Svět ruskýma očima 567

Igor Šiškin: Ruský lid se sjednocuje na svých územích

Ljubov Stěpušova

2. července 2020

Igor Šiškin, znalec pracující v Institutu zemí SNS, řekl, že osud ruského lidu rozděleného po pádu Sovětského svazu je v jeho vlastních rukou, a ne v rukou Vladimira Putina. V rozhovoru na TV kanálu Rossija 1 Vladimir Putin oznámil, že mnohé republiky Sovětského svazu „dostaly ohromné množství ruské země“, která historicky náležela Rusku. Když odcházely ze Sovětského svazu, dostaly „od ruského lidu dárky,“ které neodmítly.

Uvedl, že je to poselství všem bývalým sovětským republikám s připomínkou toho, že Rusko „pamatuje na své nástupnictví a prvorozenectví“. Ti, kteří tato slova vzali jako „zrušení euroasijské integrace kvůli imperiálním snahám Moskvy“ si nezaslouží pozornost. Řekl: „Není potřeba věnovat pozornost tomuto publiku, především v Kazachstánu, kde se integrace neuznává. Tam si vždy najdou důvod zmítat se v hysterii.“

Existuje i hysterie ukrajinských nacionalistů v duchu hesla „Rusové jdou“. Sjednocení Rusů v Rusku a na Krymu nebylo tím, že by byl Krym „zabrán Putinem“, ale po banderovském státním převratu v Kyjevu byl na poloostrově organizován útok na Rusy.

Nikoliv, Putin nezabral Krym, ale na Krymu se vzbouřili Rusové

Šiškin tvrdí: „Došlo na rozsáhlé porušování práv Rusů a když se Ukrajina odmítla s Ruskem integrovat, vrátili Rusové na Krymu poloostrov do Ruska a po Krymu povstal i Donbas.“

V Kazachstánu se nemají nacionalisté obracet s nároky na Rusko, ale sami na sebe. Kdyby nezařazovali Rusy mezi lidi druhé kategorie, nebyla by vzpoura. I když budou Rusové v Kazachstánu znát výborně kazašský jazyk, nebudou mít s Kazachy stejná práva.

Západ o hrozbě ruské vzpoury ví. Proto NATO organizuje v Pobaltí cvičení na její potlačení. Podle Evropy je to snaha o ochranu všeobecných hodnot, protože „Rusy tam za lidi nepovažují a nepovažují ani práva Rusů za lidská práva“. Nezajímá je proč se mohou Rusové bouřit, tedy proto, že je skřípnuto jejich právo na výuku v rodném jazyce a právo na vzdělávání. Tak třeba v Lotyšsku jsou práva Rusů odlišná od práv Lotyšů v osmdesáti bodech.

Jak si Rusové vedou v postavení rozděleného lidu

Není to poprvé, kdy jsou Rusové rozdělení. Jejich sousedé je vždy považovali za lid druhé kategorie, a tak byl ruský odpor vždy stejný. „Většina Rusů ze země neutíkala, neasimilovala se a když se vzpamatovala z otřesu, začala se brát o svá práva. Nakonec to vedlo k likvidaci těch států, které připravily Rusům nerovnoprávné postavení“, říká Šiškin.

Nyní se Putin také snaží nejprve se sousedy domluvit. Ohledně Krymu se to nepovedlo. Ohledně Donbasu to také nejde, spojení s povstavším Donbasem není, protože ruské elity dosud „drží své poklady“ na Západě a  jsou na něm závislé.

„Do poslední chvíle nemohl nikdo vědět, zda dá Putin příkaz k připojení Krymu a podle jeho vlastních slov mu, jakožto vrchnímu veliteli, kladli odpor vojáci.“

Celá Ukrajina je ruská země

Kyjev je matkou ruských měst. Lvov byl založen ruským knížetem a pojmenován na počest jeho syna. Není potřeba připojovat území kvůli území, ale jedná se o sjednocení ruského lidu.

