Svět ruskýma očima 703

 

Rozvoj mezinárodního dopravního koridoru „Sever-Jih“

Vladimir Čučkin

18. března 2023

Jednou z důležitých výzev Eurasii jsou problémy dopravního spojení a přístupu na trhy. Kontinentální poloha zemí Střední Asie zvyšuje zdržení převážených nákladů, činí výrobu nerentabilní, ubírá na ziscích společností a na blahobytu obyvatel. Zahraniční hospodářské vazby mezi státy, členy EAEU jsou zajišťovány všemi druhy dopravy a prakticky slouží všem druhům hospodářské činnosti. Mezinárodní dopravní koridor (MDK) „Sever-Jih“ je klíčovým prvkem přepravní kostry Eurasie (sítě mezinárodních přepravních koridorů v Eurasii po osách východ – západ a sever – jih). Spojuje se s většinou dopravních koridorů v příslušné zeměpisné šířce, které jsou užívány tak, aby zajišťovaly nejkratší vzdálenosti dopravy mezi zeměmi EAEU a Jižní Asií, Východní Afrikou a Blízkým východem.

MDK „Sever-Jih“ umožňuje zvolit jednu ze tří tras, má infrastrukturu železniční, silniční a vodní. Jedná se o námořní přístavy na Kaspiku (Astrachaň, Olja, Machačkala, Baku/Aljat, Aktan/Kuryk, Turkmenbaši, Enzeli, Novošer, Amirabad), v Perském zálivu (Bender – Abbas, Čabahár), silníční (ABP) a železniční místa přechodu a mezinárodní letiště.

Mezinárodní dopravní koridory podporují obchod, hospodářskou spolupráci mezi zeměmi a jsou stimulem pro upevnění regionální hospodářské integrace.

Právním základem pro vytvoření koridoru „Sever-Jih“ byla mezinárodní dohoda o mezinárodním dopravním koridoru „Sever-Jih“ podepsaná dne 12. září roku 2000 třemi zeměmi: Indickou republikou, Íránskou islámskou republikou a Ruskou federacíi. V roce 2003 k dohodě přistoupil Kazachstán, v roce 2004 Bělorusko a Sultanát Omán, v roce 2005  Tádžikistán, v roce 2005 Ázerbájdžán, Arménie a Syrská arabská republika, Bulharsko je od roku 2006 pozorovatelem. V dohodě dosud nefiguruje Turkmenistán, ačkoli nová trať Žanaozen – Kyzylkaja – Bereket – Etrek – Gorgan, spojující Kazachstán, Turkmenistán a Írán je fakticky jednou z tras MDK „Sever-Jih“ vedoucí po východní straně Kaspiku.

Hlavní předností MDK proti jiným trasám a proti námořní trase přes Suezský průplav je významné zkrácení přepravy. Doba dodání nákladu z indické Bombaje do Petrohradu tradiční trasou přes Suez je od 30 do 45 dní a po pozemní trase MDK „Sever-Jih“ může kolísat od 15 do 24 dnů. Po východní větvi koridoru, vedoucí před Kazachstán a Turkmenistán krátí dobu na 15 až 18 dní. Doba dodání se ještě zkrátí po zprovoznění železničního úseku Astar – Rešt v Íránu. Zkrácení doby dodání je kriticky významné pro celou řadu produktů, které se po koridoru mohou převážet (potraviny, textilní výrobky, potřeby pro domácnost, elektrotechnika). realizace velkých infrastrukturních projektů v oblasti dopravy nejenže umožňuje snížit dobu cesty a provozní náklady, ale i přes nepřímé efekty napomáhá udržitelnému rozvoji.

Rozvoj MDK podporuje nejen zvýšení obchodu, ale také budování průmyslových parků, speciálních ekonomických zón podél tranzitní cesty a kooperaci ve výrobě zboží, ve službách a v budování nových výrobně logistických řetzězců mezi státy – členy EAEU a velkými rozvojovými zeměmi Perského zálivu a Indického oceánu, spolu s Íránem, Indií a Pákistánem. Vznikají tak nová pracovní místa, jsou lepší perspektivy hospodářského růstu a blahobytu obyvatel v regionu. Podnětem k významu osy „Sever-Jih“ s staly aktivní spolupráce EAEU s Indií a Íránem v rámci realizace koncepce Velké Eurasie a aktivita Turkmenistánu a dalších zemí regionu ohledně tranzitu a multimodálních koridorů. V květnu 2018 podepsala EAEU dočasnou dohodu s Íránem pro vytvoření zóny volného obchodu. Probíhá jednání o uzavření dohody o volném obchodu mezi EAEU a Indií. EAEU je si vědoma strategické nutnosti integrace do světových trhů a mezinárodních výrobních řetězců a aktivně využívá nástroj dohody o volném obchodu.

