Svět ruskýma očima 378

 

Nikaragua: Vítězství Ortegy rozzuřilo Washington

Ljubov Ljulko

8. listopadu 2016

Daniel Ortega zvítězil v prezidentských volbách v Nikaragui potřetí za sebou. Dostal 72 % hlasů voličů. Blahopřáli mu prezidenti Kuby, Mexika, Venezuely a Salvádoru, ale Spojené státy plánují uvalení sankcí. Washington začal legitimní vládu pomlouvat, přitom ta zemi stabilně rozvíjí. Washingtonu není po chuti její zahraniční politika.

Ortega překazil útok proamerických sil

Už to, že vůdce Sandinovské fronty národního osvobobzení Daniel Ortega vedl zemi dvakrát, bylo neobvyklé. Bylo to v létech 1985 až 1990 a od roku 2006 až doposud. V Nikaragui se říká: „Chavez nám stále  pomáhal levnou ropou a gringové nám způsobují jen problémy“. Ortegovo vítězství není jen výsledkem protestního hlasování čtyřmilionového volebního potenciálu, ale má i jinou příčinu.

Výsledek nezapadl do harmonogramu návratu na zadní dvorek USA, když už proamerické síly zvítězily v Argentině, Brazílii a ve venezuelských parlamentních volbách. Proto se západní media snaží nikaragujské volby diskreditovat. Vykládají o nízké účasti, potlačování opozice, absenci oslav veřejnosti. Ortega je prý vázán osobními pouty s oligarchy a vůdci katolické církve, která výsledek voleb schválila. Líčí, že kvůli zhoršenému zdraví Ortega stát neřídí, vládne jeho žena, jejíž zvolení viceprezidentkou je počátkem dynastie tyranů, a podobně. Ale i kdyby, čímpak by byl klan Clintonů lepší než klan Ortegů? To znamená jevy jako potlačení opozice, doba vládnutí, srůstání s oligarchií. O čistotě amerických voleb si asi nikdo soudný nedělá iluze.

Svátek v Nikaragui je pro ně jako kost v krku

Na ulicích se slavilo, o tom se lze přesvědčit. Jeden z manifestujících vyjádřil své pocity takto: „Jsem na výsledek pyšný. Došlo k tomu, co lidé očekávali. Jsme rozradostněni, když slavíme naše vítězství, půjdeme dopředu, budeme bojovat s chudobou, naše děti budou vyrůstat nadále v bezpečí a míru, obzvláště při možnosti studovat bezplatně.“

Proamerická media vyzývají opozici k protestům přesto, že jejího kandidáta podpořilo jen 15 % voličů. Vůdce CONTRAS Zelaya vyhrožuje, že opozice bude i s použitím zbraní paralyzovat život na severu a v centru, kde jsou soustředěna hlavní odvětví hospodářství – dobytčí farmy a kávové plantáže. Tyto provokace připravuje Washington. Velvyslankyně USA už několik dní před volbami pochybovala v novinách o legitimitě vlády. Dolní komora US Kongresu schválila Nica-act, s jehož pomocí bude  možno zemi odebrat 60 % finanční pomoci od Mezinárodní rozvojové banky a Světové banky. Představuje to 250 až 300 milionů USD za rok. Zákon může vstoupit v platnost po schválení Senátem a novým prezidentem USA. Je to příprava barevné revoluce. Taková opatření se obvykle činí vůči demokraciím, které odmítnou diktát Washingtonu v zahraniční politice. Ortega se diktátu vzepřel, uznal nezávislost Abcházie a Jižní Osetie i výsledky referenda na Krymu.

Čtyři tajemství úspěchu Daniela Ortegy

Pro svoji úspěšnou činnost si Ortega vzal několik lekci z prohry v roce 1990.

  1. Pochopil, že přidělovací socialismus bez rozvoje soukromého sektoru nepřinese blahobyt. V příznivých létech, kdy pomáhal Chávez, vytvořili jeho ekonomové plně fungující ekonomiku. V posledních pěti letech bylo v Nikaragui průměrné tempo růstu 5 %. V roce 2015 činil růst HDP 4,9 % (podle centrální banky). V tomto roce se očekává další zlepšení tohoto ukazatele. To dovoluje bojovat s chudobou, která se od roku 2009 do roku 2014 snížila ze 42,5 % na 29,6 %. Extrémní chudoba se snížila za 14,6 % na 8,3 %. Managua posilovala vývozní odvětví a stimulovala domácí poptávku. proto dnes sandinisty podporují široké vrstvy obyvatel, jak chudí, tak podnikatelské elity.
  2. Inspiroval se socialistickou zkušenosti Kuby v oblasti vzdělávání a zdravotnictví.
  3. Přimáčkl pouliční zločinnost, obzvláště ve srovnání se sousedními zeměmi – Guatemalou, Hondurasem a Salvadorem.
  4. Připravil k realizaci grandiózní projekt stavby analogie Panamského průplavu s výstavbou silnic, dvoukolejné železnice, ropovodu, dvou hlubinných přístavů, dvou letišť a dvou zón volného obchodu. Domohl se investice ve výši 40 miliard USD od investora z Hongkongu pro zahájení výstavby v roce 2019. Realizace projektu bude znamenat ohromné změny v ekonomice. Nikaragua už nebude zemí se surovinovým hospodářstvím, ale bude prodávat moderní služby. Velký nikaragujský průplav se považuje za projekt, který pomůže rozvoji celého regionu.

