Diskuze k článku


 • zajoch • 2. prosince 2014

  Hodně pesimistické!
  Možná je v posledním odstavci překlep. Namísto povolaná by sedělo povolná?

  • Stan • 2. prosince 2014

   Opraveno.

 • Točmistr • 2. prosince 2014

  …a tak výkřik jednoho z diváků „Již nikdy Lipany!“ přijala rokycanská kulturní obec s povděkem.

 • bbb • 2. prosince 2014

  zajoch napsal
  Možná je v posledním odstavci překlep. Namísto povolaná by sedělo povolná?

  ??

 • ray • 2. prosince 2014

  oslava nacionalismu?

 • ratio • 2. prosince 2014

  Já tedy článek dost dobře nechápu. U Lipan porazila Sirotky (před Žižkovou smrtí si říkali Orebité) a Tábority (tedy nejradikálnější husity) vojska vedená husitským polním hejtmanen Divišem Bořkem z Miletínka. Ten před tím mimo jiné vypálil benediktýnský klášter v Opatovicích nad Labem a ženský cisterciácký klášter v Sezemicích. V té době tedy asi byl podle autora článku ještě českým vlastencem a bojovníkem za sociální spravedlnost. Lidská společnost ale nikdy nebyla a nikdy nebude spravedlivá (tomu se snad trochu blížila vojenská demokracie starých Slovanů) a za vznešenými ideály a plamennými řečmi se často skrývají ty nejsobečtější a nejhorší úmysly a činy. Byla samozřejmě období, kdy obyvatelstvu českého státu bylo lépe než jindy nebo se u některých období dá dokonce říci, že bylo (relativně) dobře. Českému království bezesporu bylo dobře za vlády Karla IV., který celou zemi po všech stránkách, ale především hospodářsky, pozvedl na nebývalou úroveň. Je nesporné, že husitské války pak celou zemi zničily, což nemohlo jeho obyvatelstvu nijak prospět. Ti nejradikálnější Husité byli to, co později Karel Marx nazval lumpenproletariátem. Nešlo jim o žádné náboženské reformy, ani o žádnou sociální spravedlnost, ale o dobývání klášterů, hradů, měst, kde bylo co ukrást a co se nedalo odnést, tak bylo potřeba zničit. Václav IV. sice byl rozporuplná osobnost, ale bezesporu byl příznivcem Jana Husa a jeho stoupenců (Jan Husovi přitom šlo o reformu církve a nikoliv o reformaci). Přesto Václava IV. po jeho smrti Husité vyvlekli z hrobky, nalévali jeho mrtvolu vínem a nabízeli mu své hampejznice. I z toho je vidět, že husitská vojska byla složena (spor může být jen o to, do jaké míry – což se už dnes nerozsoudí) i z lúzy. Já osobně mám za to, že o lúzu šlo z podstatné části.

 • ratio • 2. prosince 2014

  Signifikantní pak je, že po bitvě u Lipan se z většiny Husitů stali žoldnéři, především v Uhrách (Petr Aksamit a Bratříci, či Jan Jiskra z Brandýsa a jeho vojska). Mimochodem bitva u Lipan nebyla první bitvou mezi husitskými vojsky. Orebité a Pražané se před tím již střetli v bitvě u Strachova dvora, kdy Orebitům ještě velel Jan Žižka a Pražanům právě Diviš Bořek z Miletínka a Pražané byli poraženi. Právě kvůli výsledku asi není tato bitva nijak prezentována, patrně proto, že to ještě dopadlo „dobře“ a válčilo se dál. Jinak prezentovat výsledek bitvy u Lipan jako národní tragédii mi připadá perverzní. Ukončení občanské války nemůže být pro obyvatelstvo země špatnou zprávou. Špatná zpráva to byla jen pro ty, kteří si už svůj život nedokázali představit bez bojů, vraždění, vypalování a ničení.

 • ray • 2. prosince 2014

  ratio: výborný příspěvek, ale myslím, že zde nenajde moc pochopení 🙂

 • ratio • 2. prosince 2014

  Charakteristika dnešní doby uvedená na konci článku je trefná. Ovšem já osobně bych první republiku nijak neidealizoval, stejně jako T.G.Masaryka. Ve válečných konfliktech vždy krvácejí normální lidé, ale zásluhy si potom přisvojují politici (z bezpečné vzdálenosti). V raném a vrcholném středověku alespon jel král v čele vojska.

 • ratio • 2. prosince 2014

  Čtyři starší bratři mojí babičky (ona sama byla ročník 1905, děda 1903) byli nasazeni za velké války na východní frontě. Jeden z nich se v ruském zajetí dal k Československým legiím na Rusi. Tento její bratr si od mobilizace vedl deník – v Rusku pak jednotlivé stránky vlepil do sešitku s názvem Razčetnaja knižka, ve které si v zajetí evidoval své příjmy a výdaje. Samotný text jeho deníku je ohromně zajímavý a cenný svou autenticitou. Ovšem do dnešních dokumentů ČT o velké válce by ho určitě nezařadili, protože mnohé informace v něm obsažené by se dnešní propagandě nemohly hodit.

 • ray • 2. prosince 2014

  uveďte nějaký detail, který by mohl vadit..

 • Sio • 2. prosince 2014

  ray napsal

  ratio: výborný příspěvek, ale myslím, že zde nenajde moc pochopení

  Rayi, nemůžete se divit. Jste katolík, a tudíž v této otázce naprosto předvídatelný. Ať už kolem toho řeknete cokoliv, bude to bráno jako obrana katolické církve libovolnými prostředky.
  Zaprvé, co si myslíte o tom, že se Ratio odvolává na Marxe s termíny lumpenproletariát a dokonce má pro boží stvoření termín lůza? Jak by asi Ježíš ohodnotil dělení lidstva na lidi a na lůzu? Tomu bych tedy netleskal.
  Mimochodem, v té době sebou vojska moc zásob nevozily. Což znamená, že i křižácké výpravy vyžraly jako kobylky všechno, co bylo po cestě a o loupení, znásilňování a vraždění obyvatel bych si také nedělal iluze. Snad jen nechávaly na pokoji ty kláštery. Spálená zamě po nich ale zůstávala také, o tom nepochybuji.

 • ray • 2. prosince 2014

  Mně je ale jedno co dělali křižáci. To je stokrát omleté. Důležité je přestat si idealizovat kališníky a je třeba mluvit o jejich počínání, protože si je evidentně mnozí neuvědomují a mají tendenci z nich dělat to, co dělají na Ukrajině z banderovců.

 • mirror • 2. prosince 2014

  ray napsal
  Mně je ale jedno co dělali křižáci.

  ray, vy jste takový hromosvod na ráně. Z radia v autě jsem se dnes dozvěděl, že jakási banda zlodějská, Maltézští rytíři, somruje po olomouckých základních školách o dary pro bezdomovce a sociálně slabé rodiny. Vydírají žáky, aby pro ně přinesli z domova jídlo a hračky. Ubohý ředitel tvrdil, že pošlou dodávku, kterou jim naplní ve škole po střechu. Kde na tu dodávku vzali? Jistě to nebude něco obyčejného. Dostáváte nezasloužene miliardy z restitucí, které schválili gauneři z parlamentu proti vůli lidu. I socani si ušpinili tou krádeží ruce. Nemáte peníze, abyste dali něco ze svého když máte na dodávku (auto)? Prý s temi restitucemi chcete spekulovat, abyste vydělali. Neměl byste se za zlodějskou církev prosit o odpuštění a omlouvat všude, kde se objevíte?

 • fajt • 2. prosince 2014

  a víte co je největší odvaha ? ….. prášky na spaní zapít šaraticí. ..)

 • Sio • 2. prosince 2014

  ray napsal

  Mně je ale jedno co dělali křižáci. To je stokrát omleté. Důležité je přestat si idealizovat kališníky a je třeba mluvit o jejich počínání, protože si je evidentně mnozí neuvědomují a mají tendenci z nich dělat to, co dělají na Ukrajině z banderovců.

  To je právě na té logické historické představivosti, kterou jsem tu zmiňoval. Jak to asi mohlo vypadat? Měli vůbec husité šanci být jiní? Produktivita asi nebyla nic moc a když chyběli lidé na polích … Skoro nikdo z nich nebyl gramotný, snad jen šlechta a duchovní ale ani tam to není jisté. Pokud se válčilo, ekonomika neprosperovala a jíst se musí. Pokud nechtěli decimovat vlastní obyvatelstvo (jako že jistě i k tomu docházelo, válka je válka), šli tam, kde jídlo bylo a byly i peníze. Takže kláštery jistě ano, hrady znepřátelené šlechty také. Pokud nechtěli chcípat hlady, museli rabovat u nepřítele. A tím bylo všechno, co reprezentovalo Řím.
  A husitství, ať byly následky jakékoli, to byla legitimní vzpora proti zotročování lidí, kterého se účastnila v míře nemalé i katolická církev. Příčinou té vzpoury byl útlak. Zřejmě dost nesnesitelný. To je prostě fakt. Určitě tam nešlo jen o kalich. To byl pouze symbol.