Eurasijská rozvojová banka poukázala na ohromný nerealizovaný potenciál koridoru při  rozvoji dopravního spojení ve směru poledníků mezi severovýchodní Evropou a jižní Asií a při vytváření nových dopravně-logistických řetězců mezi Ruskem a Tureckem přes Ázerbájdžán a mezi Čínou a Íránem přes Kazachstán a Turkmenistán. Důležité je zapojení vnitrozemských států, které pomocí eurasjského dopravního koridoru získají přístup na mezinárodní trhy.

Protože eurasijský dopravní koridor vede až do Číny, Indie a EU, může sloužit jako materiální základ pro Velkou Eurasii. MTK funguje na řadě úseků, jako je Rusko-Ázerbájdžán, nebo Kazachstán-Turkmenistán-Írán. Jeho realizaci od Baltu po Indický oceán brání mnoho bariér infrastrukturního, tarifního i netarifního charakteru.

Další rozvoj koridoru vyžaduje rozvoj a modernizaci dopravní infrastruktury, opatření v oblasti měkké infrastruktury, odstranění bariér, příznivé podmínky pro mezinárodní dopravu a pro přechod státních hranic. Zájem o posilování MDK „Sever-Jih“, jakožto prvku „nové logistiky“ stále roste.

Vedoucí celních orgánů Ázerbájdžánu, Íránu a Ruska podepsali 22. srpna 2022 memorandum o ulehčení tranzitní dopravy. V červenci 2022 byl úspěšně zahájen nový kontejnerový servis z Ruska do Indie přes Kazachstán, Turkmenistán a Írán po východní trase koridoru. Je zde však přes 40 překážek v oblasti fyzické i měkké infrastruktury. Na všech třech trasách se plánuje výstavba, rekonstrukce a modernizace dopravní infrastruktury mezinárodního významu. V plánu je za 38,2 miliard dolarů investičních prostředků na jejich realizaci. Z nich je potřeba 35 % na rozvoj dopravní infrastruktury „Sever-Jih“ v Rusku a 34 % v Indii. Na Kazachstán připadá 16,5 % celkových nákladů na projekty rozvoje MDK „Sever-Jih“.

Převzato z Fondsk.ru

***

Si Ťin-pching se pomstil za návštěvu Nancy Pelosiové na Tchaj-wanu

Ljubov Stěpušova

21. března 2023

Si Ťin-pching odpověděl na návštěvu Pelosiové na Tchaj-wanu aliancí s Vladimirem Putinem. Msta je pokrm, který je lepší podávat chladný.

Nedrážděte spícího draka

Čína vůbec nepotřebuje konfrontaci s USA, s nimiž má rozsáhlé hospodářské svazky. Ale porušení principu „jedné Číny“ s Tchaj-wanem nehodlá trpět a bude odpovídat třeba i ke škodě svých ekonomických zájmů.

Dne 28. července požádal Si telefonicky prezidenta USA, aby něco udělal pro to, aby k návštěvě tehdejší mluvčí Sněmovny reprezentantů Pelosiové na Tchaiwanu nedošlo. Argumentoval tím, že USA oficiálně uznávají model „jedné Číny“.

Avšak Biden ho nevyslyšel. Odpověděl, že nemůže nic dělat, protože Kongres je nezávislá státní instituce. Jenomže Pelosiová je, tak jako Biden, členkou Demokratické strany a nátlak na ni mohl být učiněn po stranické linii, protože bylo nebezpečí eskalace situace.

Tehdy v srpnu se vyskytli lidé, kteří měli jednání Si za slabé, nebo za nereagování. Nyní se Peking rozhodl, že bude v proxy válce se Západem stát na straně Ruska.

Si to Bidenovi pěkně oplatil

Opravdu pěkně: Odmítl s Bidenem mluvit po telefonu a pravděpodobně odmítne v těchto dnech i hovor se Zelenským, k čemuž ho tlačí Bílý dům s pomocí médií. Možná nakonec přece jen pohovoří, ale až budou vhodné okolnosti. Jsou zachyceny v mírovém plánu pro Ukrajinu. Hlavně jde o ukončení palby a zrušení jednostranných sankcí. To je možné jen v případě kapitulace Kyjevského režimu. Pravděpodobně, že v těchto dnech v Kremlu probrali okamžik zapojení Si Ťin-pchinga do mírových funkcí, což by silně zvýšilo vliv Pekingu ve světě, obzvláště na globálním Jihu.

K zostření vztahů mezi Čínu a USA došlo po sestřelení čínské meteorologické sondy. Ostrá nóta čínského ministerstva zahraničí donutila Blinkena zrušit cestu do Pekingu. Biden tento signál pro Washington nepochopil a bude pokračovat v eskalaci.

Washington bude pokračovat v eskalaci

Dalším extrémním krokem USA jsou žaloby u soudu proti Číně, kvůli covidu-19. Existující informace o původu viru byly odtajněny. Je jisté, že tam figuruje laboratoř ve Wuhanu, proto čeká svět celosvětová informační kampaň k diskreditaci Číny a žaloby k soudům s bilionovými částkami kompenzací.