„Prezident říká mnoho správného, třeba to, že jsou Rusové a Ukrajinci jeden národ, jenže k upevnění všeruského sebeuvědomění se nic nepodniká.“

Proč Jelcin nepodepsal proces odchodu ze Sovětského svazu

Nomenklatura země se rozhodla na likvidaci SSSR, aniž by zohlednila výsledek referenda z roku 1989 o zachování Sovětského svazu.

Šiškin to upřesňuje: „Když Gorbačov zahajoval perestrojku, již chápal, že Pobaltí pustí. Sám to nedávno přiznal. Pobaltské „lidové fronty“ se vytvářely v Moskvě. Hlavní ideolog perestrojky Alexandr Jakovlev vytvořil Sąjūdis (litevská politická organizace, která řídila proces oddělení). Jejich záměrem bylo likvidovat socialismus a privatizovat, aby pro sebe získali dědičný majetek a aby se zařadili mezi západní elity.“ Museli prokázat, že jsou „buržoazní“ a kvůli tomu rozdali ruská území. Jinak by Západ obvinil Jelcina z velmocenského ruského šovinismu a nebyl by mezi ně přijat.

Podle Šiškina mají být souzeni Jelcin i Gorbačov, nejen kvůli vlastnímu odsouzení a potrestání, ale aby se objasnilo, jak bylo organizováno rozbití země – největší geopolitická katastrofa vedoucí k rozdělení ruského národa.

Šiškin říká: „Kdy současná elita povolí proces sama se sebou? To je řečnická otázka.“

Osud Rusů je v jejich vlastních rukou

To, co udělali s ruským lidem během osmdesátých let, bylo uděláno za jeho mlčenlivého souhlasu. Lidé však procitli a jejich nespokojenost s předáním svrchovanosti Západu vedla k vládě Putina, který začal obnovovat ruské sebevědomí.

Pozměňovací návrhy k ústavě se nyní jeví jako polovičaté, ale vyjadřují, že „začínáme uplatňovat svá práva“.

„Nemá smysl posuzovat osobně prezidenta, je potřeba pochopit, že toto je naše země, my jsme Rusové a náš osud je v našich rukou. Elity budou dělat to, co jim řekneme, jinak nezůstanou u moci. Učitel ve škole, novinář v mediích, občan v sociální síti musí s touto myšlenkou pracovat a výsledek se dostaví“, uzavřel rozhovor Šiškin.

Převzato z Pravda.ru

***

USA měly v úmyslu odkoupit Sibiř za 3 biliony dolarů

Nikolaj Kopernik

16. června 2020

Po rozpadu Sovětského svazu se mohla bohatá Sibiř stát částí území USA. O události promluvil náměstek ředitele Centra historické expertízy Ruské univerzity družby národů Boris Jakimenko.

Projekt zakoupení Sibiře Washingtonem byl Ruské federaci předložen v roce 1992 politickým poradcem amerického Institutu světové politiky Walterem Russelem Meadem. Navrhoval „nové území“ USA na severu až po Severní ledový oceán, na východě k Atlantiku, na jihu k Mongolsku a na západě k Jeniseji.

Obchod byl specialisty oceněn na 3 biliony dolarů a znamenal nákup půdy i s místními obyvateli. Projekt pojednával o tom, že „ruskojazyční Slované“, představující 90 % všech obyvatel Sibiře, by byli občany USA. Měli by právo používat mateřský jazyk a pohybovat se po celém území USA. S „neruskou menšinou“, to je s domorodými národy, by se podle Jakimenka nikdo nepáral. S velkou pravděpodobností by je čekal osud původních obyvatel Aljašky a prérií Divokého Západu.

