Svět ruskýma očima 650

 

Bývalý rektor Diplomatické akademie promluvil o osobnosti Tokajeva

Karman Gasanov

20. ledna 2022

Bývalý rektor Diplomatické akademie Jevgenij Bažanov promluvil o svém pohledu na protesty v Kazachstánu a na osobnost prezidenta Kasyma – Jomarta Tokajeva.

Den před tím vystoupil po dlouhém mlčení bývalý kazašský prezident Nazarbajev a řekl, že v zemi nejsou žádné vnitřní rozpory. Přitom však Tokajev sesadil z funkce náměstka vedoucího Výboru národní bezpečnosti Kazachstánu, Nazarbajevova synovce.

Podpora Tokajeva Nazarbajevem pomůže normalizování situace v zemi. Mezi oběma osobnostmi nebyly osobní rozpory, avšak v Nazarbajevově okolí bylo dost lidí, kteří Tokajeva ignorovali a překáželi mu v práci. Tito lidé škodili buď tím, že nic nedělali, anebo přímo rozdmychávali nepokoje. Čekali, že přijdou k moci a že se Tokajev z politiky ztratí. Byli odvoláni i další zástupci „velké rodiny“ a lidé z vlády. Vedoucí bezpečnosti Masimov a ještě deset lidí bylo zatčeno.

Bylo tomu tak, že v roce 2019, kdy Nazarbajev předával vládu Tokajevovi, s tím byli nejdůležitější lidé v kazašské vládě nespokojeni a pokoušeli se jej svrhnout?

Ano, to za prvé. A za druhé nechtěli nic měnit. Tokajev se začal vypořádávat s korupcí a prováděl reformy. Pro ně to bylo nevýhodné, odrazilo se to na zájmech lidí napojených na ropný kapitál. Tokajev chtěl reformy. Měl bohaté zahraniční zkušenosti, pracoval v Singapuru, v Číně,, studoval v Jižní Koreji a v Japonsku. Chtěl využít to nejlepší z Asie, jenomže mu v tom překáželi. Nakonec se ve veřejnosti nahromadily rozpory. Ti, kteří patřili k mocným, nebyli s Tokajevem spokojeni a rozhodli se pro protesty, aby způsobili chaos.

Udrží se stabilita?

Kvůli tomu se musí Tokajev vážně zabývat reformami a vytvořit pro to velký kolektiv specialistů.

Znáte se dobře s Tokajevem a jak se vám jeví jako člověk?

Absolvoval MGIMO. Je to vynikající znalec Číny. Studoval tam i pracoval. Potom byl v Singapuru. Dělal překlady pro nejvyšší vedoucí osobnosti Sovětského svazu. V teorii vztahů s ČLR byl velmi silný. Potom ukončil Diplomatickou akademii a po rozpadu Sovětského svazu odešel do Kazachstánu. Stál u zrodu kazašské nezávislosti. Stal se ministrem zahraničí a od začátku budoval zahraniční politiku s Ruskem, Čínou, Evropou, USA a muslimským světem. Musel se naučit domluvit se se všemi. Je autorem desítek knih o zahraniční politice Kazachstánu a o zahraničních vztazích. V roce 2001 obhájil doktorskou disertační práci. Dnes není snadné najít stát, který by dokázal být zadobře se všemi. Takto úspěšně si vede Tokajev v Kazachstánu.

Byl také jmenován náměstkem generálního tajemníka OSN, kde se zabývá íránským jaderným programem a evropskou bezpečností. Byl známý více v zahraničí než v postsovětském prostoru. Dlouhá léta byl premiérem a předsedou senátu v Kazachstánu. Vyznal se v reformách v Číně, v Singapuru, v Jižní Koreji a ve Švýcarsku, kde také pracoval. Je to člověk demokratický.

Existovaly u Tokajeva ambice na získání moci?

Absolventi Diplomatické akademie dosahovali významná postavení (prezident Jižní Koreje, prezident Severní Osetie, rektor MGIMO). Tokajev neměl kam dále růst. Bažanov říká: „Bylo by dobré, kdyby se Tokajev stal generálním tajemníkem OSN. Tuto funkci nikdy neměl člověk z postsovětského prostoru.“ Po čase jej Nazarbajev navrhl na funkci zástupce generálního tajemníka OSN, kde potom pracoval. V Diplomatické akademii o perspektivě na prezidenta Kazachstánu neuvažovali, ale nakonec k ní došlo.

Jaký má vztah k Rusku?

Objektivně vzato bude každý vůdce Kazachstánu usilovat o normální vztahy s Ruskem. Pro to mluví dlouhá hranice mezi oběma zeměmi, historie, ruskojazyčná menšina, ekonomika, bezpečnost. Tokajev měl obavy, že se země zhroutí a dopadne jako Afghánistán, proto se obrátil k Moskvě.