Takto pokračuje Ortegova Nikaragua v klidném rozvoji, zajišťujícím hospodářský růst a podporu obyvatel.

Převzato z Pravda.ru

***

Území boje – Antarktida

Denis Balin

14. listopadu 2016

V době velkých zeměpisných objevů se nové země staly vlastnictvím států, jejichž poddaní je objevili. Šestý kontinent byl v tomto případě záležitostí Rusů – v roce 1820 Bellingshausena (důstojník carského námořnictva, mořeplavec a kartograf a zřejmě první člověk, který spatřil Antarktidu) a Lazareva (ruský admirál, velitel druhé expediční lodi ve výpravě Bellingshausena). Podle toho by mělo mít Rusko na toto území monopol, ale není to tak jednoduché. Ostatní země by s tím nesouhlasily, za vodu se bude vždy bojovat.

Podle konvence z roku 1959 nenáleží Antarktida nikomu a na jejím území je možno provádět jen vědeckou činnost. Tuto dohodu podepsalo 50 zemí. Jenomže jak dlouho se dohoda udrží? V Antarktidě je ropa, plyn a nerosty. Až se zdroje na pěti kontinentech vyčerpají, budou se všichni snažit využívat Antarktidu. Moratorium na geologický průzkum platí jen do roku 2041 a ani moratorium není zárukou nedotknutelnosti. Také Rusko nezaostává a připravuje pro budoucnost vlastní plány.

Prezident Putin oznámil, že Rusko připravuje k ovládnutí šestého kontinentu rozsáhlý program a přivítal myšlenku Roku Antarktidy v Rusku. Podle něho to pozvedne zájem o studium tohoto kontinentu. Pravil: „Vím, že chováte ideu podpory vědců, především mladých vědců a obecně všech specialistů, kteří se těmito perspektivními výzkumy obírají, neboť práce v Antarktidě pomůže prostudovat samu planetu. Nesmíme zapomínat, že je tam v ledovcích 80 % veškeré sladké vody země. Je na čem pracovat a ruská přítomnost v Antarktidě je mimořádně důležitá.“

V roce 2048, kdy skončí termín konvence o „nezávislosti“ Antarktidy, vyvstane opět otázka, kdo má právo na tomto území být a kdo ne. K tomu se Rusko musí důkladně připravit a začít bylo třeba už včera. Mnohé státy svoji příležitost nepromeškají, ale nakolik je připravené Rusko?

Co si státy nárokují

V Antarktidě se stavějí vědecké stanice několik desítek let, přijíždějí tam expedice a provádějí se zkoušky. Dosud všechny vyhlížejí mírově, ale evidentně jsou za čistě badatelským přístupem také vlastní pohnutky. Dnes není známo, jak se v nejbližší době věci vyvinou, ale je už možno předpokládat celkový vývoj.

Austrálie je jediná vyspělá země, která s Antarktidou sousedí. Kromě Austrálie je to ještě Argentina a Chile, ale ty obě si dělají nároky na stejné teritorium – Antarktický poloostrov a Jižní Shetlandy. Komplikuje jim to situaci. Většina zemí hledá spolupráci především s Austrálií, která je podporována Spojenými státy a může uzmout podstatnou část koláče. Canberra je přesvědčena, že polovina kontinentu patří právě Austrálii. Reálně však může dostat tak asi třetinu.

Jiné země takovou výhodu nemají a musejí uplatnit vynalézavost, aby také k něčemu přišly. Třeba Japonsko nemá podle podmínek dohody za San Franciska z roku 1951 právo na žádnou část Antarktidy. Jenže ložiska plynu jsou zde velmi hluboko a technologie na jeho dobývání má jen Tokio. Používá to jako trumf ve svůj prospěch. Čína rovněž nezaostává a má zde čtyři stanice a v plánu pátou a letiště. Výzkumy zde provádí od roku 1984. Jižní Korea přišla do polárních krajů až v roce 2000, ale má již tři polární stanice. Jednu v Norsku a dvě v Antarktidě. Odůvodňuje to testováním robotů v extrémních podmínkách.

Argentina má pro nároky na své území v Antarktidě pádné důvody. V roce 1904 zde vybudovala první stálou stanici Orcadas a až za 40 let poté se objevila další stanice, tentokrát  Velké Británie. Rovněž z pohledu geografie má Argentina výhodu, neboť je 6. kontinentu nejblíže. V souvislosti s tím došlo k první arktické válce. Jejím důsledkem byl podpis Konvence OSN o mořském právu, podle níž mají přímořské státy ekonomickou zónu 200 mil od pobřeží, kterou je možno rozšířit s ohledem na kontinentální šelf. Tak může ekonomická zóna kolem ostrovů umožnit uchytit se v Antarktidě podle práva. Když se Velká Británie pustila do války o Falklandské ostrovy, byl jedním ze strategických cílů boj o šestý kontinent. Argentina může při sporech o šestý kontinent využít i to, že prvním člověkem, který se tam narodil, byl argentinský občan. To asi žádná země nebude brát vážně, ale zkusit se to může.

