Svět ruskýma očima 539

Praha lže o událostech ze srpna 1968 v Československu

21. prosince 2019

Ministerstvo zahraničí Ruské federace je zklamáno rozhodnutím České republiky vyhlásit 21. srpen Dnem památky obětí invaze a následující okupace ČSSR vojsky zemí Varšavské smlouvy v roce 1968. Uvedlo: „Snaha Prahy vrátit se k událostem starým půl století a napasovat je do současného politického kontextu, nechuť obrátit tuto stránku, která zhoršuje atmosféru rusko-českých vztahů sotva prospěje úspěšnému průběhu oboustranných kontaktů.“ Ruské ministerstvo se vyjádřilo velmi měkce a diplomaticky.

Co se tehdy ve skutečnosti stalo. Zmatky v Československu v roce 1968 nebyly živelným lidovým vystoupením, ale byla to operace západních tajných služeb, které chytře využily vnitřní konflikt v československém vedení. Jen v prvním měsíci po vstupu vojsk do Československa bylo zabito 12 sovětských vojáků. Byly zapáleny tanky, sestřeleno letadlo s nákladem potravin a sestřelen vrtulník se sovětskými novináři. Až moc zlého pro „pokojný“ protest.

Podle vojáků zemí Varšavské smlouvy se činili ostřelovači. Jakási rozhlasová stanice ze Západního Německa vyzývala československé občany, aby vzdorovali. Ve městech našly sovětské a československé zpravodajské služby utajované tiskárny, radiové přijímače a zbraně. U československé hranice se v NSR soustřeďovala vojska NATO … Čekala na signál.

O mravech „pokojných demonstrantů“ dost vypovídá rozhovor s Vojtěchem Pastorem zveřejněný na iRozhlas v roce 2018. Byl to jeden z těch lidí, kteří v roce 1968 trestali na ulici Valentinu Belasovou, ruskou manželku slovenského důstojníka za to, že strhla leták vyzývající vypořádat se s jejím mužem. Demonstranti ji chytili, svlékli do naha a hnali po ulici. Na otázku Pastorovi, proč tu ženu tak ponížili, odpověděl: „Byla to Ruska.“

Skrytým důvodem událostí v roce 1968 v Československu bylo úsilí Západu zlikvidovat největší projekt Sovětského svazu, jímž bylo vybudování plynovodu „Bratrství“, který by umožňoval dodávat do Západní Evropy, Maďarska, Rakouska a Itálie sovětský plyn přes území ČSSR.

Bylo to období, v němž francouzský prezident de Gaulle promluvil o Velké Evropě „od Atlantiku po Ural“. Znamenalo to nutnost spolupráce kapitalistické Evropy se Sovětským svazem. To, aby se Paříž s Moskvou přátelily, nemohl Washington připustit. Scénáře k válce proti SSSR se psaly ve Washingtonu. Energetické partnerství Evropy s Moskvou by přinejmenším zpochybnilo účast Evropanů v případné agresi. Aby USA nepřišly o své evropské spojence, musely zlikvidovat sovětský projekt dodávek plynu. Proto potřebovaly konflikt v Československu.

Převzato z Fondsk.ru

***

Pentagon zahajuje stavbu na základně Indcirlik za 95 milionů dolarů

24. prosince 2019

Pentagon podepsal s několika tureckými společnostmi kontrakt na stavební práce na letecké základně Indcirlik v provincii Adana. Informaci zveřejnily stránky amerického ministerstva obrany. „S osmi tureckými společnostmi byla uzavřena dohoda na 95 milionů dolarů za pevnou cenu.“ Práce mají skončit koncem roku 2024.

Za připomenutí stojí, že turecký prezident dříve varoval, že Ankara může v odpovědi na sankce Washingtonu uzavřít pro vojáky základny Indcirlik a Kürecik.

Převzato z Vestikavkaza.ru

***

Odpověď Putina západním falzifikátorům historie 20. století

Jurij Rubcov

23. prosince 2019

Za čtyři měsíce po vzpomínkové akci na začátek 2. světové války v Polsku, která proběhla 1. září, se ukázalo, proč Poláci nepozvali ruského prezidenta. Varšava o druhé světové válce nechce z jeho úst slyšet pravdu.