Má i rodinné kořeny v Rusku, jeho manželka je Ruska. Má vynikající znalosti o dění v Rusku, Rusko je jeho druhou láskou. Tokajev je velice erudovaný člověk a touží po vzdělání.

Koho z významných osobností obdivoval?

Vážil si sovětského diplomata Andreje Gromyka a bývalého generálního tajemníka OSN Pan Ki-muna. Z vědců pak Samuela Huntingtona.

Převzato z Vestikavkaza.ru

***

Ukrajina podepisuje konkordát s Vatikánem

Dmitrij Skvorcov

15. února 2022

Je patrné, že současný papež není zástupcem Boha jen na zemi, ale i v nebi, když zmocňuje Bohorodičku, aby se zajímala o Ukrajinu. Zachoval se podle práva, protože dohoda mezi Ukrajinou a Svatým stolcem mu takovou možnost dává. Návrh dohody „unikl“ do jednoho z kanálů na sociální síti Telegram dne 13. února. Na začátku tohoto týdne nechtěně jeho podpis Uniatská náboženská informační služba doložila.

Na první pohled je dohoda jen soupisem článků přejatých z právních předpisů týkajících se koexistence státních orgánů a společnosti, včetně náboženských organizací. Úkolem je připomenout se mezi uniaty před příští prezidentskou kampaní. Nějak obměkčit srdce té části voličů, kteří nenávidí Zelenského kvůli jeho židovství a původní ruskojazyčnosti. Uniaté většinou žijí v enklávě, v níž více než jinde ctí nacistické tradice hitlerovské koalice. Zde je také největší počet podřízených Vatikánu uniatských řecko-katolických farností. V prvním článku konkordátu se hovoří, že se „pod pojmem katolická církev myslí náboženské organizace věřících občanů katolického a řecko-katolického vyznání“.

Nejedná se však o opisování existujících právních předpisů.

Dokument, který reguluje vzájemné vztahy státu a určité církve (o to víc zahraniční) jí dává privilegované postavení, což odporuje ukrajinskému zákonu O svobodě svědomí a o náboženských organizacích. V něm stojí psáno: „Všechna náboženství, náboženské směry a náboženské organizace jsou si před zákonem rovny. Vytváření jakýchkoliv výhod nebo omezení jednoho náboženství, vyznání nebo náboženské organizace vzhledem k jiným se nepřipouští.“

Za Zelenského se schází šéf řecko-katolické církve s činiteli humanitární politiky. Také pokračovala „celoukrajinská“ pouť vojáků do kultovního uniatského duchovního centra Zarvanycja. Zde připravovali v průběhu několika let důstojníci budoucí bojovníky majdanu a členy kárných oddílů na Donbas. Organizátory této akce byli zejména ministerstvo obrany, ministerstvo vnitra, Národní garda, pohraniční stráž, ministerstvo pro mimořádně situace a vězeňská služba Ukrajiny. V této době přijala Nejvyšší rada Ukrajiny zákon o státní podpoře skautské organizace Plast, požehnané Šeptickým. Ta dala světu taková spravedlivá esa, jako byl Bandera a Šuchevič. A další.

Na Ukrajině není ani jedno procento obyvatel s římsko-katolickým vyznáním, přitom tři státní televizní kanály vysílaly mše z Vatikánu. Avšak za Zelenského nebyla vysílána ani jedna vánoční nebo velikonoční mše Ukrajinské pravoslavné církve, která v této zemi naprosto převažuje. Při jedné z odvysílaných mší bylo oznámeno, že římsko-katolická stolice bude přemístěna z Žitomyru, kde je nejvíce katolíků, do Kyjeva. Římsko-katolická církev je „mateřská“ pro církev řecko-katolickou.

Při své volební kampani v roce 2018 podepsal Porošenko podobný konkordát, ale tehdy s istanbulským patriarchátem.

Papismus v kupě článků a paragrafů z jiných zákonů Ukrajiny  prosakuje z některých novinek.

Článek 14. „Ukrajina a Svatý stolec se zavazují jednat pro řešení přijatelné pro obě strany ohledně majetku zkonfiskovaného katolické církvi sovětskou mocí.“ Přitom se ani ukrajinské úřady nepřipravovaly něco takového udělat. „Strany chtějí zahájit jednání do šesti měsíců od nabytí platnosti této dohody.“

Článek 15. „Ukrajina potvrzuje povinnost udržovat a obnovovat kultovní památky a jiný nemovitý majetek, nebo předměty kulturního dědictví.“ Samozřejmě, že kultovní předměty náležející do kulturního dědictví, nejsou konkretizovány a budou udržovány za peníze daňových poplatníků, z nichž převážná většina nevyznává katolickou víru.

