Svět ruskýma očima 384

 

Ke dnu, a potom…

Dmitrij Migunov

3. ledna 2017

Před 25 lety započala „šoková terapie“ – reformy týmu Jelcin – Gajdar. Chtěli tehdy přesunout sovětské hospodářství do tržních kolejí. Spor o její výsledky a o metody reformátorů pokračuje až do dnešní doby.

Polský vzor

Sovětští vůdci zavrhli čínský model rozvoje. Bližší jim byl model transformační ekonomiky realizovaný v zemích Východní Evropy. V Moskvě sledovali obzvláště pozorně Polsko.

Jevgenij Jasin (bývalý ministr hospodářství, ekonom, liberál) k tomu poznamenává, že polští komunisté v této době liberalizovali ceny a vládu dali do rukou premiéra Mazowieckého a ministra financí Balcerowicze. Termínem „šoková terapie“ byly nazývány Balcerowiczovy reformy. Po liberalizaci cen tam tvrdě prosadili finanční stabilitu. Podobně se to řešilo v Rusku.

V Polsku proběhla reforma velmi rychle. Od roku 1990 stačily pouhé dva roky. Osvědčila se. V roce 1990 zde klesl HDP o 11 %, v roce 1991 o 7 %. Již v roce 1992 začal růst a v polovině devadesátých let byl v Polsku tento ukazatel na prvním místě mezi ostatními zeměmi v regionu.. Reformy byly v této zemi natolik efektivní, že i dnes je jediná ve Východní Evropě, která se v době finanční krize v začátku tisíciletí vyhnula recesi.

V kulminačním bodu

Ruská vláda oznámila 2. ledna 1992 ukončení regulace cen a volný obchod, podle polského vzoru. Během několika dnů se pulty obchodů zaplnily zbožím. Jenže tím podobnost reforem v Rusku s reformami v Polsku skončila. V Polsku se ceny vlivem liberalizace během roku zvýšily 4 až 5 krát. V Rusku k takovému skoku došlo naráz. Inflace se nezastavila, rychle se stala hyperinflací. Finanční systém se prudce dolarizoval. Bez ohledu na rostoucí zásobu peněz se silně šířila barterová schémata.

Následovala privatizace, která byla ve skutečnosti zahájena již v roce 1991, plně se rozvinula později. Teoreticky měl každý občan Ruska právo na veřejný majetek prostřednictvím emitovaných kuponů. Jenže většina potenciálních „lidových investorů“ své kupony rychle prodala. Později se ukázalo, že to bylo pravděpodobně optimální rozhodnutí. Mnozí z těch, kteří chtěli kupony do něčeho vložit, z nich nakonec nic neměli. Všechny podstatné části státního majetku spolykali v aukcích lidé nějak navázaní na vládnoucí osoby. Tak se zrodili ruští oligarchové.

Výsledkem bylo vleklé špičkové zatížení ruského hospodářství. K pomalému růstu došlo až ve druhé polovině devadesátých let, avšak záhy následoval v roce 1998 default. Stabilní růst začal až o rok později, kdy se ekonomika odlepila ode dna.

Varianta s příchodem cizích peněz a následnou modernizací  je vhodná pro malé ekonomiky, ne však pro mohutnou ruskou ekonomiku.

Počátkem devadesátých let konzultoval americký ekonom Sachs reformy v Polsku a následně v Rusku. O polské reformě se vyjádřil jako o úspěchu, o ruské jako o selhání s tím, že ruští reformátoři na jeho doporučení nedbali.

Americká lhostejnost

Sachs napsal, že Rusko neučinilo opatření na zabrzdění peněžní masy, ta rostla a vyprovokovala hyperinflaci. Vinny byly i země bývalého Sovětského svazu, které mohly ještě po celý rok emitovat ruble, což činily ve velkém. Dále upozornil na nízkou kompetenci ruských úředníků a odborníků té doby v ekonomice a na nepořádky. Obvinil rovněž poradce Rosimuščestva (agentura pro nakládání se státním majetkem) Schleifera (americký občan) z hmotné zainteresovanosti při realizaci státních aktiv. Toho v roce 2005 odsoudila americká justice k zaplacení pokuty 2 miliony dolarů s tím, že neměl právo v Rusku podnikat.

Sachs se v Moskvě postavil proti privatizaci těžby užitkových nerostů. Hlavní vinu za selhání ruských reforem kladl na vnější hráče, v první řadě na vedení USA a MMF. Polsko dostalo v roce 1990 veškeré možné ústupky a preference. Jeho zahraniční dluh byl snížen na polovinu, dostalo nové stabilizační úvěry za velmi výhodných podmínek. Nic podobného nebylo učiněno pro Rusko. Bylo požadováno uhradit dluhy do kopějky. G7 vyhrožovala a finanční podpora byla poskytnuta za zcela tržních podmínek.

Administrativa Bushe staršího nechtěla o podpoře Moskvě uvažovat kvůli předvolebním tahanicím. Následující Clintonovu vládu Rusko vůbec nezajímalo, považovala je za slabého a vyřízeného protivníka. Rusko se z potíží muselo dostat jen vlastními silami a se skromnými zdroji. V této době byly vztahy se Západem asi tak nejlepší, ale investice, které by stimulovaly ekonomiku, nebyly. Západní Německo muselo v té době vstřebat NDR a EU integrovala země bývalého socialistického bloku. Rusko nebylo považováno za přítele, spíše za cizince. K takové integraci jako země Východní Evropy, jejichž bankovní systémy přešly do rukou cizinců, nebylo Rusko připraveno.