Si patrně znal předem daný výsledek . Jeho akce budou směřovat, spolu s Ruskem, k vytvoření euroasijských soudů, mimo západní jurisdikci.

Spojené státy s aliancí Ruska a Číny  prohrají

Vydrží Amerika boj na dvou frontách? Na jedné frontě už bojuje, ale ta druhá fronta bude s hroznějším protivníkem – spojenou silou Číny a Ruska. Tam to asi nebude moc jisté, neboť:

  • V USA je kritická bankovní situace, krize v obou stranách, inflace, a to všechno před prezidentskými volbami, u nichž je riziko, že se změní v občanskou válku.
  • Podpora USA v Evropě se zeslabuje. Evropa je připravena uznat „úspěšného protivníka AFU“, ale jestli úspěšný nebude, nebude pomoci tolik, kolik Kyjev potřebuje. Promluvil o tom generál NATO, český prezident Pavel.
  • Čína konsoliduje kontinenty – Afriku s Jižní Amerikou. Na Blízkém východě je uzavřena mírová dohoda mezi Íránem a Saúdskou Arábií s ohledem k petrojüanu. To strhne prioritní světovou měnu dolar.
  • Probíhá konsolidace BRICS jako protiváhy USA a jejich bloků. Více zemí se chce k BRICS připojit. Podle společnosti Refinitiv předstihly země BRICS ve světovém HDP země G7.

Probíhají společná vojenská cvičení. Dalším krokem bude vyřazení Íránu a KLDR z uměle vytvořené „osy zla“ s přidáním jejich vojenské síly k BRICS. Bude to síla šesti miliard lidí a poloviny světové ekonomiky.

Převzato z Pravda.ru

***

Prezident ČR Pavel objasnil postoj NATO k Ukrajině

Ljubov Stěpušova

23. března 2023

Český prezident je generálem NATO a jeho prohlášení vysvětlují postoj bloku k Ukrajině. Jeho názor je, že ČR nemůže více pomáhat Ukrajině dodávkmi zbraní, protože došly.

NATO nemá pro Ukrajinu ani zbraně, ani záruky bezpečnosti

V  rozhovoru pro německý Süddeutsche Zeitung sdělil, že NATO nemá zbraně, ani záruky bezpečnosti. Řekl rovněž, že ČR má kapacitu na výrobu munice, ale nemá pracovníky. Jako řešení by bylo možno povolat k práci v příslušných továrnách Ukrajince. Jinak prý nemá představu o tom, co více by bylo možno udělat. Konkrétně řekl: „Zde (v ČR) je těžké najít pracovní sílu. Avšak možnost je například brát pracovníky Ukrajiny. Nemám dost fantazie na to, abych věděl, co dělat.“

Myslí si, že letošní rok bude rozhodující pro vývoj situace a pomoc ukrajinským ozbrojeným silám by byla logickým krokem, ale v dlouhodobé perspektivě. Ještě před tím řekl, že je jen jedna příležitost k úspěšné ofenzívě a bude-li neúspěšná, bude pomoc vysychat.

Podle Pavla jsou přání Ukrajiny takováto: Především osvobodit oblasti, vymoci si reparace a přivést k odpovědnosti válečné zločince. Není to reálné. „Musíme se sami sebe zeptat, zda je to reálné. Pokud ne, jsou scénáře, které budou vždy znamenat nějaké kompromisy“, uvedl.

Pavel také mluvil o bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu ve formě „platného členství v NATO“. Myslí si, že to není možno posuzovat „dokud je válka“. Ale dokonce i potom „bude těžké najít konsensus“ mezi současnými členy, protože ti mohou hledět na Ukrajinu jako na břemeno.

NATO je v hluboké krizi

Pavel je generál NATO, kterého zbrojní lobby ČR a Německa vybrala za prezidenta, proto všechny jeho projevy reflektují postoj evropské složky bloku. Z toho je vidět, že:

  1. V NATO uznávají realitu – Krym se Ukrajině nevrátí, stejně jako Donbas. To věděl každý normální člověk ještě v únoru 2022, ale NATO potřebovalo sta tisíce slovanských obětí a zničené území, aby oslabilo RF. Stejně nebude cíl dosažen – Rusko z konfliktu vyjde silnější.
  2. NATO nemůže v krátké době Kyjevu dodat zbraně sovětské výroby, je vyčerpané a dodávky západních výrobků znamenají prudkou eskalaci konfliktu s Ruskem. Výroba sovětské munice by byla možná, ale vlastní obyvatelstvo bude protestovat proti militarizaci. Vždyť v Praze se shromáždilo sto tisíc lidí, kteří vyžadovali zastavit Ukrajině pomoc.
  3. Protestní potenciál má i získávání běženců pro práci v uvedených závodech, protože se vyžaduje zastavit ukrajinizaci východoevropských zemí. Nespokojenost je s tím, že Ukrajinci žijí na dávkách lépe než místní ze mzdy. A Ukrajinci už otevřeně vyzývají k obraně své „velké vlasti“ namísto toho, aby se  muži ukrývali v sousedních státech.
  4. Lidé v zemích NATO se stále sami sebe ptají: Kolik potravin si mohu koupit, kolik mě bude stát topení, co mě čeká? A požadují investovat do vlastního hospodářství a ne na zbraně pro ukrajinské vojsko. Stále méně lidí je ochotno obětovat peníze Ukrajině. Jestliže se to nebude brát v úvahu, podepíše si věrchuška politický rozsudek smrti.