Článek 11. „Kompetentní orgány Ukrajiny operativně uvědomí apoštolskou nunciaturu o zadržení nebo věznění katolického duchovního nebo mnicha, pokud ten o to požádá.“ A opět musí! Přitom pro vyšetřování není vždycky vhodné zveřejňování v jeho průběhu. Podle odst. 2 musí příslušné orgány informovat apoštolskou nunciaturu i v případě, že o to vyšetřovaný nepožádá, jedná-li se o biskupa, nebo osobu, která podle kanonického práva stojí na jeho úrovni.

Článek 16. „Katoličtí rodiče mají právo vychovávat své děti v souladu s doktrínami a morálními principy katolické církve.“ Bylo by to v pořádku, ale co rodiče ostatních vyznání? Ti nemají garantovanou stejnou ochranu?

Článek 17, odst.3. „Financování vzdělávacího zařízení založeného katolickou církví se děje … z prostředků státního rozpočtu v souladu s ukrajinským právem…“ Přitom je na Ukrajině církev od státu oddělena.

Je zřejmé, že pod Vatikánem je možno legislativu libovolně měnit.

Převzato z Fondsk.ru

***

USA budou každý měsíc informovat o „vpádu RF“ na Ukrajinu

Stěpan Bulbenko

18. února 2022

Senát USA jednomyslně schválil rezoluci o podpoře nezávislé Ukrajiny a odsoudil válečnou agresi Ruska.

Rezoluce senátorů není zákon, ale oficiálně oznamuje „pevnou podporu bezpečné, demokratické a nezávislé Ukrajiny Spojenými státy“. Rovněž „odsuzuje zvyšování ruské vojenské síly“ na hranicích s Ukrajinou.

Kongres je ve své podpoře nezávislosti a svrchovanosti Ukrajiny jednotný, jak tvrdí jeden ze senátorů, který rezoluci předložil.

Pomoc Spojených států a jejich spojenců před ruskou agresí 15. a 16. února tohoto roku se skládala z evakuace vlastních diplomatů a vojenských instruktorů a z dodávek starých typů zbraní a munice.

Když k vpádu nedošlo, pošoupl Washington jeho termín na 20. února a potom na březen.

Podle odhadů přišla Ukrajina o 12,5 až 200 miliard dolarů.

Vzhledem k přijaté rezoluci Kongresu USA se Američané zřejmě nehodlají zastavit na dosaženém. Akce byla považována za úspěšnou.

Rusko nezaútočilo a ani se k tomu nepřipravuje, ale západní diplomaté budou soustavně přebíhat mezi Kyjevem a Lvovem. Vojenští poradci na Ukrajině si ani nemusejí vybalovat zavazadla.

Na Ukrajině nastane chaos vyvolaný stálým  útěkem před „ruskou agresí“. Z Ukrajiny uniknou každý týden přes 2 miliony dolarů. A všechno bude svedeno na Putina a Rusko. Kongres USA přijme další rezoluci s obviněním Ruska o vedení „neomezené hybridní zločinecké války“  proti Ukrajině.

Převzato z Worldandwe.com

***

Nezatřese se nám ruka při plnění posledního rozkazu: Odpálit Záporožskou jadernou elektrárnu jako odpověď na „vpád RF“

Sergej Maržeckij

17. února 2022

Loutkovodiči loutkové vlády v Kyjevě jsou asi unaveni čekáním na to, kdy prezident Putin zaútočí na Ukrajinu. Je známo, že zbraň, která dlouho visí na stěně, jednou vystřelí. To je klasická záležitost. Ale na Ukrajině může bouchnout tak, že to bude dunět ještě dlouho.

Střílet tam už začali. Dne 17. února ukrajinské ozbrojené síly opět porušily příměří a pálily na pozice Doněcké a Luhanské republiky. Střílely z granátometů a minometů. Určitě nechtějí, aby Kreml pozastavil plánované vojenské cvičení a vracel svá vojska do jejich stálých základen. Na agresi ukrajinských vojsk dosud reagují milice DNR a Lidové milice LNR, ale ze severu nic nepřicházelo.

Po všem špinění Ruska a Vladimira Putina přišla ukrajinská loutková vláda na nový trik, ještě horší než je raketový útok na mírové město.

Atom nikoliv mírový

Po Sovětském svazu zdědila Ukrajina čtyři jaderné elektrárny. Záporožská JE leží na levém břehu Dněpru, na území historického Novoruska.Tady je možno provést velmi drsný žert.

Kvůli nedostatku uhlí musel Kyjev spustit současně všechny energetické bloky, přestože to se nikdy nedělalo, z důvodu vyčerpání jejich zdrojů a nutnosti plánované údržby. Dnes tedy všechny bloky pracují, bez ohledu na údržbu, na plný výkon. Nejen že jedou, ale ještě je snaha s nimi manipulovat, zvyšovat či snižovat výkon, jako se to dělá u běžných tepelných elektráren. Navíc strkají do bloků americké jaderné palivo, pro které nejsou projektované a které nejednou způsobilo selhání.