Na neformálním setkání hlav států SNS, Ruska, Ázerbájdžánu, Arménie, Běloruska, Kyrgyzie, Moldavska, Tádžikistánu, Turkmenistánu a prvního (bývalého – pozn. edit.) prezidenta Kazachstánu dne 20. prosince v Petrohradě přednesl Putin významný projev. Mohl se opřít o velký blok málo známých, nebo zcela neznámých archivních materiálů. Podal náčrt klíčových událostí v Evropě od prvních chvil 2. světové války.

Nejprve poukázal na rezoluci Evropského parlamentu z 19. září 2019 „O důležitosti uchování historické paměti pro budoucí Evropu“, která jej, jemně řečeno, „poněkud překvapila, dokonce se jej dotkla“. Existuje něco, co překvapí, a něco co se dotkne. Jedná se o snahu západních politiků a historiků prohlásit tak zvaný pakt Molotov – Ribbentrop (smlouva Sovětského svazu a Německa o neútočení z 23. srpna 1939) za dokument „rozdělující Evropu a území nezávislých států mezi dva totalitní režimy“, čímž „byla připravena cesta k zahájení 2. světové války“.

Putin vyjmenoval a krátce charakterizoval všechny dohody, které uzavřely evropské země s Hitlerem do roku 1939, a nebylo jich málo:

  • Deklarace o nepoužití síly mezi Německem a Polskem;
  • pakt Pilsudského a Hitlera v roce 1934;
  • námořní dohoda mezi Anglií a Německem z roku 1935 umožňující Berlínu použít své vojenské námořnictvo;
  • společná anglo-německá deklarace Chamberlaina a Hitlera, podepsaná 30. září 1938 v horkém sledu za mnichovskou dohodou (podepsaná 29. září 1938);
  • deklarace mezi Francií a Německem ze dne 6. prosince 1938;
  • úmluva mezi Litevskou republikou a Třetí říší podepsaná 22. března 1939;
  • dohoda mezi Německem a Lotyšskem o nenapadení ze 7. června 1939.

Dohoda mezi Sovětským svazem a Německem byla poslední v dlouhé řadě dohod podepsaných jinými evropskými zeměmi. Prezident Putin položil důraz na okolnosti, o kterých oponenti obvykle mlčí: „Sovětský svaz podepsal tento dokument až poté, když byly vyčerpány všechny možnosti a byly v podstatě odmítnuty všechny návrhy Sovětského svazu na vytvoření jednotného systému bezpečnosti a protifašistické koalice v Evropě.“

Putin promluvil o mnichovské konferenci z 29. až 30. září 1938. Vůdčí evropské demokracie (Británie, Francie, Německo a Itálie) souhlasily s fašistickým režimem a byly svolné s odtržením Sudet od československého území ve prospěch Německa. Znamenalo to rozbití suverénního státu a konečné vyzvání Třetí říše k přerozdělení světa.

Putin poukázal na zprávu Bortnowského, velitele operativní skupiny Silesia polské armády, o přípravě útočné operace s cílem zabrat Těšínskou oblast Československa. Zpráva uvádí, že polská vláda provedla širokou přípravu na rozčlenění sousední země a vysílala tam bojovníky k diverzi a teroristickým akcím. Ze zápisu besedy německého velvyslance v Polsku Moltkeho s polským ministrem zahraničí Beckem vyplývá, že si dva dravci, velký a malý, předem dělili československé území, přičemž Beck ujišťoval Moltkeho, že „v oblastech, na které si dělá nárok Polsko, nejsou žádné rozpory s německými zájmy“.

Francie měla s Československem dohodu o vzájemné pomoci při ohrožení. Sondovala u Polska, zda může počítat alespoň s polskou neutralitou. Odpověď byla záporná. Francouzský předseda vlády tvrdil, že ani při přímém napadení jeho země nemůže věřit na loajálnost Polska. Polsko také znemožnilo Moskvě splnit své závazky vůči Československu o pomoci podle dohody mezi Sovětským svazem a Československem. Nepustilo sovětská vojska přes své území.