Argentina postavila první stanici, ale Velká Británie jako první vznesla na toto území nároky. V roce 1917 byl prohlášen za Britské antarktické teritorium  sektor od 20. do 80. stupně západní délky po jižní pól. Dne 30. července 1923 vyhlásila Teritorium Rosse (mezi 150. stupněm západní délky a 160. stupněm východní délky) podřízeným Novému Zélandu. V roce 1924 nárokovala Francie z Antarktidy díl, který v roce 1840 objevil cestovatel Jules Dumont d´Urville. V roce 1929 se stalo držitelem části Antarktidy Norsko. Jeho sektor byl nazván Země královny Maud (manželka norského krále Haakona VII.). Zde si však dělalo nároky od ledna 1939 do 8. května 1945 nacistické Německo. SRN se území nezřeklo a je tam v provozu německá stanice Neumayer III.

USA ani SSSR neprojevily na Antarktidu nároky, ale do budoucna se jich nezřekly. Neuznávají ani nároky jiných zemí. Dodnes je zde několik desítek stálých stanic dvaceti zemí.

SSSR a Rusko na šestém kontinentu

Antarktida a Aljaška mohly patřit Rusku, kdyby o ně stál Alexandr I. Antarktidu objevili ruští námořníci Bellingshausen a Lazarov, kteří setrvali v expedici 751 dní a propluli přes 92 tisíc km. Objevili 29 ostrovů, 1 korálový útes a nový kontinent. Počátkem 19. století se zdálo, že má Rusko dostatek země a udělalo osudovou chybu, že nic nezabralo. Nyní se musí přemýšlet, jak nezůstat bez podílu v Antarktidě.

Sovětský svaz razil v roce 1939 myšlenku, že Antarktida musí patřit všemu lidstvu a koncem 40. let zde zahájil pravidelné expedice. V roce 1956 otevřel první sovětskou stanici Mirnyj. Další stanicí je Vostok. vedle sebe zde pracovaly sovětské i americké stanice. Sovětská antarktická stanice byla jedním z největších projektů v jižní polární oblasti (8 celoročně provozovaných stanic se 180 lidmi v zimě a 450 v létě). Existovala i letecká linka Moskva  – Antarktida. Dnes se využívá letiště na stanici Novolazarevská.

Činnost Ruska zde nepřestala ani v době krize. Dnes tu má Rusko i pravoslavný kostel Svaté Trojice a antarktickou ruskou parní lázeň (baňu). Počátkem roku 2016 dorazila na Lazarevovo moře k hydrografickým výzkumům vědecká oceánografická loď Admirál Vladimirskij. Ruská věda byla úspěšná v roce 2012. Tehdy ruští vědci pronikli k jezeru Vostok hlubokou ledovou trhlinou, kterou ruští specialisté otevřeli v polovině devadesátých let. S využitím sovětského předpolí buduje Rusko stanici pro monitorování systému GLONASS.

Zásluhou ruské diplomacie se Rossovo moře změní na největší mořskou rezervaci na světě (přes 1,5 milionu km čtverečních). Nebude tam prováděn rybolov ani zpracování ryb a nebudou se tam dobývat nerosty po dobu 35 let.

Závěr

Nyní se v Antarktidě koná mnoho vědeckých výzkumů, například ohledně vlivu kosmu na procesy v zemské kůře, sluneční aktivity , seismologické situace na planetě. Na mnohých antarktických mezinárodních základnách se testují technologie, které by se v budoucnu mohly využít při ovládnutí a kolonizaci Měsíce a Marsu.

Dříve nebo později začnou mocnosti tvrdě jednat o osudu Antarktidy. Je zřejmé, že v roce 1820 byla udělána závažná chyba a nyní se Rusko v Antarktidě nachází v obtížném postavení. Veškeré vědecké úspěchy budou ignorovány, jakmile nastane reálné dělení sfér vlivu. Bez konfliktů a sporů se to neobejde, každý stát chce svůj koláč ze zásobárny planety a úkolem Ruska je se na tuto chvíli připravit.

Převzato z Politrussia.com

***

Prokrustovo lože Bílého domu a metamorfózy Trumpa

Igor Pšeničnikov

20. listopadu 2016

Uběhl sotva týden od voleb v USA a navzdory očekávání, že je Trump svůj a není možno odhadnout, co se od něho dá očekávat, se dnes už ukazují jakési obrysy jeho budoucí politiky.

Samozřejmě nelze nebrat v úvahu jeho excentričnost a s tím spojená nečekaná jednání. Avšak na veřejnost prosakují informace o možném obsazení klíčových pozic nové administrativy. To může vypovídat o prezidentově budoucí politice.