Před několika dny byl na Záporožské JE odstaven jeden z bloků. Ukrajinské ministerstvo pro mimořádné události se obrátilo na Euroatlantické koordinační centrum pro reakci na katastrofy a živelní pohromy. Je potřeba vědět, co Kyjev žádá od NATO: 70 tisíc protichemických a protiradiačních ochranných obleků, 31 tisíc osobních dozimetrů, 31 speciálních automobilů pro radiační a chemický průzkum, 32 speciálních deaktivačních aut a 25 autocisteren pro zásobování pitnou vodou. Ukrajina potřebovala také desinfekční prostředky, obvazový materiál, analgetika a prostředky proti popáleninám a zánětům. Vše ve velkém množství.

Proč Kyjev požadoval tak specifické prostředky pro likvidaci radiačních katastrof? Možná proto, že ukrajinští pracovníci v JE mají podezření, že režim, v němž pracují jejich zastaralé JE, může způsobit vážnou radiační katastrofu a připravují se na ni.

Možná však je Ukrajina ochotna tratit v případě ruské ofenzívy na jihovýchod země. Loni se na stránkách sociální sítě Telegram pracovníků Záporožské JE objevila tato zpráva: „Ve skutečnosti máme takové zbraně. Pokud se Rusko pokusí bránit Ukrajině zavedení ústavního pořádku na Ukrajině a na Krymu a pokusí se nás zničit – zaplatí vysokou cenu! Můžeme naložit všechny reaktory VVER 1000, jichž je 13, jaderným palivem Westinghouse  a máme hrdiny, kterým se ruka nezachvěje při plnění posledního rozkazu. Ukrajina se nevzdá! Sláva Ukrajině!“

Nakonec by mohlo dojít k témuž, ale ze všeho bude obviněno Rusko, jeho diverzanti, jacísi „Petrov a Boširov“.

Potom bude Rusko muset skutečně nasadit vojáky a jednotky ministerstva pro mimořádné události, aby se zabývalo následky radiační katastrofy. Radioaktivní mrak hranice nectí a kontaminované vody z Dněpru ohrozí i ruské oblasti. Bude muset zasáhnout Rusko, protože potenciální ukrajinští likvidátoři prchnou. Ovšem Západ z katastrofy obviní Rusko, které prý vše samo zorganizovalo, aby mělo záminku k okupování jihovýchodu.

Zde může jít o Boeing-2. „Místo kvetoucího Novoruska dostaneme svůj Černobyl č. 2.“

Převzato z Topcor.ru

 

4.7 15 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
53 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Irena
21. 2. 2022 8:02

Pro mnohé to není nic nového, že televize manipuluje, ale tento článek má daleko širší rozsah a uceleně informuje o závažných tématech, věnujte mu ten čas a přečtěte si jej celý! Svět fantazie se mísí se světem skutečnosti. To, co se vysílá z televizní obrazovky, se pro mnoho lidí stává synonymem reality. Speciální studie v USA ukázaly, že stále větší počet lidí, zejména dětí a dospívajících, již není schopen rozlišovat mezi televizní fikcí a skutečným životem. Metody manipulace s vědomím diváka v TV jsou již natolik zažité, že bych se divil, kdyby na tuto problematiku (samozřejmě pro úzký okruh lidí)… Číst vice »

Irena
21. 2. 2022 8:12

Peprné vtipy – Vymysleli cigarety bez nikotinu, kávu bez kofeinu, auta bez řidičů a letadla bez pilotů. Ale vládu bez idiotů ne a ne.   – Někdy je lepší vložit do urny politika než mu dát hlas.   – Kdysi se pohádky začínaly slovy: kde bylo, tam bylo. Dnes: když si mě zvolíte….   – Jistý nepopulární politik před smrtí řekl: – A na hrob mi zasaďte kopřivy. – A to jako proč ? – Aby se mi tam nikdo nemohl vys.rat.   – Havarovalo letadlo s politiky. Našel je bača a tak všechny pochoval. Novinář se ho ptal, jestli… Číst vice »

Alva
Alva
Reply to  Irena
21. 2. 2022 14:37

Všechny výborné, poslední není ani tak vtip, spíš vtipně popsaná pravda. :-)))

orinoko
orinoko
Reply to  Alva
22. 2. 2022 1:30

Zase mi čert cosi nakukal. Tak soudruhovi a soudruzce TAM se udělalo po prvním boostru nedobře. Měli špatné dýchání etc. A ataku PANIKY. Po dvou letech blbější než předtím.

orinoko
orinoko
21. 2. 2022 9:27

Nad ruskou ambasádou v Kyjevě je vidět bílý kouř. Neklamny znak pálení dokumentů. Obyčejné následuje evakuace anebo to signalizuje stav ohrožení.