Nehledě na domácí i zahraniční ostrou kritiku ruských reforem, panuje u mnohých názor, že se všechno dělalo dobře. Jevgenij Jasin k tomu řekl: „Nemohu si dovolit říci, že jsme šli jedinou správnou cestou. Ale že z celkového hlediska jsme dělali všechno správně a hlavně že jsme dosáhli úspěchu, o tom vůbec nepochybuji.“

Za změny provedené Gajdarem a jeho následovníky zaplatilo Rusko vysokou cenu. Reformátoři mnohdy nebrali v úvahu reálnou situaci v hospodářství země. Řídili se zásadou „ke dnu a potom …“ Jegor Timurovič Gajdar je tragická postava. Je pořádkumilovný, člověk myšlenky, ale bohužel příliš ideologický. Bez rozmýšlení uváděl v život módní doktríny.

Oproti roku 1917, kdy se prosazovala bezbřehá rovnost bez svobody, se v devadesátých letech naopak prosazovala široká svoboda bez jakékoliv rovnosti.

Převzato z lenta.ru

***

Exkluzívně pro News Front: Anatolij Vasserman: Chvíle Ukrajiny a ostatního Ruska udeřila

Igor Orcev

5. ledna 2017

Anatolij Vasserman učinil závěr: podle matematické teorie katastrof dospěla Ukrajina k poslednímu předělu. Ve spojení s politikou nového prezidenta USA a také vývoje v Evropské unii brzo zmizí podpora Ukrajiny ze zahraničí. Především její zásluhou Ukrajina, kterou Vasserman nazývá organizovanou zločineckou skupinou, existuje.

NF: Co významného se v tomto roce v politickém smyslu stane ve světě a v zemi?

Trump představuje zájmy části USA, která si přeje radikální změnu celé struktury světové ekonomiky. Nynější struktura dovoluje Spojeným státům užívat si dvakrát více, než vyrobí. Problém je v tom, že snadný život na cizí účet samotné USA katastrofálně demoralizoval. V určitých vrstvách obyvatel je u nich již několik generací lidí v podstatě žijících na podpoře v nezaměstnanosti. Je tam také vrstva lidí, která žije na stejné podpoře, ale zamaskované prací, jejíž výsledky nikdo nepotřebuje. To vše narušilo morálku v zemi. Nyní budou mnozí dostávat těchto podpor méně. Zájmy takových lidí zastupuje Trump. Podle toho, kolik voličů pro něho hlasovalo, jde o velkou část veřejnosti, a to mu sotva dovolí couvnout od svých předvolebních slibů.

V USA existuje zákon o nežalovatelnosti jakýchkoliv výroků během předvolební kampaně. Znamená to, že politik při předvolební kampani zaručeně lže. Avšak nyní mají ve Spojených státech takové množství těch, kteří si přejí zabývat se opět něčím reálným, že Trumpovi sotva dovolí porušit předvolební sliby. Zejména v tom je naděje, že je v Trumpománii reálný základ.

NF: Němci jsou nejednotní. Jedni věří na merkelofobii a jsou přesvědčeni, že ve volbách nezvítězí a druzí tvrdí, že k ní není alternativa a kancléřkou se stane po čtvrté. Ukrajina vyhlašuje, že Marine Le Penová je persona non grata. Po vítězství Trumpa to vypadá směšně a mnozí předpokládají, že s pomocí Ukrajinců rozhodně zvítězí. Co vy na to?

Ukrajina zřejmě co nevidět prohlásí za personu non grata celý svět. V celém světě je totiž stále méně lidí, kteří by chtěli podporovat evidentní nacistické zločince a ještě ke všemu otevřené teroristy.

Kolem Merkelové je několik záludností. Na jednu stranu skutečně nemá ve své straně alternativu. Ztratila mnoho sil na to, aby zbavila svoji partaj několika výrazných osobností. Dobře ví, že sama ze strany vystrnadila svého předchůdce Kohla, který ji podporoval. Za to se od ní dočkal vděku! Ale ve straně ještě výrazní politici zůstali. Zformovala se dostatečně průbojná skupina Alternativa pro Německo, v níž se nacházejí i ti, které ze své strany vyštípala.

Na druhé straně ona sama začala před složitou volební kampaní s myšlenkou, která pro ni ještě nedávno byla pobuřující. Dnes zaujala jiný postoj než před třemi, čtyřmi lety. Je naprosto jasné, že stejně jako v případě Trumpa, existuje v německé společnosti nová silná vrstva mající zájem o novou politiku. To také nedovolí křesťanským demokratům vzdát se svých slibů, pokud získají dost hlasů, aby mohli být ve vládní koalici.

Dnes křesťanští demokraté nevládnou sami, nebo s nějakou slabou stranou, jak se často praktikuje. Jsou ve velké koalici spolu se svými dávnými protivníky, sociální demokracií. K udržení vlády jim proto nestačí jen dost hlasů, kterých nebude samozřejmě tolik, aby mohli vládnout sami. Svým budoucím partnerům budou muset předložit něco reálného. Ti potom budou hlídat, aby strana neměla možnost od svých slibů ustoupit. Pokud tedy budou křesťanští demokraté v koalici a Merkelová bude opět kancléřkou, nebude moci pokračovat v předešlé vstřícnosti k migrantům. Bude muset politiku směřovat k Ukrajině a k ostatnímu Rusku.