Na základě faktů zde uvedených i dalších, které pro jejich velký počet není sem možno zahrnout, udělal Putin jediný správný závěr: „Sovětský svaz zůstal sám a musel přijmout realitu, kterou vytvořily západní státy. Rozdělení Československa bylo mimořádně kruté a cynické, v podstatě to byla loupež. Podle všech skutečností je možno tvrdit, že právě mnichovské spiknutí posloužilo jako moment zvratu v historii, po kterém byla 2. světová válka nevyhnutelná.“

Náměstek polského ministra zahraničí oznámil, že analyzují slova ruského prezidenta a studují možnost diplomatické reakce. Jenomže není naděje na to, že analýza bude nestranná.

Národní verze historie v dalších státech SNS, které byly přítomny v Petrohradu 20. prosince, jsou formulovány tak, jako kdyby tyto státy nebyly svazovými republikami SSSR, ale ve 2. světové válce vystupovaly jako samostatné subjekty mezinárodního práva.

S tímto historickým pojetím nejde všechno hladce ani v samotném Rusku – dosud neexistuje centrum, které by s pomocí specialistů čelilo falzifikátorům historie 2. světové války. Specialisté jsou roztroušeni po akademických institucích, vysokých školách, muzeích a archivech. Současná jednorázová profilová komise u prezidenta RF je volná. Z kdysi bojové ofenzivní struktury, kterou ještě před dvěma, třemi lety byla Ruská asociace historiků 2. světové války, zůstal bledý stín. Ruská historická společnost se dosud nestala vlajkovou lodí boje za pravdu o historii.

Převzato z Fondsk.ru

***

Bolívie bude hlasovat o nástupci Moralese

Ljubov Stěpušova

26. prosince 2019

Morales Bolívii: „Vrátíme se“

Evo Morales je aktivní na sociálních sítích. Nejprve dostal po převratu politický azyl v Mexiku, odtud se přesunul na Kubu a dále do Argentiny. Ve vlasti je na něho vydán zatykač „za vzpouru, terorismus a finanční podporu terorismu“. Ovšem to neplatí v zemích azylu, protože mu jejich vlády udělily azyl politický.

Bývalý prezident napsal na Twitteru: „O těchto Vánocích, které trávím s dětmi bolívijské komunity v Argentině, znovu oznamuji svoji povinnost pokračovat v zápolení, aby nové pokolení žilo ve svobodné, vážené a svéprávné zemi.“ Ve zveřejněném videu řekl, že jeho strana Hnutí socialismu (MAS) se brzy vrátí, aby pokračovala v úsilí o lepší budoucnost Bolívie. Na Twitteru napsal: „Z Argentiny koordinujeme spolu se společenskými hnutími úsilí na obnovení demokracie v naší milované Bolívii.“

V interview pro španělskou agenturu EFE oznámil, že příkaz k jeho uvěznění je „zcela nezákonný a neústavní“ a opakoval, že zůstane prezidentem země, pokud se jeho odvolání z funkce „neposuzovalo, neodmítlo ani neschválilo v zákonodárném shromáždění a prezidentem byl prohlášen legálně“.

Trval na tom, že za jeho odchodem z vlády stojí USA, a řekl, že mu Washington neodpustil, že se rozvoj bolívijského průmyslu odehrál mimo jeho vliv. Dále řekl, že dnes říci v Bolívii: „Pryč s Janinou“ je podněcování k rebelii a důvodem k trestnímu stíhání. Stejně tak zvyšování hlasu na ministra. Někteří odborníci tvrdí, že tato vláda Janine Agnesové, Luis Fernanda Comacha a Carlose Mesy je horší než vojenská diktatura.

Historie sesazení Moralese

Evo Morales promluvil o svém odchodu poté, kdy 20. října zvítězil v prvním kole prezidentských voleb, ale chtěl se vyhnout krveprolití na svých stoupencích, kteří byli fyzicky napadáni opozicí po celé zemi. Do mexického azylu odešel s celou vertikálou výkonné i zákonodárné moci. Stát začala vést opoziční Janine Agnesová, druhá mluvčí parlamentu. Prohlásila se za dočasnou prezidentku a chce do nových prezidentských voleb vytvořit dočasnou vládu.