Postoj Ruské federace a Číny je mnohem produktivnější a pozitivnější

Ruští a čínští politici dnes navrhují zvýšení životní úrovně, budování mezistátní infrastruktury a vzájemnou úctu. Tím budou zajišťovat celému světu rovné možnosti rozvoje a mezinárodní dialog.

Západní politici používají slovník socialistického tábora  z období Brežněva, vyzývají k jednotě, sebeobětování, upevnění přátelství, odhalování vnitřních nepřátel a přípravu spravedlivé války. Jak to všechno skončí? Samozřejmě po zkušenosti z pádu „rozvinutého socialismu“ – brzy. Rozpadem západního tábora, jestli nepřestane s eskalací a nebude se zabývat domácími problémy.

Český generál doporučil NATO a Kyjevu, aby Rusy přestali podceňovat – „Moskva se dobře zásobila“.

Převzato z Pravda.ru

4.6 13 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
36 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Hudryperman
Hudryperman
29. 3. 2023 7:34

Rukověť zkušeného diskutéra. Jejím zvládnutím lze dosáhnout kvalifikace komentátora a
při uplatnění známostí s právě funkčním politikem i režimního novináře :
https://cz24.news/antivirus-argumentacni-klamy-manipulatoru-a-bezny-chyby-v-mysleni/
Možná by nebylo od věci celý uváděný článek uvést na OM.

Gatta
Gatta
Reply to  Hudryperman
29. 3. 2023 8:38

Zdravím

Pěkný soupis již mnohokrát popsaného – od kongiktivních omylů mysli, přes kazdodenní mezilidské či rodinné manipulace, až po tvrdé „podpásovky“.

Opakování si těchto věcí není nikdy dost.
Tohle by se mělo učit na základních školách.

S něčím se dá bojovat, něčemu se dá vyhnout, ale problém nastává, když jste vůči manipulátorovi „ve slabší pozici“.

Tedy pokud je vám jakkoli nadřízený, jste na něm nějakým způsobem závislí, je fyzicky silnější, nebo ovládá skupinu … … nebo na vás použije silové složky státu.

Ale to už je pak o něčem jiném, to je jiný level …

PPK
PPK
Reply to  Gatta
29. 3. 2023 12:51

Souhlasím, člověk obvykle smýšlí, rozhoduje se a jedná podle tří kritérií:
 
1/ podle informací, které má a schopnosti porovnávat je s vlastními zkušenostmi
2/ podle stupně inteligence a úrovně vzdělání
3/ podle smyslu pro čest, poctivost a spravedlnost, v němž byl (ne)vychován svou rodinou a školou

4/ Výjimky, kdy člověk tak nesmýšlí a nejedná: zamilovanost, náboženská víra, nenávist, převaha dalších fanatických emocí nad rozumem, efekt stáda v nebezpečí a stockholmský syndrom

Dolmen
Dolmen
Reply to  PPK
29. 3. 2023 18:57

Trochu zkratkovitě zjednodušené zdůvodnění, proč euroatlantická „demokracie“ tak „dobře“ funguje a proč je tak stabilní.
https://dfens-cz.com/ponekud-satiricka-esej-o-moderni-demokracii/

Aleš
Aleš
Reply to  Hudryperman
29. 3. 2023 12:05

Na všechny módní triky existuje aktuálně univerzální návod: Jakou má pravda barvu? Žlutomodrou…

Bety
Bety
Reply to  Hudryperman
29. 3. 2023 21:04

Také se mi to líbilo.
Nechápu, kdo to tady mínusuje a proč. Jeden mínus jsem zrušila a je zase u všech zpátky. Podle mne plus vyjadřuje souhlas, ale mínus by měl být opodstatněn.
Nebo by nemělo být možné obojí vynulovat, protože počet plusů a mínusů
o něčem vypovídá.