NF: Prezident Putin je ve světě frontmanem č.1. Ruská ideologie se dobře rozvíjí. Jenže doma v Rusku to vypadá, že jsou lidé, co nemají žádný vztah ke své vlastní společnosti. Na obrazovky TV se například dostal ne příliš inteligentní humor. Proč jsou jejím prostřednictvím Rusové debilizováni?

Hlavní příčina nízké úrovně TV vysílání je asi v tom, že je velký podíl vysílaného programu placen reklamou. U reklamy rozum nehraje roli, naopak je nežádoucí. Je tvořena tak, aby působila na míru kritičnosti, na její snižování. Je to jen byznys.

Na otázku, nakolik je pro politiku země uvedená tendence škodlivá, uvádí Vasserman, že pravděpodobně ne méně než pro ekonomiku. Navíc nemá velká část politiků zájem na otevření své kuchyně. Ještě Bismarck říkal: „Ten kdo má rád klobásy a politiku, by se neměl starat, jak se tvoří.“ Značná část ruských politiků podporuje směřování k debilizaci. Avšak jsou-li ještě mezi politiky lidé, kteří se chtějí obracet k rozumným, ti se sotva objeví mezi tvůrci reklamy. Pokud se změní domácí politika země, TV bude ještě dlouho otupovat.

NF: Mnozí už dávno pohřbili Ukrajinu a ona se stále drží. Lidé říkají – náš lid je sovětský, pevný, navzdory státu přežil devadesátá léta v Rusku a nyní se to na Ukrajině opakuje – lidé přežívají navzdory Kyjevu.

Skutečně přežívají navzdory Kyjevu. Organizovaná zločinecká banda Ukrajina z velké části přežívá zásluhou zahraniční podpory. USA organizovaly oba státní převraty na Ukrajině s cílem zhatit ekonomické vztahy EU s Eurasií a donutit EU vstoupit do ekonomického spojenectví připraveného Spojenými státy. Západní zahraniční podpora se může v nejbližší době sesypat, Trump není nakloněn takovým velkým mezinárodním svazům. Nemá v tomto případě proč podporovat současnou Ukrajinu.

Existují i další politické skupiny, které si nepřejí organizovanou zločineckou bandu. Proto je určitá naděje, že v příštím roce skončí podpora Ukrajiny ze zahraničí. V podstatě se už mnoho zastavilo nyní. Ukrajina se nestane členem EU, může počítat jen s asociací, nedostane bezvízový režim, atd.  Politická podpora kyjevských teroristů je mnohem slabší, než by potřebovali.

Velká část společenských procesů se vyvíjí podle matematické teorie katastrof. Mnoho procesů v přírodě i ve společnosti postupuje do určitého momentu plynule a téměř nepozorovaně a potom v jednu chvíli dojde k prudkým změnám. Potíž je v tom, že teorie katastrof předpokládá nezbytnost prudkých nárazů, ale neumožňuje předpovědět, kdy k tomu dojde. Jediná možnost je čekat a doufat.

Převzato z Politobzor.net

***

Bezbranní Evropané opuštěni vládami

5. ledna 2017

Bezmocnost evropských států a veřejnosti před terorismem se neobjevila včera. Situaci způsobila nezodpovědná politika účelově prováděná vlastními strukturami v průběhu několika let. Evropané byli nakonec zbaveni základního práva na bezpečnost ve svých zemích. Pro vlády a místní justici má přednost ochrana práv menšin, namísto ochrany práv vlastních občanů. O situaci viděné zevnitř pohovořil předseda ruské sekce Mezinárodní společnosti pro lidská práva Vladimir Novickij.

To, co se děje v Německu, znepokojuje občany Německa i dalších evropských zemí. Lidé nejsou v absolutní většině nadšeni ohromným migračním přílivem, především mužů vojenského věku. Ti by přece měli ochraňovat své rodiny.

V evropské společnosti je mnoho tabu, Evropané nesmějí hovořit o mnoha očividných záležitostech. Jen v soukromí mohou říci o své nespokojenosti s migranty. Jsou velice vystrašeni a rozzlobeni po nedávném útoku v Berlíně a nespokojeni s celkovou situací. Na veřejnosti o tom hovoří vyhýbavě, anebo takovým způsobem, aby ve skutečnosti nic neřekli.

Existuje speciální zákaz pro policisty a zpravodajské služby. Nesmí být zveřejňován rozsah trestných činů migrantů a jejich etnická příslušnost. Podle možnosti se nehovoří o záležitostech nenávisti mezi etniky, zločinech spáchaných migranty na domácích, aby se neporušil konsensus a požadavky na toleranci. V souladu s evropskou politikou tolerance a otevřených dveří se nehovoří o dalším možném nebezpečí od migrantů. Znamenalo by to totiž obvinění migrantů z dalšího ohrožování.

Nebyly vypracovány žádné speciální programy pro předcházení excesům. Realitou je pozitivní diskriminace menšin a skupin. V Evropě je již zřejmou pravdou. Tento trend nezajišťuje pro menšiny rovné právo s většinou, ale menšiny jsou oproti většině ve výhodě. Demokracie má brát v úvahu mínění většiny, to se ale bohužel v Evropě často ignoruje.

Nejen že se názor většiny ignoruje, ale nedá se jí ani možnost svůj názor a své potřeby zformulovat. Jsou zakázány veřejné rozhovory a veřejné projednávání témat migrantů.