Zajímavé u „ceny transakce“ je to, že by býval Washington nezaplatil dohodnutou částku najednou, ale ve dvacetiletých splátkách. USA by se zavázala platit RF ročně 200 miliard dolarů, jenže polovinu této částky v amerických výrobcích. A za toto by získaly veškeré bohatství Sibiře: diamanty, lesy, zlato, ropu a plyn. Přestože v té době byla Moskva v mimořádně těžké situaci, rozhodla se nezopakovat historii s Indiány a korálky a na obchod nepřistoupila.

Před časem promluvil izraelský znalec Jakov Kedmi o tom, že USA brzy ztratí dřívější vliv ve světě.

Pozn. překl.: „Na východě území Sibiře k Atlantiku.“ Měla jsem zato, že tam RF má pobřeží s Pacifikem.

Převzato z Politpuzzle.ru

***

Krvavý chaos v USA: Vraždění dětí pro svobodu

Jevgenija Leto

8. července 2020

Vznešené cíle hnutí Black Lives Matter jsou zneváženy neustálými rebeliemi a násilím. V Atlantě bylo 4. června zastřeleno při přestřelce osmileté děvčátko. Stalo se to v době, kdy ozbrojená skupina uzavřela cestu autu, v němž dítě sedělo.

Násilí, odstraňování památníků a rabování, to je těmto výtržníkům málo, co již provedli? Agrese povstalců je ohromující. Matka děvčátka, Secoria Turnerová, řekla: „Zabili jste vlastní – tentokrát jste zabili vlastní – zabili jste děcko. Nikomu nic zlého neudělalo.“

Po smrti Richarda Brookse je Atlanta několik týdnů v protestech. V polovině června protestující zapálili restauraci Wendy’s, v níž zemřel Afroameričan. Aktivisté Black Live Matter si chtějí na spáleništi postavit Světové centrum R. Brookse. Na tom trvají.

V USA již skoro měsíc běží hrůzné události s násilím, opakujícími se přestřelkami a vraždami. Nepokoje zesílily i v Chicagu a ve Filadelfii, kde v neděli přišlo o život během několika hodin nejméně pět lidí, byl mezi nimi i šestiletý chlapec. O minulém víkendu byl ve Washingtonu zastřelen jedenáctiletý chlapec. A to nejsou všechny děti, které zemřely kvůli zločincům majícím pocit bezbřehé volnosti jednání.

Starostové měst musejí opakovaně před kamerami a před miliony lidí se slzami prosit výtržníky, aby se zastavili, aby ukončili tyto hrůzy. Zdálo by se, že prezident USA musí pro tyto nevinné oběti chaosu něco udělat. Bohužel, Trump dnes od toho není. Jenom soustavně zasahuje do záležitostí jiných států.

Zbývá jen naděje, že v USA bude někdy alespoň jeden prezident, který se bude přednostně zajímat o svoji zemi a o své občany a nebude hledat jen osobní výhody a možnost rabování jiných zemí.

Převzato z Rusvesna.su

***

USA připravují mohutnou konfiskační měnovou reformu

Valentin Katasonov

8. července 2020

Proti hotovým penězům je veden dávno účelový boj velkými bankéři, kteří dobře cítí tendence současného vývoje. Před sto padesáti lety o nich pojednal ve svém „Kapitálu“ Marx a nazval je zákonem tendence snižování míry zisku. Zákon stále platí.

V podmínkách ekonomické krize způsobené virem zvyšují centrální banky (dále CB) šíleným tempem vydávání dalších peněz. Fed, ECB, Bank of England, Bank of Japan a další důležité CB od začátku roku během pěti měsíců vrhly na trh pět bilionů dolarů. Klíčové sazby hlavních západních CB se od roku 2008 drží blízko nuly a CB Švédska, Dánska a Japonska jsou v minusovém pásmu.

