Svět ruskýma očima 270

 

Obranná strategie Krymu

12. říjen 2014

Hlavní velitel válečného námořnictva považuje za stěžejní úkol rozvoj hladinových, ponorkových, pobřežních a leteckých složek Černomořského loďstva.

Jakmile se Republika Krym navrátila Ruské federaci, okamžitě se v Černomořské oblasti změnila geopolitická situace. Před ruským Černomořským loďstvem se otevřely nové perspektivy a objevily se nové úkoly. Jak vidí nastalé přeměny, o tom promluvil hlavní velitel vojenského námořnictva admirál Viktor Čirkov:

Válečné lodě Černomořského námořnictva plní úkoly jako součást stálého operativního svazku ve Středozemním moři. Jsou to gardový raketový křižník Moskva a raketová loď na vzduchovém polštáři (vznášedlo) Samum. Probíhá výcvik jednotek Pobřežních vojsk, námořní pěchoty. Byla zahájena výuka na učilišti válečného námořnictva P.S. Nachimova. Konala se řada cvičení v příslušející operační zóně.

Zajištění bezpečnosti a zájmů státu v Černém a Středozemním moři by velmi napomohla spolupráce s námořnictvem ostatních zemí kolem Černého moře. Rusko zde má stejné zájmy jako ony – bezpečnost lodní dopravy a zajištění stability.

Na poloostrově Krym musejí být námořní síly vyvážené, aby dokázaly vyloučit veškerá nebezpečí pro území RF. Až dosud ze známých příčin Černomořské loďstvo zaostávalo. Proto se započalo s obnovou hladinových lodí, ponorek, infrastruktury a opravárenských zařízení. Bez pobřežní infrastruktury nelze budovat moderní námořní síly. Zvětšila se hranice kolem krymského pobřeží a tu je potřeba zajistit loděmi. Na Krymu musí být k dispozici komplexní funkční a samostatný systém základen s hlavní základnou v Sevastopolu.

Federální cílový program „Vytvoření systému základen Černomořského loďstva na teritoriu RF v létech 2005 až 2020“ se plní. Představuje to především vybudování základny pro lodě v Novorosijsku. Přístav s unikátním molem s vlnolamem bude dalším opěrným místem vedle hlavní základny v Sevastopolu.

Od roku 1991 se obnovování Černomořského loďstva potýkalo s mnoha těžkostmi, ale i tak námořníci svoje úkoly plnili. V roce 2013 byl do provozu uveden nejnovější pobřežní protilodní raketový systém Bastion. Při cvičení „Západ 2013“ byly předvedeny nové zbraně s velkým účinkem, které obsluha naprosto odborně ovládala.

V Novorosijsku je přítomen už třetí protidiverzní člun Gračonok s výbornými takticko – technickými charakteristikami a s moderními plavebními vlastnostmi, radioelektronickými zbraněmi a speciálním vybavením. Po nadcházejících šest let má být Černomořské loďstvo vybaveno třiceti bojovými loděmi různých tříd. Mají to být hladinové lodě 1. až 4. třídy a ponorky. Dvě z plánovaných šesti ponorek, Novorosijsk a Rostov na Donu, přibydou už letos. Rovněž tak první ze šesti hladinových lodí. Mohou plnit úkoly jak v Černém  moři, tak v moři Středozemním i v Atlantiku. V Zelenodolské loděnici se staví šest hlídkových člunů pro volné moře. Budou hlídkovat ve dvěstěmílové zvláštní ekonomické zóně, střežit lodě při plavbě na moři, bránit vojenské námořní základny a vodní okrsky. Mohou dobře reagovat na případná nebezpečí na moři, například na pašeráctví nebo pirátství, mohou pomáhat při námořních katastrofách a provádět ekologická sledování.

Pátrací a záchranné síly Černomořského loďstva byly letos vybaveny jedinečným modulárním člunem. Je umístěn v potápěčské škole v Sevastopolu, která je součástí Spojeného výukového centra válečného námořnictva. Ještě v roce 2014 dostane služba pátracích a záchranných sil válečného námořnictva sedm modulárních člunů 23370, v blízké perspektivě pak ještě dvanáct. Pro komplexní zajištění hladinových lodí a ponorek přijde námořníkům Černého moře do konce tohoto roku šest podpůrných lodí.