Botičky od Diora
Botičky od Diora
Reply to  orinoko
21. 2. 2022 13:11

Vybrali nového papeže :-)
Tohle je důležitější:
Ruská armáda zničila dvě bojová vozidla pěchoty ukrajinské armády, která překročila ruské hranice z Ukrajiny za účelem nouzové evakuace ukrajinské sabotážní diverzní skupiny, uvádí Jižní vojenský okruh.
Ten hnědý nádor musí pryč, ať to stojí co chce.

orinoko
orinoko
Reply to  Botičky od Diora
21. 2. 2022 13:54

Smyslem akcí, které přijdou, bude pro Rusko eliminace Haliče jednou provždy. A připravených je několik forem takového výsledku. A cest také. Velkou část dovozu Halič realizuje přes Oděsu. Její blokáda odstřihne Halič od půlky potřebného dovozu. Bezletová zóna a z Běloruska na jih sestřelit všechno, co by mířilo ze záchudu na východ.
2 ruské stíhačky přelétly oblast Al Tanf v Sýrii, která je okupovaná emíky. A nikdo ani neštěkl.

Botičky od Diora
Botičky od Diora
Reply to  orinoko
21. 2. 2022 14:17

Stále častěji vidím: За Родину! За Сталина!
Něco v tom bude.

Botičky od Diora
Botičky od Diora
Reply to  orinoko
21. 2. 2022 16:28

O uznání nezávislosti DLR a LPR se rozhodne dnes, řekl Vladimir Putin na zasedání Rady bezpečnosti, jejíž členové podpořili výzvu samozvaných republik.
Hadej, Orino, jaké bude rozhodnutí, smíš jen jednou.
Záchud je těžce podělanej až za ušima.

Martin (už bez taky m)
Martin (už bez taky m)
Reply to  Botičky od Diora
21. 2. 2022 18:21

Заседание Совета Безопасности РФ от 21.02.22 https://www.youtube.com/watch?v=tIO_BaxDFhI K Donbassu. Jednoznačně vystupující za uznání nezávislosti. Pokud bude Ukrajina dále šílet s „obnovou jaderného statutu“ – tak věc půjde podle jednoho z vysokých vojenských představitelů: „…není možné zastavit se JEN na Donbassu! Je třeba zajistit bezpečnost naší země…“. Na „strašné sankce“ již v RF zcela kašlou. Opakovaně zaznělo: Ukroruina je jen ubohý nástroj USA, představitelé RF říkají jasně: hraničili bychom v případě Ukrajiny v NATO přímo s USA, protože není žádná Ukrajina- je jen vnější řízení z USA… RF bude dále jednat jen s USA. Evropští „lídři“ se vyřadili jako nesamostatné přívěsky… Číst vice »

Last edited 3 měsíců před by Martin (už bez taky m)
Martin (už bez taky m)
Martin (už bez taky m)
Reply to  Botičky od Diora
21. 2. 2022 18:47

Обращение Владимира Путина к россиянам
https://www.youtube.com/watch?v=_9JfI50Q5G0

PŘÍMÝ PŘENOS ŽIVĚ.

Last edited 3 měsíců před by Martin (už bez taky m)
Martin (už bez taky m)
Martin (už bez taky m)
Reply to  Martin (už bez taky m)
21. 2. 2022 20:09

RF přiznává samostatnost Doněcké a Luhanské lidových republik.
RF nikdy nebude rezignovat na svou státnost, samostatnost a své hodnoty.
Co se týče své obrany a bezpečnosti: RF si VYHRAZUJE PROVÁDĚT VŠECHNY POTŘEBNÉ KROKY K ZAJIŠTĚNÍ SVÉ BEZPEČNOSTI.
Které, kdy, jak a jaké to budou – to si RF rozhodne sama.
P.S.: soudím, že některé ty „kroky“ budou hypersonické, a budou mít malá křidélka či trysky aby mohla „kráčet“ rychle, přesně a účinně. A bude zajímavé sledovat kde se ty „kroky“ zastaví – pakliže vůbec…

Kонец фильма …

Botičky od Diora
Botičky od Diora
Reply to  Martin (už bez taky m)
22. 2. 2022 9:40

Zato je třeba ztrestat Putina! Premiér Fiala musí neprodleně svolat vládu, která musí přijmout usnesení, že nebude uvalovat sankce a přijímat usnesení, protože tím Putina neporazí. Válkovi musí uložit neprodleně vypsat výběrové řízení na plenkové kalhotky s dlouhým rukávkem a zvýšenými absorbčními schopnostmi v odpovídajících velikostech pro jednotlivé ministry. Černochová a Lipavský budou mít nárok na dvojitou dávku. Odstupující NGŠ Opata dostane na starost výcvik ministrů v nasazování přileb, a až se to vláda naučí, oblékne se do maskáčů pro boj v poušti a vyrazí v čele českých válečných vojů na pomoc Ukrajině. Vyzváni byli i Blaničtí rytíři, ale z… Číst vice »

orinoko
orinoko
21. 2. 2022 12:01

Jakýsi Michail Krieger, organizátor 12ti členné demonstrace za Halič v Moskvě byl zadržen a poslán do cely. Krieger – klasické příjmení ruského nosála.

