Svět ruskýma očima 402

 

Záchranné kolo pro Lukašenka: proč Moskva poskytne Minsku úvěr 1 miliardu dolarů

Názor expertů, článek připravil Jurij Kondratěv

6. května 2017

Pauza mezi Moskvou a Minskem byla pravděpodobně ukončena. Začátkem dubna se setkali Vladimir Putin a Alexandr Lukašenko a dohodli se v zásadních otázkách, včetně zaplacení dluhů. O snaze Kremlu obnovit mezi nimi důvěru svědčí úvěr pro Minsk ve výši jedné miliardy dolarů.

Může úvěr zachránit Bělorusko od hospodářského kolapsu? Mohou země zapomenout na dřívější urážky? Skončí Minsk s pohráváním si na dvou frontách, kdy pokračuje v přátelství s Moskvou, ale stále častěji se obrací na Západ v očekávání jistých signálů? K tomu hovoří Ajdyn Mechtijev a Said Gafurov.

Said Gafurov k otázce, zda může úvěr obnovit důvěru mezi oběma státy.

Není třeba uvažovat o něčem novém. Lukašenkův nervózní projev v zimě byl z druhu „milí se hádají – to se jen tak škádlí“. Byl to prostředek nátlaku ve velmi těžké hospodářské situaci Běloruska. O poskytnuté miliardě je dnes předčasné mluvit, nevíme, co je to za peníze. Neví se, kdo úvěr poskytne. Možná to bude Eurasijský fond stabilizace, ten náleží Eurasijské ekonomické unii (EAEU), nebo jej poskytne ruská vláda prostřednictvím centrální banky RF. Je i třetí možnost, půjde z prezidentského fondu, ale ten není tak velký. Nelze také vyloučit, že se v této částce objeví restrukturalizace dluhu Běloruska u Ruska – 800 milionů.

Bělorusové se dostali do těžké krize. My i oni jsme začali porušovat dohody týkající se EAEU. To bývá normální. Lukašenko vychrlil své emoce na veřejnosti. Možná to bylo k užitku, povedlo se potom celou řadu otázek urovnat. Viditelně došlo k domluvě ohledně plynu. Loni kupovalo Bělorusko plyn za 107 dolarů za tisíc kubíků, nyní chtěl Gazprom za stejný objem 140 dolarů. Nakonec dojednali 130 dolarů. Je to normální dlouhodobá cena. Pro Rusko je to výhodné.

Dosud nebyla dojednána záležitost ropy, která je velmi aktuální. V Bělorusku mají ještě ze sovětských dob velké kapacity na její zpracování. Je pro ně důležitým zdrojem valut, výrobky z ropy prodávali do zahraničí.

Dohoda o úvěru byla uzavřena v Sankt-Petěrburgu dne 3. dubna. Ale čtyři dny nato Lukašenko prohlásil, že RF nehodlá ustanovit plnohodnotný svazový stát a nařkl Rusko z neplnění svých závazků.

Rozpory jsou značné. Lukašenko vznesl požadavek, že RF musí kupovat jejich mléko a zrušit veškeré zákazy dodávek zemědělských produktů. I když Rusko financuje ekonomiku Běloruska, pohrozil odvrátit se od RF a vynasnažit se o návrat k Evropě. Nepovedlo se mu to.

Moskva i Minsk mají k hospodářské unii rozdílné přístupy. Podle Moskvy nemůže být úplná rovnoprávnost. RF je mnohem větší než Bělorusko, s mnohem větší ekonomikou, počtem obyvatel a přitom v Bělorusku tvrdí, že jsou rovnocenní.

Rusko má svoje závažné problémy. Ruští gubernátoři jsou mnohem radikálnější než Lukašenko. V Moskvě se k Minsku chovají stejně jako ke svým guberniím. Je to náš přístup. Ovšem za krizové situace nemohl nikdo dodržovat nezbytné podmínky. K tomu přistupuje jakási nezodpovědnost v běloruském podnikání. Po ukrajinském puči se do Ruska dostávalo z Běloruska mnoho potravin, které tam nevyrobili. Jejich obchod je nečestný. Ale podle Lukašenka je to tak správné. Stačilo prý, že se tam zabalily. Ve skutečnosti je to spor hospodářských subjektů. Je špatné, že to Lukašenko převádí do roviny politické. Jistě, oni mají potíže, a proto se prezident rozhodl pro tuto taktiku. V Moskvě se chovají zcela normálně a plně subvencují Minsk.