Aleš
Aleš
29. 3. 2023 9:15

https://www.novarepublika.online/2023/03/ochota-nechat-se-zmydlit Vidláku, má to jeden háček. To dříve, než se zombifikovaná miliarda vzpamatuje, dojde k projití velblouda skrze ucho jehly. A našich 10 milionů bude v té miliardě spíš mezi posledními, komu to dojde. Ono k tomu projití skrz ucho jehly samozřejmě dojde.Celou dobu k tomu vybízím, moje již letitá veršovánka je řešení. JINÉ CESTY TADY NENÍ, NEŽ-LI NATO ROZPUŠTĚNÍ. Čtvrtá říše římská, národa euroatlantského, jednou prostě taky skončí. Každý zničený LEOPARD, každý zničený HIMARS či zničená jejich munice se tomu nakonec taky blíží. Objektivně, nezáleží na tom, co si člověk přeje. I barvy do tiskáren peněz jednoho dne dojdou… Číst vice »

Gatta
Gatta
Reply to  Aleš
29. 3. 2023 10:45

To víš, jsme z jiné doby a naše charaktery se utvářely jinak a jinými lidmi.

Taky jeden „chcimír“ …

comment image

https://www.google.com/url?q=https://m.youtube.com/watch%3Fv%3D450iCRYF9Kw&sa=U&ved=2ahUKEwjc3b-N-oD-AhW8_7sIHdNtBRoQtwJ6BAgCEAE&usg=AOvVaw3hgq3YD2-IojONwqi1387J

A ještě jednu – není o koních, ale o atomové válce ( bo by bylo pochopeno).

https://pisnicky-akordy.cz/poutnici/jako-par-chromejch-koni

Last edited 1 měsíc před by Gatta
Irena
30. 3. 2023 9:44

USA: Tajemník ruské bezpečnostní rady Ruské federace Nikolaj Patrušev poskytl rozhovor deníku Rossijskaja Gazeta. Patrušev nevyloučil rozdělení USA: Dříve nebo později jižní sousedé Spojených států získají zpět území, která jim byla ukradena. “Spojené státy získaly status velmoci ekonomickými úspěchy založenými na cynických akcích s cílem zmocnit se území, zdrojů, vykořisťovat národy a profitovat z vojenských neštěstí jiných států. Zároveň zůstaly patchworkovou dekou, která může snadno prasknout ve švech. Řekněme, jak to bylo původně, rozdělení na Sever a Jih. Navíc nikdo nemůže vyloučit, že se Jih přesune směrem k Mexiku, jehož území se Američané zmocnili v roce 1848. A to je… Číst vice »

fajt
fajt
Reply to  Irena
30. 3. 2023 10:32

to jsou žvásty – kdyby se jenom deset procent toho, co kremlin chazaři vypustili do veřejného prostoru částečně splnilo, tak dnes žijeme v úplně jiném světě – americká korporace už staletí žije jako neskutečný parazit, no a ( právě proto) bude existovat dál, jsou v cíleném rozkladu a jsou pro své otroky naprostým peklem, ale vše mají jejich elity pod kontrolou a pokud se má něco skutečně rozpadnout, tak vše nasvědčuje tomu, že to bude nakonec Rusko ( taky plánovitě ) – místo špatné propagandy by se měli raději pochlapit v činech, přeci jejich armáda nemůže být až tak špatná,… Číst vice »

Dolmen
Dolmen
Reply to  fajt
30. 3. 2023 11:02

Pane fajt, vy jste zamrzl v představách o válce hodně minulé. Tahle válka se nevede ani tak na poli válečném, jako spíše na poli ekonomickém a diplomatickém. Proto nám tak neladí s našimi představami získanými z válečných románů a filmů. Co se týče propagandy, je stejně blbá z obou stran, kvalita propagandistů je oboustranně velmi mizerná.

fajt
fajt
Reply to  Dolmen
30. 3. 2023 11:19

pak nechápu těch ( zatím) padesát tisíc mrtvých rusů( o zraněných a milionech zdrlých ani nemluvě) na ukrajinské kolomajzně a naprosto chaotické poskakování vojenských jednotek, končících v zákopech, ve kterých mají bajci jediný úkol, být potravou pro západní děla ( samozřejmě koordináty dodá Kreml) – pokud jde o jiná válečná pole , tak tam je ten chaos naprosto grandiózní ( samozřejmě globalisti si mastí kapsy na všech stranách ), tak kde je ta mazanost, sofistikovanost, ekonomická jasnozřivost, diplomatická nadřazenost končící novým paradigmatem evoluční společnosti, která z toho má vyjít jako vítěz … kolik ještě času potřebuje obyčejný člověk k tomu,… Číst vice »

peter.
Reply to  peter.
30. 3. 2023 15:37

A pre mínuskárov tu mám ešte jednu pochúťku z e-republiky :
http://e-republika.cz/article4614-Proc-Putin-otali-se-zimni-ofenzivou

peter.
Reply to  peter.
31. 3. 2023 14:57

Ach Bože môj! Nestačím sa čudovať,čo za hnoj sa tu usadil! A OM býval web,ktorý som mal rád,lebo naň chodili väčšinou múdri ľudia! Tak mínuskujte idioti! Na nič iné sa stejne nezmôžete! Chudáci úbohí !