Kdo je v jeho suitě?

Například budoucím viceprezidentem má být Mike Pence. Je to klasický představitel amerického establishmentu republikánských manýrů, považovaný za ultrakonzervativce. Vystupoval proti uzákonění sňatků osob stejného pohlaví a proti potratům. Ovšem sám Trump po volbách řekl: „Jednopohlavní sňatky, to je už přijatý zákon. Mně to nevadí.“ Navíc je připraven jmenovat do funkce stálého zástupce USA v OSN Richarda Grenella, který se otevřeně přiznává k homosexualitě.

Tak tedy co s otázkou „všechno bude jako za babičky“, to znamená jako doposud. Žádný odchod ze systému?

Sám Trump řekl, že o kandidátech do své administrativy již uvažuje. Měli by mezi nimi být také dřívější zástupci Republikánské strany v Kongresu. jedná se o Newta Gringriche, možného ministra zahraničí, který byl přes 20 let členem Sněmovny reprezentantů. Naprosto „systémový“ člověk.

Dalším je senátor za stát Tennessee Bob Corker, senátor za Alabamu Jeff Sessions, známý bankéř Steven Mnachin, který byl výkonným ředitelem globální investiční společnosti Goldman Sachs.

Metamorfózy Trumpa: jaké budou?

Ekonomičtí poradci Trumpovy volební kampaně byli multimilionáři, úspěšní byznysmeni, finančníci a lidé kolem trhu s nemovitostmi, všichni jsou základem amerického establishmentu. Zejména oni si nic v USA nepřejí měnit. Trumpovi budou navrhovat „nezbytná“ rozhodnutí v domácí i zahraniční politice. Vzhledem k Trumpově politické nezkušenosti budou právě oni formovat jeho politiku. Stejné to bylo i dříve, politiku dělal prezidentský tým.

Nelze vůbec vyloučit, že až bude Trump plnoprávným vládcem Bílého domu, udělá pár gest před svými americkými příznivci a poté zaujme pozici vyváženější z hlediska amerického establishmentu. Možná se uchýlil ve volební kampani k populistické rétorice, aby oslovil velké množství Američanů unavených demagogií a hospodářskou a sociální politikou Obamy, Bushe a klanu Clintonových. Po jeho usazení v Bílém domě mohou Američané být svědky proměn svého prezidenta.

Něco modrého je v pruzích

Dnes nikdo neví, co kolem nového prezidenta bude. Podobně jako ve starém humoristickém příběhu Grigorije Gorina o tlačenici kolem pultu v obchodě, kde nikdo neví, na co tlačenice je, ví to jen hlavní osoba. Ale mela kolem stále sílí.

Krátce řečeno: Suita utvoří krále, jako tomu v Bílém domě bylo vždy. Pro všechny dosud zvolené prezidenty byla rezidence v Bílém domě Prokrustovým ložem, na kterém se všichni probouzeli patřičně „přeformátováni“.

Převzato z Rusvesna.su

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
87 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
peter.
20. 11. 2016 16:29

Trumpova suita bude ovplyvňovať jeho politiku. Horúcim kandidátom na šéfa Pentagonu je generál vo výslužbe-mariňák James Mattis.Volajú ho „Chaos“,“Vojak-Mních“ alebo „Besný Pes“. Počas druhej vojny v Zálive viedol ako veliteľ 1 divízie morskej pechoty dňa 19.mája 2004 trestný úder na dedinu Mukaradib v ktorej sa práve konala svadba.Zabitých bolo vyše 40 svatobčanov,z toho 13 detí. Je známy svojim asketickým spôsobom života,má bakalársky titul z história a vo svojej knihovni má 7000 zväzkov kníh,väčšinou s vojenskou tematikou. Tu sa žiada poznamenať,že v tomto smere sa jedná o obyčajného chudáka ak ho porovnáme s nádejným kandidátom na prezidenta ČR Michalom Horáčkom.Ten má… Číst vice »

fajt
20. 11. 2016 17:48

peter. napsal
peter.

ideální šílenec pro světovou válku. ..)

Dana
Dana
20. 11. 2016 18:51

Bych tu Nicaraguu tolik neoslavovala, celkem dosti ponizujici pro Rusko, ktere chce byt velmoci a pak se zastituje bratrskym stateckem jako je Nicaragua. . Muj stat North Carolina je priblizne tak velky, jako Nicaragua a to je v americkem meritku povazovan za mensi stat. Sest milionu nicarauganskych obcanu ma dost prostoru na to, aby se mohli pohodlne zivit z jejich zeme. Vyvazeji mnoho produktu do USA, takze Ortega muze byt lidovym presidentem, nadavat na imperialisty a v zakulisi cile obchodovat. . Ortega je pohodlny. Je v zajmu USA, aby se darilo v teto casti stredni Ameriky, jak pro obchod, tak… Číst vice »

peter.
20. 11. 2016 19:00

Dana napsal
Je v zajmu USA, aby se darilo v

Zdravíčko Dana!
Poprosím vás o informácie o tom,ako to u vás po voľbách vyzerá.Čo hovoria a ako sa k výsledku stavajú ľudia.Zaujíma ma názor „z prvej ruky“,tak ak by to bolo možné.