Nízké klíčové sazby se projevily na úrokových sazbách v operacích komerčních bank. Někde jsou úroky z bankovních vkladů pod nulou. V Rusku to do poslední chvíle nebylo, byli jsme svéráznou rezervací s velmi vysokou klíčovou sazbou ruské centrální banky. Až nedávno začala sazba rychle klesat a okamžitě se to projevilo na úrokových sazbách ruských komerčních bank. Znalci uvádějí, že s přihlédnutím k inflaci mohou být reálné příjmy z bankovních vkladů negativní.

Po krizi v letech 2008 až 2009 docházelo na Západě k odlivu prostředků z bankovních vkladů z důvodu nulových a dokonce i záporných úrokových sazeb. U nás je nyní stejná tendence, a to i kvůli nebezpečí podzimního masivního bankrotu komerčních bank, kdy skončí úvěrové prázdniny, daňové prázdniny, moratorium na bankroty, atd.

Světoví bankéři (vlastníci peněz), především hlavní akcionáři US Fedu vedou dávno kampaň za vytěsnění hotovosti z oběhu, aby všichni byli nuceni používat bezhotovostní platby. Pokud se to zavčas neudělá je riziko, že se rozpadne měnový systém vytvářený západním kapitalismem v posledních třech stoletích.

Dnes ve světě peněz a bank pozorujeme projev celosvětového procesu. Právě končí kapitalismus. Společnost se ocitne v „neobyčejném novém světě“, který se také nazývá postkapitalismem. Bude to s největší pravděpodobností nový feudalismus nebo nový otrokářský systém.

Přichází konec epochy prudkého rozvoje vztahů zboží a peněz. Existují o tom skvělé antiutopie od Jevgenije Zamjatina (My), O. Huxleyho (Brave New World), G. Orvella (1984) a R. Bradburyho (451 stupňů Fahrenheita).

„Neobyčejný nový svět“ budoucnosti je totalitní společnost se světovou vládou, úzkou skupinou lidí, která řídí „stádo“. Hlavní princip je evidence a kontrola účasti v pracovním procesu a ve spotřebě. Účast v pracovním procesu lze měřit pracovními dny a spotřebu snědenými kilogramy. To je ale vzdálenější perspektiva. Aktuálním úkolem budovatelů „neobyčejného nového světa“ je znemožnit lidem útěk z bankovní sféry, která má být přeměněna na elektronický koncentrační tábor.

Propaganda k diskreditaci hotovosti se snaží ji uvádět jako nástroj zla, s jehož pomocí se financuje terorismus, provádí obchod s drogami, dávají se úplatky úředníkům, podporuje se „šedá“ ekonomika, praktikují se daňové úniky, atd. bezhotovostní platby jsou prý jednoduché, proveditelné na dálku, je vyloučena možnost okradení, atd.

Téma vyvrcholilo v roce 2020 spolu s virovou hospodářskou krizí. Prý jedním z důvodů šíření infekce byly hotovostní platby. Zároveň s odmítáním hotovostních plateb se opět vzkřísili přívrženci soukromých digitálních peněz (kryptoměny).

Fobie šířené medii ohledně hotovosti rychle mizely. Lidé jednali opačně a vklady vyzvedávali. V Rusku narostla během čtyř měsíců k začátku července u lidí hotovost na rekordních 11,2 bilionů rublů. Zájem o hotovost během pandemie vzrostl i v dalších zemích. Podle Bloombergu v USA, Kanadě, v Itálii, Španělsku, Německu, Francii, Austrálii a Brazílii.

Vládci peněz potřebují všude stahovat klíčové sazby pod nulu, ale udělat to nemohou, protože by spustili hromadný útěk klientů bank k hotovosti a bankovní systém by padl. Zůstává jen nejradikálnější a krajně nebezpečný prostředek – zrušení hotovosti měnovými úřady a nahrazení digitálními penězi CB.