 • Gatta • 3. prosince 2014

  Stát je „myšlenka“. Společná myšlenka lidí, která z nějakého území a jeho obyvatel vytvoří jejich společný domov – jejich stát.
  Kde se tato myšlenka ztratí, tam se brzy ztratí i ten stát.

  Dnes, nejen v česku, je společnou starostí lidí jen slevová akce v Kauflandu či povánoční výprodeje.

  PS
  Jistě stát může být držen i silou – politickou, čistě mocenskou nebo ekonomickou. Ale takový stát se při první příležitosti, či krizi rozsype jak domeček z karet.

 • Aleš • 3. prosince 2014

  Optimismu není na místě, paní Zajoch. Stali jsme se národem spRAYů a anti-spRAYů. Kdo z nich bude ochoten a schopen být ZMĚNOU? A to není nic osobního proti zdejšímu diskutujícímu, jen jsem ho vzal jako klasického zástupce jedné velké skupiny.

 • ray • 3. prosince 2014

  Prosím vás, přestaňte si natírat věci jednou barvou – tohle bude bílé a tohle zase černé.
  Pokud máte katolickou církev jako černou, tak si uvědomte, že ty, které jste si natřeli na bílo rozhodně takoví nebyli. Dokonce byli mnohem černější než ta černá katolická moc.
  Každý historik potvrdí, že husité běžně plenili a vraždili. To nebyla žádná domobrana, ale často šlo o organizované bandy, které terorizovaly celé oblasti. Relativní klid nastal až tehdy kdy byla jejich síla zlomena. A doba, která poté následovala, byla doba rozkvětu, nikoliv úpadku, jak si tady mnozí myslíte.

 • peter. • 3. prosince 2014

  Gatta napsal

  Stát je „myšlenka“. Společná myšlenka lidí, která z nějakého území a jeho obyvatel vytvoří jejich společný domov – jejich stát.
  Kde se tato myšlenka ztratí, tam se brzy ztratí i ten stát.

  Dnes, nejen v česku, je společnou starostí lidí jen slevová akce v Kauflandu či povánoční výprodeje.

  PS
  Jistě stát může být držen i silou – politickou, čistě mocenskou nebo ekonomickou. Ale takový stát se při první příležitosti, či krizi rozsype jak domeček z karet.

  Východisko z núdze?
  http://weissbach-info.webnode.cz/news/protektoratni-vlada-dle-ct-revolucni-pocin-/

 • ratio • 3. prosince 2014

  Idealizování husitského hnutí je k smíchu. Sio nedělím lidstvo na lidi a lúzu, ale některé lidi nazývám lúzou a nevidím v tom rozpor s miluj bližního svého. Chtěl bych k tomu ocitovat pana Ľubomíra Huďa: „Podľa najnovšieho vydania Diagnostického a štatistického manuálu duševných porúch, publikovaného Americkou psychiatrickou asociáciou, ľudia, ktorí odmietajú považovať nariadenia vedúcich predstaviteľov za normálne, sú duševne chorí. Psychiatri označili vzdor proti zaužívaným normám za chorobu pod názvom opozičná vzdorovitá porucha – ODD. Nový manuál duševných chorôb ju definuje ako vzorec neposlušného, nepriateľského a vzdorovitého konania. Z toho vyplýva, že takmer každé správanie sa človeka vnímané niekým iným ako neprijateľné a čudné, môže byť označené ako symptóm ODD. Vládni lokaji v USA zašli tak ďaleko, že označili tých, ktorí spochybňujú systém a konanie jeho predstaviteľov, za ľudí trpiacich politickou paranojou, teda typom duševnej choroby. Psychiatri by skôr mali venovať mimoriadnu pozornosť a diagnostikovať aj s odporúčaním náležitej formy liečby ľudí, ktorých definoval už začiatkom deväťdesiatych rokov Miroslav Dolejší, autor analýzy 17. novembra 1989: „Našim úhlavným nepriateľom je luza. Ľudia bez cti, bez svedomia, spodina, ktorá sleduje výhradne len svoj osobný prospech. Táto mravná zberba vystupuje pod akýmikoľvek zástavami, vyznáva akékoľvek heslá či programy, ak má z toho zisk, moc, bohatstvo, popularitu.“ Ak hovoríme o luze, tak je úplne jedno, či jej príslušník má vyštudovanú Harvardovu univerzitu alebo ukončil nanajvýš základné vzdelanie, morálnymi kvalitami sú na tom rovnako – či už lúpia na ulici, sedia v parlamente alebo v dozorných radách koncernov.

 • Sio • 3. prosince 2014

  ray napsal

  Prosím vás, přestaňte si natírat věci jednou barvou – tohle bude bílé a tohle zase černé.
  Pokud máte katolickou církev jako černou, tak si uvědomte, že ty, které jste si natřeli na bílo rozhodně takoví nebyli. Dokonce byli mnohem černější než ta černá katolická moc.
  Každý historik potvrdí, že husité běžně plenili a vraždili. To nebyla žádná domobrana, ale často šlo o organizované bandy, které terorizovaly celé oblasti. Relativní klid nastal až tehdy kdy byla jejich síla zlomena. A doba, která poté následovala, byla doba rozkvětu, nikoliv úpadku, jak si tady mnozí myslíte.

  Heh, čím to, že mocná křižácká armáda několikrát dostala od těch husitských „band“ po čuni? 🙂 Myslím, že husitská armáda byla minimálně za Jana Žižky organizována velmi dobře.
  http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDi%C5%BEk%C5%AFv_vojensk%C3%BD_%C5%99%C3%A1d

 • Sio • 3. prosince 2014

  ratio napsal

  Idealizování husitského hnutí je k smíchu. Sio nedělím lidstvo na lidi a lúzu, ale některé lidi nazývám lúzou a nevidím v tom rozpor s miluj bližního svého. Chtěl bych k tomu ocitovat pana Ľubomíra Huďa: „Podľa najnovšieho vydania Diagnostického a štatistického manuálu duševných porúch, publikovaného Americkou psychiatrickou asociáciou, ľudia, ktorí odmietajú považovať nariadenia vedúcich predstaviteľov za normálne, sú duševne chorí. Psychiatri označili vzdor proti zaužívaným normám za chorobu pod názvom opozičná vzdorovitá porucha – ODD. Nový manuál duševných chorôb ju definuje ako vzorec neposlušného, nepriateľského a vzdorovitého konania. Z toho vyplýva, že takmer každé správanie sa človeka vnímané niekým iným ako neprijateľné a čudné, môže byť označené ako symptóm ODD. Vládni lokaji v USA zašli tak ďaleko, že označili tých, ktorí spochybňujú systém a konanie jeho predstaviteľov, za ľudí trpiacich politickou paranojou, teda typom duševnej choroby. Psychiatri by skôr mali venovať mimoriadnu pozornosť a diagnostikovať aj s odporúčaním náležitej formy liečby ľudí, ktorých definoval už začiatkom deväťdesiatych rokov Miroslav Dolejší, autor analýzy 17. novembra 1989: „Našim úhlavným nepriateľom je luza. Ľudia bez cti, bez svedomia, spodina, ktorá sleduje výhradne len svoj osobný prospech. Táto mravná zberba vystupuje pod akýmikoľvek zástavami, vyznáva akékoľvek heslá či programy, ak má z toho zisk, moc, bohatstvo, popularitu.“ Ak hovoríme o luze, tak je úplne jedno, či jej príslušník má vyštudovanú Harvardovu univerzitu alebo ukončil nanajvýš základné vzdelanie, morálnymi kvalitami sú na tom rovnako – či už lúpia na ulici, sedia v parlamente alebo v dozorných radách koncernov.

  No, původní význam toho slova je jiný. Husitské hnutí si rozhodně neidealizuji. Ale tím méně katolickou církev. Jen díky jejím zločinům husitské hnutí vzniklo. O sto let pozděli pak reformace.
  O morálních kvalitách se dají psát celé knihy. Jedna z organizací, která už dávno ztratila morální právo o morálních kvalitách, je katolická církev. A to proto, že se sama historicky svými zločiny dehonestovala nezměrně více, než husité. Nejdřív by musela projít katarzí a mnohaletým pokáním, aby ji ještě uvěřil někdo jiný, než její skalní ovečky.
  ODD – to je jasný zločin, snaha postupně legalizovat zavírání odpůrců do blázinců.