peter.
20. 11. 2016 20:09

Ešte ku Gulagom a obetiam Stalinizmu:
https://cont.ws/post/435790

Dana
Dana
20. 11. 2016 20:27

Psala jsem vam, ze v mem okoli je to zhruba 50-50 pro oba kandidaty, ovsem netusila jsem, ze to je tak v celych Spojenych Statech, teda, mimo Kalifornii. . Ta je zasadne Klintonska a tam jsou take ty nejvetsi nepokoje nespokojencu. Vysokoskolaci se na protest pomazavaji lejny, no, to je mi elita. :-) Demokrate jsou zdrceni, vsimnete si, ze nekrici o zfalsovanych volbach, jen, ze to neni „jejich“ president. . Bodejt, kdyby se vse znova zkontrolovalo a znova spocitalo, , tak by se nutne prislo na to, jak moc klintonovci podvadeli . Myslim tim, ze i popularnich hlasu pro Clintonovou… Číst vice »

peter.
20. 11. 2016 20:48

Dana napsal
Kazdopadne to ale vypada, ze nova vlada planuje se vice zaobirat vnitrnimi zalezitostmi a ubrat na ucasti ve svetovem deni, coz je i prani mnoha Americanu.

Dana:
Ďakujem za pekný koment.a prajem všetko dobré-

fajt
20. 11. 2016 20:54

https://www.ulozto.cz/!WxBEri1xcvbR/snowden-2016-720p-web-dl-cz-titulky-mkv – jsem si dnes pustil ( Oliver Stone nezklamal, průměrného, tedy masového diváka konkrétními, technickými důkazy snowdenovy kauzy moc nezatěžuje, za to velmi populárním způsobem ozřejmuje, kam se dnešní amerika se svou mocenskou klikou dostala na příkladu špičkového servismana ), dalo by se říci, že tento člověk ( a jeho odhodlání dále nesloužit vlasti z velmi dobrých důvodů ) taky rozhodl o pádu neoconů s Hillary včele, tedy že dnešní vládci americké korporace už nedovolili, aby na moci participovali zoufalci, kteří si neumí uhlídat své špatnosti a dokonce jim z boje utíkají jejich elitní bojovníci z morálních důvodů. ..)

Sio
Sio
20. 11. 2016 22:07

peter. napsal

Ešte ku Gulagom a obetiam Stalinizmu:
https://cont.ws/post/435790

Dobré!

peter.
20. 11. 2016 22:32

Vďaka.
Sio aj toto by vás mohlo zaujímať.Je to o falšovaní histórie.Medinskij je smiešny.
https://cont.ws/post/435558

hudryper
hudryper
20. 11. 2016 23:44

Sio napsal peter. napsal Ešte ku Gulagom a obetiam Stalinizmu: https://cont.ws/post/435790 Děkuji Vám Peter za tento link. V době vrcholícího Jelcynova šafářování-v r.1995 jsem prožil týden v Moskvě a jeho okolí. Z mých známých (technici,ředitelé fabrika pod) z let 1988-89 jich byla po smrti už tehdy celá polovina ! Většina z nich byla zastřelena v rámci prichvatizace a jejích válek . Na předměstích Moskvy se tehdy běžně odehrávaly bitvy vedené samopaly,ale i těžšími zbraněmi. Ohromné množství lidí žilo v kanalizaci Moskvy,protože byli vyhnání ze svých bytů a zmrzli by. Ovšem 13,3 milionů obětí po pádu SSSR- toto číslo jsem se… Číst vice »

koloděj
koloděj
21. 11. 2016 12:48

Díky za výběr a překlad článků, Zajoško ….

Tuhle čtu ( snažím se obnovit ta ztracená data z mládí ) http://smi2.mirtesen.ru/blog/43465749295/Kitay-zakryivayet-Windows

v stručnosti : Zákaz nákupu Win 8 a 10 pro státní podniky a sféru v Kitaji ( z důvodu nevyjasněné bezpečnosti dat).

Podle statistik Dell-u je 42% notebooků prodaných v Číně s předinstalovaným Ubuntu Kylin ( ? neznám, asi nějaká kitajská přizpůsobenina.

Na čínském Sunway TaihuLight (v současnosti nejvýkonnější „počítač“ s přes milion CPU jader ) běží Operační systém domácí výroby Sunway Raise OS 2.0.5 на базе Linux.

aha, tohle neni svět kitaje :-D … no snad to neuškodilo.

peter.
21. 11. 2016 16:40

comment image

zajoch
21. 11. 2016 18:45

Koloději, rádo se stalo. Myslím, že váš komentář není nijak od věci, přece Rusko a Čína jsou ve spojeneckém vztahu. Kdybych rozuměla alespoň tak nedokonale čínsky jako rozumím rusky, ráda bych se ujala i světa Kitaje. Zde už bývaly články o Číně. Vzpomínáte si na značku Eric Jade a jeho kaleidoskopy? A najednou jako když utne. Škoda, je to už 4 roky.