Banka pro mezinárodní platby uvádí, že se loni tématem digitálních peněz zabývalo 70 % všech CB světa. Některé se zajímaly o to, jak nepřipustit soukromé digitální peníze (kryptoměnu) do světa peněz s tím, že kryptoměna podkopává monopol CB a komerčních bank na emisi peněz. Jiné zaujaly vyčkávací postoj. Třetí rozhodly, že digitální peníze mají existovat, ale vydávat je mají jen CB, jsou to tak zvané oficiální digitální peníze. Některé banky by připustily vydávání digitální měny (dále DM) vedle hotovostních peněz. Jiné se domnívají, že DM musí zcela nahradit hotovost. Z CB jsou nejblíže k vydávání oficiálních digitálních peněz s úplným nahrazením hotovosti CB Švédska a Národní banka Číny.

Americká CB se loni postavila proti jakékoliv DM. K tomu se rozhodně vyjádřili předseda Fed USA Jerome Powell a ministr financí USA Stephen Mnuchin. Letos své vyjádření změnili. Powel v květnu oznámil, že USA mohou přistoupit k emisi DM. Někteří odborníci spojují výroky podobného charakteru s možností snížení klíčové sazby Fedu až do minusových hodnot.

Naposledy zveřejnily některé banky z Wall Streetu průzkumy digitálního dolaru. Podstata většiny z nich se redukuje na to, že zpoždění konce je obdobné, Fed musí co nejrychleji zavést digitální dolar. Jinak se americká ekonomika zhroutí a dolar ztratí status světové měny. Prý je dříve neotřesitelná pozice americké měny podkopána kryptoměnou bitcoin, jejíž tržní kapitalizace je nyní asi 170 miliard dolarů.

Vládce peněz také našponovala kryptoměna Libra vyvinutá společností Facebook a spuštěná v roce 2019. Není to pouhá soukromá DM, je to také silný platební systém schopný fungovat ve světovém měřítku bez zprostředkovatelů SWIFT, Fedwire, CHIPS a dalších platebních systémů kontrolovaných vládou USA a Fedem. Rovněž Čína může zavést digitální jüan, který odstrčí dolar z piedestalu světové měny a zaujme jeho místo.

Generální ředitel čínské společnosti Sino Global Capital Matthew Graham uvedl: „SWIFT, CHIPS a Fedwire jsou zastaralé. Jsou drahé a pomalé. Je rok 2020 a na provedení transakce se čeká tři dny. Navíc jsou transakce dražší než je nutné. Všechny technologie v základu větší části světové ekonomiky orientované na americký dolar mají již svůj věk. Je to pro Čínu příležitost.“ Graham delikátně pomlčel o tom, že projekty soukromých DM zbavují USA možnosti kontrolovat a blokovat z pohledu Washingtonu nežádoucí transakce.

Ohledně digitálního dolaru se zaktivizovali američtí senátoři. Koncem června jednala bankovní rada senátu ve věci potřeby digitálního dolaru. Demokratičtí senátoři již připravili zákon o zavedení oficiální DM a žádají jeho zavedení od 1. ledna 2021.

Dosud byli mezi CB a fyzickými osobami zprostředkovatelé – komerční banky. Model oficiální DM předpokládá přímý vztah mezi CB a fyzickými osobami, v CB budou mít své vkladové účty. Komerční banky se stanou pátým kolem u vozu. Ztratí se.

Bankovní svět stojí před volbou mezi špatným a velmi špatným: buď se bankovní systém zhroutí v důsledku útěku fyzických osob z komerčních bank, nebo komerční banky zemřou v důsledku měnové reformy, přechodu od hotovosti na DM. Jestliže si Amerika vybere měnovou reformu – výměnu hotovosti za DM, bude to mít konfiskační charakter. Hlavní obětí přechodu budou ti, kteří mají nahromaděno mnoho papírků z tiskařského stroje US Fedu.

P.S. Podle odhadů je v Rusku k dnešnímu dni mezi čtyřiceti až osmdesáti miliardami amerických bankovek.