Alva
Alva
Reply to  orinoko
21. 2. 2022 14:42

Ale taky Františka Kriegra, žida, komunisty, španěláka a jediného, který odmítl podepsat v 68 moskevské protokoly.

orinoko
orinoko
Reply to  Alva
21. 2. 2022 15:18

Sionských mudrců?

Alva
Alva
Reply to  orinoko
21. 2. 2022 16:28

Jak se oficiálně jmenoval ten protokol podepsaný v Moskvě všemi kromě F. Kriegla, nevím. Běžně se tomu říká, jak jsem napsala.

orinoko
orinoko
Reply to  Alva
21. 2. 2022 17:19

Většinou máš smysl pro humor. Protokoly SM jsou něco jako Rukopis Zelenohorský a KH. Tvrdí se, že jde o podvrhy, ale zároveň existují indicie, že nikoli. Fotr MasaRYK to tehdy dost rozštípl.
Ale o to nejde. Ruští nosálové ohrožují Rusko. Takový je stav věcí.

idiotronic
idiotronic
Reply to  Alva
21. 2. 2022 15:57

Bohužel, tady máte překlep (MUDr.František Kriegel), rodák od Lvova ,absolvoval pražskou německou lékařskou fakultu,
jeden z kandidátů na největšího Čecha a jinak dobrý…

Alva
Alva
Reply to  idiotronic
21. 2. 2022 16:33

Nerozumím, čeho se týká ten překlep – titulu? Protože na ostatním v tomto případě
moc nezáleží.
Jinak jsem se ozvala jen kvůli tomu „ruskému nosálovi“ – protože není žid jako žid.

idiotronic
idiotronic
Reply to  Alva
21. 2. 2022 18:01

Žádný malér – Ten pán se jmenoval KRIEGEL
a nikoli KRIEGER. Toť vše.

Alva
Alva
Reply to  idiotronic
21. 2. 2022 19:38

Ah tak, samozřejmě. To jsem si nezkontrolovala.
Díky za opravu.

orinoko
orinoko
Reply to  Alva
21. 2. 2022 19:58

Pochválen buď krygel náš. Tak jsme začínali a capela a pak přišlo boží dopuštění – Eduard. 7 minut zvukové hradby, při které se nahrnuli do sálu i dědkové z hospody. Hotová Sodoma, Gomora.

Gatta
Gatta
21. 2. 2022 12:26

Třeba sem – něco skoro pro zasmání.

Video je odkaz v angl tweetu.
https://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/ugandsky-ministr-zahranici-zcela-ignoroval-von-der-leyenovou/

orinoko
orinoko
Reply to  Gatta
21. 2. 2022 12:43

Jo, to je dobre a výmluvné. Eurotransky se vděku nedočkají. Korova se snažila usmívat, ale tak okázalá ignorace je velmi SILNÝ signál, když se dialog děje prostřednictvím signálních pistolí.

orinoko
orinoko
21. 2. 2022 12:29

Euroleyno sdělilo, že v případě army řešení ukroproblemu budou ruské banky odriznuty od finančních transakcí. Jak bude euroleyno platit plyn a naftu? Co takhle zavřít ruské zdroje? Blíží se datum, kdy Halič hodlá vyzkoušet odpojení od ruských přenosových soustav. TO je možné datum útoku na Donbas.

Gatta
Gatta
Reply to  orinoko
21. 2. 2022 14:57

Zlatem – nebo tím o co si Rusko řekne.

Irena
21. 2. 2022 13:52

„Ruští vojáci zlikvidovali dvě bojová vozidla ukrajinské armády, která překročila ruskou hranici z Ukrajiny při spěšné evakuaci ukrajinské diverzní skupiny,“ informuje Jižní vojenský okruh. Podle informací Jižního vojenského okruhu bylo pět narušitelů ruské hranice z diverzně-výzvědné skupiny zlikvidováno. „V průběhu bojového střetu při spěšné evakuaci diverzní skupiny z území Ukrajiny překročils státní hranici s Ruskou federací dvě bojová vozidla pěchoty ukrajinských ozbrojených sil,“ uvádí se v oznámení. Jednotky ruských ozbrojených sil, které se operativně dostavily k místu bojového střetu, palbou z protitankových prostředků zničily obě tato bojová vozidla. Ruští vojáci ani pohraničníci FSB v průběhu pokusu o narušení ruské státní hranice žádná zranění neutrpěli. Náboj, již dříve vystřelený z ukrajinského… Číst vice »

Botičky od Diora
Botičky od Diora
21. 2. 2022 14:23

Konec věčného fňukání:

Z formátu Budapešťského memoranda nevyplývají právní závazky podle mezinárodního práva, uvedla německá velvyslankyně na Ukrajině Anka Feldhusenová v komentáři k návrhu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského svolat summit zemí, účastnících se Budapešťského memoranda.
„Budapešťské memorandum je skutečně formátem bez právních závazků podle mezinárodního práva. Ale myslím, že teď musíme zkusit všechno, abychom se vyhnuli válce,“ citoval Zelenskij TASS ve vysílání televizního kanálu Ukrajina-24.