Co se týká námořního letectva, začalo se s jeho přezbrojováním. Namísto Su-24 přicházejí nové Su-30SM. Generální oprava stávajících vrtulníků a letadel dosáhne v letošním roce osmdesáti procent. Ve městě Saki se docvičují piloti moderního palubního letectva. Nový polygon NITKA, který je v Ejsku, má sloužit také výzkumu.

V oboru navigačně-hydrografického výzkumu se bude obnovovat normální činnost směrem k zajištění bezpečnosti lodní dopravy a mořeplavby. Za tím účelem byla vytvořena oceánografická expedice hydrografické služby Černomořského loďstva, zatím sestávající ze tří lodí. Do roku 2016  má být obnovena celá sestava moderních velkých hydrografických lodí. Je vyprojektována velká loď s výtlakem 320 tun, vybavená samohybným pontonem o nosnosti 2 tuny a vícepaprskovým sonarem s možností měření až do hloubky 300 metrů. Do roku 2016 dostanou jednu z těchto lodí také černomořští váleční námořníci.

Opravárenská zařízení lodí černomořského námořnictva se po delší krizi obnovují. Právě se uzavírají kontrakty. Po událostech v roce 1991 to vypadalo se zachováním a technickou připraveností lodí Černomořského loďstva špatně. Nebylo možno nic obnovovat. Nyní se musí v co nejkratší době založit moderní výroba odpovídající dnešním požadavkům a technologiím, na moderních zařízeních a strojích.

Opravárenský závod v Sevastopolu zrenovoval dva velké protilodní koráby – Admirál Levčenko a Viceadmirál Kulakov. Nyní se v tomto zařízení renovuje ponorka s dieselovým pohonem Alrosa. Pro pracovníky zařízení důležitá okolnost: jejich mzda byla srovnána na úroveň, která je v Rusku.

Závěrem hlavní velitel vojenského námořnictva konstatoval, že se Černomořské loďstvo postupně dostává na úroveň potřebnou pro plnění přidělených nezbytných úkolů.

Převzato z Warfiles.ru

***

Nové trhliny v protiruské frontě

Petr Iskenderov

16. říjen 2014

Sankce Evropské komise a americké administrativy proti Rusku pomalu blednou a vadnou. Na mapě EU se tvoří ohniska domácího odporu k protiruskému kurzu, obzvláště znatelná na pozadí horečných snah bruselské vlády, aby se k sankcím připojilo Srbsko a další země, které by se rády dostaly do EU. Posledním svědectvím rostoucího brblání ve sjednocené Evropě je dočasná dohoda Ruska se Slovenskem o dodávkách ruské ropy.

Dokument se týká období do 31. 12. 2029. Podmínky dohody předpokládají dodávky ropy Slovensku až do 6 milionů tun (43 milionů barelů) ročně. Krom toho se uvažuje s jejím tranzitem o stejném objemu přes Slovensko dalším členům EU. V roce 2013 šlo z Ruska na Slovensko ropovodem Družba 5,8 milionů tun.

Předpokládaný objem dodávek není limit. Při konzultacích se obě země shodly na tom, že bude-li to technicky možné, mohou se uzavřít kontrakty mezi hospodářskými subjekty na překračování šesti milionů tun ropy za rok. Ke schválení bratislavské dohody došlo přesně v den padesátiletého výročí oficiálního zahájení stavby ropovodu Družba, který je největším systémem dálničních ropovodů ve světě, jímž proudí ropa do Evropy.

Protiruské postoje Washingtonu a Bruselu se staly, jakkoliv je to paradoxní, katalyzátorem růstu vztahů mezi Ruskem a řadou států EU v energetice. Odmítnutí Ukrajiny plnit dohody uzavřené s Ruskem o plynu a její nečestné výhrůžky zahájit nestvrzený odběr ruského plynu určeného pro tranzitní dodávky do EU, staví Evropany na pokraj palivové a energetické krize. Takto se dodávky pro slovenského operátora pro dopravu plynu ropovodem už snížily na 50 %. Přitom Brusel na Bratislavu tlačil, aby souhlasila se zpětnými dodávkami ruského plynu na Ukrajinu, s čímž Slovensko nakonec souhlasilo. Revers byl zahájen v září. Agentura Eustream oznámila, že od 1. do 24. září odešlo na Ukrajinu přes Slovensko 618 milionů kubíků plynu, přičemž z Evropy šlo ve stejné době na Ukrajinu 798 milionů kubíků. Je tedy Slovensko hlavní energetický sponzor Ukrajiny v době, kdy se jemu samotnému snížily  dodávky o polovinu. Ke snížení dodávek došlo v době, kdy Slovensko začalo přečerpávat plyn na Ukrajinu podle rozkazu EU, jak přiznává francouzská agentura AFP. (1)

