto setkání zprostředkoval bankéř Kurt Freiherr von Schröder ve své vile. Tento den a tuto schůzku mnozí historikové považují za datum založení Třetí říše. Tento bankéř technicky vzato vedl jako finančník německý válečný průmysl, včetně koncentráků. Schröder seděl ve správních radách asi 30 nacistických klíčových podniků. Bankéř Schröder u mezinárodního soudu s I. G. Farben (1947) hezky vysvětlil, proč se všechny tři druhy fašismu spojily v roce 1933 mnohem efektivněji než fašisty vyvraždění němečtí proletáři, židé a komunisté. Důvod setkání Hitlera a Papena cituji z výše uvedené stránky v německé Wikipedii. Cituji výpověď bankéře Schrödera na Norimberském tribunálu.

Když NSDAP 6. 11. 1932 utrpěla volební neúspěch a překročila svůj zenit, bylo zásadně třeba najít pro NSDAP podporu německého průmyslu. Společný zájem byl daný strachem z bolševismu a v naději, že NSDAP – pokud se dostane k moci – vybuduje v Německu trvalý hospodářský a politický systém.

Schröder byl zajat v Britské zóně a od Britů dostal trest 3 měsíců vězení a pokutu 1500 marek, kterou jistě s obtížemi zaplatil. Tím je jasný podíl německých a britských bankéřů na vzestupu fašismu, o němž jsme psali již několik článků. Současná Evropa již vstoupila po fázi aktivního “boje s teroristy” i do fáze politických vražd. Připomeňme, že Hitler za podporu v kampani na říšského kancléře slíbil fašistickým banksterům a korporátním bossům tři základní věci: zničí levici a odbory, zavede válečný průmysl, provede vojenskou expanzi na Východ pro zábor území a jich kolonizaci. Ke spojení mezinárodních banksterů s Hitlerem viz článek G. G. Preparata: Kdo dal moc Hitlerovi (recenze).

Nová korporátně-fašistická triáda

Současná studená válka se v EU a v USA vyznačuje “bojem proti Kremlu”, který má zatím charakter měkké represe a masivní indoktrinace na způsob Göbelsovy říšské kampaně proti Židům. Jistěže je jiná doba a mediální manipulace se věku virtuální reality dělají po technické a organizační stránce jinak. K tomu viz analýzu na pokračování pod heslem “agent Novák”. Nejsem spiklenecký teoretik a nevím, zda již proběhly schůzky korporátních fašistů, bankéřů a politiků výše uvedeného typu. Konec konců, na podobné schůzky dnes stačí skype, pivní sklep v poslanecké Sněmovně, či golfová hřiště a letoviska na daňových rájích roztroušených pro potěchu jedno procenta všude na zeměkouli. A hlavně platí, že miliardáři jako Trump či Babiš se nemusí scházet vůbec s nikým, protože spojili v jedné osobě politickou i korporátní moc. Klíčové nálezy pro stav současného světa jsou následující.

  • Koncentrace rozhodování úzké korporátně-politické elity operující mimo národní státy, která skrze nomenklaturní byrokracii (tzv. “deep state”) ovlivňuje politiku EU a USA. V Rusku je centrální řízení státu nezbytnou podmínkou existence země, takže administrativa slouží mocenské elitě zcela automaticky. Příkladem této páky na Západě může být nechvalně známá Sorošova nadace lobující ve Strasburku a v Bruselu. Tyto nadace nyní disponují miliardami dolarů, které nepodléhají žádnému zdanění a žádné politické kontrole. V USA dělají podobnou činnost stovky lobbistických organizací, které dostávají peníze anonymně a nyní i zcela legálně. Tím je dána politická platforma korporátního fašismu v centrálních politických orgánech EU a USA.
  • Faktická beztrestnost korporátních banksterů, kteří vyvolali masivní dluhovou krizi 2006-9, zničili střední třídu a nikdo z nich nebyl potrestán. Jedno promile banksterů po vzoru šéfa banky Goldman Sachs dělá na světě tzv. “boží dílo”, řečeno jejich vlastními slovy. Napojení těchto banksterů na politickou kliku ukazuje článek Proč bylo 19 bankéřů v Bílém domě dne 2. října 2013? a pro EU je to článek Jak velkobanky bez války ničí Evropu. K tomu samozřejmě patří i korporátní politika FED, ECB a ČNB, kterou průběžně analyzujeme. Činností těchto banksterů sedících ve správních radách korporací vzniklo fašistické spojení mezi bankami a politiky, které v nacistickém Německu zajišťoval směšně potrestaný bankéř Schröder.
  • Snaha globálních korporací neplatit žádné daně, mít peníze v daňových rájích a smlouvami typu CETA a TPP a TTIP si zajistit globální supremacii postavenou mimo pravomoci a autoritu národních států. K tomu viz souhrnný článek Smlouva TTIP: korporátní revoluce, která požere své děti. Známe například EU-debatu o kvótách pro uprchlíky, které korporátně-fašistický systém USA odmítl převzít poté, co dané války pomohl stupňovat (Sýrie) nebo je s některými státy EU přímo rozpoutal (Libye). Ale migrace uprchlíků a proxy-války tvoří jen viditelnou část ledovce daného hegemonií globálních korporací. Globální korporace dnes mají v ruce prakticky všechny nástroje, jimiž mohou vydírat zkorumpované, líné a hloupé politiky. Korporace mohou masivně oblbovat občany v dané zemi, protože jim patří všechna hlavní privátní média dnes řízená globálně danou politickou agendou. Korporace řídí skrze byrokraty sdružené ve strukturách “deep state” a skrze prodejné politiky také státní média, která platíme z daní. Korporace mohou do vteřiny kamkoliv přesunout peníze, do roka kamkoliv průmyslovou výrobu, patří jim všechny bankomaty v zemi, řídí úrokové míry zadlužených států, patří jim suroviny planety. Korporace díky slabosti neoliberálně zblblých států také disponují globálním rezervoárem pracovních sil, které si přesouvají z místa na místo.