Převzato z Fondsk.ru

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
18 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
PPK
PPK
11. 7. 2020 20:51

Velký dík paní Zajoch za překlady RO! Dnes mne zejména zaujal článek od Valentina Katasonova. Všichni bychom si totiž měli ve vlastním zájmu uvědomit důležitost jeho slov o důvodu tlaku bankéřů na uzákonění bezhotovostního peněžního styku. Povinností bezhotovostního peněžního styku by totiž došlo k faktickému uzákonění ničím neomezené kontroly a vlády držitelů hmotného a finančního kapitálu nad obyčejnými lidmi, pracujícími ve mzdě. Jakou důležitou vlastnost ty hotové peníze mají? Tu, že začne-li např. hromadné vybírání vkladů, čili tzv. run na soukromé banky a tím i na hromadné opouštění „služeb“ bank jejich „klienty“, tak důsledkem toho je vždy pád takovéto části… Číst vice »

Bety
Bety
Reply to  PPK
12. 7. 2020 10:31

Souhlasím s PPK a to včetně pochvaly paní Zajoch. Argumenty o důležitosti kontroly kvůli teroristům , úplatkům a šedé zóně jsou výmluvou pro největší teroristy a úplatkáře které tím nikdo nepostihne, neboť to jsou samotné banky.
Vyhýbám se placení kartou a jistě jste si všimli, že pomocí reklam tlak na právě používání těchto plateb mohutně zesílil.

Bety
Bety
11. 7. 2020 20:55

No platba za prodanou Aljašku carovi nikdy nedošla, možná si tehdejší vedení Ruska na to vzpomenulo. Ale myslím si, že se spíš báli toho,
že by se obyvatelé Sibiře svému prodeji bránili natolik, že by je to mohlo smést z jejich postů.

Dana
Dana
12. 7. 2020 1:48

Rusky Car po vyjednavani Aljasku Spojenym statum prodal za 7,2 milionu dolaru. Tohle je dokumentovana historie, sek vystaveny od americke vlady lze bezne najit v archivu.
Sek byl zpenezen ve Washingtonu ruskym zmocnencem cara Alexandra II. s ruskou ochrankou. Pripravena banka pak nalozila penize-zlato a stribrne mince na carskou lod do Ruska…
Ze by to nekdo ukradl , to tezko, protoze car hned penize verejne utracel…..

https://ischool.uw.edu/podcasts/dtctw/alaska-purchase-check

Tom1622
Tom1622
Reply to  Dana
12. 7. 2020 11:20

Karle neblbni . Prodej Aljašky znamenal prodej pustiny s cca 2-3 tisíci kolonistů . Prodej území sousedící s britskou kolonií . Po krymské válce , kde mělo Rusko proti Britům co dělat . Proti tehdy nejsilnějšímu námořnictvu . Aljašku by Rusko ztratilo tak jako tak . Prodalo Mexiko Texas , Arizonu , Nové Mexiko ? Havaj chtěla připojení k USA ?
Sibiř má většinu osídlení ruského , je to součást Ruska . To nejde srovnávat .

Martin (už bez taky m)
Martin (už bez taky m)
Reply to  Tom1622
12. 7. 2020 12:03

Naprosto přesné Tome.
Poslední „snaha o výhodný nákup v akci“- Grónsko- ušákům zatím jaxi nevychází…
Mexiku toho USA vzaly (anektovaly, prostě sebraly „právem“ silnějšího) podstatně více.
A co ty nešťastné Filipíny- „poslední“ skutečná „stará“ koloniální válka – kde USA pozabíjely přes milion lidí??…

Martin (už bez taky m)
Martin (už bez taky m)
12. 7. 2020 17:35

Jaroslav Bašta: Když se ucho utrhlo, aneb pomsta za ricin
http://www.novarepublika.cz/2020/07/jaroslav-basta-kdyz-se-ucho-utrhlo-aneb.html
A zatím tamtéž i slušné a opravdu velmi, velmi dobré komentáře.