 • orinoko • 3. prosince 2014

  No nazdar, tady se schyluje k černoprdelnicklému sabatu.
  – Tak za prvé: Těžkým omylem a defektem katolické církve je její přesvědčení, že má patent na křesťanskou víru v její ortodoxní podobě, a na organizační složku této víry. Černoprdelničtí soudruzi, není tomu tak. Kdyby stejně jako v té pohádce dneska někam ke katolíkům přišel Ježíš Kristus, tak to tam všechno rozkope podobně , jako to udělal kdysi s kupčíky. – Ostatně dnešní KAT církev není nic jiného, než banda kupčíků mající úmysl svoje tzv. náhrady otáčet na burze.
  – 2/ Husité nevznikli sami o sobě a sami pro sebe. Husité jsou reálnými dětmi světské prasečí praxe KATcírkve v průběhu dějin, kdy „víra“ už nevěděla, kde by co sežrala materiálního. A tak kněz probošt vyšukával jen to svištělo, vlastnil hampejz, a celé toto dílo se dneska transformovalo až do podoby katolického pederasta. – Příčina a následek. Kauzalita. Nedá se okecat ani ň.
  – 3/ Vojensky se ve velkém Husité začali organizovat poté, co zemím koruny české KAT církev začala hrozit křížovou válkou. Husité neuznávali světské aspirace KATcírkve a hlásali návrat k prvotnímu pojetí církve. Církev má být skromná a ne tlustá, jak vyžraný Dominik Déé. Husité učili lidi myslet, zatímco KATcírkev vyžaduje nemyšlení. A celkem ani víru. Jen slepou poslušnost. A bohabojnost – samozřejmě.
  – 4/ Nenávist KAT církve k Husitům je logická. – Husité byli ve víře důslednější , než materilání klon tzv. univerzální, tj. katolické církve, která se všeho nejvíce věnuje nikoli lidské duši, nýbrž politice.
  – 5/ Tehdy rabovali všichni a děje se tak dodnes, kde k tomu je příležitost. Zikmundovi Kumáni v tom vynikali. – Soudruzi katolického vyznání, ale jinak docela nelítostná prasátka. Mimochodem – Zikmundovu hrobku ve Varaždíně/?/ zdevastovali a snad úplně zničili Osmani/?

 • ratio • 3. prosince 2014

  Většina Husitů bezesporu byla právě lidmi bez cti, bez svědomí, spodinou, která sledovala výhradně svůj prospěch, tedy lůzou. A samozřejmě právě z tohoto důvodu patřili, jak jsem se kdysi ve škole učil, k těm nejlepším revolučním tradicím českého národa. Historie jsou události, které se opravdu staly, jejichž smysl a význam si ale pak různé režimy a ideologie upravují k obrazu svému. Jsou ale i historici, kteří nejsou v žoldu, ale snaží se historii popsat a vyobrazit objektivně – takovým byl například prof. Josef Pekař. Jeho ale ubozí ideologové, ať už zastávají jakékoliv názory, číst nebudou. Takže souhlasím s Alešem, že proti nynějšímu trapnému režimu se vši jeho směšnou propagandou není třeba stavět jiné nesmiřitelné ideologie, ale to, co tento režim nemá. A to je rozum, slušnost a ideologicky nezabarvená fakta. Nekritické adorování čehokoliv je ubohé. Například mirror si svým příspěvkem nastavil v zrcadle obraz nesnášenlivého ideologického tajemníka OV KSČ.

 • orinoko • 3. prosince 2014

  … Možná také ve jménu víry.
  – 6/ Husité dokázali KATcírkev ohrozit nebývalým způsobem. Nejen vojensky , ale i ideově a věroučně. Bratislava, Basilej – komu to dneska co říká? Nástupem Prokopa Holého do čela husitských svazů se celé husitství posunulo na vyšší úroveň. A muselo čelit několika dalším pokusům o křížovou výpravu. Ten nářez , jaký dostala KAT církev , Zikmund a světské údy jejich politiky u Ústí na Běhání, ten překonal vše předchozí.
  – 7/ Každé hnutí dříve či později dospěje do bodu nějakého zlomu. Spartakus by mohl vyprávět. Husité nebyli výjimkou. Tzv. spanilé jízdy byly prevencí /Izrael by to nazval preemtivním úderem/ , jak eliminovat choutky na další křížovou válku. – Křížová válka – to je červená nit tlusťochů přebývající v KATcírkvi.
  – 8/ Po každém dlouhém vojenském konfliktu dochází k únavě. Vyčlení se ti , kdo vydělali, kdo si z víry /jakékoli/ udělali řemeslo, a ti , kdo mají pocit, že doba nazrála k centralizovanější formě státní správy. Domluva nebyla možná, a tak „promluvily pěsti.“ Archa šla proti arše, a umírnění Husité podporovaní Panskou jednotou, a KATúdy v bitvě Husitů proti Husitům vyhráli. Češi porazili Čechy, Husité Husity. Faktem je, že polní vojska už byla za svým zenitem. Husitství ale žilo dál.
  – 9/ Jiří z Poděbrad.

 • ratio • 3. prosince 2014

  orinoko je pak také takovým ideologickým bojovníkem za svoji jedinou pravdu, se kterým nemá význam diskutovat, protože protiargumenty stejně neposlouchá, takže se nebudu zbytečně unavovat besedou nahluchlých tetek

 • ratio • 3. prosince 2014

  Ale že se orinoko naučil od Husitů myslet. To mu opravdu musím závidět.

 • Gatta • 3. prosince 2014

  Re orinoko – pěkné, plný souhlas.

  Jen „drobnost“- jste napsal …že má patent na křesťanskou víru…“.

  Církve se především staví tak, že “ mají nějaké právo a patent vykládat Boha“.
  Přitom na činy bohů mají stejný vliv jako psi vyjící na Měsíc.

 • orinoko • 3. prosince 2014

  Není o čem debatovat, když sem vleze nějaký sajrajt s jediným úmyslem – nakydat na Husity špínu.
  Husité měli svoje Adamity. KAT církev pak svoje pederasty, banky, politiku, a zázraky. – Ty jsou obzvlášť vypečené.

 • ratio • 3. prosince 2014

  Ještě ocituji prof. Pekaře: „Jen tam, kde z dálek minula zazní nám jeho hlas naděje, modlitby nebo hněvu, jen tam rozumíme a cítíme všichni synové národní rodiny, že jsme duchovně za jedno s pokolením předků dávno vymřelých, jen tam uvědomujeme si cele a bez rozdílu, že jsme částí duchovního kolektivu, žijícího od staletí a do staletí budoucích putujícího s touže základní snahou: zachovat, zesílit, zušlechtit svou individualitu mezi národy.“ Protože ale nejsem žádný sajrajt, který se nechá urážet vulgárním ubožákem, tak tím již opravdu končím.

 • orinoko • 3. prosince 2014

  Soudruh Pekař, to je ten pravý. Nejsem si jist, jestli nestihl adorovat sudeťáky. Také potrefená husa je ta pravá. Nikdo nebyl osloven, ale plasmatický stav stačil zakejhat.

 • Bety • 3. prosince 2014

  Ratio – vy jdete na všechno „s rozumem“. Ale emoce také mají velkou sílu a fakt, že se Češi s úspěchem postavili tehdy nejmocnější evropské organizaci a nebyli jí poraženi, dokud neporazili sami sebe, na ten fakt myslím můžeme být oprávněně hrdi. Já v posledních dvaceti letech zjišťuji, že hrdost je něco, co není cool. Neustále slyšíme “ ta naše povaha česká“ a dovídáme se že jsme závistiví/závidíme zbohatlíkům/, že tuneláři je něco jako české specifikum /jak každý ví, my se umíme rychle učit/ že demokracie u nás má své chyby jen kvůli naší české povaze a podobné zhovadilosti. Myslím, že účelem toho je přivést průměrného Čecha k přesvědčení, že být Čechem je vlastně smůla i ostuda a že by tudíž měl poslouchat /tady si dosaďte koho chcete/ protože ONI to umí líp. A nezlobte se, vy to asi myslíte upřímně, ale součástí toho je i vymazat z naší hrdosti i husitství. Každý takový boj má své temné stránky ,ale zkuste třeba Francouzům sáhnout na jejich Velkou franc. revoluci, Italům na jejich Garibaldiho a tak dále, a tak dále. Je to historie, která, jak každý ví, pomáhá národu přežít těžké časy. A i když v negativních dopadech můžete mít částečně pravdu ,. myslím, že ta EMOČNÍ stránka je v tomto případě nenahraditelná.

 • ratio • 3. prosince 2014

  Bohužel, musím orinoko ještě jednou reagovat. Každý, kdo si tuto debatu přečte, nemůže mít pochyby o tom, komu byla vulgarita určena. Nepoznal by to jedině ten, kdo trpí nějakou cerebrální nekrózou. Jinak s tím plasmatickým stavem jsem to nepochopil. No ale co, Molièrův Le Malade imaginaire zase neustále (a také zcela nesmyslně) říkal Aqua destilata!