Takže to shrňme. Máme zkorumpované jednoprocentní politiky v daných státech, z nichž se rekrutuje jedno promile korporátních poskoků v Bruselu nebo ve Washingtonu. Ti jsou spojeni pupeční šňůrou moci a peněz s nomenklaturní korporátní byrokracií v fungující v modu “deep state”. Tito byrokrati pak skrze mechanismus “otočných dveří” volně přecházejí mezi korporacemi a státem. Pro situaci v USA viz článek Všichni Obamovi koupení muži. Klika jednoho promile korporátních bossů a politiků propojená skrze administrativu pak kontroluje celé státy skrze destruktivní mechanismus státního dluhu a virtuální ekonomiky kontrolované jedním promile banksterů a šéfů cedulových bank (FED, ECB apod.).

Kde jsme a co chceme

Spojení těchto tří skupin (korporace, banksteři, politikové) je v současné době snadno doložitelným faktem, protože tato triáda korporátního fašismu má naprosto totožný zájem. Chtějí koncentrovat bohatství do rukou nejužší skupiny vyvolených zástupců z popsaného trojúhelníku. K tomu je třeba potlačit reálnou demokracii, nastolit její karikaturu a pomocí studené a později i horké války zahájit to, co Německo znalo pod termínem “totální mobilizace” nikoliv lidí, ale tzv. “lidských zdrojů”. A pokud je třeba, tato zločinecká triáda symbolizující moc korporátního fašismu pohne zblblé státy k mediální, ekonomické či horké proxy-válce proti těm vzpurným státům, které jim v této globální kolonizaci planety nejdou na ruku. Tím je dán v základním trojúhelníku poslední důležitý člen, což je ničím neomezená moc průmyslových korporací dnes daná v rámci neoliberální ideologie. Takže je co komentovat nejen z nedávné evropské a světové historie, ale i ze současnosti.


Hodnota článku (rešerše, napsání, korektura, anotace, ilustrace, redakční práce) je ohodnocena částkou: 550 Kč. Pokud chcete na provoz webu přispět, klikněte zde, nebo na baner v úvodní stránce. Děkujeme!

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
22 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
fajt
6. 12. 2017 10:03

comment image?oh=f4eec8a73d73bc494541e6d2172705f7&oe=5AD31861

peter.
6. 12. 2017 12:48

Niekoľko citátov z odkazu na článok v HS: Sima Šajnová,dôstojníčka MOSSAD-u :cit.: „Izraelu sa nepáči to,že Rusko sa rozhodlo zachrániť Asada“.kon.cit. Izraelská ministerka justície Aelet Šakedová,zvaná aj „Kráska tretej ríše“(pre svoju netajenú „horúcu náklonnosť“ k palestínskym deťom a ženám)sa už otvorene vyhráža priamo Putinovi cit.“Ak chce Putin prežiť,mal by robiť to,čo mu Izrael prikáže“.kon.cit. http://www.hlavnespravy.sk/syria-ostrelovana-izraelom-zidovsky-mytus-o-druzbe-s-ruskom-sa-skoncil/1230970 Na záver : Je známa servilita s akou sa k Izraelu spávajú D.Trump,Merkelová(v Knesete rečnila hebrejsky),M.Zeman,všetci vrcholní politici EÚ a dokonca aj ten náš „trtko“Kiska,ktorý oboznámil Kneset s tým,že už v mladosti túžil stať sa židom. Len sa mi nechce veriť tomu čo sa ozýva… Číst vice »

Bety
Bety
6. 12. 2017 14:09

Jsou konspirační kruhy a „konspirační kruhy“. Pokud by Putin byl bábka, dala bych i poslední korunu za její nákup pro Českou republiku.