Přesto jsou ve vztazích rozdíly – ve vztazích Moskvy s regiony a Moskvy s Minskem. Lukašenko chce dostávat totéž, co dostávají ruské regiony. Ve skutečnosti chce ještě o cosi více. Ono je to normální. Myslím, že se vše urovná a že krize u nich i u nás skončí. Ruský trh bude žádoucí.

Převzato z Pravda.ru

***

V USA mohou zopakovat Černobyl i Fukušimu

Alexandr Chrolenko

11. května 2017

V největším skladu jaderného materiálu v Hanfordu došlo dne 9. května k havárii v tunelu s vagony s radioaktivním odpadem z výroby plutonia pro válečné účely. V místě havárie se nachází přes 25 milionů litrů radioaktivních odpadů. Výroba plutonia byla po studené válce zastavena, avšak v komplexu o rozloze 1518 km čtverečních je ještě 177 uložišť s vysoce aktivními kapalinami, jde o dvě třetiny veškerých radioaktivních odpadů USA. Dávno už uběhlo 20 let skladování a v roce 2013 bylo odhadnuto, že se asi 2 % odpadů dostalo do okolního prostředí.

Uvedený komplex kontroluje od roku 1977 ministerstvo energetiky USA. Od roku 1980 se s odpadem dělá pořádek (přemisťuje se), což má trvat do roku 2060 a bude znamenat náklady 100 miliard dolarů. Na území komplexu se nachází Kolumbijská jaderná elektrárna společnosti Energy Northwest a řada výzkumných organizací. Vypadá to, že se podařilo Hanfordu v posledních letech přeorientovat na výrobu elektřiny a výzkumnou činnost.

V sousedství komplexu je Národní park Flathead Lake, Národní Park Payette, Beaverhead a Dir Lodzh.

Dříve se uvažovalo o přeměně hanfordského komplexu na národní park, kde je prý „vše vyčištěné a bezpečné a radioaktivní materiály jsou mimo“.

Specialisté mezi tím poukázali na nedostatečnou kontrolu skladování radioaktivních odpadů a na únik z nádrží.

Jakou hrozbu přináší Američanům Hanford Nuclear Reservation?

Incident nebo katastrofa?

Podle informace oficiálního zástupce Hanfordského centra  nebyl nikdo z pracovníků postižen, u nikoho nebyly příznaky radioaktivní kontaminace.

Rovněž někteří ruští odborníci se domnívají, že se nejedná o radioaktivní havárii.

Přitom je jaderná havárie evidentní a takové události jsou běžné. Při úniku ze zásobníku s radioaktivním odpadem v roce 2016 (sami zaměstnanci Hanfordu to  označili za havárii) bylo postiženo 42 osob. Několik týdnů se likvidoval velký únik v roce 2013. Tehdy bylo poškozeno šest podzemních nádrží. Za rok uniklo asi tisíc litrů radioaktivních látek. Je rovněž známo, že hanfordský komplex může explodovat v důsledku nahromaděného vodíku při skladování. Informaci potvrdila americká Rada pro bezpečnost jaderných objektů.

Hanford je považován za nejvíce radioaktivitou zamořené město západní polokoule. Ohrožena jsou i další tři velká města s celkovým počtem obyvatel 200 tisíc. Zřejmě podobně je na tom město St. Louis. Po desetiletí ohrožují zdraví Američanů radioaktivní odpady a to horší ještě přijde. Nebezpečí spočívá v technologické zaostalosti a v přirozeném opotřebení izolačních materiálů. Žádný materiál a žádné technické řešení nezajistí trvanlivost na staletí. Ještě ke všemu může být nestabilita Hanford Nuclear Reservation zajímavá pro teroristy.

Ozvěna Nagasaki

„Města duchů“ Hanford a White Bluffs byla počátkem čtyřicátých let evakuována, aby se území mohlo vyklidit pro realizaci Manhattanského projektu. Zde USA jako první na světě vybudovaly reaktor na výrobu plutonia pro válečné účely.

Hanford dodal materiál pro zkoušky jaderných náloží na polygonu Alamogordo a pro výrobu „Fat Man“ (tlouštíka) svrženého na Nagasaki 9. srpna 1945.