 • ratio • 3. prosince 2014

  Bety Pokud někdo k národní hrdosti potřebuje Husity, ať je oslavuje, nic proti tomu. Nemám také vůbec nic proti emocím. Když k obraně české národní identity a hrdosti (a že je to v dnešní době bohužel opět potřeba je nesporný fakt) někdo potřebuje se skupinou Orlík zpívat „Žižka ten se nestyděl, z vozů hradbu postavil, svojí hradbou vozovou v Evropě se proslavil“ tak ať zpívá a nebo ať recituje nadšenou obrozeneckou báseň Óda na Jana Žižku z Trocnova od Antonína Jaroslava Puchmajera. Je pak zcela irelevantní, že vozová hradba je vynález Jana Sokola z Lamberka a že Puchmajer byl katolický kněz. Ale musí opravdu všichni, kvůli nastolení národní jednoty a posílení národní hrdosti hýkat to samé? Nemohu být hrdý na jiné významné české historické osobnosti, které jsou mi bližší?

 • Bety • 3. prosince 2014

  Ratio promiňte, ale ten citát od prof. Pekaře – Myslím, že v husitství byl jak oprávněný hněv, tak i naděje na zlepšení, o motlitbě nemluvě – záleží to samozřejmě na výkladu toho, kdo to čte, ale takhle to já vidím. Jinak bych docela ráda znala ty osobnosti české historie, které jsou vám bližší.

 • Sio • 3. prosince 2014

  No, jak vidno, Racio přišel o argumenty a tak jen dokola opakoval, co prováděli husité, aniž by jakkoli reagoval na cokoli, co se mu nehodilo do krámu. Potkávám už nejméně po třistaosmdesátéčtvrtý tu samou argumentaci, asi se to učí v kostelech, nebo má katolická církev nějaké výcvikové středisko.
  Začíná to tím, že husité přece rabovali a zabíjeli. Pokračuje to tím, že husité byli lůza. Následuje úvaha o tom, že nemáme být na co hrdí, vzpomene se Jirásek, že deformoval historii a Palacký to dorazil. Zmíní se fakt, že jsme všichni deformováni školní výukou. No a završí to vždy odkaz na prof. Pekaře, coby jediného povolaného vykladače českých dějin.
  Je to pokaždé TAK STEJNÉ, že je naprosto jasné, že to NENÍ NÁHODA.

 • Sio • 3. prosince 2014

  Mimochodem, orinoko to vyjádřil velmi srozumitelně a velmi přesně. Vidím to úplně stejně.

 • orinoko • 3. prosince 2014

  Teď přímo k Tribunovi.
  Jeho text je nasáknut výhledovou skepsí, instiktivním No future – ačkoli není žádný pankýš, a možná mimoděčnou nostalgií, kdy z doby našeho života už nezbývá mnoho co potěšitelného.
  Jak začít? Nějak to spleskám. Byl jsem seznámen s další firmou, která má socíkovskou historii. Myslel jsem, že nepřežije onen nápor liberálního trhu. A ejhle, ona ano. Majitelem je český – prý miliardář. Pokud ho nezastaví vyšší krizový level typu roku 2008, tak svoje aktivity ještě znásobí. Má ale jeden obrovský problém. Lidský. Je stár 62 let, syna nemá , a tak by rád svoje impérium udržel do dospělého příchodu svého vnuka, kterému je nyní 6 let.
  Chodí do výroby, dohlíží na staveniště jako k tomu určený dozor, má vypracovanou vlastní mzdovou politiku, pro zaměstnance má a chystá další sociální zázemí, a hrne úspěšně i dodávky do Číny. Shání technické talenty a lidi tohoto druhu vůbec. Vlastní několik firem a obědy /velmi slušné úrovně/ u něj stojí 25,- Kč.
  Chápu Tribuna, ale přesto jsou v této zemi pořád momenty, kvůli nimž stojí za to přimhouřit nad NO future oko.
  Další bude následovat.

 • ray • 3. prosince 2014

  Tady ještě vládne komoušský dějepis.

 • Alena • 3. prosince 2014

  ray napsal

  Tady ještě vládne komoušský dějepis.

  přeloženo do češtiny- tady ještě nejsou lidi oblblí soudobou propagandou

 • ray • 3. prosince 2014

  Alenko, buďte tak laskavá a přečtěte si co páchali hustiti v Jaroměři, Chomutově a Prachaticích a pak řekněte jestli Vám to konvenuje. Komunistům ano, protože to také byly převážně svině.

 • Alena • 3. prosince 2014

  jsem zvědavá, co katolická církev , přesně Vatikán, s majetkem nabytým v ČR udělá. Za pár let se to dovíme

 • orinoko • 3. prosince 2014

  Tak popojedeme.
  Nevím , jak to vypadá s návštěvností u Lipanské mohyly, ale musím se přiznat, že i já – a to lezu všude možně – jsem tam nebyl. Zkoušeli jsme to dvakrát. Dvakrát jsme projížděli Českým Brodem, jednou jsme tam i nakupovali, ale měli jsme pocit, že pořádné značení tohoto druhu jsme nenašli. Ale připouštím – jeli jsme ze severočeských psích uší na jih a … Lipanská mohyla nebyla primárním cílem. Stejně jako Žižkova mohyla u Přibyslavi. Ale tu jsme našli až u Žižkova pole. Od Přibyslavi je poměrně dost vzdálena. A najít Žižkův Trocnov není také tak úplně jednoduché. Podobně jako Kozí hrádek nedaleko Tábora.
  Také jsem dodnes nebyl u Sudoměře. Tam údajně lze za určitého podzimního , poněkud ponurého počasí, vnímat blíže neurčité pocity. – Aby ne! U Sudoměře se psala první významná válečná kapitola husitského vojenství.
  Bratr Žižka prý před skonáním řekl: A mojí kůži použijte na válečné bubny.
  Mistrovským válečným kouskem Jana Žižky z Trocnova byla bitva u Malešova. Těžce oslaben, pronásledován, chtěje dorazit do Čáslavi, se nakonec musel improvizovaně postavit Panské jednotě nějakých 15 až 20 km od svého cíle.
  Tam jsem byl. A dodneška nikdo nechápe, co se tam kde stalo. Vozy naložené kameny by tam snad nikdo ani neroztlačil. Můj tip: Vozy naložené kamením z mírného návrší rozjeli husitští kamikaze s koňmi. Je tam úzká cesta kolem Vrchlice /?/ , kudy měla pronikat Panská jízda. Žižka poprvé zútočil!! V menšině a oslabení. Rozdělil Panský voj na několik samostaných cílů, které ve zmateční situaci likvidoval. Nikoho Žižka nešetřil a věrolomná Panská jednota dostala ránu, ze které se možná vzpamatovala až k Lipanům.
  Žižka byl kolík. Polní vojevůdce v důchodovém věku. A Prokop Holý byl údajně u všech podstatných bitev Žižky. Stal se z něj také válečník …

 • ray • 3. prosince 2014

  Žižka je masový vrah. Něco jako Bandera. Každý ke svému.

 • orinoko • 3. prosince 2014

  Hekatomby mrtvých. které má na svědomí KATcírkev, jdou do miliónů. Můžeme vzít jako věc hotovou, že smradlavá KATcírkev na základě svojí zasrané ideologie – NIKOLI VÍRY – a také po infúzi církevních náhrad , má od Černého Zikmunda předepsáno, jak má méééééédijáááálně působit.

 • Irena • 3. prosince 2014

  Absolutně souhlasím s Orinokem a děkuji mu za podnětné příspěvky.

 • Alena • 3. prosince 2014

  Svůj k svému, ray. Bandera patří k vám, jak vyplývá z Wikipedie zde
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Stepan_Bandera
  ….Stepan Bandera se narodil jako jeden z šesti potomků řeckokatolického kněze…..
  opět z Wikipedie:…………………………………………………………
  Řeckokatolická církev (katolická církev byzantského obřadu, uniaté) je společné označení pro ty autokefální (samosprávné) východní katolické církve, které mají liturgií byzantského obřadu. Tyto církve působí zejména ve střední a východní Evropě (Polsko, Slovensko, Ukrajina atd.). Římskokatolická církev s nimi úzce spolupracuje a považuje je za součást jediné katolické církve. Řeckokatolické církve uznávají autoritu papeže a sdílejí s římskokatolickou církví dogmatickou nauku.
  krvelační a majetkuchtiví katolíci, jak jinak

 • orinoko • 3. prosince 2014

  KATcírkev – by měla dneska padnout na kolena a prosit za odpuštění miliony amerických indiánů. Cortéz a podobný dobytek jel do „Indie“ pro zlato , a pro jistotu s sebou vezl KATolický dobytek.
  Ten s sebou přivezl syfilis pederastů … a první rána … bakteriologická zbraň KATcírkve si přišla na své. Její účinnost je tisíckrát silnější než nějaká atomovka.