Irena
Reply to  Martin (už bez taky m)
13. 7. 2020 5:27

No, já si na rozdíl od Bašty myslím, že už ta první informace o ruských stíhačkách, byla objednávkou západních tajných služeb, takže chlapec dojel na spolupráci s nimi stejně jako jeho otec. Ten jeho exluzívní zdroj informací byly nejspíše právě tyto tajné služby. Jinak nevidím důvod, proč by měl zveřejňovat informaci, která není z hlediska Ruska nijak skandální, která mu však může politicky velice uškodit, bude-li zveřejněna. Tj. jako informace dovnitř Ruska novinářsky nijak zvlášť zajímavá, ale směrem ven důvod pro uvalení sankcí. A vzhledem k tomu, že si nedělám iluzi o těch našich tajných službách nyní spadajících pod ty… Číst vice »

Martin (už bez taky m)
Martin (už bez taky m)
Reply to  Irena
13. 7. 2020 7:24

Ireno souhlasím. Některé články, texty zde postuji pro jejich zajímavost, význam vyjádřených myšlenek, ne proto že bych vždy jejich obsah myšlenkově sdílel. Z hlediska toho co označujeme za „tajné služby“ a jejich významu práce pro stát, tak bohužel v historii ČR (spíše ČSR a ČSSR) bylo jen několik skutečných profesionálů na úrovni práce pro stát a společnost alespoň trochu souměřitelné s „běžným průměrem“ RF / SSSR. A o dnešní „úrovni“ již škoda mluvit. Obecně je hrozná škoda, že stát jako ČR neumí pracovat s vlastními zdroji (kvalitními lidmi). Jako menší národ jsme dokázali dlouho přežít i jako relativně hodně samostatní… Číst vice »

Irena
Reply to  Martin (už bez taky m)
13. 7. 2020 10:24

Co se týče špiónů, konspirologie atd. jsou opravdu dobrá videa Kurgiňana – celý seriál, zatím jsem viděla dvě. Fakticky se jedná o výčet konkrétních faktů doložených dokumenty, citacemi z médií atd. Odráží se to od koronaviru a upozorňuje na skutečně doložené plány americké administrativy daleko do minulosti, před vznikem epidemie. Američané si jako vždy vůbec nedávají pozor na pusu, co na srdci, to na jazyku, a když to někdo takto pěkně seřadí, je to dost bomba.

Zde na kanálu:
https://www.youtube.com/c/eotsuVideoChannel/videos

Díl první
https://www.youtube.com/watch?v=6gNHKctvJZo

Botičky od Diora
Botičky od Diora
Reply to  Irena
13. 7. 2020 14:15

Docela politnekorektní a drsný trolling, hodný překladu. K zasmání ale určitě. Новости в 2030 году..Прошло почти 10 лет со дня погромов и выступлений в США: ● Россия осуществила поставку очередной партии зенитных ракетных комплексов С-600 Мексике и Канаде. ● Губернатор Варшавской области вручил жилищные сертификаты военнослужащим Западной группы войск. ● Президент Российского Союза вручил в Кремле государственные награды членам второй космической экспедиции на Марс. ● Грузооборот железнодорожного участка «Токио – Южно-Сахалинск – Хабаровск» за 2029 год превысил миллион тонн. ● Италия получила ещё две плавучие атомные электростанции проекта «Академик Ломоносов». ● В Турции завершились командно-штабные учения Южного военного округа. ●… Číst vice »

PPK
PPK
Reply to  Irena
13. 7. 2020 14:47

Dík za odkaz na Kurginjana! K tomu, co říká, jen krátká poznámka: Ve starověku a středověku si nejbohatší elity světa hrály na služebníky bohů. Dnes se tito lidé sami prohlašují za bohy. Proto také i změnili způsob svého sociálního jednání, kdy jedním z nejnebezpečnějších důsledků jejich posedlosti mocí je právě coronavirus. Jenže, sociální vládci sami ty nové objevy a vynálezy pokroku vědy a technologie vymýšlet neumí a právě to časem způsobí jejich konec. Konec, až důsledky nových objevů se obrátí proti nim nejen kvůli jejich neschopnosti technologické, ale zejména neschopnosti morální. Neschopnosti nebýt chamtivými a jednat sociálně spravedlivě.