fajt
fajt
Reply to  peter.
30. 3. 2023 17:17

Peter, z tohoto souhrnu Putin vychází jako čistý americký agent 🤦‍♂️ – mám obavu, že kremlin chazaři použijí jaderné zbraně ( s nimi Vova stále šermuje) hlavně proti obyčejným rusům a pak proti Donbasu ( protože odvaha tamních lidí zničila ruským globalistům velmi výnosný kšeft ) – Číňané do Moskvy nepřišli domlouvat další postup spolupráce ( ta mimochodem moc nefunguje), ale hlavně varovat global chazary, že dobře ví, jakou špinavou hru hrají a že jsou připraveni na americkou korporátní bažinu i s ruským trojským oslem – ale stále doufám, že ruští bohatýři a patrioti nakonec přebujelou pátou kolonu i se… Číst vice »

peter.
Reply to  fajt
30. 3. 2023 18:13

Jožo!
Ja len veľmi chcem,aby to Rusko ustálo !Lebo ak nebude Rusko,alebo bude len malé podrobené Rusko,nebude ani Slovensko! Mne by už na tom záležať nemuselo,prežil som dobrý život a veľmi chcem,aby ho aspoň taký žili aj moji potomkovia! Nie je to z mojej strany nejaký zlý úmysel,škodoradosť alebo nedajbože rusofóbia,že poukazujem na závažné chyby ktorých sa vedenie Ruska dopúšťa! Je to len vyjadrenie obáv z toho,že Rusko padne práve zásluhou tých smradov,ktorí mu dnes vládnu.
Daj Boh,aby sa im to nepodarilo!

fajt
fajt
Reply to  peter.
31. 3. 2023 6:43

maj to rusové v packách, samozřejmě chazar klika má na své straně všechny vymoženosti doby a propaganda jim taky šlape v jejich globálním rytmu – na rozdíl od evropanů, kteří jsou ve většině zvyklí žít pod feudální správou a bez svého tyrana a jeho kliky si ani neumí představit svou existenci, tak rusové ještě stále vykazují jistý díl osobní samostatnosti, car se jim nemusí zhmotnit do každé vteřiny života a nemusí jím plánovat úplně všechno ( jenom, aby je konzum nezabil úplně ), krom toho se tady rodí válečná generace, která na vlastní kůží zažívá cílenou neschopnost a v podstatě… Číst vice »

Aleš
Aleš
Reply to  fajt
30. 3. 2023 20:12

Tady si někdo plete pojem a průjem. Jestli někdo z nejužšího vedení zrazuje RF, tak to je nejspíš Gerasimov. Delší dobu se to ví i o Peskovovi. A s těma Číňanama to bylo taky trochu jinak. Ano, Čína chtěla s Rusama vyjebat, ale naopak Putin jim do toho hodil vidle. Karty, které byly rozdány, si nikdo nevybere. Je potřeba jen co nejlépe s nimi zacházet. Velkohubá prohlášení politiků bývají často zástěrkou podpindosnických činů nebo úmyslů. Není všechno tak černé jak tu lakujete, kleště kolem Bachmutu jsou už proti sobě na dostřel, situace kolem Avdějevky, Dibrova a směrem na Kupjansk taky… Číst vice »

fajt
fajt
Reply to  Aleš
31. 3. 2023 6:51

a jak chtěla Čína s Ruskem vyjebat – že si nechtěli udělat stejný státní převrat v zájmu globálních hovad, jak Rusku a celému socreál světu provedl krtek Gorbačov?? – chazar klika může mluvit o štěstí, že s nimi soudruh od žluté řeky ještě přátelsky mluví, protože dnes by čínskou civilizační lavinu na svém dálném východě nezastavili ani svými jadernými topoly. ..
pokud někdo vnímá současný poziční masakr na ukr. kolomajzně za skvělou ukázku válečné taktiky, pak je s nim jakákoliv diskuze na toto téma absolutně marná. ..)

Aleš
Aleš
Reply to  fajt
31. 3. 2023 9:07

Čína s Ruskem mluvit musí, protože jí nic jiného nezbývá. Když padne Rusko, padne i Čína. Nadnárodní americká teroristická organizace má pořád jaderný potenciál schopný udělat z planety neobyvatelný kousek vesmíru a na rozdíl od Ruska vůbec žádné zábrany ho použít. Vedení SVO není omezeno jen schopnostmi velení, ale i zábranami vůči obyvatelstvu, které na rozdíl od západních teroristů mají. A co se týče hodnocení taktiky. Pokud někdo lifruje do kotle desetitisíce odvedenců i své nejlepší vojáky s nejmodernější západní technikou (v hodnotě mnoha miliard dolarů), jen aby co nejdelší dobu zadrželi zborcení fronty, s jediným praktickým cílem, co největším… Číst vice »