 • ratio • 3. prosince 2014

  Já nevycházím z údivu. To, že napíšu svůj názor na výše uvedený článek a pak nesouhlasím s některými reakcemi tedy znamená, že jsem součástí nějakého katolického spiknutí či co. Já ale tvrdím, že vše co jsem napsal jsou moje názory a v použité argumentaci jsem zcela originální nebo napište zdroj, ze kterého vyplývá, že jde o plagiát – a na to, abych do sebe nechával hustit něčí propagandu, si příliš zakládám na independenci svého rozumu. Jinak, když je řeč o profesoru Pekařovi, tak ten ve skutečnosti hodnotil Husitství kladně, jako vyvrcholení mravních a kulturních snah českého národa, ale husitskou revoluci považoval za nešťastnou. V mnoha ohledech přitom nesouhlasil s názory svého učitele Jaroslava Golla, přesto ho respektoval. Stejně tak ale zase jeho žák Jan Slavík s Pekařem v některých otázkách polemizoval. Takže jestliže je na těchto stránkách zakázáno vyjádřit svůj názor, pokud ho demokraticky neodsouhlasí nadpoloviční (nebo snad dvoutřetinová?) většina ostatních diskutujících (především s přihlédnutím k názorům orinoka či Sia), tak se tohoto potěšení vzdám. Ještě odpovím Bety. Češi rozhodně mají mnohé významné představitele vědy či umění, na něž je možno být právem hrdý. A pokud jde o české válečníky, tak jich v historii můžu také najít mnoho. Třeba český Achilles kníže Břetislav, který roku 1040 porazil ve Všerubském průsmyku vojska německého císaře Heinricha III. „der Schwarze“. Nebo Soběslava I., který roku 1126 porazil v bitvě u Chlumce vojska německého císaře Lothara. Nebo už jmenovaného Jana Sokola z Lamberka, který měl významnou roli při porážce vojsk řádu německých rytířů a rytířstva ze západu Evropy, spojenými vojsky polsko-litevskými a ruskými s korouhvemi českých a moravských námezdních vojáků v bitvě u Grunvaldu roku 1410.

 • Alena • 3. prosince 2014

  ratio,
  já mám také mnohdy odlišný názor, než většina osazenstva zde, přesto se toho potěšení diskutovat zde nevzdávám. Vám schází argumenty, tak aspoň hážete jedovaté sliny na ostatní

 • orinoko • 3. prosince 2014

  Dneska se musíme ptát, jak to vlastně bylo s KATcírkví?
  Moje osobní odpověď zní: Katolická církev byla první bakteriologickou zbraní na matičce Zemi.
  Jedna zasažená část populace měla zemřít, druhá pak – jakoby novodobě očipovaná – měla dělat, co se jí NASERvíruje.
  KATcírkev je logicky zcela doložený historický čip, jehož technickou úroveň teprve dnes dotáhl vyvolený ku míně nápadnému konci.
  Co je KATcírkev? Je to ideologický bastard , na jehož počátku stál jeden Žid vedle druhého.

 • orinoko • 3. prosince 2014

  Aleno, mezi námi se tomu říká … že dělá mimo mísu.

 • ray • 3. prosince 2014

  No takže nám hnědne už i OM.
  Žižka je pravosek své doby. Bojoval přeci proti cizákům a kléru. Proto ho tak milují republikáni a nacionalisti. Možná že by imponoval i bojovníkům z Islámského státu. Ti také nemají rádi umírněné věřící, odpadlíky od pravé víry a neuznávají legitimní autority, konstituované jinak než státním převratem.
  Jsem rád, že se to tady vybarvuje.

 • ratio • 3. prosince 2014

  No příspěvky, připomínající prskání varana komodského, nejsou ode mne milá Aleno. A o tom, komu schází argumenty se již rozhodně přít nebudu.

 • peter. • 3. prosince 2014

  Každý národ má vo svojej histórii dejinné okamžiky a osobnosti,na ktoré je hrdý a ktoré prechádzajú generáciami do národnej tradície.Husitské hnutie patrí bezo sporu medzi slávne dejinné udalosti českého národa a dúfam,že ešte dlho bude husitská tradícia v českom národe a štáte prežívať.O tom akí husiti boli,či rabovali a vraždili alebo nie,je škoda diskutovať,lebo potom by aj Francúzi museli zaujať iné stanovisko k Napoleonovi a jeho výbojom.Napriek tomu,čoho sa Napoleonova armáda dopúšťala napr.v Španielsku, je na tohoto Korzičana každý Francúz hrdý, aj keď to vlastne ani Francúz nebol.Neviem,či má Český národ slávnejšie obdobie vo svojej histórii,no ja si myslím,že husitstvo má byť zdrojom českej hrdosti.

 • orinoko • 3. prosince 2014

  Jaké jsou reálné kořeny katolické církve?
  Ježíš z Nazaretu byl Žid a všichni kolem něj také.
  Kde vykonával svojí činnost?
  Souhrně řekněme v Palestině, dnešním Izraeli, v Judeyi , káni Galilejské , atd. atd. Kdo tam žil? Převážně Židé. Kdo tam vládl? Římané. Židé podobně jako Husité očekávali příchod Mesiáše. Proč? Protože Židé i Husité chtěli změnu. Židé rozluku s římskou nadvládou, Husité rozchod s katolickou církví. Římská moc konsekventně zahnívala stejně jako katolická církev daleko později. Ježíš Kristus Zélot měl jeden velký zájem – změnit situaci. Jan Hus chtěl napravit katolickou církev. Řím se obával židovské revoluce stejně jako katolická církev husitské hereze. Řím přibíjel na kříž, katolická církev upalovala. – Činnost, kterou má ten dědek na nebesích nejraději.
  A tak přišla revoluce. Židovská i husitská. Židovská rezultovala v katolickou církev, takže nejde o žádné dílo boží, ale dílo kdysi živých Židů. Husitská rezultovala do evangelických a jiných odrůd, a ve svojí koncovce do vzpoury ztělesněné francouzským osvícensvím a revolucí.
  Žid ovládá katolickou církev od samého počátku. Šel kvůli tomu i na kříž. Tomu se říká VIZE. Dneska je KATcírkev už jen TELEvize.
  O to více má spadeno na Husity.

 • orinoko • 3. prosince 2014

  Smrdí tu síra. Dodneška nemá fráter černoprdeník jasno , jestli Lucifer je světlonoš anebo ďáběl ďas.
  Tak jak nám, černoprdelničtí soudruzi, bude vypadat dábel? No musí mít přece rohy! Co jiného blbého si tak mohl asi vybájit katolický prelát s potenciálem představ červa božího.
  Boží červ – to je další bakteriologická zbraň katolických stRAYdogů.

 • ray • 3. prosince 2014

  Ano, i Napoleon byl masový vrah.
  Komu je sympatický Žižka, tomu se musí líbit i Bandera. Je to na stejném principu.
  A dnešní ukrajinští pravoseci jsou jako husité. Také mají svého „oblíbeného“ krále a „jeho“ klér proti kterému povstali.

 • peter. • 3. prosince 2014

  Ray
  Nechal som vám odkaz na knihu Avro Manhatana-Vatikánsky holokaust.V nej sa dočítate,že Rkc kňazi a mnísi páchali na pravoslávnych Srboch také zverstvá,že aj ostrieľaní esesáci písali do Berlína Hitlerovi sťažnosti na nich.Uniatskí Benderovci pokračovali v ustašovskej tradícii a robili to isté na Haliči.napr.Volyňská rež,alebo Chatyň,alebo Odesa 2014.Tak si tú knihu prečítajte,dovzdelajte sa v histórii a neproducírujte sa tu so svojím bigotným a nekritickým katolicizmom.

 • orinoko • 3. prosince 2014

  Tribune, všiml sis , jaký sajrajt z Tvého článku udělali smradi z katolické církve? Žádná národní pozitiva, jen husitské zboží. Morálka, stav českých oveček dnes, kult hmoty a konzumu jim nevadí.
  Současný katolický pámbů? – Jedna molekula složená ze tří atomů. Trojjedinnost
  Aleno, něco jsem zapomněl. Onen miliardář je Moravák , jehož největší aktiva se nacházejí v Čechách. Jedna jeho firma doplňuje druhou /má jich několik/ a už zase bude stavět. Kariérní růst v jeho firmě má zelenou. Na lidi má vytvořenou i nějakou vlastní bonifikaci. Nejde o postih, nýbrž o to, aby ti, kdož mají fištrona, se dostávali nahoru i když jsou nesmělí.

 • orinoko • 3. prosince 2014

  Bandera byl katolík. A byl to dobytek. Porošenko je Žid. A taky katolík. Porošenko vede válku v zastoupení Černého Zikmunda. A český KATsmrad v duchu svojí biodoktríny z toho dělá úplně nelogický cirkus. Ale co asi může KATsmrad šířit? Fotr, synátor a prd svatý. Trojjedinnost za všechny prachy. Je jeden Bůh, ale má tři podoby. Znáte ještě nějakou jinou zhůvěřilost , která si říká víra?