Starý doktor
21. 11. 2016 21:06

Dnes se na You tube objevil nový film Olivera Stona UKRAJINA V OHNI, sice v ruštině, ale dobře „poslouchatelné“ s velmi dobrým historickým i současným pohledem. Doporučuji!
https://www.youtube.com/watch?v=olNsUsTSXcI
nebo
https://www.youtube.com/watch?v=Y-53S_jL01E

Sio
Sio
21. 11. 2016 23:10

Starý doktor napsal

Dnes se na You tube objevil nový film Olivera Stona UKRAJINA V OHNI, sice v ruštině, ale dobře „poslouchatelné“ s velmi dobrým historickým i současným pohledem. Doporučuji!
https://www.youtube.com/watch?v=olNsUsTSXcInebo
https://www.youtube.com/watch?v=Y-53S_jL01E

Na to se s chutí podívám.

Irena
22. 11. 2016 10:33

Zdá se mi to, nebo začal chodit okolo Ruska jako okolo ošatky vajec? Pan Petr Pavel?
http://voicesevas.ru/news/27661-rossiya-ne-agressiya-a-demonstraciya-vozmozhnostey.html

hudryper
hudryper
22. 11. 2016 11:26

Irena napsal
Zdá se mi to, nebo začal chodit okolo Ruska jako okolo ošatky vajec? Pan Petr Pavel?

Vzhledem k tomu,že i mne překvapila jeho zásadní změna rétoriky mám zato,že se Vám to nezdá.
Jako správný lokaj a bafuňář s velkou starostí o své ochlupacení hlavy má vrozenou schopnost
včas reagovat na události,které by mohly jeho skvělou pozici zkomplikovat či dokonce i zničit.

Martin (už bez taky m)
22. 11. 2016 11:44

Starý doktor napsal

Dnes se na You tube objevil nový film Olivera Stona UKRAJINA V OHNI, sice v ruštině, ale dobře „poslouchatelné“ s velmi dobrým historickým i současným pohledem. Doporučuji!
https://www.youtube.com/watch?v=olNsUsTSXcInebo
https://www.youtube.com/watch?v=Y-53S_jL01E

Dost dobré, ponechává diváka aby si udělal vlastní obrázek…

Aleš
Aleš
22. 11. 2016 13:05

Irena: Ještě 17. listopadu vyhrožoval Zemanovi a Trumpovi, že žádný prezident si netroufne přehodnotit severoatlantskou smlouvu. Ale jako správná korouhvička už začíná jinak. V USA sled událostí asi jde mnohem rychleji, než náš generál očekával.

Aleš
Aleš
22. 11. 2016 13:12

Martin: Doufám, že se do prezidentovi přízně znovu nevetře Palas.

peter.
22. 11. 2016 13:52

hudryper napsal
Děkuji Vám Peter za tento link. V době vrcholícího Jelcynova šafářování-v r.1995 jsem prožil týden
v Moskvě a jeho okolí. Z mých známých (technici,ředitelé fabrika pod) z let 1988-89 jich byla po
smrti už tehdy celá polovina ! Většina z nich byla zastřelena v rámci prichvatizace a jejích válek .
Na předměstích Moskvy se tehdy běžně odehrávaly bitvy vedené samopaly,ale i těžšími zbraněmi.
Ohromné množství lidí žilo v kanalizaci Moskvy,protože byli vyhnání ze svých bytů a zmrzli by.
Ovšem 13,3 milionů obětí po pádu SSSR- toto číslo jsem se dověděl poprvé až z tohoto článku.

https://cont.ws/post/435887

Irena
23. 11. 2016 8:02

Крыму, и вот вчерашний свежачок – оскорбление России польским журналистом на съемках ток-шоу “Право голоса”. Уровень во всех трех случаях разный, но тенденция очерчена – хамить повсюду, по крупному, по мелкому, выводить из себя, провоцировать на поспешные ответные действия.

Поляк на ответку нарвался. После того, как он заявил, что русские живут в говне, ведущий Роман Бабаян остановил съемку, а в возникшей перебранке известный одесский политэмигрант Марков дал поляку в морду.

http://voicesevas.ru/news/27684-u-globalistov-nervy-sdali-nachali-hamit-nam-v-otkrytuyu.html

Irena
23. 11. 2016 8:07

СМИ узнали о решении Путина ликвидировать Спецстрой

Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/politics/23/11/2016/5834e5f59a79475938cbc833

Irena
23. 11. 2016 9:28

Pěkný sestřih :-)
Улюкаев перед Путиным: кадры последнего доклада министра президенту
http://www.putin-today.ru/archives/36980

peter.
23. 11. 2016 9:43

Irena napsal
Поляк на ответку нарвался.