V La Pazu došlo ke střetům mezi stoupenci Agnesové a podporovateli Moralese. O život přišlo 35 lidí. Několik týdnů před tím jeden z hlavních spojenců Moralese, bývalý brazilský prezident Lula da Silva uvedl, že byla velká chyba MAS ucházet se o čtvrtý prezidentský mandát, když bolívijská ústava umožňuje jen dva za sebou. Morales na to odpověděl: „Možná to tak je, ale odbory, pracující a různé sociální sektory mě žádaly, abych zajistil pokračování hospodářského růstu a zlepšování v sociální sféře.“

Následník Moralese je znám

Moralesova strana zorganizuje o nejbližší neděli v Argentině videokonferenční shromáždění, aby byl určen kandidát pro volby prezidenta. Podle průzkumů veřejného mínění je na prvním místě člen MAS Andronico Rodriguez s 23 procenty hlasů, za ním je bývalý prezident Carlos Mesa s 21 procenty. Ti co Moralese svrhli, Luis F. Camacho (uchází se o funkci) a Marco A. Pumari (není rozhodnut) mají 13 procent a 10 procent. Oba dost ztratili, když do sítě unikla nahrávka telefonního hovoru, v němž posuzovali společnou kandidaturu ve volbách. Pumari žádal Camacha o 250 tisíc dolarů a kontrolu nad dvěma celními body výměnou za ústupek na vedení. Rating Agnesové je 9 % hlasů.

Bolívie se chystá na volby, v nichž nemůže kandidovat ani Morales, ani jeho viceprezident García Linera. Datum voleb dosud není stanoveno, ale asi bude v období mezi březnem a květnem příštího roku.

Převzato z Pravda.ru

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
28 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Martin (už bez taky m)
Martin (už bez taky m)
29. 12. 2019 11:58

Informace o stavu armádních složek RF: RF opakovaně informuje nejen o tom, že cca 75 % moderních zbraní má být v jednotkách TRVALE. V.V. Putin vyzval k vývoji a vývinu, výrobě nejlepších zbraňových kompletů aby byla zajištěna technicko-technologická úroveň na vysoké úrovni. Hovořil také o zajištění sociálních garancí pro vojáky. Ať se již bude mezinárodní situace vyvíjet jakkoliv, RF musí být stále zajištěna před všemi možnostmi ohrožení z vnějšku. Hovořil i o blížícím se 75 letém výročí DNE VÍTĚZSTVÍ. Podle ministra obrany Šojgua byl minulý rok nejlepší v dodávkách nové výzbroje do armádních složek za poslední 4 roky, od r.… Číst vice »

Martin (už bez taky m)
Martin (už bez taky m)
29. 12. 2019 12:16

video k předchozímu Владимир Путин подвёл итоги годовой работы Вооружённых Сил на заседании коллегии Минобороны РФ https://www.youtube.com/watch?v=No41eiI1Wo0 Probíhá další zefektivňování vývoje, výroby a snižování cen moderní výzbroje. Bez ohledu na stále rostoucí vojenské rozpočty USA zbrojní rozpočet RF zůstává již řadu let prakticky beze změn (neroste). Bez ohledu na to že klesá pozice RF ve světovém měřítku na zbrojení (v r. 2020 klesne RF v nákladech na zbrojení z 8 místa na 9). Přitom se udržuje vysoký stupeň modernizace, výroby a vývoje nových typů zbraní, i zlepšuje sociální zabezpečení v armádě. Zbrojní zakázky jsou pečlivě sledovány a vyhodnocovány, efektivita vynakládání… Číst vice »

Martin (už bez taky m)
Martin (už bez taky m)
29. 12. 2019 12:38

Více než dva tisíce humanitárních operací provedlo centrum pro usmíření znepřátelených sil (zejm. Sýrie), provedeny strategická cvičení (vč. letů dálkových strateg. bombardérů) s účastí Čínské armády, spojené cvičení jednotek námořnictva… Vojenští lékaři RF pomohli více než 109 tis. civilistů v zahraničí… Pokračuje rozsáhlá aktivní pomoc pro znovuobnovení života civilistů v Sýrii, ve spolupráci se Syrskou vládou došlo k návratu více než 2 milionů uprchlíků… Pokračuje výstavba a rozvoj základen Hmejmim a Tartus. Pokračuje modernizace Syrské armády. RF vybavení sestřeluje víc jak 72% útočící munice, sestřeleno např. víc jak 200 střel s plochou dráhou letu, 83 útoků zastavila Syrská PVO (Izrael,… Číst vice »