Irena
Reply to  PPK
14. 7. 2020 10:26

V pátém díle jsou informace, ze kterých si člověk může udělat lepší představu o měřítkách výzkumů prováděných v USA fakticky biologických zbraní. No lépe potom spát nebudete.

https://www.youtube.com/watch?v=36NccB0eTpw

Martin (už bez taky m)
Martin (už bez taky m)
12. 7. 2020 17:43

Rusko vidí skupinu G7 jako „odumírající“ formát a o summitu nejedná
http://casopisargument.cz/?p=30306

Martin (už bez taky m)
Martin (už bez taky m)
13. 7. 2020 10:59

Masivní rozvoj RF pokračuje.
Často aktivity samotných lidí, obyvatel, kteří se dokáží spojovat k dosahování cílů.
Nové tankery, další velký ledoborec, další závody na spotřebitelské zboží, potravinářských komplexů, těžké strojírenství…
Masivní snaha o SOBĚSTAČNOST, produkci výrobků s vysokou přidanou hodnotou, mj. nové plynové turbíny, atd.
Další a další infrastruktura, celé speciální průmyslové komplexy.
Úplně jiný způsob budování průmyslu nežli bylo v historii tzv. „rozvinutých zemí“…
В России началась 2-ая пятилетка импортозамещения. А что с первой?
https://www.youtube.com/watch?v=a2PS88_tUpw

Martin (už bez taky m)
Martin (už bez taky m)
13. 7. 2020 11:42

Россия сделала шаг в создании двигателей будущего
https://www.youtube.com/watch?v=uHgoKurPsNc
В России начали выпуск планшетов. Это только начало
https://www.youtube.com/watch?v=OlwISOKkvWk
«Жидкий свет» приблизил Россию к технологическому доминированию
https://www.youtube.com/watch?v=_NAMMz_wMJ8

Viky
Viky
13. 7. 2020 12:45

Martine, „“Jaroslav Bašta: Když se ucho utrhlo, aneb pomsta za ricin““ Jednak díky za odkaz, to v prvé řadě. Já bych to na hodně procent (asi 99) nečetl. Na Baštu se dívám …přezíravě? asi to bude správný termín. Nikdy jsem se totiž od něj nic kloudného nedozvěděl. Buď je tak dobrý, nebo přesný opak. Ale informačně… Ale dám Vám „svůj“, a dost jiný, pohled na věc. Můžete souhlasit, nebo taky ne, ale opírám se o fakta, o věci převážně nijak neutajované. Rovnou zpochybním „pomsta za ricin“, Promiňte, ale česká strana na nějakou kloudnou pomstu nemá, a ruská strana se zase… Číst vice »

Botičky od Diora
Botičky od Diora
13. 7. 2020 13:45

Našel jsem tuto reakci na snos sochy maršála I.S.Koněva: „K 75. výročí vítězství ve 2. světové válce představilo společenské hnutí Nesmrtelný pluk v České republice film Cena vítězství. Jedná se o filmový příběh, který zachycuje vzpomínky lidí spojených jedním příběhem, příběhem boje o osvobození od fašismu během 2. světové války. Tatjana Jeremenko, dcera armádního generála Andreje Jeremenka, hovoří o osvobozovacích operacích jednotek 4. ukrajinského frontu v České republice. Místopředsedkyně Ostravského Ruského domu Tamara Galynina vzpomíná, jak drahý byl za války obyčejný cukr. Poté, co Irina Juržinova přežila těžkou blokádu Leningradu, stále vidí před očima zástup zajatých Němců, které někdo litoval,… Číst vice »