Převzato z Pravda.ru

***

Duterte se spoléhá, že se Rusko stane pro Filipíny spojencem a ochráncem

6. ledna 2017

Řekl o tom při návštěvě velkého protilodního plavidla Admiral Tribuc Tichooceánské flotily RF (TOF), kotvícího v manilském přístavu. Uvedl: „Vítám naše ruské přátele. Můžete zde zakotvit kdykoliv, z důvodu cvičení, doplnění zásob, nebo abyste sem připluli jako spojenci.“

Prezidenta Filipín provázel zástupce velitele Přímořské flotily kombinovaných sil TOF kontradmirál Eduard Michailov a velvyslanec Ruska na Filipínách Igor Chovajev.  Vedle Admirala Tribuce byl přítomen také velký námořní tanker Boris Butoma.

Prezident Filipín má začátkem tohoto roku navštívit Moskvu a projednat celou řadu dohod týkajících se především zbraní a komunikačních prostředků. Nynější filipínská vláda se snaží o těsnější spolupráci s Ruskem v souladu se směřováním k „nezávislé zahraniční politice“. Filipínský ministr zahraničí poznamenal, že pokud nebude Donald Trump tak nepřátelský k RF, docílí toho rychleji.

Převzato z Politikus.ru

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
62 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Béda
8. 1. 2017 13:11

http://prvnizpravy.parlamentnilisty.cz/zpravy/zpravy/oskar-krejci-konflikt-usa-s-ruskem-nema-ideologicky-zaklad/ Můžeme se ale podívat na relativní vojenskou sílu, což sice nemůže vojensko-politickou analýzu nahradit, ale pomůže nám v orientaci. Podle britského Mezinárodního institutu strategických studií činí vojenské výdaje států NATO více než 70 % světových vojenských výdajů. Čínské vojenské výdaje činí podle SIPRI přibližně 13 %, ruské 4 % světových vojenských výdajů. Kdo podle vás podněcuje vojenské napětí a kdo reaguje na převahu druhé strany? A teď se podívejme, co by se stalo, kdyby všechny státy NATO zvýšily své výdaje na úroveň dvou procent hrubého domácího produktu. David Adesnik, politický ředitel amerického thing tanku Foreign Policy Initiative, což rozhodně… Číst vice »

Bety
Bety
8. 1. 2017 16:02

Tak nějak nechápu toho Migunova – Gajdar tragická postava? Jasin – vše jsme dělali správně??? Že dosáhli úspěchu to chápu – nakapsovali se pořádně a stejně jako u nás si nastavili zákony na svou beztrestnost, to tedy ano.

fajt
8. 1. 2017 16:24

s Trumpem začíná na americké straně druhá fáze boje s Ruskem – korporátní přátelství – bon appetit . ..)

zajoch
8. 1. 2017 16:41

Bety, mi se nezdá, že by autor článku, no tedy Migunov, nějak stranil Gajdarovi a Jasinovi, jehož výroky uvádí. Připadá mi, že je dává pro ilustraci. Pojem tragická postava, týkající se Gajdara, se dá vysvětlit různě a dost podstatné bych viděla konstatování, že bez rozmýšlení uváděl v život módní doktríny.

orinoko
8. 1. 2017 18:36

V TV kraksne ukázali, jak se polští soudruzi těší na příjezd emerickeho okupačního robocopa. Prý to zvedne ksefty a budou se cítit bezpecnejsi. Jde o severovýchod budoucího Mezimori.
Bardzo divný zoloncz polsky soudruh. Az mu tam nějaký emicky veterán zapichne bajonet do konečně stanice jeho ritolezeni, tak bude moci byt jen rad. V horším případě si nebude moci ani stezovat.
Takovy národni geroj, a takový světový ritomilec. Evropsky Turek.

orinoko
8. 1. 2017 19:06

Slováci posilaji do Sýrie humanitární pomoc. Dlužno podotknout, ze fasounskym západem nenáviděnému Asadovi.
Copak NATO český vládní skinhead?

Viky
Viky
8. 1. 2017 19:43

Dívejte, Gajdar jako tragická postava… no, dalo by se to takto říci. Začal uskutečňovat reformy, od kterých dali jiní liberálové ruce pryč. proč? Nejdřív proč se jíní odtáhli. Protože chápali, co přibližně nastane. A Gajdar to nechápal? Ale ano, chápal. v tom je ona ideologičnost. Byl ochoten se do tohohle pustit, přestože věděl a chápal následky. Dal přednost uskutečnění reformy před „zdravým rozumem“. Kdo se odtáhl? např. G. Javlinskij. Úplně se události nedají zjednodušit, ale zásadní byla absence tržního prostředí. Liberalizace způsobila místo „narovnání vztahů“ ještě větší deformaci – a odstartovala hyperinflaci. Bez vytvoření alespoň nějakého konkurenčního prostředí je velmi… Číst vice »

Viky
Viky
8. 1. 2017 20:18

Ještě pár slov k A.Vassermanovi. Je to Oděsan, židovského původu. Sám sebe označuje za Rusa se židovskými kořeny. Názorově je svébytný. Velmi inteligentní s obrovským encyklopedickým rozhledem. Byl několikrát hodnocen přibližně takto: Vasserman všechno ví, ale ničemu nerozumí. To se tak stává lidem, kteří nejsou ochotni jednoduše kohosi následovat. Na Ukradině je na něj myslím zatykač, ono se není čemu divit – označil např. nacionalismus za vysoce virulentní společenskou chorobu, a kromě dalšího prohlásil (napsal), že Ukradina oddělená od Ruska je útvarem velmi nebezpečným svému obyvatelstvu… ten zatykač je myslím spojen s jeho výzvou zreálnit hranici Ukradiny. Pomáhal poslanci Markovovi… Číst vice »

Béda
8. 1. 2017 20:26

Donaldem Trumpem navrhovaná daňová politika je dalším prvkem, který by mohl přinést nevyhnutelné zhroucení společnosti, domnívá se Turchin. „Drastické snížení daní bohatých Američanů jen stěží posílí fiskální zdraví státu,“ píše vědec.