Martin (už bez taky m)
Martin (už bez taky m)
29. 12. 2019 12:52

„Základ obranyschopnosti vlasti je spolehlivý“
Фундамент обороноспособности Отечества надёжен
http://redstar.ru/fundament-oboronosposobnosti-otechestva-nadyozhen/

zajoch
29. 12. 2019 13:21

Martine, poděkování za vaše zasvěcené komentáře s fakty a se zřejmou znalostí věci. Podle mého mínění jsou to jedny z nejlepších diskusních příspěvků. Hodně zdraví a sil do příštího roku!

Martin (už bez taky m)
Martin (už bez taky m)
29. 12. 2019 17:57

Zajochu Vy si zasloužíte mnohem větší poděkování. Mé krátké „překladové souhrny“ obsahu některých vybraných videí jsou pouze snahou zprostředkovat (nikoliv doslova) obsah některých videí. Jsem si totiž vědom že v dnešní době zejména mladší ovládají angličtinu mnohem spíše nežli ruštinu, a více než hodinové vystoupení představitelů vedení a armádních složek RF těžko budou sledovat. Často se snažím i jen přebíráním odkazů z různých zdrojů přitáhnout pozornost k tématům rozvíjejícím ty přímo předávané Vašimi překlady (či věcně souvisejícími). Ne každý má schopnost či čas je najít. Mohu-li nějak pomoci k pochopení potřeby vnímat RF jako zákadní bezpečnostní složku v dnešním světě… Číst vice »

QQ
QQ
29. 12. 2019 19:59

Rád se připojím k výše zmíněným poděkováním jak zajochovi za neutuchající výběry velmi zajímavých článků a jejich překlady, ale i za vždy svěží, neméně zajímavé komentáře a odkazy od Martina (už bez taky m).

Kam zmizel Severní potok 1,5? Zajímavá analýza na internetovém analytickém kanálu День : https://www.youtube.com/watch?v=gmCAxEStlFI

Patrik
Patrik
30. 12. 2019 0:18

K roku 1968 – datum 5. leden 1968, dvě srovnání: První: „Dohoda mezi vládou Svazu sovětských socialistických republik A VLÁDOU SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ VELKÉ Británie a Severního Irska o vypořádání vzájemných finančních a majetkových nároků (London, 5.1.1968)“ Druhé: „Je obecně známo, že pražské jaro trvalo bezmála do konce léta – do noci z 20. na 21 .srpen 1968, kdy začala okupace Československa. Ne každý už ale ví, že za jeho začátek lze považovat 5. leden ’68.“///“Věděl jsem, že Mlynář je vždy dobře informován. Volal jsem mu proto onoho 5. ledna pár desítek minut po zvolení Dubčeka.“ https://neviditelnypes.lidovky.cz/politika/historie-5-leden-1968.A180108_220312_p_politika_wag O čem asi tak… Číst vice »

orinoko
orinoko
30. 12. 2019 10:08

Zajímavé video z Afghanistanu. V Kábulu také velmi moderní byty. Dříve obsazene euro-émerickým ksindlem, který v oblasti kseftoval. To celé bylo postaveno za drogové cmrdliky , a hlavně v režii émerickych armádních teroristu. Ale časy se meni. Západní dobytek se z Afghánistánu postupné vyparuje, a tak místní developeri suši hubu. Émerický černý armádni kšeft v Kábulu se jmenuje Buschmarkt. Zajimave. Émerický demogratický kripl kseftuje s armádním „zbozim“ , až soudruh Bolton Viagru polyka. Korunou všeho pak je , že nejudatnejsi armáda světa platí Talibanu vypalne, aby neutocil na její stanoviste. Ve filmu se odehrál i krátký telefonní rozhovor s představitelem… Číst vice »