Za dobu studené války se komplex soustavně rozšiřoval, bylo v něm 9 jaderných reaktorů a 5 řad chemických separací, na nichž se vyrobilo 57 tun plutonia pro válečné účely (přes 2/3 veškerého US plutonia). Poslední fungující reaktor byl odstaven v roce 1987, ale zůstaly miliony litrů odpadů. Zabezpečení a způsob upotřebení nebyly dostatečné… Podle oficiálních dokumentů americké vlády šla velká množství radioaktivního materiálu do atmosféry a do řeky Columbia.

Jestliže takové řešení dovolí američtí jaderní specialisté na území USA, jak to potom asi dělají v zahraničí?

Jaderná havárie ve Fukušimě v březnu roku 2011 byla označena 7. stupněm podle mezinárodní stupnice jaderných událostí. Fukušima patří do sféry zájmů americké General Electric. V prosinci 2013 byla Fukušima 1 oficiálně uzavřena s tím, že bude pokračovat likvidace následků havárie. Specialisté předpokládají, že zabezpečení jaderných reaktorů a přilehlých prostor se protáhne přibližně na 40 let. Ovšem z Fukušimy odchází do Tichého oceánu denně 300 tun radioaktivního odpadu.

V roce 2011 bylo kolem poloviny vzorků ryb z pobřežních vod u Fukušimy významně kontaminováno. Dnes jsou  radioaktivní stopy patrny v oceánu daleko od východního pobřeží Japonska. Lidé přivykají radioaktivním katastrofám, aktivně porovnávají Černobyl a americkou jadernou elektrárnu Indian Point s následky radioaktivní kontaminace z jaderné elektrárny Fukušima-1 a potenciálním nebezpečím z Hanford Nuclear Reservation.

Jak mnoho dalších havárií s radioaktivním materiálem musí přijít, aby se do popředí zájmu dostala ekologická bezpečnost, zdraví a život lidí? Jaderné technologie musí sloužit, a ne být hrozbou pro lidstvo.

Převzato z Rusvesna.su

 

***

Kde se ve Francii bere terorismus?

Redakce rubriky Mir

12. května 2017

Jedním z hlavních úkolů nového francouzského prezidenta Macrona by mělo být úplné vykořenění terorismu v zemi, v níž je toto nebezpečí mimořádně velké. V roce 2017 již došlo v Paříži k několika útokům bojovníků.

V mediích se objevují stále zprávy o odvrácení teroristických akcí v různých místech ve Francii. Například podle tamního tisku byli v Marseille zadrženi dva muži připravující útok. V zemi galského kohouta je dnes kolem dvou tisíc osob nějak napojených na teroristické buňky v Iráku a v Sýrii. Toto jsou oficiální údaje uveřejněné Národním úřadem vnitra Francie. Skutečné počty mohou být mnohem vyšší.

Zpravodajské služby zde nedokáží sledovat každého radikála a zároveň zjišťovat, zda se připravuje k akci. Tak třeba terorista, který zavraždil policistu na Elysejských polích v prosinci 2016: snažil se zkontaktovat s bojovníkem z IS a opatřit si zbraň, ale zadržen nebyl. V jeho bytě nenašli nic, co by svědčilo o příslušnosti k teroristickým skupinám. Nemohli mu stanovit status S pro osoby výjimečně nebezpečné, které jsou potom sledovány. Mezitím on zaútočil na policejní auto v centru Paříže.

IS odchází, bojovníci se vracejí

Paradoxem je, že oslabování teroristů v Iráku a v Sýrii neznamená, že se ve Francii nebezpečí snižuje. Stovky bojovníků s francouzskými pasy se vracejí do Evropy. Od roku 2012 se vydalo bojovat na stranu teroristů přes 1000 Francouzů. Po návratu nečiní žádná pokání a nepřestávají myslet na útoky. Ve své knize Return to uvádí francouzský novinář Thomson.

S terorismem se pojí také verbování a propaganda džihádu: to vytrvale praktikují radikálové ve francouzských věznicích. Koncem roku 2016 bylo vězeňskou službou Francie hodnoceno asi půl druhého tisíce vězňů jako potenciální radikálové. Příkladně zmiňovaný terorista z Elysejských polí strávil v base celkem 14 let. Poprvé seděl za pokus o útok na policistu a znovu za mříže šel před čtyřmi lety, tentokrát za krádež.

Náboženské ospravedlnění

Dva lidé zadržení v Marseille se seznámili právě ve vězení. Podle Thomsona se „radikalismem zabavují v podstatě lidé, kteří chovají nenávist k francouzskému politickému systému a státním institucím. Vězeňské kruhy pomáhají rozšiřovat a posilovat tuto ideologii, založenou na nenávisti“. Právě terorista z Elysejských polí nenáviděl francouzskou policii ještě před svojí radikalizací.