Paradoxem „energetické bezpečnosti“ zemí EU je to, že závisí na Evropské komisi, což je možno označit za energetické vydírání. Maďarsko už odmítlo nechat ze sebe dělat plynovou dojnou krávu pro Ukrajinu a na konci září reversní servis plynu Ukrajincům ukončilo. Zdůvodnilo to potřebou zajistit plyn pro vlastní občany. Rovněž v dohodě mezi Ruskem a Slovenskem existuje klausule, že dodávky plynu ze Slovenska na Ukrajinu budou záviset na obchodních a technických podmínkách.

V současnosti se dodává plyn do Evropy několika dálničními plynovody. Jsou to Jamal – Evropa, Goluboj potok a Severnyj potok. Jednotlivé větve pro dodávky vedou přes území Polska, Německa, Belgie, Nizozemí, Rumunska, Bulharska, Slovenska, ČR a Rakouska.

Expert z Brookingsova institutu ve Washingtonu Tim, Boersmy odhaduje, že se v dohledné době bude energetika Evropy orientovat na ruský plyn, jehož podíl je pro evropskou palivovou vyváženost zřejmě významný až do roku 2030. Řekl: „Rozbor vcelku ukazuje, že transformace struktury palivové rovnováhy v Evropě neprobíhá.“

Bude zajímavé, jak dlouho se vydrží bruselská byrokracie řídit přikázanou politickou linií Washingtonu, škodlivou jak pro Moskvu, tak pro Evropany, když uvidí, že se bez ruského plynu neobejde.

[1] AFP 131549 GMT OCT 14

Převzato z Fondsk.ru

Doplněk k článku: Na téže ruské stránce (http://www.fondsk.ru/news/2014/10/17/vozmozhnye-poteri-nemeckogo-biznesa-ot-sankcij-protiv-rossii-ocenili-v-6-mlrd-dollarov-30006.htmlje uveřejněna informace, že případné ztráty německého obchodu v důsledku sankcí proti Rusku budou asi 6 miliard dolarů (nebo eur, v článku jsou uvedeny, asi chybně, obě měny). Je to ruské vyhodnocení, které potvrzují i statistické údaje: vzájemný obrat od ledna do srpna 2014 se oproti témuž období v roce 2013 snížil o 2,1 %. Přitom mezi léty 2012 a 2013 obchodní obrat stoupl.

***

Nad čím se rmoutí Republika Srbsko?

Ljubov Ljulko

16. říjen 2014

Republika Srbsko je na Balkáně rozhodujícím státem. Na Západě i v Rusku to dobře vědí. Proč náhle konsolidované prozápadní vedení Srbska učinilo bezprecedentní krok a pozvalo „zakázaného“ Putina do Bělehradu a ještě ke všemu na oslavy Vítězství nad fašismem (USA rozčiluje už jen připomínání vítězství). K tomu ještě přistupuje patřičná vojenská přehlídka.

Srbský deník Politika napsal: „Pokud by ruský velvyslanec Alexandr Kozulin oznámil, že jeho země přijme účast v jednání o formování srbské vlády, většina obyvatel Srbska by to přivítala potleskem.“ Vskutku by řekli: „Lepší jsou Rusové než Američané a Evropané.“

Dosud to vypadalo tak, že Srbská pokroková strana (SPS), která zvítězila v srpnu v mimořádných parlamentních volbách, završila úspěšně čtrnáctiletou fázi přechodu Srbska na západní orientaci. Najednou v předvečer příjezdu ruského prezidenta do Bělehradu na oslavy 75 let od osvobození hlavního města od fašismu vyhlásil předseda vlády a vůdce SPS Alexandr Vučič, že Srbsko je svobodným a nezávislým státem, který se ubírá evropskou cestou rozvoje , ale žádá o respektování vlastní volby – Srbsko nebude proti Rusku zavádět žádné sankce.