orinoko
orinoko
30. 12. 2019 11:28

Jj, deji se veci. V Severní Koreji vládnoucí Kim přiznal spoustu problemu. Především pak ten potravinovy. A přednášel to v bílém saku. Dopustim se kacirske uvahy. Rusko by mělo do svých továren pustit nezanedbatelnou množinu severních Korejcu. Rusku mnohde chybí pracovní síla , a Kim ji má momentálně vice, než právě potrebuje. Činu bych asi vynechal, protože tam je nejspíše oblude dost. A neměli by mít Korejci ze severu v Rusku nějaké otrocke postaveni. To by ničemu nepomohlo. Už žádné revoluce. Právě ty si émerický exsudat přeje jako nic jineho. Sám je v lejne, tak ho mohutné vyvazi. Bolivijsky bývalý… Číst vice »

orinoko
orinoko
30. 12. 2019 12:17

Něco takového zvládne snad jen Putin. A Ghandi.
Jakkoli to má logiku , tak si neumím představit, že bych já osobně se s místními imbecily v hospode bavil o jejich odpovednosti, když postrádají mozek a minimální empatii.

https://tass.com/politics/1104827

orinoko
orinoko
30. 12. 2019 13:47

Tak presto: Émerický válečný degenerat navrhnul Rusku , aby se stáhlo z Donbasu. Prý bude dobre.
Já osobně navrhuji politicky kseft. Rusko půjde z Donbasu oplatkou za stažení kriplodonalda že Syrie.
Jako vždycky je něco za neco. Jen emericke h.ovno se domniva , že za atomovou bombu obdrží pravdu a lasku.
Ta rezonance! Soudruh Busista zrovna maluje Veskrnu , kterak se chápe svoji jizanske otrocke role.

leviathan
leviathan
30. 12. 2019 14:21

Fondsk můžeme klidně ignorovat, konceptuální zdroj je nadále pouze v rámci Fct-altai. Pjakinovo varování pracovat pouze s materiály před červnem 2018 má právě tuto souvislost. Zajochovi doporučuji vzít to na vědomí a zařídit se podle toho, pokud není záměrem ukazovat podivnosti z Fodsku jako důkaz zkorumpovanosti části tamních protagonistů šermující tím, že jsou jediní konceptuálové.

leviathan
leviathan
30. 12. 2019 14:34

orinoko napsal RF Rusko má tři zásadní slabiny: Izrazida, erdragona, a méně obyvatelstva , než potrebuje. RF má především zevně řízenou domácí pátou kolonu zrádců vlasti, kteří tupě věří fikci o dobrotě tamního vedení (zejména toho za oponou). Jenže podpora VVP je mezi běžnými Rusy stále silná (na oficiálních statistikách je i oficiální, ale skrývaná manilulace dat) a po roce 2021 ještě masivně vzroste poté, co se zhroutí celý euroatlantický systém. Proto nemusíme spěchat se Změnou, stačí pouze ukazovat především zákulisí, které je plné vlastizrádných pletich. Pozor na Plagu, je členem Aspenu, pokud si tamní šíbři nedělají seznamy podle STB,… Číst vice »

leviathan
leviathan
30. 12. 2019 14:36

„…o dobrotě US vedení…“ Práce kvapná, málo platná… Poučil jsem se.

Martin (už bez taky m)
Martin (už bez taky m)
31. 12. 2019 9:36

Most který „nikdy neměl být“… „…a přece stojí“…
A spojuje FUNKČNĚ lidi s lidmi pro LIDSKOST…
Крымский мост: 4 года строительства железнодорожной части в одном ролике.
https://www.youtube.com/watch?v=i0dYPHq9lCc

orinoko
orinoko
31. 12. 2019 10:49

Break news: V Iráku vzali lidi útokem ambasádu emerickeho army geroje, tanciciho izrazidovskou poskokovou. Tomu říkám SILVESTR!!
Údajně dochází k nouzovemu uprku émerickych prasat. Zatim, to má jen jednu chybu: Absenci hollywoodských kamer a plamene nadseneho Metanjahuuuua.