Ten poľský smrad sa volá Tomáš Macejčuk.Inde o tom prípade píšu toto:
https://cont.ws/post/438225

Starý doktor
23. 11. 2016 11:45

Irena napsal

Крыму, и вот вчерашний свежачок – оскорбление России польским журналистом на съемках ток-шоу “Право голоса”. Уровень во всех трех случаях разный, но тенденция очерчена – хамить повсюду, по крупному, по мелкому, выводить из себя, провоцировать на поспешные ответные действия.

Поляк на ответку нарвался. После того, как он заявил, что русские живут в говне, ведущий Роман Бабаян остановил съемку, а в возникшей перебранке известный одесский политэмигрант Марков дал поляку в морду.

http://voicesevas.ru/news/27684-u-globalistov-nervy-sdali-nachali-hamit-nam-v-otkrytuyu.html

Pěkné a zde je obrazový materiál k dané velmi „výživné“ události – Запись программы Право голоса на ТВЦ закончилась дракой!
https://www.youtube.com/watch?v=noCi15MbV2c

Starý doktor
23. 11. 2016 11:53

Irena napsal

СМИ узнали о решении Путина ликвидировать Спецстрой

Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/politics/23/11/2016/5834e5f59a79475938cbc833

Jak ukazuje V.V. Pjakin v novém pořadu z 21.11. tato událost zapadá do celého schématu dějů včetně zatčení ministra Ulukajeva. Ve své podstatě, jak jsem pochopil, jde o likvidaci vlivu klintonovských podpinkosníků což je v zájmu jak Putina tak Trumpa kteří tím zároveň řeší i své rozdílné domácí problémy.
Doporučuji si vše poslechnout přímo od V.V.Pjakina – https://www.youtube.com/watch?v=z-VRTlqHrdc

Aleš
Aleš
23. 11. 2016 12:41

A k osvíceným politikům se přidává lid, včetně dětí.
http://www.novarepublika.cz/2016/11/hej-dospelaci-slyste-nas-hlas-tip.html
Na Ukrajině se budou dít věci.

Aleš
Aleš
23. 11. 2016 13:49

Zdánlivě mimo témata, ale. Slyšte https://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/421469-erdogan-eu-strani-teroristum-verdikt-o-pristupovych-jednanich-pro-nas-nic-neznamena.html Co se stane, když Rusko i USA nebudou brát PKK za teroristy a naopak za stranu pomáhající proti světovému terorismu… Když Rusko Erdoušovi pomohlo proti převratu, myslí si, že mu bude ustupovat? Naopak. Dříve či později na to Erdragon dojede, byl použit jako klíč k Bosporu a Dardanelám a především k Sýrii a jeho snahy se budou hodně rozcházet s mírovými snahami a bezproblémovým obchodem a rozvojem v oblasti. Provokuje všechny, co unesou. To si může troufnout jen na Evropu, ta jediná mu je za to kvůli vlastní idiocii ještě ochotna platit. A pro… Číst vice »

peter.
23. 11. 2016 13:53
Irena
23. 11. 2016 14:06

peter. napsal

https://cont.ws/post/438634

No pamatuji si, jak se tu pár lidí rozčilovalo, když jsem napsala, že je Strelkov idiot. Myslím, že už o tom teď nikdo nemůže pochybovat.

peter.
23. 11. 2016 14:48

Irena napsal No pamatuji si, jak se tu pár lidí rozčilovalo, když jsem napsala, že je Strelkov idiot. Myslím, že už o tom teď nikdo nemůže pochybovat. To som bol ja,kto sa ho pokúšal hájiť.Vy ste mala vtedy pravdu a ja som sa mohol mýliť.Keby som sa ho nekriticky chcel zastávať,tak by som sem ten link nedával.Suma vedomostí ktorú o tom človeku mám je malá na to,aby som mohol vydávať konečné úsudky.Je pravdou,že povstanie v Novorusku začalo pod jeho velením a zopár pozitívnych skutkov mu pripísal aj Pjakin,Texas sa mýli napr.v tom,že z Donbasu zbabelo ušiel a že sa tam… Číst vice »

peter.
23. 11. 2016 15:37

peter. napsal
Bol odmietnutý.Nič nie je len čierne alebo biele

Ako vojak vynikal.Ako politik stojí za h…o.Jeho pchanie sa do riti Jarošovi a ospravedlňovanie fašizmu vzbudzujú odpor a hnus.Asi pozabudol na Volyň a Dom odborov v Odese.

hudryper
hudryper
23. 11. 2016 15:52

Starý doktor napsal jde o likvidaci vlivu klintonovských podpinkosníků Nepochybně ano. Z článku jsem získal dojem,že likvidovaná organizace pod vedením Rogozina byla zdrojem řady informací z průmyslu obrany ve prospěch zahraniční tajné služby,což pochopí i ostatní figurky z protoputinovského houfu. Takže nikoliv za korupci a zneužívání funkcí,nýbrž z důvodu vlastenecké obrany vojenských tajemství se ocitne pár boháčů za mřížemi. Někteří se leknou a budou si hrát na mrtvé brouky,jiní budou pokračovat v nastoupeném omylu. Ve vhodném okamžiku doplní ty předchozí. Putin se musí vypořádat s podpindosníky Jelcynova období stejně, jako se vypořádal Stalin se spanštělými funkcionáři strany a NKVD na… Číst vice »

hudryper
hudryper
23. 11. 2016 15:54

oprava : …z protiputinovského houfu…

Irena
23. 11. 2016 16:14

«Значит, они крупные ученые, да? Я думаю, что я должен буду предоставить им возможность заниматься наукой, потому что, судя по всему, их научная деятельность гораздо важнее, чем исполнение каких-то рутинных административных обязанностей в органах власти и управления», — сказал российский президент (цитаты по ТАСС).

Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/politics/23/11/2016/58358fda9a79476e3f593e11

peter.
23. 11. 2016 17:15

A má plnú pravdu Solovjev.Z Jelcina sa snažia v Rusku urobiť div že nie významnejšiu osobnosť ako bol cár Peter I.To centrum v Jekaterinburku je továreň na falšovanie a prekrúcanie histórie ZSSR a Ruska.
http://patriot-su-rf.ru/blog/43069096176/Solovev-snova-obrushilsya-s-kritikoy-na-tsentr-Eltsina:-Eto-kako

Bety
Bety
23. 11. 2016 18:02

Irena napsal
du 2016
Pěkný sestřih
Улюкаев перед Путиным: кадры последнего доклада министра президенту
http://www.putin-today.ru/archives/36980

Vynikající video – Uljukajev kontra Putin. Díky.

Starý doktor
23. 11. 2016 20:05

Irena napsal
http://www.rbc.ru/politics/23/11/2016/58358fda9a79476e3f593e11

Kauza Ulukajeva se rozvíjí a jsou obžalováni další. Kromě této kauzy přicházejí další, postiženými jsou jak úřednící ztak byznysmeni. K výše uvedenému videu Putin byl o kauze pana ministra průběžně informován…..
Ke případu Ulukajev a dalším kauzám – Улюкаев это только НАЧАЛО! Путин взялся ДУШИТЬ коррупционеров
https://www.youtube.com/watch?v=b7DFj3cp9f8

Starý doktor
23. 11. 2016 20:10

Ještě kdo je Ulukajev, zajímavé informace neboli životopis podpindosníka- Почему арестовали министра Улюкаева? (Познавательное ТВ, Артём Войтенков)
https://www.youtube.com/watch?v=h6MrQNO_0yk

Starý doktor
23. 11. 2016 20:21

Výše uvedené video rozbírá také prodej Basněfti, zpochybňuje oficiálně udávané důvodu a následně redaktor potvrzuje mé výše uvedné tvrzení o vztahu této události svolbou Trumpa a začištění klinitonovských podpindosníků!

peter.
23. 11. 2016 20:32

Poslanci EP schválili dnes rezolúciu,v ktorej odsúdili narastajúcu ruskú propagandu proti EU.Podľa rezolúcie používa Rusko na svoju dezinformačnú a propagandistickú kampaň nástroje ako sú televízna stanica Russia Today,tlačová agentúra Sputnik a…teraz pozor!…platených diskutérov na sociálnych sieťach.Tak toto ma totálne nasr..o,lebo si o sebe myslím,že uverejňujem dostatočne proruské diskusné príspevky na to,aby si to všimol aj Putin.No pozriem na účet…a z Kremľa na ňom nepribudol ani smradľavý cent.Vyzývam preto všetkých diskutérov na OM,aby buď zverejnili svoje príjmy od Putina,alebo aby aspoň upozornili Kremeľ na moju záslužnú prácu v prospech proruskej propagandy.Tak nech mi navalia aspoň 100€ mesačne,so spätnou platnosťou od 1.1.2015!… Číst vice »

peter.
23. 11. 2016 20:48

peter. napsal
e uverejňujem dostatočne proruské diskusné príspevky na to,aby si to všimol aj Putin.

Aspoň teraz viem,odkiaľ berie fajt peniaze na svoje pravidelné dovolenkové výjazdy na Slovensko!

Martin (už bez taky m)
23. 11. 2016 22:56

peter. napsal Poslanci EP schválili dnes rezolúciu,v ktorej odsúdili narastajúcu ruskú propagandu proti EU.Podľa rezolúcie používa Rusko na svoju dezinformačnú a propagandistickú kampaň nástroje ako sú televízna stanica Russia Today,tlačová agentúra Sputnik a…teraz pozor!…platených diskutérov na sociálnych sieťach.Tak toto ma totálne nasr..o,lebo si o sebe myslím,že uverejňujem dostatočne proruské diskusné príspevky na to,aby si to všimol aj Putin.No pozriem na účet…a z Kremľa na ňom nepribudol ani smradľavý cent.Vyzývam preto všetkých diskutérov na OM,aby buď zverejnili svoje príjmy od Putina,alebo aby aspoň upozornili Kremeľ na moju záslužnú prácu v prospech proruskej propagandy.Tak nech mi navalia aspoň 100€ mesačne,so spätnou platnosťou… Číst vice »