 • Bety • 3. prosince 2014

  Tedy nečekala bych, že se okolo husitů rozhoří až tak vášnivá diskuze. Zřejmě to má opravdu co dělat s katolickou církví – taky mi leží v žaludku ty jejich restituce- a jiní zase cítí potřebu ji bránit. Ale Ray je s tím Banderou už opravdu mimo mísu. Dějiny lidstva jsou plné násilí a bojů ale dotkni se církve a hned začneš „hnědnout“. Kdepak církev, ta je přes všechny ty hořící hranice pořád bílá jako sníh. Ale u Ratia nechápu, včem se liší takový Soběslav od Žižky. Oba byli úspěšní vojevůdci, oba bránili svou zem před cizím vpádem. Nezlobte se Ratio, ale mám nepříjemný dojem, že skutečně vám na husitství vadí silný podíl právě té „lůzy“, jak prosté husity nazýváte. A já ten termín nesnáším. Myslím, že se jím ohání hlavně ti, kteří se považují za elitu. Úspěšný kníže ano, úspěšný zemánek??? Bože, jen to ne! Takže tu máme zase starého Jova a jeho vola.

 • orinoko • 3. prosince 2014

  Skoro by se dalo říci, že Husité byli socky. Čím to jenom je, že holé prdele namísto, aby proháněly j/elitu /dneska/, tak jí chodí volit. To se Husitům nestávalo. Měli vlastní rozum. To je něco, o čem si černoprdelníci můžou nechat jenom zdát.

 • ratio • 3. prosince 2014

  Bety, nedá mi to a ještě jednou odpovím. Lůze, jak ji mám na mysli, odpovídá výše uvedená definici. Znovu ji zopakuji. „Ľudia bez cti, bez svedomia, spodina, ktorá sleduje výhradne len svoj osobný prospech. Táto mravná zberba vystupuje pod akýmikoľvek zástavami, vyznáva akékoľvek heslá či programy, ak má z toho zisk, moc, bohatstvo, popularitu. Ak hovoríme o luze, tak je úplne jedno, či jej príslušník má vyštudovanú Harvardovu univerzitu alebo ukončil nanajvýš základné vzdelanie, morálnymi kvalitami sú na tom rovnako – či už lúpia na ulici, sedia v parlamente alebo v dozorných radách koncernov.“ Nemá to nic společného se vzděláním, společenským postavením, inteligencí nebo čímkoliv takovým. Vždycky jsem si vážil každého slušného a poctivě pracujícího člověka a každé poctivé práce. A to na rozdíl od zcela zbytečných tlučhubů, živících se propagandou a demagogií. Nemám ale rád jednostranné černobílé pohledy a článek a diskuse k němu mne trochu popíchly. Jinak právě k diskusi zde. Rozumný člověk napadá (podle něj) nesprávný názor, ale hlupák jeho autora. A argumentum ad hominem je většinou právě demagogický.

 • Bety • 4. prosince 2014

  Ratio, asi už si to nepřečtete, ale něco bych poznamenat chtěla. Dobře, ta definice lůzy není špatná, ale podle mého názoru právě tento typ lidí při nebezpečí první bere do zaječích a to právě proto, že „sledují výhradně svůj prospěch“. A právě proto, že husité téměř vždy bojovali s nebezpečnou přesilou, nelze na ně tento argument uplatnit.

 • Sio • 4. prosince 2014

  ray napsal

  Žižka je masový vrah. Něco jako Bandera. Každý ke svému.

  Žižka byl především geniální vojevůdce, který za svůj život prodělal mnoho bitev a nikdy nebyl poražen.

 • Sio • 4. prosince 2014

  Alena napsal

  ratio,
  já mám také mnohdy odlišný názor, než většina osazenstva zde, přesto se toho potěšení diskutovat zde nevzdávám. Vám schází argumenty, tak aspoň hážete jedovaté sliny na ostatní

  Myslím, že ratiovi nikdo nic nezakázal. Jen má problém unést tího argumentů, které vyvracejí propagandu, kterou má naučenou někde v církví. A že to propaganda je, o tom nepochybuji ani na vteřinu.

 • Sio • 4. prosince 2014

  ray napsal

  No takže nám hnědne už i OM.
  Žižka je pravosek své doby. Bojoval přeci proti cizákům a kléru. Proto ho tak milují republikáni a nacionalisti. Možná že by imponoval i bojovníkům z Islámského státu. Ti také nemají rádi umírněné věřící, odpadlíky od pravé víry a neuznávají legitimní autority, konstituované jinak než státním převratem.
  Jsem rád, že se to tady vybarvuje.

  Nedělejte z nás fašisty. Ti měli na opasku „Got mit uns.“, pokud se nemýlím. A s Římem velmi dobré vztahy.

 • Sio • 4. prosince 2014

  ray napsal

  Ano, i Napoleon byl masový vrah.
  Komu je sympatický Žižka, tomu se musí líbit i Bandera. Je to na stejném principu.
  A dnešní ukrajinští pravoseci jsou jako husité. Také mají svého „oblíbeného“ krále a „jeho“ klér proti kterému povstali.

  A kdo je ten jejich „klér“? Snad ne Rusové? Ti tam nejsou. Tak kdo? A jak se jim povstání daří? Nejsem si vědom, že by chtěli husité táhnout na Řím.

 • Sio • 4. prosince 2014

  ratio napsal

  Bety, nedá mi to a ještě jednou odpovím. Lůze, jak ji mám na mysli, odpovídá výše uvedená definici. Znovu ji zopakuji. „Ľudia bez cti, bez svedomia, spodina, ktorá sleduje výhradne len svoj osobný prospech. Táto mravná zberba vystupuje pod akýmikoľvek zástavami, vyznáva akékoľvek heslá či programy, ak má z toho zisk, moc, bohatstvo, popularitu. Ak hovoríme o luze, tak je úplne jedno, či jej príslušník má vyštudovanú Harvardovu univerzitu alebo ukončil nanajvýš základné vzdelanie, morálnymi kvalitami sú na tom rovnako – či už lúpia na ulici, sedia v parlamente alebo v dozorných radách koncernov.“ Nemá to nic společného se vzděláním, společenským postavením, inteligencí nebo čímkoliv takovým. Vždycky jsem si vážil každého slušného a poctivě pracujícího člověka a každé poctivé práce. A to na rozdíl od zcela zbytečných tlučhubů, živících se propagandou a demagogií. Nemám ale rád jednostranné černobílé pohledy a článek a diskuse k němu mne trochu popíchly. Jinak právě k diskusi zde. Rozumný člověk napadá (podle něj) nesprávný názor, ale hlupák jeho autora. A argumentum ad hominem je většinou právě demagogický.

  Pak veškeré elity, které mají vyšší, než přiměřený majetek, jsou podle vaší definice lůza. Jinak by ho museli rozdat chudým a spokojit se s tím, co stačí k normálnímu životu. O katolické církvi ani nemluvím, to je lůza na druhou, protože ke své činnosti žádný majetek nepotřebuje. Ježíš také žádný neměl.

 • PPK • 4. prosince 2014

  ratio napsal
  Ak hovoríme o luze, tak je úplne jedno, či jej príslušník má vyštudovanú Harvardovu univerzitu alebo ukončil nanajvýš základné vzdelanie, morálnymi kvalitami sú na tom rovnako – či už lúpia na ulici, sedia v parlamente alebo v dozorných radách koncernov.

  Jak známo, prvním nejsnadněji použitelným argumentem pro popření nějakých pravd o současnosti je překrucování dějin a umělé zavádění toho překrouceného výkladu do diskuse o soudobém stavu věcí politických. Druhou metodou je vytrhávání citátů jinak vážených osobností z kontextu toho, co vlastně stěžejního řekly nebo napsaly. Je dobré si už konečně uvědomit, že vedle nadávek, dnes už neúčinných na lidi se zdravým rozumem, již pak jiné metody argumentace chybí, protože k současnému stavu věcí politických se postavit poctivě a čelem, to by bylo pro diskutéry, obhajující tento systém, výrokově sebevražedné, i kdyby si navenek zakládaly třebas už svým nickem jakoby právě na tom vlastním ratiu. Takže, aby bylo jasno: Zavádění diskusí na „odkláněcí“ témata je vždy účelově prováděná metoda, jak pomocí nějakých zkreslených polopravd dosáhnout nahlodání jistot argumentace kritiků současnosti, aniž by takový diskutér a obhájce statu quo vůbec cokoliv pravdivého „ze své vlastní hlavy“ o dnešní době řekl. Inu pochopitelně, má-li úkol v zadání pro způsob diskuse zcela opačný.