Co dělat?

Macron bude muset nejprve hledat, co provést s vězeňstvím, které nejen že nedopomáhá vězňům k nápravě, ale boj se zločinem a terorismem naopak komplikuje. Měl by se všemi prostředky starat o zvýšení efektivity zpravodajských služeb a předejít verbování nejchudších vrstev obyvatel, kteří kvůli nespokojenosti s tím, co jim společnost nabízí, se obracejí k militantním náboženským hnutím. Nesmí se zapomínat, že většina francouzských teroristů je původem z neúspěšných okrsků z celé Francie a bez vzdělání.

I pokud budou tato potřebná opatření přijata, nelze očekávat rychlou nápravu. Vypořádat se s problémem terorismu až ke kořenům chce mnohem více času, než je jedno prezidentské období o délce 5 let.

Převzato z Pravda.ru

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
32 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
peter.
14. 5. 2017 20:00

Budem so záujmom sledovať,ako Macron začne s likvidáciou terorizmu vo Francúzsku.Dnes tam žije viac ako 6 miliónov moslimov a pribúdajú.Najviac v Marseille a v Paríži.Väčšinou v getách,oddelení od majoritnej spoločnosti.Ich integrácia je problematická a tvorbu ich svetonázoru majú v rukách imámovia,ktorí moslimov nie vždy vedú k pokojnému súžitiu s majoritou.Nezaznamenal som,aby francúzski moslimovia vo vlastnom záujme vystúpili hromadne,ako jedna komunita proti teroristom z vlastných radov.Pritom je známe,že najmä imámovia majú právomoce,ktoré keby využili,tak by k teroristickým útokom nedochádzalo.Alebo by ich počet bol podstatne nižší.Nebolo by správne aby v tých getách mali zriadenú moslimskú políciu,ktorá by dbala o udržiavanie poriadku medzi… Číst vice »

Starý doktor
15. 5. 2017 5:19

K problematice Francie doporučuji pohled Iščenka.
http://www.novarepublika.cz/2017/05/kapitulace-francie-preformatovani-eu.html

Béda
15. 5. 2017 7:22

Farancie (Macron) a terorismus. Byla to Francie, kdo byl jedním z iniciátorů zničení Sýrie. Macron chce aby se Francie víc (nelegitimně a bez mandátu) vměšovala v Sýrii. Kromě toho chce ještě víc otevřít dveře migrantům do Francie a vnucovat migranty státům, které se tomu doposud relativně úspěšně bránily.

Docela zajímavý způsob jak omezit a zlikvidovat terorismus. Něco jako hasič, který se snaží uhasit požár tím, že do něj stříká z cisterny benzín.

Béda
15. 5. 2017 7:23

oprava: .. Byla to Francie, kdo byl jedním z iniciátorů zničení Libye….

fajt
15. 5. 2017 8:39

pokrytectví a faleš, to jsou dnešní trendy, na kterých stojí lidský svět. ..)

peter.
15. 5. 2017 12:22

fajt napsal

pokrytectví a faleš, to jsou dnešní trendy, na kterých stojí lidský svět. ..)

fajt:
Máte pravdu!Len sa pozrite ako som dopadol ja!A to som jej chcel zniesť modré z neba.
http://www.rouming.cz/upload/peter_katka.jpg

fajt
15. 5. 2017 16:12

peter. napsal
fajt:
Máte pravdu!Len sa pozrite ako som dopadol ja!A to som jej chcel zniesť modré z neba.
http://www.rouming.cz/upload/peter_katka.jpg

:-) njn, lidová tvořivost ( a láska) nezná omezení . ..)
chystám se víkendově na salaš ( dříve než tamní hmyz a ovádi naberou na síle, množství a velikosti ), snad nám tam nenasněží . ..)

Bety
Bety
15. 5. 2017 16:33

K prvnímu článku – nějak mi není jasné, jak může Lukašenko od Moskvy vyžadovat stejnou, nebo dokonce větší pomoc než dostávají ruské regiony?
Bělorusko je přece samostatný stát, tedy Rusku neodvádí žádné daně. Autor článku zřejmě vyžadovanou pomoc považuje za oprávněnou. Z toho je vidět, že Rusku je prostě filozofie tržní ekonomiky cizí. Místo aby Bělorusko vycucalo do poslední kapky a pak mu milostivě přidělilo nějakou kompenzaci (dotace), tak mu pomáhá a pomáhá…..