Zdroj: http://veda-a-technika.eurozpravy.cz/veda/178988-spolecnost-smeruje-ke-kolapsu-po-roce-2020-prijde-krize-matematik-predpovida-budoucnost-sveta/

Bety
Bety
8. 1. 2017 20:49

O panu Gajdarovi vypovídal jeden z jeho tehdejších pomocníků takto: „Říkal jsem mu, že pokud zničíme výrobu, okolo které byly vybudovány tzv. monoměsta (to je města, která prakticky ze 100 % závisela na té které továrně), tak tam lidé přijdou o veškerou možnost výdělku a umřou hlady. Gajdar na to odpověděl – A co má být? Však oni se narodí další.“ Tolik k té „tragické“ postavě.

zajoch
9. 1. 2017 5:22

Toto jsem nevěděla. Ale není právě v takovémto pohledu na ruskou společnost, pokud takový opravdu byl, právě ta tragičnost? Jak si to kdo vysvětlí, že.
Ovšem já nyní mohu vypadat jako zastánkyně Gajdara. Vůbec ne. Mám k němu asi stejný vztah jako vy. Jenom se snažím vysvětlit jak se na některé věci v článku Migunova dívám, to je všechno.

Viki, jste zde v diskusích málo vidět a přitom vy vždycky máte co říci a vždycky k věci.

Béda
9. 1. 2017 7:21

Ke Gajdarovi a spol. pouze tolik. „Gajdarové“ byli ve všech postkomunistických zemích. Jako přes kopírák likvidovali všude státy, privatizovali jak o závod, aby mohl vzniknout kapitalismus a vrstva oligarchie. S jediným rozdílem. V Rusku přišel k moci Putin a udělal tomu přítrž. Zabránil tomu, aby za levný peníz přišel Západ k jedné šestině světa, kolonizoval ji a parazitoval na ni (tedy kromě místních parazitů). To Putinovi nemohou na Západě nikdy zapomenout. Něco takového se v pohádkách, kde se očekává Happy End (jak pro koho) přece nedělá . A Putin to udělal. Happy End pro různé cizí přísavky proměnil v Happy… Číst vice »

J. Hruška
J. Hruška
9. 1. 2017 8:47

Béda napsal

http://www.hlavnespravy.sk/putin-humanisticke-hodnoty-islamu-ucia-ludi-spravodlivosti-a-milosrdenstvu/881840

Jo, to může právem říkat Putin v Rusku. U nás by to bylo jako chválit požehnání májového deštíčku uprostřed povodně. Tak na pár facek.

Béda
9. 1. 2017 8:54

J. Hruška napsal Jo, to může právem říkat Putin v Rusku. U nás by to bylo jako chválit požehnání májového deštíčku uprostřed povodně. Tak na pár facek. Putin taky neotevřel náruč muslimské povodni dokořán. On muslimy v Rusku zdědil, včetně čečenského konfliktu po velkém „demokratovi“ Jelcinovi. Spíš musel povodni muslimských „demokratů“ financovaných S.Arábií proudících do oblastí s muslimským obyvatelstvem v Rusku zabránit. A musel s muslimy najít společnou řeč bez ohledu na to jestli se mu to osobně líbí anebo ne. Co už s tím, když máte islám v zemi? Dalo by se říct, že ji našel – tak aby… Číst vice »

Béda
9. 1. 2017 9:29

Holandští novináři Stefan Beck a Michel Spekkers, kteří byli téměř týden v Donbasu, byli zadrženi policií po návratu do Amsterdamu. Jak říkají novináři, podařilo se jim objevit v místě pádu letadla malajsijských aerolinií MH17 úlomky letounu, jež jim pak byly zabaveny na letišti Schiphol. „Podle slov novinářů byly jim zabaveny také všechny natočené v Donbasu materiály. V interview pro RT obvinil Stefan Beck nizozemskou prokuraturu z nedbalosti… Beck sdělil, že se obává, že se nahrávky interview donbaských obyvatel, kteří žádali o neprozrazení jejich jmen, dostanou přes nizozemské úřady do rukou příslušníků ukrajinské bezpečnosti, kteří mohou zahájit stíhání těch, kdo souhlasili… Číst vice »

Béda
9. 1. 2017 9:33

J. Hruška napsal
Jo, to může právem říkat Putin v Rusku. U nás by to bylo jako chválit požehnání májového deštíčku uprostřed povodně. Tak na pár facek.

http://www.czechfreepress.cz/evropa/exkluzivni-vypoved-dvou-cechu-kteri-pod-vlajkou-cizinecke-legie-delaji-poradek-v-no-go-zonach-ve-francii-tohle-vam-na-ct-rozhodne-nenabidnou.html