 • Dolmen • 4. prosince 2014

  Symptomy umírajícího státu jsou také dobře popsány zde
  http://www.zvedavec.org/prispevky/2014/12/6245-treti-pohled-na-jsme-my-mladsi-generace-obeti-systemu.htm
  Na ukázku jenom jeden krátký, ale burcující, výňatek ze zpovědi mladého muže:
  Tohle musím říct, že jestli se nevychytá, tak moje generace zažije velkej masakr. Protože nás naženou do války. A budeme tomu masově věřit. Protože jedno má moje generace společné: Strach z budoucna. A necháme se strachem snadno ovládat. My tu celkově jsme moc sami. Jsme moc single. Aby jsme nevypadali, jako že to je pro nás velký průser, tak děláme, jak je to moderní a jak nás to baví. A mnozí tomu věří, ale v srdci znají pravdu. Mnohokrát jsem se o tom přesvědčil při rozhovorech.

 • ray • 5. prosince 2014

  Sio napsal
  A kdo je ten jejich „klér“? Snad ne Rusové? Ti tam nejsou. Tak kdo? A jak se jim povstání daří? Nejsem si vědom, že by chtěli husité táhnout na Řím.

  Putin a jeho pravoslavní přívrženci.
  Táhnout by chtěli minimálně na Sevastopol, ale nejlíp na Moskvu, protože ta za to přeci může.

 • Alena • 5. prosince 2014

  kdo za to může?
  exkurz do historie nezaškodí
  https://www.youtube.com/watch?v=cGxuO1JBYXg

 • PPK • 5. prosince 2014

  ray napsal
  Sio napsal
  A kdo je ten jejich „klér“? Snad ne Rusové? Ti tam nejsou. Tak kdo? A jak se jim povstání daří? Nejsem si vědom, že by chtěli husité táhnout na Řím.

  Putin a jeho pravoslavní přívrženci.
  Táhnout by chtěli minimálně na Sevastopol, ale nejlíp na Moskvu, protože ta za to přeci může.

 • PPK • 5. prosince 2014

  jj, není nad „logiku“, vypodloženou nějakým náboženstvím ….

 • Alena • 5. prosince 2014

  nenažraná katolická církev nemá stále dost
  http://www.halonoviny.cz/articles/view/32117857

 • peter. • 5. prosince 2014

  Alena napsal

  nenažraná katolická církev nemá stále dost
  http://www.halonoviny.cz/articles/view/32117857

  Nikdy nebude mať dosť.Je ako nezničiteľná pásomnica.Parazit.
  A kým bude mať vo svojej maštali také ovce(baranov)ako je ray,tak sa jej bude vo vyžieraní svojho hostiteľa dariť.Čím hlúpejší hostiteľ,tým drzejší parazit.

 • ray • 5. prosince 2014

  petere, jste Slovák? tak to se divím, že tohle píšete na adresu instituce, která vždycky stála za svým lidem a měla tolik skvělých kněží, máloco totiž ve slovenském národě fungovalo tak jako katolická víra..

 • aram • 5. prosince 2014

  Například Jozef Tiso, prezident satelitního státu nacistického Německa nebo Andrej Hlinka.

 • ray • 5. prosince 2014

  Myslel jsem spíš řadové kněze, zkrátka lidi z farností, kteří byli v každodenním kontaktu s obyčejnými lidmi. V tomto reálném životě to bylo tak jak říkám.

  Ale co se týká těchto politických činitelů, zajímalo by mě spíš jak se na ně dívají sami Slováci. Co zatím já vím, není to nijak zvlášť negativní.

 • peter. • 5. prosince 2014

  ray napsal

  petere, jste Slovák? tak to se divím, že tohle píšete na adresu instituce, která vždycky stála za svým lidem a měla tolik skvělých kněží, máloco totiž ve slovenském národě fungovalo tak jako katolická víra..

  Som Slovák a predstavte si,že aj katolík.Ja však na rozdiel od vás považujem svoju vieru za za tak intímnu záležitosť každého človeka,že nielenže nemám potrebu navonok ju prezentovať spôsobom ako to robíte vy,ale nepotrebujem ku nej ani sprostredkovateľov- farárov,ktorí sa častokrát dopúšťali a dopúšťajú tých najodpornejších zločinov a dopúšťajú sa všetkých 7 hlavných hriechov.Aby toho nebolo málo,tak v ich radoch je najviac przniteľov detí, homosexuálov a inak úchylných ľudí.To títo kňazi vrhajú zlé svetlo aj na tých svojich kolegov,ktorí si zaslúžia úctu a doposiaľ ešte nie sú postihnutí syndrómom vyhorenia.
  aram
  Tisovi možno vyčítať veľa zlého,aj zločiny,ale nebol to on kto rozbil Československo.A Hlinka zomrel ešte pred Mníchovom a nikdy neusiloval o samostatné Slovensko.Usiloval o autonómiu a naplnenie Pittsburskej dohody.Treba to vedieť,aj keď na týchto ľudí ja osobne nie som vôbec hrdý.

 • peter. • 5. prosince 2014

  ray napsal
  petere, jste Slovák?

  Nepochopil som,čo má spoločného moja národnosť českou Rkc.Hádam iba to,že obe Rkc,slovenská aj tá vaša česká sú rovnako nenažraté a viac ako Bohu a Kristovi sa klaňajú zlatému teľaťu.

 • ray • 5. prosince 2014

  peter. sám víte dobře, že víra není jen niterní záležitost, ale manifestuje se do běžného života, do jeho každého aspektu a teď nemám na mysli jen úctu k tradicím a slavení svátků, ale prostě každodenní projevy postojů a života, které odráží víru jednotlivce i celé farnosti. Takže např. postoj k potratům nebo homosexuálním manželstvím vychází z křesťanských zásad ať se to někomu líbí nebo ne. Pravověrný křesťan se však nestydí za to, že zdůvodní svůj odmítavý postoj tím, že to není jen nějaké jednání proti obecným mravům, ale že to je konkrétní hříšné jednání, provinění se proti Božím zákonům, proti Desateru přikázání. A potom je takový člověk, opírajíc se o církevní pravidla, nálepkován z náboženské stádovitosti. A ikdyž už jsem se tím údělem nějak srovnal, stejně mi nepřijde spravedlivý.

 • peter. • 5. prosince 2014

  ray napsal
  Myslel jsem spíš řadové kněze

  Napríklad takých,ktorí vopred odpúšťali vinu za vraždenie gardistom,ktorí v Nemeckej strieľali a upaľovali vo vápenke ľudí.

 • J. Hruška • 5. prosince 2014

  ray napsal

  Mně je ale jedno co dělali křižáci. To je stokrát omleté. Důležité je přestat si idealizovat kališníky a je třeba mluvit o jejich počínání, protože si je evidentně mnozí neuvědomují a mají tendenci z nich dělat to, co dělají na Ukrajině z banderovců.

  Milý Ray, Vy se zjevně nejste schopen smířit s tím, že jistý pán zahodil kdesi u Domažlic kardinálský klobouk i plné kalhoty, aby se mu líp utíkalo před tatíkem Žižkou.
  To je ale koneckonců detail. Horší je, že si celá římskokatolická církev nedokáže dodnes přiznat, že husitství i reformace je její dílo. Že je to přímý důsledek rozkladu a úpadku, který přišel z Říma. Podle vašeho vzoru si antikomunisti nejsou schopni přiznat, že socialistické a komunistické hnutí je důsledkem prožranosti a bezohlednosti dávných kapitalistů. Ani komunisti si nejsou ochotni přiznat, že se jim jejich režim rozpadl díky jejich neschopnosti a mimoňství.
  Výsledkem je, že se nám tu vzteká spousta ublíženečků – no a supi krouží a hyeny se plíží.

 • fajt • 5. prosince 2014

  ray je křesťanský lobotomista, je jim rád a bohovsky šťasten – až ho potkáte v boji, moc s ním nediskutujte, ale rovnou ho vemte jeho hakenkreuzem do slabin. ..)

 • ray • 5. prosince 2014

  no nic, lobotomii utrpěl spíš ten kdo klade rovnítko mezi hákový a katolický kříž, když jde o antagonismus! každý by měl vědět čeho je hákový kříž symbolem a proti čemu se vyhraňuje zvlášť pokud o tom chce někde nahlas mluvit

 • Sio • 5. prosince 2014

  ray napsal
  Putin a jeho pravoslavní přívrženci.
  Táhnout by chtěli minimálně na Sevastopol, ale nejlíp na Moskvu, protože ta za to přeci může.

  Aha, a jí si naivně myslel, že ti lidé povstali proti oligarchům, protože chtěli spravedlnost. Co se týče těch fašistických bojůvek VYCVIČENÝCH A EXISTUJÍCÍCH JEN S PODPOROU CIZÍ MOCNOSTI (US A EU) A PRACUJÍCÍCH PRO NĚ I PŘES ZNIČENÍ VLASTNÍ ZEMĚ – to moc nesedí. Která cizí velmoc vycvičila a podporovala husity? U žádné mi není nic známo.
  Husité bojovali za svou víru a sami za sebe, o tom není pochyb. Nikdo je nefinancoval ani nevyzbrojoval a ani nešířil jejich propagandu. Tak se to teď děje na Ukrajině. Bez podpory západu by ani toho Janukoviče nesvrhli.