Vučič řekl agentuře TASS, že osvobození Bělehradu bylo umožněno celkovou podporou Srbů Rudou armádou. „Tato událost je jedním z našich nejdůležitějších vítězství a jsme hrdi, že v tomto roce můžeme takové jubileum zvláštním způsobem vyzdvihnout. Znamenalo konečné vítězství Srbska nad fašismem. Děkujeme našim rodičům, že nás od fašismu osvobodili. Nesmíme dopustit, aby se takové nebezpečí pro naši svobodu opět vyskytlo.“ Připomenul také, že Srbsko před Ruskem nikdy netajilo svoji evropskou volbu a od Ruska nikdy v tomto směru nepociťovalo sebemenší nátlak.

Poprvé od roku 1985 bude v Bělehradu vojenská přehlídka s účastí 4500 vojáků, kterou shlédne i prezident Putin. V letecké části přehlídky se představí také ruská pilotážní skupina Striži (rorýsi).

Podle Iriny Rudněvoj ze Slovanského institutu je přehlídka demonstrací jednoty, což mimořádně rozčiluje USA. Od příchodu Putina do vlády se Rusko zaměřilo na podporu zájmů Srbska, především ve věci Kosova. O spolupráci s Ruskem je zde zřetelný zájem, zejména se to týká projektu Južnyj potok a otázky sankcí proti Rusku. Srbsko se přidržuje takové pozice, která nepoškozuje ruské zájmy a neruší dodávky do Ruska.

Vučič upozornil, že chce postavit ruské zájmy na první místo. Především se jedná o zemědělskou výrobu a účast na privatizaci 502 srbských společností a dodal, že nejperspektivnější ze spolupráce Srbska a Ruska je energetika.

Ovšem ne všichni jsou v Srbsku podobně naladěni. Mnozí papouškují mantry západních medií a hledají stopu „diktátora Putina“, který chce Srbsko dobýt energetickou zbraní. Ohánějí se privatizací společnosti NIS (Naftna Industrija Srbije)Gazpromem, která se následně stala ziskovou a začala spolehlivě platit daně. Nyní se ukázalo, že tam nebylo všechno v pořádku a bylo zahájeno vyšetřování. Politika napsala, že přece peníze z Ruska do Srbska vždycky šly.

Peníze, které Srbsko do NIS vložilo, splatilo Rusko za dva roky. Jeden z místních kapitalistů řekl, že když Rusko koupilo EPS, Telekom a Petrochemii, koupí i zemědělství, infrastrukturu a energetiku … jedním slovem vše. Jejich ředitelé budou největšími plátci daní do srbské pokladny, jakými jsou už i nyní. Veškerý zisk poputuje do Ruska.

Politika píše, že všechny nářky na kolonizaci Srbska jsou jen obvyklé postupy lidí, kteří se snaží svalit vlastní vinu na druhé. Zde stojí za připomenutí, jak obratně manévroval prezident Tito mezi Západem a SSSR, když sjednocoval velkou zemi: Jugoslávie nebyla součástí Varšavské smlouvy, avšak v RVHP hrála důležitou roli.

Specialista na mezinárodní záležitosti Franz-Stefan Gady tvrdí v The National Interest, že pro Srbsko je Rusko velmi důležité a je schopno Bělehradu poskytnout pomoc, kterou nemůže dostat z EU. Uznává, že v Srbsku začal upadat zájem o integraci do EU. Srbové pochopili, že je tam žádné změny k lepšímu nečekají. Místo zpráv o zradě Rusů je lepší poukázat na možnost být v Zóně volného obchodu s Ruskem a zároveň členem EU, nebýt v NATO a být pozorovatelem CSTO a takto plnit důležitou úlohu zprostředkovatele mezi Ruskem a Západem.

Irina Rudněva řekla Pravdě: „Za podmínek sankcí mezi Ruskem a EU má Srbsko příležitost dodávat výrobky (především potraviny) ve velkém. Dnes je pro něj výhodnější být neutrální, než se nabízet do EU s právy chudého příbuzného. Neutrální Srbsko může být prostředníkem mezi EU a Ruskem. V takovém případě se mu nehodí vstupovat do protiruského vojenského bloku NATO.“

Nicméně by nebylo milé opět se přesvědčit, že srbské vedení po obvyklém šablonovitém ujišťování o „přátelství, bratrství a spolupráci“ s Ruskem předvede svými činy něco zcela jiného.

