Diskuze k článku


 • Bety • 11. února 2018

  To, co jsem viděla a přečetla o těžbě břidličného plynu bylo z hlediska životního
  prostředí naprosto úděsné. Myslím, že zelená už dávno není aktuální – nemělo by se říkat zelení, ale hnědí, pokud ne přímo černokošiláči.

 • Martin (už bez taky m) • 11. února 2018

  Frakování je prostě prasárna.
  Do podzemních vrstev ROZPRASKANÝCH hornin se vhání pod tlakem tekutina která má za účel mj. jejich další narušování. Její přesné složení mnohdy není detailně udáváno. Přitom zpět na povrch se dostává spíše menší polovina jejího objemu, vyžaduje složité čištění, to není úplně možné a je to finančně náročné.
  Vrstvy hornin v nadloží i podloží „ložisek“ mohou být (a zpravidla také jsou) těmito tekutinami kontaminovány.
  Dále dochází ke změnám tlakových poměrů v podzemí- trvalým.
  Jak známo v přírodě málokdy existují „prázdná místa“.
  Vždy jsou něčím časem vyplněny- třeba plyny- odněkud.
  Hrozí také samozřejmě KONTAMINACE SPODNÍCH VOD.
  To že voda k zásobování obyvatel z podzemních zdrojů (náročnější je zde i případně potřebné snížení obsahu některých látek) čerpá většinou z mělčích zdrojů nic nezaručuje. Podél puklin a trhlin v různě uložených vrstvách hornin může voda poměrně snadno vzlínat vzhůru, často i stovky metrů.
  Příkladem pohybu látek v podzemí narušeném těžbou bylo např. poměrně známé „vytékání“ hořlavých plynů z vodovodních kohoutků.
  To je mimochodem vysokým bezpečnostním rizikem, neboť rozvody vody nejsou rozvodem plynů, a spolu se vzduchem může dojít k vytvoření silně výbušných směsí.
  V zónách těžby i dost daleko od nich hrozí také určitá slabší zemětřesení.
  Ta mohou i výrazně snížit cenu pozemků tím, že zhorší stavebně-základové poměry.
  Je známo také to, že po vytěžení prostor např. zaplněných v podzemí vodou (po jejím vyčerpání) dochází k borcení těchto kaveren pod tlakem výše uložených vrstev a tím k dalším otřesům a pohybům. Ty mohou být i fatální pro různou infrastrukturu (potrubí, silnice, mosty, etc).
  Průzkumy ovlivnění možnosti pohybů u JEDNOTLIVÉHO LOŽISKA- a při rozsáhlé těžbě jsou nesouměřitelné, dostatečně nevypovídají.

 • Martin (už bez taky m) • 11. února 2018

  https://cs.wikipedia.org/wiki/Hydraulick%C3%A9_%C5%A1t%C4%9Bpen%C3%AD

 • Martin (už bez taky m) • 11. února 2018

  http://stophf.cz/jak-vstoupit-do-koalice-stop-hf

 • zajoch • 11. února 2018

  Co když s touto barbarskou praxí začne sousední stát? Před časem mělo Polsko zálusk na něco – myslím, že to právě byla výroba břidlicového plynu. Naštěstí se ukázalo, že by to u nich nebylo vůbec rentabilní, Američané, kteří se chtěli podílet a samozřejmě profitovat, se rychle stáhli a Poláci o své vložené protředky přišli. Je to už dlouho a možná mám zkreslenou představu.
  Ale jde mi o to, jak k tomu přijde soused, kterému se třeba zničí spodní vody, na jehož území se bude dostávat kontaminace a podobně. V případě akce v Polsku bychom asi důsledky poznali. Martine, Aleši?