Béda
9. 1. 2017 10:20

Guy Verhofstadt: Slobodná tlač spolu s mimovládnymi organizáciami musia odhaľovať lži dezinformačných stránok „Len včera sme vám priniesli rozhovor s hlavnou poradkyňou prezidenta Assada pod názvom “Európskym politikom sa už len smejeme, pripadajú nám ako blázni, konajú proti záujmom vlastných národov” a už tu máme vyjadrenie európskeho politika, predsedu skupiny liberálov v Európskom parlamente Guy Verhofstadta, ktorý pre Project Syndicate napísal nasledovné: V Spojených štátoch dospeli k záveru, že Rusko viedlo dezinformačnú a hackerskú kampaň s cieľom ovplyvniť americké prezidentské voľby v prospech Donalda Trumpa. Možno sa nikdy nedozvieme, že to bola kybernetická operácia Ruska, ale vieme naisto, že Kremeľ… Číst vice »

Béda
9. 1. 2017 10:23

Vážení. Domnívám se, že jsme dospěli k bodu, kdy síly „pravdy a lásky“ prohlásí všechny volby, které nedopadnou podle doporučení jejich mainstreamu za zmanipulované Rusy.

Martin (už bez taky m)
9. 1. 2017 11:17

Bédo, nehledejte prosím normalitu u „lidí“ (zaplacených součástek korporátního fašismu), kteří tlačí ostatním skutečným lidem do hlav „své vidění normality světa“… Co se týče zničení Jugoslávie, viníky bych za to bezpříkladné utrpení a podněcování nacionalistických vášní postavil rovnou ke zdi!! Babička (dej ji ten nejvyšší dobré nebe) kdysi po zaslechnutí neocons-liberálních zvratků v rozhlase o dalším bombardování Srbska – ač jinak nesmírně hodná a úžasně upracovaná žena – hlasitě rozhořčeně proklela tehdejší US-VB politiky tlačící zničení této země, do té doby představující víceméně úspěšné soužití národů… Jugoslávie jako “ možná budoucí třetí cesta“ musela být zničena – za spoluúčasti pohrobků… Číst vice »

Bety
Bety
9. 1. 2017 13:57

zajoch napsal Toto jsem nevěděla. Ale není právě v takovémto pohledu na ruskou společnost, pokud takový opravdu byl, právě ta tragičnost? Jak si to kdo vysvětlí, že. Ovšem já nyní mohu vypadat jako zastánkyně Gajdara. Vůbec ne. Mám k němu asi stejný vztah jako vy. Jenom se snažím vysvětlit jak se na některé věci Zajoch, já si myslím, že normální lidé se vždy snaží najít vysvětlení k chování takových jako byl Gajdar proto, že prostě nejsou schopni uvěřit faktu, že v lidské populaci existuje určité procento bytostí naprosto bezohledných, naprosto bez svědomí, hledících jen na vlastní prospěch i přes mrtvoly… Číst vice »

hudryper
hudryper
9. 1. 2017 16:38

zajoch , Betty : Což Gajdar, Žukov, Stalin či Lenin a Trocký… ale západní politicky korektní svět
budoucích “ vysokoškoláků analfabetů“ už je mnohem dál ve svém postoji k filosofii a dějinám :
http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/9551-univerzitni-studenti-se-dozaduji-aby-filozofove-jako-platon-a-kant-byly-odstraneni-z-osnov-protoze-jsou-bili

peter.
9. 1. 2017 17:17

hudryper napsal ale západní politicky korektní svět budoucích “ vysokoškoláků analfabetů“ už je mnohem dál ve svém postoji k filosofii a dějinám : To je nenormálne! Normálne je,aby sa tí kreténi ktorým prekážajú bieli filozofi a iní bieli vedci a vynálezcovia vzdali všetkého čo vynašiel a objavil „biely človek“ a odpálili kadeľahšie do psej riti z Európy tam, odkiaľ prišli t.j.do Afriky a Ázie. Tam nech si študujú čo chcú.Napr. – zvukové záznamy tam-tamov veľkého učiteľa z džungle „Bwana Džudžu – Kokota“ týkajúce sa užitočnosti požierania opičích mozočkov,alebo „hrubé knihy“Veľkého imáma „Nasredína Zasrana“s jeho filozofickými úvahami o užitočnosti bitia manželiek… Číst vice »

Aleš
Aleš
9. 1. 2017 18:44

hudryper: Jan Keller tohle vlastně predikoval v roce 2010 právě tou analýzou pravicových voličů, především skupiny vysokoškoláků analfabetů a pravicující městské chudiny…. A tak dnes lidé bez titulů píšou diplomky těm posléze titulovaným nebo se reprodukují nesmysly či opisují již jednou napsané… Místo vědy vládnou granty nebo propaganda. Nebo dva v jednom…A Bělobrady a rozumbrady na to poskytují financování, placené především nižší a střední třídou, ale formální vzdělání pak dosáhnou především potomci vyšší třídy… Snad se tentokrát Kedmi mýlí a ta tanková brigáda přesouvající se k ruským hranicím nebude nějak výrazně posílena a výsledkem bude nakonec vytoužený rozpad globální teroristické… Číst vice »

peter.
9. 1. 2017 22:07

Bety napsal O panu Gajdarovi vypovídal jeden z jeho tehdejších pomocníků takto: „Říkal jsem mu, že pokud zničíme výrobu, okolo které byly vybudovány tzv. monoměsta (to je města, která prakticky ze 100 % závisela na té které továrně), tak tam lidé přijdou o veškerou možnost výdělku a umřou hlady. Gajdar na to odpověděl – A co má být? Však oni se narodí další.“ Tolik k té „tragické“ postavě. O pánu Gajdarovi je zaznamenaná aj iná epizóda podobného druhu. Bol február r.1992.Na zhromaždení ktoré viedol Jegor Timurovič sa prejednávali otázky financovania sociálnych programov a v sále sa zišlo dosť veľa ľudí.Jeden… Číst vice »