Béda
15. 5. 2017 19:25

SNOWDEN OZNAMUJE CELÉMU SVĚTU, ŽE NSA VYVOLALA CHAOS V TÉMĚŘ 100 ZEMÍCH
http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/10368-snowden-nsa-chaos-zeme

….Pouhý jeden den poté, co prezident Trump podepsal vyhlášku nařizující zlepšit americkou národní bezpečnost proti takovým útokům, útočí Snowden tvrzením, že za ten kybernetický útok s vymáháním výpalného, který zavřel nemocnice v Británii a ohrozil životy tisíců pacientů, může NSA….

Drak
Drak
15. 5. 2017 20:16

Otázkou je, jestli to nebyla generálka na ochromení světa a změny, které by následovaly.

orinoko
15. 5. 2017 20:50

Emericky původ ten pruser ma každopádně. Ta prasečí hlava NSA cosik vymyslela, prý pro vlastni bezpečnost, cosik nezvládla, někdo se toho chytnul , a pruser je na světě. Ještě ze někdo nerve, že to byl atentát na volby zabozroutu.
Druha emericka prasečí hlava se nepokrytě cpe do Sýrie pres jordanske kolaboranty, ale Trumpolina je jaksi v poho. Hlavně , ze dle Turbo Spencer provedli v Emerice verbální revoluci v zahranicni politice.

orinoko
16. 5. 2017 7:09

Podle Aeronetu je mírová ofenziva TRUMPoliny v plném proudu. Nedej bože aby zasáhla Rusko.
To by mohla byt poslední atomovka do rakve konspiračních naději.

Aleš
Aleš
16. 5. 2017 8:30

http://www.novarepublika.cz/2017/05/putin-vyzval-zeme-aby-hledaly-nove.html
orinoko: To, že aeronet se někdy působivě rychle dostává přímo ke zdrojům informací, vůbec neznamená, že si je někdy taky neskládá a nepřikrašluje dle zadání svých páníčků.

orinoko
16. 5. 2017 9:28

K tomu se váže logická otázka.

hudryper
hudryper
16. 5. 2017 9:49

Proč tu otázku jen obecně oznamuješ a odvážně,ostatně jako vždy, po orinocku neformuluješ ? To
Tě už v tom přátelském zahraničí tak znormalizovali ? Možná by bylo dobré,kdybys prozradil své
zdroje správných informací,na základě kterých pak formuluješ své hrátky s jazykem českým. Pak
by sis mohl být jistý ,že Tvé vtipné perly nepadají do bláta,nýbrž jsou chytány a uschovávány jako
ty z jihomořských perlorodek. Navíc bys tím dostál obecnému požadavku oznámení svého zdroje.

peter.
16. 5. 2017 18:18

Bety napsal nějak mi není jasné, jak může Lukašenko od Moskvy vyžadovat stejnou, nebo dokonce větší pomoc než dostávají ruské regiony? Bety: Lukašenkovi zase nejde do hlavy,že Bielorusko už nie je v ZSSR.Na jednej strane sa vyhráža,ako bude tvrdo bojovať o nezávislosť Bieloruska v prípade ruskej agresie a na druhej strane sa dožaduje tých výhod,ktoré malo BLR v ZSSR.Pritom má všetky vstupy z RF o mnoho lacnejšie ako iné štáty.To sa gazduje,keď dostane ropu za dumpingovú cenu,spracuje ju a výrobky z nej exportuje za normálne svetové ceny.Považuje za normálne,že ak Rusko vyhlásilo embargo na dovoz potravín z EU,tak BLR má… Číst vice »

orinoko
16. 5. 2017 21:18

Vlastně to není jedna otázka, neb ma podobu matrjosky. Stačí jednu zvednout a hned se vyjeví nova.
Moje infozdroje dneska tvoří mix webu a TV kraksny.
Tak například Al Dzazira dala k dobru porad Guantanámo. Vypovedi frekventantů emerickeho waterboardingu. Hodně Ujgurů podalo svědectví.
Světem dneska léta termín „deep state“ , a cosik takového se váže k Sýrii. To je webový zdroj.
Tři ruské TV, tři íránske webové zdroje, 2 libanonské, dva syrské blogy , teze, antiteze, synteze…
Stačí?