orinoko
orinoko
31. 12. 2019 10:53
orinoko
orinoko
31. 12. 2019 11:17

V Libyii zasedá Liga arabských statu. Ovšem nikoli v Tripolisu, nybrz na území ovládaném „nasim“ Haftarem. Mělo by to snad být někde u Tobruku.
Dneska křesťané válci mezi sebou , meziisilamska válka je na spadnuti, pricemz zidi si jdou nejen po krku , ale i obrizce … a seversti debilove z Valhaly do sveta posílají svoje dětské cvoky, aby sprasili svet.
Tomu říkám … Pravda a láska v cílové rovince.

orinoko
orinoko
31. 12. 2019 11:23

Něco se musí stat!!
No jasně – přijde rok 2020. Vypadá velmi fotogenicky.
To zase bude průserů.

orinoko
orinoko
31. 12. 2019 11:38

Právě teď doporučuji český Seznam. Vypadá to, že íránské přímé zdroje poněkud kulhaji za ceskymi. U emika už to hori? Co NATO český rudý Pavel a jeho Pentagon? To zase bude trapné vysvetlovani. Hlavne, že Rusům spadl výrobní Su57. Co si s tím pocne web České aramdy, kde se to jen hemží emerickymi vlezdopr.delisty? Minimálně půlka světa už má émerickych sracu po krk. Je totiž úplně jedno, který kripl u emeriku kde usedne. Velmi obtížné by něco takového bylo, kdyby neexistovalo nezávislé Rusko a sílící Cina. A precedens Kuby, Vietnamu, Severní Koreje, Syrie, Íránu a dalsich. V émerice vybuchl průmysl… Číst vice »

orinoko
orinoko
31. 12. 2019 11:54

Ještě neco, a tím koncim.
Něco mě napadlo. Ale émerický kreten si sám o něco rekl. Co teď tak ta lejna asi můžou delat, když do Perskeho zálivu míří vojenské námořní cviceni Iranu, Ruska a Ciny? Írán v mezičase zablokoval několik tankeru s tím , že pasují ropu. Jakou jinou než syrskou. Jiná mě nenapada.
Kristepane, Dubajsky zážitkový zázrak se může zhroutit jak nekonecna boltoniada.
Co se v těchto chvílích děje v uterkovem Rijadu, se můžu jen dohadovat. Před rozzurenymi lidmi ty santaly neochrání ani český rudý komisař zvici Pavla NATOjdouciho.
To se vůbec nedá domyslet…

Aleš
Aleš
31. 12. 2019 18:11

https://www.irozhlas.cz/sport/zimni-sporty/bezkazi-klasicke-lyzovani-tour-de-ski-toblach-petr-knop-sergej-ustagov_1912311506_tat
Válka proti Rusku má další trhliny. Ruští sportovci porazili i norské astmatiky.

Aleš
Aleš
31. 12. 2019 18:22

leviathan napsal

Školství jde pod Plagiátorem do kopru, čili ho v AI pochválí…

Martin (už bez taky m)
Martin (už bez taky m)
2. 1. 2020 10:20

sranda na Vlkově kose
Nordstream II, teorie omezené suverenity,brexit a všeho do času a všeho s mírou I.
https://vlkovobloguje.wordpress.com/2020/01/02/nordstream-ii-teorie-omezene-suverenitybrexit-a-vseho-do-casu-a-vseho-s-mirou-i/
RF Severní proud 2 samozřejmě dostaví, zpoždění bude mít jen ten následek, že si zajistí patřičné technologie samo, nebo ve spolupráci se zeměmi které mají podobné zájmy.
US plyn vyfrackovaný s vážnými dopady na životní prostředí USA nepomůže.
Naopak…
Byl zahájen tranzit plynu přes Ukrajinu podle nového kontraktu. Do Bulharska začal proudit plyn přes Turecký proud
http://www.novarepublika.cz/2020/01/byl-zahajen-tranzit-plynu-pres-ukrajinu.html

Martin (už bez taky m)
Martin (už bez taky m)
2. 1. 2020 10:22

pěkné povídání z Nové republiky
Expedice RUSKO 2019
http://www.novarepublika.cz/2020/01/expedice-rusko-2019.html
Expedice RUSKO 2019 – první pokračování
http://www.novarepublika.cz/2020/01/expedice-rusko-2019-prvni-pokracovani.html