fajt
fajt
Reply to  Aleš
31. 3. 2023 11:09

tak za prvé, Čína bez Ruska může v klídku existovat ( a velmi dobře prosperovat) , obavám se, že obráceně to fungovat nebude – americká korporace tady likviduje, ničí svět před dvě stovky let, a pokud i přesto na ní kremlin chazaři vsadili, tak jde o stejné svinstvo, spolupachatelství ( tady i na ruském obyvatelstvu) – Kremlu vyhovuje současná ukrajinská kolomajzna stejně jako americké global bažině ( oni horkou válku vyhrát rozhodně nechtějí) , jde prostě jenom o jinou frakci stejné globál elity, které si masakrováním obyvatel ( a je jim úplně jedno, kolik lidí u toho zabijí a kde… Číst vice »

peter.
Reply to  fajt
2. 4. 2023 6:32

re:fajt! V Umlaufovom článku je pozoruhoné čítanie o PMC Wagner o vyvraždení opoľčenských „komandírov“ a likvidácii E.Basurina ako posledného Mohykána éry „šíriteľov myšlienok socializmu“na Donbase. Zaujímalo by ma,ako a kde zakotvil kriminálnik a vrah Plotnickij. Znova som si spomenul na podivnú katastrofu pri ktorej zahynuli 2/3 súboru Alexandrovovcov (pripomínali slávu ZSSR,Stalina a šírili dnes pre ruských liberálov neprijateľný mýtus hrdinstva VVV). Začiatkom decembra 2022 sa Putin stretol s matkami vojakov ktorí bojovali alebo už padli v ŠVO a priznal,že cit.“ Moskva v roku 2014 urobila chybu, keď Donbas – na rozdiel od Krymu – ponechala ako nedokončenú záležitosť tým, že… Číst vice »

fajt
fajt
Reply to  peter.
2. 4. 2023 18:00

РИА Новости: военкор Владлен Татарский погиб при взрыве в Петербурге – ТРК Звезда Новости, 02.04.2023 (tvzvezda.ru) Что известно о взрыве в кафе в Петербурге (tass.ru) sami si ho zabijou a sami to budou vyšetřovat ( přesně tak, jak to dělají v případě otřesné vraždy Darji Duginové ) – Peter, Putin je globalistický dacan, prostě jenom zadržoval a zadržuje ruské bohatýry a patrioty, samozřejmě jeho chazarská globalistická klika taky funguje jako trojská zmije ve vztahu k Číně, Indii, Brazílii, ke společenství BRICSu a dalším zemím třetího světa – je to tragédie Ruska, která se prohlubuje každým dnem, co jim vládne lži… Číst vice »

PPK
PPK
Reply to  fajt
2. 4. 2023 19:08

Inu, ono to bude možná trochu jinak, než že „… vraždou V. Tatatrského dávají kremlin chazaři výhružný vzkaz Prigožinovi…“

МИД России_ военкор Владлен Татарский вызывал ненависть у киевского режима

https://russian.rt.com/russia/news/1131199-vladlen-tatarskii-mid-rossii

peter.
Reply to  PPK
3. 4. 2023 4:57

Strelkov k teroristickému útoku v Piteri :

Neľudský útok?

 Ak používate takúto terminológiu po deviatich rokoch vojny, znamená to, že ste nič nepochopili. A pravdepodobne už ani nepochopíte.
Minimálne od roku 2014 sme vystavení totálnej vyhladzovacej vojne – snahe zničiť nás na základe národnosti. A to akýmikoľvek prostriedkami.
O akej „neľudskosti“ hovoríme? Nepriateľ chce genocídu ruského národa – to vám ešte nedošlo? Na ktorej planéte ste strávili posledných 9 rokov?
Je nehorázne,že problémy s teroristickými útokmi máme len my a nie Ukropovia v Kijeve,Ľvove alebo v Charkove.Tam ešte nikoho z nich nemuseli zbierať po kúskoch z asfaltu!

PPK
PPK
Reply to  peter.
3. 4. 2023 7:10

Asi jste nepochopil mou poznámku o tom, že „ono to bude možná trochu jinak“. Ale to nevadí, rád Vám to ještě jednou vysvětlím – také ještě jinak. Takže: Skutečnost, že je to teror, o tom není sporu, to je jasné. Jenže, tady jde o fakt, kdo ten teror provedl a tam to zatím podle mého odkazu vypadá tak, že je to spíše pomsta kritickému novináři od vlády Kyjeva rukama nějaké jejich operativní agentury a nikoliv od těch fajtových „kremlin chazarů“. Pokud si však také i Vy osobně apriori myslíte, že to určitě zorganizoval Putin atp., tak to ale musíte dokázat… Číst vice »