Béda
10. 1. 2017 6:11

Mne by v souvislosti s Gajdarem zajímala jedna věc. Jak je možné, že se takovíto (ekonomicko-sociální inženýři, psycholog by možná o nich mluvil jako o sociálně psychopatologických jevech) lidé, s identickým ekonomickým programem (rozbít stát, nekompromisně všechno co se jim povede privatizovat a zavést tvrdý kapitalismus) objevili v jednu a tu samou dobu ve všech státech zaniklého sovětského impéria. Je zde několik možností: 1/ byly to plody jakéhosi jednotného mezinárodního školícího střediska přímo v lůně socialismu 2/ byli to lidé, kteří měli možnost nějakou dobu pobývat na ekonomických studiích v jednom centru školícím své frekventanty k provedení jedné ekonomické vize… Číst vice »

Béda
10. 1. 2017 6:18

!!! Portál BuzzFeed poprel informácie amerických tajných služieb: „Žiadna tajná služba USA nepreverovala napadnuté servery“ …internetový portál BuzzFeed prezentoval ohromujúcu správu. Tvrdí, že žiadna americká inštitúcia verejnej správy nevykonala nezávislú systémovú odbornú analýzu údajne napadnutých serverov Demokratickej strany USA. Navyše prízvukuje, že žiadna z amerických spravodajských služieb sa v skutočnosti ani neobťažovala touto prácou a nepreverila servery Demokratickej strany USA, ktoré mali byť napadnutné hackermi počas nedávnych amerických prezidentských volieb. Napriek tomu Washington bez okolkov hodil zodpovednosť za kybernetické útoky na Rusko. BuzzFeed uskutočnil vlastné vyšetrovanie tohto prípadu, ktoré ukázalo, že FBI nepreveroval servery Národného výboru Demokratickej strany. Novinári BuzzFeedu… Číst vice »

peter.
10. 1. 2017 7:47

Béda! Lekár a fyziológ Ivan Petrovič Pavlov dokázal u psov vytvoriť prepojenie medzi podmieneným podnetom (zvonček) a nepodmieneným podnetom (potrava).Vždy,keď zazvonil zvonček,začali jeho psi vylučovať sliny.Tak vznikol dôkaz o pomienených reflexoch a Pavlov za to dostal Nobelovu cenu. Tak je to aj s vami.Vždy keď uvidíte môj koment,priseriete naň 2,3 svoje odkazy,častokrát vôbec nesúvisiace s témou.Nielenže dáte odkaz na (napr.)Hlavné správy,ale vy ten odkaz ešte aj celý,alebo jeho podstatnú časť prepíšete.Chápal by som to,keby ste to aspoň prekladali do češtiny. Veď sa len pozrite,koľko odkazov a komentov ste splodil včera.Keď nad 18-timi príspevkami z celkovo 24 komentárov je „Béda“tak to… Číst vice »

Aleš
Aleš
10. 1. 2017 8:00

https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/425934-ruskeho-konzula-v-atenach-nasli-mrtveho.html
Chlapi, nehádejte se, to není diskuse. Budeme se tak dlouho hádat, až tyhle vraždy dojdou až k nám… Nevidíte, co se děje? Chcípající kobyla kope.

Béda
10. 1. 2017 8:07

Peter,

Napsal jsem svůj koment o Gajdarovcích – nebyla to bezprostřední reakce na váš koment. O Gajdarovcích je zajochův překlad i diskuse. Přetáhl jsem DOSLOVNĚ část (kterou považuji za podstatnou) článku z HS – zbytek si každý může přečíst z odkazu. Dávám sem odkazy které považuji za důležité, ať se vám to líbí nebo ne. (tzv. ruští hackeři v USA – to je taky o ruských „očích“). A kecy o podmíněném reflexu si strčte. Však vy víte dobře kam!

Bety
Bety
10. 1. 2017 9:59

Jak Béda správně podotkl, objevili se tzv. gajdarovci všude. A tím chci říct, že jestliže naši reformátoři byli poněkud opatrnější, neznamená to, že byli třeba jen o chlup lepší než Gajdar. Ať jsou v Moskvě, Praze, nebo třeba v Ougadougou jsou to naprosto stejní šmejdi, kterým když je nabídnuta možnost se patřičně „rozvinout“, chopí se toho nadšeně bez ohledu na důsledky pro ostatní. A pokud vraždí zprostředkovaně, je na ně většinou zákon krátký.

Béda
10. 1. 2017 10:16

Už aby Nero vypadl z Bílého domu. Zbývá mu 11 dnů.