Převzato z Pravda.ru

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
17 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Slobo
Slobo
20. 10. 2014 0:24

Putin, vojska i „Striži“ oduševili Srbe

( ..Tako
su hrvatski mediji videli dolazak Putina u Beograd )

Béda
20. 10. 2014 1:24

„Německá výzvědná služba tvrdí, že malajské letadlo MH17 sestřelili proruští separatisté“ http://www.blisty.cz/art/75157.html

Zajímavé. Tvrdí, tvrzení opírá o autoritu šéfa BND ALE ŽÁDNÉ DŮKAZY NEPŘEDLOŽILA! (tak jako ruská generalita) Opět důkazy založené pouze na tvrzení, že má důkazy a že důkazy ruské generality jsou podvrh. Německá prokuratura prý zahájila řízení proti neznámému pachateli kvůli spáchání válečného zločinu. Jsem zvědav jestli i prokuratura bude pracovat s „důkazy“ – tvrzeními.

Béda
20. 10. 2014 1:28

Ještě kuriozita. Sestřel MH17 německá prokuratura považuje za válečný zločin. Proč ale nepovažuje za válečný zločin celou ATO, způsob jakým se dostali k moci v Kyjevě fašisti, samoznoiu vládu fašistů a nacistů, nálezy umučených obětí na Donbasu… ví jenom Bůh a BND.

Béda
20. 10. 2014 1:32

A zde tvrzení šéfa BND naopak než je prezentují BL: http://czech.ruvr.ru/news/2014_10_19/Nemecka-rozvedka-Kyjev-zfalsoval-udaje-o-katastrofe-Boeingu-6800/ Čert se v tom vyznej.

fajt
fajt
20. 10. 2014 6:40

http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Stepan-Kotrba-k-25-letum-od-plysaku-Husakovych-zvastu-jsme-meli-dost-chteli-jsme-jiny-socialismus-Nadeji-zabila-Albrightova-Byla-dohoda-KGB-a-CIA-Havel-byl-vybran-predem-341545 – jsem si to musel na dvakráte přečíst, některé postřehy jsou naprosto hutné, v podstatě jsme jako civilizace v prdeli protože na novou Golgotu nemáme. ..)

Viky
Viky
20. 10. 2014 7:33

…Nový polygon NITKA, který je v Ejsku, má sloužit také výzkumu. … „Projekt Nitka“ (to by měl být správný název) rozhodně není nový. Nejsem schopen jej přesně lokalizovat, nicméně vznikl ještě v sovětské éře a byl určen k výcviku startu a přistání palubního letectva především letadlových lodí. Při procesu dělení připadl Ukrajině, která jej se střídavým úspěchem pronajímala RF. Ukrajina jej nikdy na nic kromě pronájmu nepoužila, nemajíc letadlové lodě… Střídavý úspěch byl dán rozdílnými představami o ceně a odmítáním dovolit, nebo sami provést, modernizaci. Polygon v Ejsku tedy bude novým rozšířením projektu, případně součástí jeho modernizace. (celá ukr. politika… Číst vice »

Viky
Viky
20. 10. 2014 8:42

Bédo, právě o to jde, aby se v tom čert vyznal. BND prohlásila, BND zveřejnila… Vše pouze na úrovni prohlášení a zprávy pro parlament. Což je dost málo, po takové době. Zpráva obviňuje z falšování jak ruskou, tak ukrajinskou stranu. Sejmula z rusů přímou odpovědnost (óóó sláva!), ale také z ukr. armády (s tím bych tak moc nepospíchal). V oblasti pracovalo příliš moc radarů, které vzbouřenci prostě v takovém kvantu mít nemohli. („protiletecký systém BUK-M1 ukradený separatisty ze skladu ukr. armády“, BND je prostě dobrá, neřkuli skvělá. Vědí zřejmě bezpečně, že to byl BUK-M1 a ne třeba S-125.) Z celkového… Číst vice »

peter.
20. 10. 2014 8:44

Prichádza zima a hlad.Roboty niet,Európa nás nechce a tak nech pomôže nenávidený moskaľ.
Západní ukroši tiahnu za prácou do Ruska.
http://ukraina.ru/opinions/20141019/1010877106.html

Aleš
Aleš
20. 10. 2014 9:33

V české televizi včera běžely štěky o tom, jak 50 km od Stockholmu byly zachyceny hlasy v ruštině z ponorky. Provokace CIA a nebo Rusové odhalili svoji strategickou ponorku a čekají na reakci Bílého domu (jestli se i nadále budou chovat jako idioti) anebo něco jiného? Nevím, co si o tom myslet.