peter.
Reply to  PPK
3. 4. 2023 12:05

Vážený p.PKK ! Váš komentár v ktorom mi údajne niečo vysvetľujete,som si prečítal až teraz! Adresoval ste ho fajtovi. Môj odkaz na Strelkova….tak jeho vyjadrenie smeruje skôr k tomu,že Tatarského odpravili zo sveta Ukrajinci.Preto píše ako o nehoráznosti,že k teroru zo strany Ukrajiny na ruskom území dochádza často a že v Kijeve a iných ukrajinských mestách k ničomu podobnému zo strany ruských tajných služieb ešte nedošlo ani raz! Strelkov sa podľa podľa všetkého prikláňa na stranu tých,ktorí podozrievajú z činu ukrajinské tajné služby! No sú k dispozícii aj názory,že by mohlo ísť o vnútorných nepriateľov Ruska napr.o nejakú protivládnu organizáciu… Číst vice »

peter.
Reply to  peter.
3. 4. 2023 16:03

Niekoľko ďalších hypotéz o možných páchateľoch atentátu na Tatarského je tu:

https://sk.news-front.info/2023/04/03/utok-v-petrohrade-bol-spolocnou-operaciou-usa-spojeneho-kralovstva-a-ukrajiny/

Počet tých hypotéz bude narastať,lebo pátranie po vinníkoch sa ešte len začalo.
Takže ja sa zatiaľ komentárov zdržím.
Aby mi p.PKK nemusel zase niečo vysvetľovať!

Last edited 1 měsíc před by peter.
fajt
fajt
Reply to  peter.
3. 4. 2023 7:50

Strelkov, ale i jiný ruští pozorovatelé ukrajinské kolomajzny, to napsali precizně jasně, faktograficky a nezvratně, znalostně logicky, k tomu není co dodat – dle mého by se měli ruští patrioti a bohatýři zmobilizovat a všemi prostředky se zbavit i vnitřního vraha, který jim připravil a teď i naplno realizuje genocidu ruského národa – vraždu v kavárně by měl pro jistotu vyšetřit a pak i potrestat Prigožin ( protože jeho ozbrojené složky nejsou v tak fatálním rozkladu a plně neslouží kolektivnímu západu jako současné kremelské bezpečnostní a armádní jednotky a vyšetřující orgány) – je lépe si přiznat skutečný stav věci, i… Číst vice »

peter.
Reply to  peter.
31. 3. 2023 5:43

Rád by som sa vás mínuskárov-smradov zbabelých opýtal!
Tie mínusky patria p.Umlaufovi ? Lebo on je autorom článku v mojom odkaze!

PPK
PPK
30. 3. 2023 12:41

Západní měnová oblast světově směnitelného dolaru se už několik let postupně hroutí. Vlastníci ropných zdrojových surovin odmítají dolary a např. Saudové Bidenovi drze neberou telefon, přestože jim politicky hrozí vojenským potenciálem, když nebudou poslušní. Poslední velká akce k záchraně dolaru byl světový pokus o americký „jako-pandemický“ byznys s ideo-covidem, který Rusko a Čína naoko předstíraly ze svých zdrojů a západní Pfizer a spol. si tam ani neškrtli. Nyní je tu poslední snaha politicky zatáhnout Evropu a státy třetího světa do fakticky občanské války na Ukrajině vyzbrojováním Polska a banderovců na budoucí jejich dolarový dluh, což rovněž s jeho návratností nevypadá… Číst vice »

PPK
PPK
Reply to  PPK
30. 3. 2023 19:01

ČNB se propadla do obří ztráty 412 miliard, za rok je jedenáctinásobná
30. března 2023 17:51, aktualizováno 18:20
Zdroj: https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/cnb-ztrata-urokova-sazba-portfolio-ceny.A230330_174530_domaci_svm?zdroj=vybava_recombee

Dolmen
Dolmen
Reply to  PPK
31. 3. 2023 6:32

Byl by zázrak, kdyby tomu bylo jinak. Poté, co Tošovský na příkaz opilce Vency předal veškeré naše měnové zlato Němcům výměnou za jakési pofidérní dluhopisy. Co to dalo práce, než jsme naše zlato vylámali z našich západních „přátel“ a potom jsme se ho tak lehce a „výhodně“ zbavili. Banky se kymácí a hodnota „cenných“ paírů strmě klesá. To by mě zajímalo, čím chce teď ČNB zajišťovat tu finanční stabilitu, o níž žvaní v odkazovaném článku.

fajt
fajt
1. 4. 2023 8:09

Стрелков Игорь Иванович
По поводу текста выше: уже давно (с 2014 года) стало безошибочной аксиомой – ВСЁ, что предлагает пан Ходаковский – либо глубоко ошибочно и вредно, либо просто откровенное предательство. Рекомендую также относиться к его (и Суровикина) „оборончеству“. Пассивная оборона гарантированно ведёт Россию к поражению в войне. Понимает это пан Ходаковский или нет – глубоко без разницы… его еще за вредительство в 2014 году стоит безоговорочно повесить (после долгого и тщательного допроса). ..

fajt
fajt
1. 4. 2023 12:28