 • ray • 5. prosince 2014

  Pane Hruško, husitství není dílo ŘKC, ale protikatolických sil, stejně tak evropský nacionalismus počátku století není dílo monarchie, ale sil bojujících proti ní, ačkoliv někteří lidé pocházeli přímo z jejich centra.
  Tak už to ostatně bývá i v běžném životě. Když se rozpadá rodina, tak je to zpravidla jeden z nich, který je iniciativnější v tom, aby šli tito lidé od sebe ač můžou mít vinu oba dva. Nikdo nestojí o nápravu uvnitř resp. o urovnání vztahů, ale tlačí se spíše odstředivě a potom dochází k rozbití takového svazku.
  Nechci tady znovu rozebírat husitství, ale dokážu si představit i jiné řešení problémů tehdejšího katolictví než to co předvedlo radikální kališnictví. Válka není vždy nejlepším řešením nějakých rozdílných názorů, skoro bych řekl, že je tím nejhorším. Proto ani husitská válka nebyla svatá. Doufám, že aspoň na tom se shodneme.

 • ray • 5. prosince 2014

  No Sio, doporučuji trochu studia historie. Husiti totiž byli financováni šlechtou, což je tak trochu jako soudobá oligarchie. Nebojovali tudíž za to co tady říkáte, to je velmi naivní, až romantická představa o husitství. Měli prachy a podporu vnitřní i vnější.

 • Sio • 5. prosince 2014

  ray napsal

  peter. sám víte dobře, že víra není jen niterní záležitost, ale manifestuje se do běžného života, do jeho každého aspektu a teď nemám na mysli jen úctu k tradicím a slavení svátků, ale prostě každodenní projevy postojů a života, které odráží víru jednotlivce i celé farnosti. Takže např. postoj k potratům nebo homosexuálním manželstvím vychází z křesťanských zásad ať se to někomu líbí nebo ne. Pravověrný křesťan se však nestydí za to, že zdůvodní svůj odmítavý postoj tím, že to není jen nějaké jednání proti obecným mravům, ale že to je konkrétní hříšné jednání, provinění se proti Božím zákonům, proti Desateru přikázání. A potom je takový člověk, opírajíc se o církevní pravidla, nálepkován z náboženské stádovitosti. A ikdyž už jsem se tím údělem nějak srovnal, stejně mi nepřijde spravedlivý.

  A kde jsou v Bibli zmiňovány potraty? Kde je tam napsáno, že církev má hromadit majetek, získat politickou moc a ovlivňovat světské zákony? Že má dělat křížové výpravy, šířit víru ohněm a mečem?

 • Gatta • 5. prosince 2014

  Re J. Hruška:
  Ano, jedno vyplývá z druhého – i ten dnešní „Putin“ vyplývá z toho casínového kapitalismu.

  Vypadá to špatně – a pokud bude válka, tak zase obyčejní lidi budou umírat za pravdu a naději pro svoje děti … a někdo se na tom hodně napakuje.
  Jako za husitů.

  Sio – na dogma budete s logikou vždycky krátkej 🙂

 • Sio • 5. prosince 2014

  ray napsal

  No Sio, doporučuji trochu studia historie. Husiti totiž byli financováni šlechtou, což je tak trochu jako soudobá oligarchie. Nebojovali tudíž za to co tady říkáte, to je velmi naivní, až romantická představa o husitství. Měli prachy a podporu vnitřní i vnější.

  Husiti nebyli financováni nějakou cizáckou šlechtou, ale naší vlastní. Ta šlechta byla jejich součástí. Nemůžu ya to, že vás na PŠM v kostele vzdělávají jinak. A jistěže bojovali primárně proti církvi, která si to plně zasloužila. Když už tak znáte historii, jak to bylo s těmi třemi papeži? To byl nějaký trojjediný papež?

 • peter. • 5. prosince 2014

  ray napsal
  peter. sám víte dobře, že víra není jen niterní záležitost

  ray
  Diskusia s vami začína byť pre mňa obtiažna,lebo vy sa nad názormi ktoré tu už odzneli zamyslíte možno až vtedy,ak vašemu decku alebo vnukovi(nepoznám váš vek)nejaký chlapík v čiernej sutane nenatrhne riť.Nie som si istý,že by aj to zmenilo váš názor na Rkc klérus.

 • ray • 5. prosince 2014

  víte vůbec komu patří media která tyto často vylhané případy o zneužívání tak rády skandalizují?

 • peter. • 5. prosince 2014

  Preboha!Tu nejde o médiá ale o nevyvrátiteľné fakty,ktoré priznal aj Vatikán.Kde to žijete?

 • ray • 5. prosince 2014

  Tak zaprvé jde o ojedinělé případy (někdy i desítky let staré) a zadruhé jsou některé vylhané.
  Jenomže mediální skandalizace toho všeho z celé té věci udělala vlastně jakousi samozřejmost a onálepkovala naprosto nechutným způsobem nejen katolickou instituci, ale poškodila i křesťanství jako takové.
  Kdo měl na tomto zájem? Ano, ten který je jiný. Nemá smysl to rozvádět.

 • J. Hruška • 5. prosince 2014

  ray napsal

  Pane Hruško, husitství není dílo ŘKC, ale protikatolických sil, stejně tak evropský nacionalismus počátku století není dílo monarchie, ale sil bojujících proti ní, ačkoliv někteří lidé pocházeli přímo z jejich centra.
  Tak už to ostatně bývá i v běžném životě. Když se rozpadá rodina, tak je to zpravidla jeden z nich, který je iniciativnější v tom, aby šli tito lidé od sebe ač můžou mít vinu oba dva. Nikdo nestojí o nápravu uvnitř resp. o urovnání vztahů, ale tlačí se spíše odstředivě a potom dochází k rozbití takového svazku.
  Nechci tady znovu rozebírat husitství, ale dokážu si představit i jiné řešení problémů tehdejšího katolictví než to co předvedlo radikální kališnictví. Válka není vždy nejlepším řešením nějakých rozdílných názorů, skoro bych řekl, že je tím nejhorším. Proto ani husitská válka nebyla svatá. Doufám, že aspoň na tom se shodneme.

  Milý Ray, mohl bych zkoušet postavit Vás zpátky na zem – třeba připomínkou, že husité nesvolávali po celé evropě proti Čechům křížové výpravy. Ostatně pokud tomu rozumím, tak podle vašich kruhů spočívá hlavní vina husitů v tom, že se nedali vyvraždit jako před nimi Valdenští. Jenže na takové věci byste hladce přišel sám, kdyby z Vás zoufalá snaha udělat v oběti viníky, nebo aspoň spoluviníky neudělala totálního mimoně. No co – ublížíte hlavně sám sobě.

 • Gatta • 5. prosince 2014

  ray napsal

  Tak zaprvé jde o ojedinělé případy (někdy i desítky let staré) a zadruhé jsou některé vylhané.
  Jenomže mediální skandalizace toho všeho z celé té věci udělala vlastně jakousi samozřejmost a onálepkovala naprosto nechutným způsobem nejen katolickou instituci, ale poškodila i křesťanství jako takové.
  Kdo měl na tomto zájem? Ano, ten který je jiný. Nemá smysl to rozvádět.

  Pro ray – bez snahy konfrontace:

  To co popisujete je jen příprava, vím, že někteří věřící to také tak cítí, jak je na církev útočeno tentokrát zprava a mluví se i o jejím možném konci. Papež se to sice snaží korigovat … no, uvidíme.

  Církev se zkrátka dnes nehledá pravdu na Nebesích, ale v účetních knihách a místo Bohu se klaní zlatému teleti. Pokud se něčemu klaníte, tedy nad sebe povyšujete, pak se ale nemůžete divit, že vás to tele jednou taky sežere. Jestli už celou církev vlastně nesežralo a neudělalo si z ní už dnes pouhou služku.

  A tzv. „restituce“ jsou jen dalším hřebíkem do rakve ŘKC. Buď církev bude sloužit Zlatému teleti a Mamonu, nebo o ten majetek bude připravena ekonomicky. A na to už nikdy žádné restituce nebudou.

 • Gatta • 5. prosince 2014

  PT pro ray:

  To Mamonovo Zlaté tele je dnes totiž mnohem silnější než ŘKC.
  V téhle hře jste, vy věřící, ta slabší strana.

 • Gatta • 5. prosince 2014

  PPS – pro ray:

  Můj tip – budete sloužit Mamonu, nakonec je tu v této věci velmi dlouhá praxe.
  Takže vlastně célé je to úplně zbytečná diskuze …

  Pěkný víkend.