Pozdě bycha honiti, Zelenáči :-)))

orinoko
orinoko
21. 2. 2022 17:26

Teď jsem dočetl dost závažný materiál. Rusko došlo tak daleko, že řeší i možnost uzavření Bosporu a Dardanel včetně Gibraltaru. A je NATO připraveno. V Sýrii. A je možné, že po uznání Donbasu se 22.2.22 opravdu spustí akce Šavlozubý tygr.
Nějak velmi podezrele drží hubu ten osmanský opruz.

orinoko
orinoko
Reply to  orinoko
21. 2. 2022 17:40

V Sýrii byl Sojgu, syrský ministr zamini je /byl/ v Moskvě. Jasná koORDINACE. A tipnul bych, že také Írán ví svoje. Osobně mám všelijaké pocity.

orinoko
orinoko
21. 2. 2022 18:01

V rámci boje proti korupci bylo dneska zadrženo v Rusku pozoruhodné množství poměrně významných lidí.

Hudryperman
Hudryperman
Reply to  orinoko
21. 2. 2022 19:46

A nepochybně bude jich nakonec podstatně více. Už bylo načase přestat fňukat nad činností rusionské kolony a ve světle nadcházející války co možno maximálně vyloučit jejich pokračování. Tady už jde o existenci nejen Ruska,ale i USA a celé té podělánkové Evropy.Věřím,že dokonale připravená pozice Ruska v tomto okamžiku sklízí výhody z toho plynoucí a že také díky tomu ke globální jaderné válce nedojde.

orinoko
orinoko
21. 2. 2022 18:30

Njn, tak v nejbližším čase Putin vystoupí v ruské TV s projevem k národu.

Alva
Alva
Reply to  orinoko
21. 2. 2022 19:44

Na SeznamZZprávy „Putin hovoří k Rusům v televizi: Ukrajina je kolonie s loutkovou vládou“.Tak teď nevím – pohoršil je ten termín, nebo je to to pověstné 1% pravdy? :-)))

orinoko
orinoko
Reply to  Alva
21. 2. 2022 19:53

Pohoršuje je bláto na hřišti. Je to na výměnu trenerek. A na cestu do tepláků.

orinoko
orinoko
21. 2. 2022 19:12

Tak to bychom asi měli.

Bety
Bety
21. 2. 2022 19:48

Tak Putin promluvil. Bohužel mi ušel začátek, ale uznání republik bude.
Následující hodnocení ČT24 jsem vypla po prohlášení Romanceva, že ten projev byly
bláboly. Jejich skutečné blábolení nehodlám poslouchat, zvracet se mi nechce.

peter.
Reply to  peter.
21. 2. 2022 21:10
Martin (už bez taky m)
Martin (už bez taky m)
Reply to  Bety
21. 2. 2022 20:34

Romancev je Západními jelitami placený zmetek. Klasický prodejný zrádce své bývalé vlasti a jejich národů. Projev prezidenta RF byl velice pěkný. Obracel se ke všem občanům RF, příznivcům, bývalým občanům „Sovětskoj Rosii“ i Ukrajincům. Vyznění projevu bylo rozvážné a klidné, forma hluboce strukturovaná a promyšlená. Bylo zjevné, že vše je opět rusky PEČLIVĚ PŘIPRAVENO, PROMYŠLENO. Vladimír Vladimírovič Putin popsal dlouholetou snahu RF o mír, způsob jak se utvářela postsovětská Leninská Ukrajina, chyby Lenina a KSSS které již do začátku SSSR jako státu vložily „miny“ k jeho možnému rozbití – a vedly nakonec také k rozvalu SSSR. Zmínil podrobně ochotu přebrat… Číst vice »

fajt
fajt
21. 2. 2022 20:19

docela překvapení, že to dali na českém čt porno kanálu – samozřejmě urputné a mimoňské komentáře placených mluvicích čt kurwiček nikdo normální neposlouchá ( natož, aby je bral vůbec vážně) – takže Putinem docela trefná charakteristika současné Ukrajiny, která se stala naprosto hnijícím vředem americké korporace, která ji chtěla a stále chce využít k válce s Ruskem, doufám, že po tomto přímém výstupu proti válce chtivým korporátním fašistům budou následovat i adekvátní kroky, které se zastaví až před bílou chýši, a to jenom proto, aby mohli bidenoví fašisté podepsat RF bezpodmínečnou kapitulaci. ..)