Pro pobavení: http://www.hlavnespravy.sk/bezni-americania-sa-uz-z-obamu-a-jeho-vyhlaseni-smeju/882410

Béda
10. 1. 2017 10:31

http://prvnizpravy.parlamentnilisty.cz/zpravy/zpravy/il-giornale-zapad-falsuje-a-pestuje-rusofobii-aby-zakryl-sve-ciny/ …Rusofobie je rozšířená v anglosaském světě a má kořeny v historii, napsal Giampaolo Rossi v článku pro Il Giornale. A zatímco ve Francii byla rusofobie historicky omezena na diplomatické a filozofické kruhy, Britové to „demokratizovali“ přesunutím do sféry veřejného mínění. V důsledku toho se v XIX. století v britské žurnalistice aktivně rozvinula „protiruská hysterie“, která vedla k nekonečnému množství protiruských stereotypů a předsudků, a nyní západní média v tomto trendu pokračují, poznamenal autor. V 18. století v Evropě to byl takzvaný „zákon Petra Velikého“, údajně obsahující dekret Petra I. na smrtelné posteli – i když ve skutečnosti to byl… Číst vice »

Béda
10. 1. 2017 10:39

K dokonalému restartu vztahů s Ruskem chybí Nobelovu mírozvěstovi před odchodem z Bílého domu už jenom zmáčknout červené tlačítko.

fajt
10. 1. 2017 12:00

Béda napsal

K dokonalému restartu vztahů s Ruskem chybí Nobelovu mírozvěstovi před odchodem z Bílého domu už jenom zmáčknout červené tlačítko.

ano, proamerický je na to dost. ..)

hudryper
hudryper
10. 1. 2017 12:29

Béda napsal
kecy o podmíněném reflexu si strčte. Však vy víte dobře kam!

Vážený Bédo, do nejbližších 10 dnú a potom do celého roku 2017 speciálně Vám přeji nejen více
humoru ve Vašich příspěvcích,ale hlavně více pochopení pro legraci. Nejsme tady přece na pohřbu.
Tedy zatím. Peter má pravdu hlavně v tom,že kopírování avizovaných článků je nadbytečné a my
jejich dvojitým čtením ztrácíme čas. Někdy je zkrátka míň opravdu víc.

Viky
Viky
10. 1. 2017 22:13

Zajochu, není mne zde vidět, protože při nedostatku času, musí ustoupit méně důležité věci… Musí. Vrátím se ke gajdarovic reformě. Obecně, i v článku samotném, dochází k „defektnímu srovnávání“. Které je strašně zavádějící. Já se to pokusím vysvětlit. Srovnávat události v RF s událostmi v ostatním post soc bloku… zdánlivě je to totéž. Není. Podobenství – dva obrázky, na jednom i druhém se svléká chlap do plavek na břehu rybníka. jednou pokrčíme rameny a podruhé si můžeme hlavu ukroutit. A to jsem „pouze“ zapomenul zmínit, že jednou je +30 a podruhé -30. Takto vychází srovnání Mazowiecki – Balcerowicz x Jelcin… Číst vice »

Viky
Viky
10. 1. 2017 23:17

Západ? Se svou humanitární pomocí? Bodejť by se netvářili přátelsky! Kdo si umí spočítat jedna a jedna, rychle pochopí i odpor Sachse proti privatizaci surovinových zdrojů. Proč by měly zůstat pod pofiderní a částečnou kontrolou ruského státu, když to jde i jinak. prakticky zcela bez kontroly. Kromě jiného nebyla dovedena do konce změna v oblasti daní, takže to, co by mohlo být na privatizaci kladným, ještě prohlubovalo deficit státní kasy. I když stát neplnil zcela své závazky v oblasti obligatorních výdajů, i když je tiše drakonicky omezil, stále MUSEL pustit rotačky a tisknout inflační oběživo. Kdyby tedy dali na jistě… Číst vice »

leho
leho
11. 1. 2017 0:09

Béda: Následně, když Alexandr I. vyhnal Napolena z Moskvy a triumfálně vstoupil do Paříže 30.března 1814, byl to „šok“ pro Brity, kteří do té doby sympatizovali s Ruskem. Britové si uvědomili, že v případě, že Rusko mohlo dosáhnout Francie – takže může dosáhnout kamkoliv. Následně imperiální Londýn rozšířil „demokratickou rusofobii“ nafoukl „ruskou hrozbu“ na světové úrovni a připsal Rusku snahu ovládnout nejen Evropu, ale celý svět… Demagogie non-plus-ultra jakou jsem ještě neviděl. Svým způsobem smekám, ale na druhou stranu, nemohu nereagovat na tak sprosté překrucování historie. Alexander I. byl pouze jedním z evropských panovníků jehož vojska byla začleněna do vojsk… Číst vice »

Béda
11. 1. 2017 1:15

leho,

no na tom článku o původu západní rusofobie, ze kterého jsem doslovně kopíroval by mohlo být něco pravdy. Jako obvykle – byly to akce Západu – napadení Ruska ze Západu (Napoleonem, Hitlerem), které měli za následek ruský výpad na Západ. Akce a reakce, kde Rusové obvykle táhnou černým pěšcem. Tehdy táhl bílým pěšcem nenasytný Napoleon, pak Hitler a nejnověji Clinton a Bush s Hussejnem Obamou a Andělkou Merklovou. Velcí kluci (a holky)si vždycky nejdřív začnou hrát se sirkama a pak se nestačí divit, co se děje.

leho
leho
11. 1. 2017 1:28

Béda napsal leho, no na tom článku o původu západní rusofobie, ze kterého jsem doslovně kopíroval by mohlo být něco pravdy. Jako obvykle– byly to akce Západu – napadení Ruska ze Západu (Napoleonem, Hitlerem), které měli za následek ruský výpad na Západ. Akce a reakce, kde Rusové obvykle táhnou černým pěšcem. Tehdy táhl bílým pěšcem nenasytný Napoleon, pak Hitler a nejnověji Clinton a Bush s Hussejnem Obamou a Andělkou Merklovou. Velcí kluci (a holky)si vždycky nejdřív začnou hrát se sirkama a pak se nestačí divit, co se děje. Teda Bédo, vy jste ale expert na překrucování, to snad ani není… Číst vice »