orinoko
16. 5. 2017 21:27

A samozřejmě všechny oficiální a běžně dostupne zdroje.
Zkuste se zeptat kdekoli v Asadove syrském „režimu“, co si lide mysli o Trumpovi, tak se dozvíte, ze on je tak možná Optimit Odry. Nadějná sprcka , která možná nespusti následný potrat.

hudryper
hudryper
17. 5. 2017 6:40

Co to je „kdekoliv či snad kdokoliv“ v Asadově režimu působícím na území,na němž probíhá 6 let občanská a náboženská válka dotovaná soupeřícími velmocemi ? Jakou vypovídající hodnotu asi má o celé současné syrské populaci ? Mix,který zpracováváš ,je podobný,jako využívají i další na OM. Za nejvyváženější zde považuji zdroje starého doktora. I u něho samozřejmě převažují ruské zdroje,které nejsou jen proputinovské,jako tomu je u Faita. Deep state je jenom nový terminus technicus pro označení lidí ze státního aparátu pracujícího proti změnám v estabilismentu,o které se snaží prostřednictvím svých person mezi těmi prvními, druhé skupině globalistů sloužící lidé. Že toto… Číst vice »

orinoko
17. 5. 2017 7:52

Zestarli jsme. 23 už bylo. Ted nám je 32. Bohužel i s průvodními jevy. Srnci Pinc je na hraně mých schopnosti komunálního života.

hudryper
hudryper
17. 5. 2017 8:11

V každém případě je to lepší,než před pár léty. V podstatě vzhledem k tomu by se Ti mohlo gratulovat. Musím Tě však upozornit,že odteď se Ti bude Tvůj vyměřený čas enormně zrychlovat.
Mám s tím osobní zkušenost,poslední dobou se často koukám na sebe a na ty okolo nezúčastněně
seshora. Také zábava,trochu smutná,leč …

orinoko
17. 5. 2017 8:40

To současné nevidím nikterak perspektivně. Ted budeme hrát na jihu, pak u Brna, pote u Želetavy, a pak zase na jihu. Ono se to nějak vyvine samovolně. Do vytracena. Možná ještě před dovolenou.
Mne působí závratě pohled shůry. Upskirt je lepší. I když také působí závratě.

peter.
17. 5. 2017 11:38

hudryper napsal

V každém případě je to lepší,než před pár léty. V podstatě vzhledem k tomu by se Ti mohlo gratulovat. Musím Tě však upozornit,že odteď se Ti bude Tvůj vyměřený čas enormně zrychlovat.
Mám s tím osobní zkušenost,poslední dobou se často koukám na sebe a na ty okolo nezúčastněně
seshora. Také zábava,trochu smutná,leč …

:-) !!!

peter.
17. 5. 2017 12:10

orinoko napsal

Zestarli jsme. 23 už bylo. Ted nám je 32. Bohužel i s průvodními jevy. Srnci Pinc je na hraně mých schopnosti komunálního života.

orinoko!
Pozorne sledujte slová pesničky.Je pre vás!
https://www.youtube.com/watch?v=8p-5jCN430Q

peter.
17. 5. 2017 14:18

peter. napsal
Budem so záujmom sledovať,ako Macron začne s likvidáciou terorizmu vo Francúzsku.Dnes tam žije viac ako 6 miliónov moslimov a pribúdajú.Najviac v Marseille a v

Macron už pre ten víťazný boj s terorizmom dostal významnú pomoc.

http://www.hlavnespravy.sk/kto-je-novy-francuzsky-premier-clen-bilderbergu-mnohi-ho-obvinuju-z-islamofilie-v-roku-2012-dal-vyhodit-8500-porcii-dezertov-zo-skolskych-jedalni-lebo-nesplnali-halal-normu/1005806

Gatta
Gatta
17. 5. 2017 14:27

Re peter – tak jsem si říkal, že už Clinton a pak i Obama byl takový ženou vedený „slabý muž“ – a možná i proto jim bylo umožněno. No a Macron je v této věci o několik tříd překonává – a tedy patrně i proto mu bylo umožněno. Hold nás asi čekají ty „těžké časy“ …

http://www.rouming.cz/roumingShow.php?file=merkel_macron.jpg

peter.
17. 5. 2017 15:08

Gatta
No čo? Veď Andelka je o 4 roky mladšia ako Brigitte.A Emmanuel je mladý,nevycválaný žrebec.Doprajme mu!