Botičky od Diora
Botičky od Diora
Reply to  fajt
22. 2. 2022 9:05

Praha, Ruzyně, únor 2022: ten vlevo – O.Kolář, ty dva, co se zuby-nehty drží kolesa – fiala s kalouskem :-)
comment image

orinoko
orinoko
Reply to  Botičky od Diora
22. 2. 2022 9:59

Přitom letadlo má číslo 911.

orinoko
orinoko
21. 2. 2022 20:41

Podle nejnovějších signálů berou ukrofasouni kramle z Kramatorsku a Slavjanska.

Martin (už bez taky m)
Martin (už bez taky m)
Reply to  orinoko
21. 2. 2022 20:53

Jeden z představitelů RF Rady obrany státu vyjádřil mj. potřebu přiznat DNR a LNR v rámci hranic CELÝCH těchto oblastí. Bylo OPAKOVANĚ zřetelně řečeno že tam jde o 800 000 rusů (s pasem) a o dalších více než 1 200 000 žadatelů o tento pas… V Putinově projevu byla ovšem pasáž kde podrobněji rozebral vznik Leninské Ukrajiny – i její současnou snahu nacionalistů o „dekomunizaci“- takže i po kritice degradovavší tehdejší KSSS řekl, že chtějí-li dekomunizaci – tak ji budou mít… Narážel tím mj. i v projevu k uznání DLNR na chyby z doby „jednotného“ SSSR – kdy i dlouho… Číst vice »

Martin (už bez taky m)
Martin (už bez taky m)
Reply to  Martin (už bez taky m)
21. 2. 2022 20:59

P.S.: Frantíci by si mohli „vzpomenout“ na Luisianu i Québec, Mexičané na JZ – nejenom…
Dnes to zní nereálně – tak si chvíli počkejme…
I ta Aljaška by se koneckonců také mohla „vrátit do lůna vlasti…“, ostatně i osud Kalifornie (původně ruské osady, oni s tamějšími indiánskými národy vycházeli i za carů…) může být také docela nejistý…
Jistě- dnes nereálné vtípky – ale při schopnostech Petrova a Baširova…
:-))

Botičky od Diora
Botičky od Diora
Reply to  Martin (už bez taky m)
22. 2. 2022 8:59

Cituji zmíněného „představitele RF Rady obrany státu“: 
Мы не оставим города свои. Мы обязательно дойдем! Харьков, Запорожье, Херсон, Днепропетровск и Полтава на очереди.
ВОТ ТЕПЕРЬ БАНДЕРЛОГИ ЗА ВСЁ ОТВЕТЯТ!!!
comment image
Venezuela, Kuba a Nikaragua už uznaly LNR a DNR.
Záchud si to plně zasloužil. Nešťastný ukrajinský národ nikoliv, ale ten hnědý nádor musí pryč. Za každou cenu.
Jako v Krymu. Aby se už nikdy neopakovala Oděsa 02.05.2014.

Last edited 3 měsíců před by Botičky od Diora
Bety
Bety
Reply to  orinoko
21. 2. 2022 21:37

Kdyby brali ukrofašouni kramle z celé Ukrajiny ( a já věřím, že spousta Ukrajinců se toho už nemůže dočkat) tak by to bylo ještě lepší. Tedy až na to, že by se možná přesunuli k nám.

Botičky od Diora
Botičky od Diora
Reply to  Bety
22. 2. 2022 8:43

Přesně to má nařízeno udělat „česká“ vláda. Slovenská a polská také, u Orbana ten, ehm … „akt solidarity“ neprošel.
A pak welcome to radio Free Europe :-)

peter.
Reply to  orinoko
21. 2. 2022 22:06

Neuveriteľný kvikot sa ozýva zo západniarskych (bohužiaľ aj tých našich)médií!
Porušenie Minských dohôd! Sankciéééé! Porušenie medzinárodného práva! Hlupáci!
Strašiť Rusko sankciami,to je ako strašiť starú kurvu veľkým vtákom! a len pripomienku pre tých,ktorí jačia o porušení medzinárodného práva :
https://www.hlavnydennik.sk/2019/05/30/zasah-ako-v-grenade-americky-senator-vyzval-prezidenta-trumpa-k-cinu

Bety
Bety
22. 2. 2022 9:56

Kvikot z ČT24 – Jakub Szántó: Po násilné okupaci Krymu, násilná okupace DLR a LNR.
Stížnosti Ruska na násilné chování Ukrajiny k těmto územím jsou nesmysl, nic takového se nedělo, jelikož Ukrajina je demokratická a o něčem takovém BY SE VĚDĚLO !