Vaska
Vaska
6. 12. 2017 15:24

na tohle jsem padnul v jedny diskuzi – tadyhle:

http://leva-net.webnode.cz/news/olga-zajceva-a-marit-bjorgenova/

comment image
comment image
comment image
comment image
comment image
comment image

sportovní zaměstnanci mě nezajímaj (na mě se do práce na to jak pracuju nikdo podívat nepříjde)
jedinej sport kterej uznávám je amaterskej – ostatně kdysi jsem ho táké provozoval a proto jsem se rozhodnul bojkotovat olympiádu tím že ji nehodlám sledovat – ostatně jsem stejným způsobem bojkotoval i tu poslední letní (vše je zpolitizované a s původní myšlenkou už to nemá nic společného)

peter.
6. 12. 2017 20:06

Putin sa vyjadril,že žiadnemu športovcovi nebude vláda brániť v tom,aby sa zúčastnil zimnej olympiády.Tí,ktorí sa rozhodnú zúčastniť,budú vystupovať pod olympijskou vlajkou,bez hymny.Podľa mňa nebudú reprezentovať svoju vlasť,ale len sami seba.No OH sú podujatím,na ktorom súťažia športovci – reprezentanti národov – štátov.Chcem ozrejmiť,že podľa môjho osobného názoru by ruskí športovci mali účasť na OH odmietnuť en bloc.Názory na to,sa aj v samotnom Rusku líšia. Medzi športovcami,aj vo verejnosti.Vyplýva to aj z tejto veľmi emotívnej talk show: https://politikus.ru/video/102371-vremya-pokazhet-061217.html Ako som napísal,budem zvedavý na rozhodnutie ruských športovcov.Overím si,či sú moje predstavy o vlastenectve Rusov a o ich hrdosti na Rusko správne a či… Číst vice »

peter.
6. 12. 2017 20:41

peter. napsal
Putin sa vyjadril,že žiadnemu športovcovi nebude vláda brániť v tom,aby sa zúčastnil zimnej olympiády.

https://sport.pravda.sk/zoh-2018/clanok/450472-putin-respektuje-verdikt-mov-ziadny-bojkot-nebude/

Martin (už bez taky m)
7. 12. 2017 0:24

Jsem nějaký zmatený… Vždyť „Západní sdělovači pravdy“ se přece nikdy nemýlí- a oni nám říkali, oni nám slibovali, oni nám tvrdili, oni se modlili… že ten nový motor nebude dříve než v r. 2025 – a letadla s ním ne dříve než v r. 2027… A teď tohle!! http://www.eurasia24.cz/vojenstvi/item/2674 Jak pak můžeme těm zlým dopujícím východním necivilizovaným barbarům vzít ty suroviny – které jim příroda a pánbůh tak nerozumně a nespravedlivě tak štědře nadělily?? Vždyť nám slibovali, že budeme mít dostatek času je obvinit ze všech smrtelných hříchů, vždyť nám slibovali a slibují – i „jejich“ – prezidentští „kandidáti“ že… Číst vice »

Martin (už bez taky m)
7. 12. 2017 9:45

Stát který dokáže produkovat na svou obranu před lumpy a devastátory celého světa zbraně jako soudobá RF je na špičkové technologické úrovni. Na takové, o které se „Euroatlantidě“ani nezdá… Jsem smutný, že RF musí takto utrácet jinde velmi potřebné síly a prostředky- ale stejně jako u politiky Putina i zde jde „obrátit kopí“ a použít výstupy „VPK“ pro dobro země, státu, lidí. RF dneška mj. díky VVP a jeho „komandě“ předvádí, že „sen“ o lidskosti který někteří z nás snili u nás po převratu lze realizovat „vopreki vsemu plochomu“. Když je vůle, trpělivost, ochota snést i strádání pro lepší budoucnost.… Číst vice »

Martin (už bez taky m)
7. 12. 2017 10:06

„OH“ v provedení výcviku Syrských speciálů…
https://www.youtube.com/watch?v=TKJIsqrXOUc

Martin (už bez taky m)
7. 12. 2017 10:12

možná, že kdyby mu trochu „přistřihli křidélka“, tak by…
:-)
https://www.youtube.com/watch?v=JjGXCMHMu1c

Martin (už bez taky m)
7. 12. 2017 10:30

Ještě se starým motorem, vč. pěkné ukázky palubní verze amerického F-35, do jehož vývoje byly vloženy neskutečně astronomické sumy, zcela nesrovnatelné s umem vývojářů v RF… Jednomotorová americká hračka na lodičky minulosti s omezenou životností potopitelné ruskými korvetami o stonásobně menším výtlaku… S minimem dokázali Rusové maximum… Su-57 nejlépe od cca 6:30 min. Nový motor /starý stávající má konstrukci v základu 40 let starou/ výrazně napomůže zlepšit vztah hmotnost letounu- síla „tahu“, schopnost měnit směr trysek (vektorování tahu) je u Su-57 na rozdíl od omezení F-22, F-35 do VŠECH stran… Co piloti RF budou dělat s mnohem silnějším a dokonalejším… Číst vice »

Martin (už bez taky m)
7. 12. 2017 10:38
Martin (už bez taky m)
8. 12. 2017 8:50

Брифинг начальника ГОУ ГШ ВС РФ генерал-полковника С.Ф. Рудского (7.12.2017)
https://www.youtube.com/watch?v=xPGaHU9VGy4