Irena
20. 10. 2014 11:51

Viky napsal
Bédo, právě o to jde, aby se v tom čert vyznal. BND prohlásila, BND zveřejnila… Vše pouze na úrovni prohlášení a zprávy pro parlament.

Na ruských webech říkají, že ta německá zpráva je reakcí na Milán, tj. na to jak jim Putin oznámil, že Rusko dál hradit dluhy za Ukrajinu nebude, a ať také EU přiloží své polínko do ukrajinských dluhů, že Rusko na tom i tak už tratí řádově daleko více, než za co by se měli zaručit frajeři z EU. Nebo Merkelovou prostě naštvalo, že ji nechal čekat :-)

Viky
Viky
20. 10. 2014 12:09

Aleši, myslet si samozřejmě můžeme co chceme. Faktem zůstává, že podobné „přátelské návštěvy“ cizích teritoriálních vod bez náležitého pozvání jsou v repertoáru všech. A taky nikdo nic nepřizná, pokud není chycen za ucho (případně jinou část těla). A někdy ani pak ne i když je vše evidentní. Švédové údajně zachytili komunikaci na frekvencích používaných ruskými ponorkami v případech nouzového stavu. To opravdu může znamenat ruskou ponorku ve stavu ohrožení ve švédských teritoriálních vodách. Rusové něco takového popírají, a švédi šmejdí a hledají. Tak se do toho vleze skoro cokoliv. Havarovaná ponorka, provokace jedné nebo druhé strany, ale konec konců i… Číst vice »

Viky
Viky
20. 10. 2014 13:48

No nevím, Ireno. Sama zpráva zvlášť jedovatá vůči RF vlastně není. Sice tvrdí něco o falšování údajů z ruské strany, jenže tohle je vlastně na denním pořádku. A důkazy o falsifikaci? Ty by nebyly? Nééé, ty jsou tajné. (možná dokonce tak přísně tajné, že je ani prověření pracovníci BND neviděli, a Merkelice taky jenom něco zaslechla… (na toaletě)) Co si přesně na schůzce řekli je samozřejmě neveřejné, ale Potrach-šenko strašně dlouho s tiskovkou v Kijevě otálel. Asi musel hledat a formulovat ta pozitiva pro Ukrajinu (resp.pro její vedení) Dokážu si představit i takovýto fiktivní rozhovor: „Ale Voloďo, tak měj přece… Číst vice »

peter.
20. 10. 2014 14:26

Halič sa chce odtrhnúť od Ukrajiny.
http://vlasti.net/news/204295
Celému svetu by sa uľavilo a Poliaci by si to zaslúžili za svoju podporu haličského fašizmu.Určite si Poľsko a Halič padnú do náruče.Veď sa už stáročia milujú.

peter.
20. 10. 2014 15:23

peter. napsal

Halič sa chce odtrhnúť od Ukrajiny.
http://vlasti.net/news/204295
Celému svetu by sa uľavilo a Poliaci by si to zaslúžili za svoju podporu haličského fašizmu.Určite si Poľsko a Halič padnú do náruče.Veď sa už stáročia milujú.

A Podkarpatská Rus tiež
http://despiteborders.com/zacinali-sme-u-fica-ale-ignorovali-nas-dnes-mame-najkonstruktivnejsiu-spolupracu-s-jobbikom-lider-zakarpatskych-rusinov-petro-gecko-v-rozhovore-pre-despiteborders-com/#comment-161

Aleš
Aleš
21. 10. 2014 6:05

Viky napsal No nevím, Ireno. Sama zpráva zvlášť jedovatá vůči RF vlastně není. Sice tvrdí něco o falšování údajů z ruské strany, jenže tohle je vlastně na denním pořádku. A důkazy o falsifikaci? Ty by nebyly? Nééé, ty jsou tajné. (možná dokonce tak přísně tajné, že je ani prověření pracovníci BND neviděli, a Merkelice taky jenom něco zaslechla… (na toaletě)) Co si přesně na schůzce řekli je samozřejmě neveřejné, ale Potrach-šenko strašně dlouho s tiskovkou v Kijevě otálel. Asi musel hledat a formulovat ta pozitiva pro Ukrajinu (resp.pro její vedení) Dokážu si představit i takovýto fiktivní rozhovor: „Ale Voloďo, tak… Číst vice »