 • Martin (už bez taky m) • 11. února 2018

  re: zajoch
  Mnohde v pohraničí kde např. hlubší tektonika či říční systémy souvisí asi ano. Mimochodem těžit takto plyn chtělo i Maďarsko…
  Dalším velkým rizikem jsou vzniklé „laguny“ kde se po stovkách mohou trávit a hynout zejm. tažní ptáci… Dalším problémem jsou EXTRÉMNÍ POŽADAVKY NA OBJEM PRŮMYSLOVĚ UŽITÝCH VOD… Ty pak prostě v povrchových ekosystémech a koloběhu látek, mikroklimatu MUSÍ CHYBĚT… To vyvolává narušení koloběhu živin a vůbec možnost jejich zásobení pro vegetaci. Výsledkem je její další oslabení…
  Osobně bych ty kdo frakování „jako odborníci“ propagují nechal snad popravit. Je to vraždění příštích generací… A to nejsem hydrogeolog…
  O ENERGETICKÉ náročnosti samotné takové těžby ani nemluvě… Tady byla řada souvisejících činností ZJEVNĚ I SKRYTĚ DOTOVÁNA v zájmu „politického“ zájmu kartelových lobby-skupin PROTI LIDEM většinou proti místním obyvatelům… které se snaží uplácet. Co je ale nejhorší je NAPROSTÉ PODCENĚNÍ FINANČNÍ NÁROČNOSTI NÁPRAVY MOŽNÝCH ŠKOD, I EXTERNALIT DO BUDOUCNA.
  Havárie by mělo posuzovat mj. i tzv. „Přeshraniční posuzování vlivů“- leč o jeho rozsahu zase rozhoduje fakticky politická věrchuška…
  Tzv. „blokování rozvoje RF“ pomocí snížení cen nafty i plynu skrze lobbying frakované ropy a plynu je zjevné zvěrstvo… ZNEUŽITÍ SKUTEČNÉ POLITIKY PROTI LIDEM A PŘÍRODĚ. Proti příštím generacím.
  Někdy mám při bezohledné těžbě vody a ropy i plynů v USA a Kanadě pocit, že oni prostě chtějí RF zničit i proto, že budou potřebovat nov „lebensraum“…
  Své území si totiž těžce ničí. V řece Colorado např. byly zjištěny nebezpečné látky z frakování a přitom přehrady na ní zásobují víc jak 30 mil lidí- často v aridních oblastech kde NENÍ JINÁ MOŽNOST. Znamenalo by to při velkých rizicích i ekonomické „zneobyvatelnění“ rozsáhlých území…

 • Martin (už bez taky m) • 11. února 2018

  Velký možný problém v USA…
  https://en.wikipedia.org/wiki/Ogallala_Aquifer
  Vše co se dosud udělalo pro zmírnění zdaleka nestačí…
  USA přitom schválily další DRASTICKY MINUSOVÝ STÁTNÍ ROZPOČET (!) – při REKORDNÍCH ZBROJNÍCH VÝDAJÍCH.
  Přitom je nezbytné říci, že ZAVLAŽOVÁNÍ PŮD PODZEMNÍ VODOU dlouhodobě vede K ZASOLOVÁNÍ A ZNIČENÍ PŮD, každopádně ke změně jejich chemismu. Na „Velkých pláních“ v USA navíc díky silným větrům a extrémnímu odparu v podstatě mnohde ani nemohou pěstovat stromy.
  Zasolení půd vedoucí k řadě negativních efektů – mj. jejich umrtvení zničením prostředí pro život půdního edafonu, zničení struktury půdních částic i půd celkově a tím dlouhodobá až trvalá ZTRÁTA MOŽNOSTI ZEMĚDĚLSKÉHO ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATEL. Byla přitom uváděna v mnoha odborných pracích jako skutečný důvod zániku mnoha předchozích civilizací…
  Mimochodem v souvislosti se zimní sezónou u nás ve „vyspělé „Eu-ROPĚ“:
  solení silnic JE BARBARSTVÍM!!!
  Zde je- v mnohém kritizovaná Skandinávie (kdys zcela nepřesně idealizovaná) naopak stále vzorem- když SŮL na ošetření silnic vůbec nepoužívají znajíc její dopady na chemismus a oživení půd, a rizika pro půdní vodu…
  Půdní voda – extrémně významná pro život na pevninách – přitom tvoří pouhý zlomek procenta sladké vody na planetě!
  Vedle celkového množství vody je nutno uvažovat i časovou náročnost a možnosti faktické doplňování zásob vody v podzemí s ohledem nejen na geologii a pedologii ale také KLIMA.
  Důležitá je též její čistota (intenzivní zemědělství vede k rizikům a naopak znečištění zasakující vody, přirozenější vegetace zejm. lesů naopak vodu čistí, filtruje).
  Masivní zástavba, kontaminace prachem, ropnými produkty, aktivizace těžkých kovů v překyselených půdách, UTUŽOVÁNÍ půd- to vše jsou DLOUHODOBĚ NEDOSTATEČNĚ ZVLÁDANÁ ZÁVAŽNÁ RIZIKA.

 • Irena • 11. února 2018

  Pokud to tu už snad bylo, tak se omlouvám:
  https://www.youtube.com/watch?v=jkdp-57Y6ms
  Tommy Robinson v Chotěbuzi: Německo se brání! [cz titulky]
  Mainstream v Německu! To že jsou novináři stojící si za svým názorem?

 • Bety • 11. února 2018

  Po převratu na Ukrajině se mluvilo o investicích do frakování na východě Ukrajiny – myslím, že v tom byl zainteresován Biden, jestli si dobře pamatuji.
  Takže kromě Krymu, jim zmehlo i v tomto.
  ALE – co ti TZV. ZELENÍ??

 • fajt • 11. února 2018

  https://cz.sputniknews.com/svet/201704275196662-Kreml-izraelsky-utok-uzemi-Syrie/ – Na otázku, jestli Tel Aviv předem varoval ruské velení o těchto útocích, zástupce Kremlu řekl, že „mezi Moskvou a Izraelem skutečně probíhá výměna informací různými kanály“.

  „Naše generální štáby jsou v procesu stálého dialogu,“ dodal Peskov.

  teď je jenom otázkou kdo koho řídí, kdo tahá za kratší informační provaz. ..

 • Erich • 11. února 2018

  Treba pozrieť aj s kedy je ten članok. 27.4.2017

 • fajt • 12. února 2018

  https://vz.ru/news/2018/2/12/907825.html – to je fakt dobrý, rusové popírají své ztráty, nechtějí přijít o komunikaci s Pentagonem v Sýrii a tak si nechají od amíků klidně střílet na sebe a na syrské jednotky – že se nic nestalo potvrzují americkým prohlášením na ruských webech … to je proxy sračka na druhou. ..)

 • Martin (už bez taky m) • 12. února 2018

  Sýrie
  https://www.youtube.com/watch?v=Wa5Y50u3m98
  Jemen
  https://www.youtube.com/watch?v=ntbAcFW-wDA

 • Martin (už bez taky m) • 12. února 2018

  Похороны Героя России Романа Филипова
  https://www.youtube.com/watch?v=Ynr6-GDNUa0

 • Martin (už bez taky m) • 12. února 2018

  https://www.youtube.com/watch?v=LUdd-Z15GOU

 • fajt • 13. února 2018

  https://ria.ru/syria/20180212/1514497012.html – při útoku američanů na syrské jednotky zemřelo více než 100 lidí, byl mezi nimi i občan RF , Kreml ponižuje počet obětí a k ruskému občanu se nezná ( to už v Sýrii udělali nejednou, mediálně známý případ byl dvou ruských zajatců, dobrovolníků, o kterých Kreml prohlásil, že je nezná a nakonec tento fakt a vraždu svých občanů naprosto ignoroval ) – prostě koalice z vrahem je více než životy lidí, tedy mužiků ( ale nic nového pod carským oskarem). ..)

 • fajt • 13. února 2018

  https://www.csfd.cz/film/478447-pripad-nile-hilton/prehled/ – vřele doporučuji ke z kouknutí, po umělecké a filmové stránce sračka, ale naprosto dokonalý obraz dnešního Egypta, lépe se bída a otřesná kultura dnešního muslimského světa nedala na filmové plátno přenést, zlatí faraoni i s jejich despotickou mocí. ..)