Diskuze k článku


 • ex-nemo • 28. července 2016

  Autorův omyl: Vůbec nejde o ruské přírodní bohatství, to je naprostý nesmysl.USA ročně vydává 700 mld USD na zbrojení, a v podstatě jen proti Rusku; za zlomek toho by si tam mohli koupit co chtějí a ještě by jim Rusové děkovali.
  Příčina je jiná a jediná: Rusko je překážkou monopolní vlády USA nad světem; mocenským konkurentem kterého nutno zničit.
  Je to něco obdobného jako za krymské války, i tehdy Rusko bylo překážkou západnímu mocenskému monopolu a jejich imperializmu.
  Dějinné tendence se táhnou staletími.

 • @@ • 28. července 2016

  Tvrzení, že vyloučení ruských atletů z OH je trest za to, že z použití zakázaných látek – a tedy z dopingu – bylo usvědčeno pět ruských atletek, je lež.
  Podle mne je autor dostatečně informovaný, aby to věděl. Nejde tedy o omyl anebo bezduché opakování produktů propagandistického zoufalství. Je to lež záměrná, určená k šíření všemi možnými cestami.
  Ruští atleti byli z mezinárodních soutěží vyloučeni loni na podzim kvůli rozsáhlému porušování antidopingového kodexu a systematickému, státem podporovanému užívání zakázaných látek. Agentura WADA tehdy taky na základě rozsáhlé zprávy suspendovala ruský antidopingový výbor. Další zpráva shrnula období od loňského listopadu do letošního června. Podle ní mělo pozitivní test 52 sportovců a 111 uvedlo nepravdivé informace o svém pobytu. Další atleti podle WADA nedokončili soutěž nebo se těsně před startem závodů odhlásili, jen aby se vyhnuli dopingovým komisařům.
  Agenti tajné služby podle WADA komisaře zastrašovali a dokonce jim vyhrožovali vyhoštěním, když se pokoušeli zastihnout sportovce, kteří jako místo pobytu uvedli armádní základnu.
  Pět dopujících atletek? Pchá.

 • petr jihlava • 28. července 2016

  Tomáš Tožička: Olympiáda nepolitická – leda ve snu
  http://denikreferendum.cz/clanek/23436-olympiada-nepoliticka-leda-ve-snu

 • PPK • 28. července 2016

  @@ napsal

  Tvrzení, že vyloučení ruských atletů z OH je trest za to, že z použití zakázaných látek –a tedy z dopingu – bylo usvědčenopětruských atletek, je lež.
  Podle mne je autor dostatečně informovaný, aby to věděl. Nejde tedy o omyl anebo bezduché opakování produktů propagandistického zoufalství. Je to lež záměrná, určená k šíření všemi možnými cestami.
  Ruští atleti byli z mezinárodních soutěží vyloučeni loni na podzim kvůli rozsáhlému porušování antidopingového kodexu a systematickému, státem podporovanému užívání zakázaných látek. Agentura WADA tehdy taky na základě rozsáhlé zprávy suspendovala ruský antidopingový výbor. Další zpráva shrnula období od loňského listopadu do letošního června. Podle ní mělo pozitivní test 52 sportovců a 111 uvedlo nepravdivé informace o svém pobytu. Další atleti podle WADA nedokončili soutěž nebo se těsně před startem závodů odhlásili, jen aby se vyhnuli dopingovým komisařům.
  Agenti tajné služby podle WADA komisaře zastrašovali a dokonce jim vyhrožovali vyhoštěním, když se pokoušeli zastihnout sportovce, kteří jako místo pobytu uvedli armádní základnu.
  Pět dopujících atletek? Pchá.

  Zvyšování sportovních výkonů může být pochopitelně dosahováno nejen tréninkem, ale i užíváním organismu cizích látek a netradičních biologických a fyziologických postupů. Definice dopingu však nespočívá v těch látkách a bio-metodách, ale v právních definicích, které si zúčastněné strany společně VYMYSLÍ jako normy a na nichž se všichni soutěžící DOHODNOU, co budou považovat i v tom sportu ještě za dovolené a co už ne. Potom je to ale už jen otázka důkazů, jestli daný sportovec v okamžku tzv. „dopování“ VĚDĚL NEBO NEVĚDĚL, co bylo předtím společně smluvně(!) dohodnuto jako zakázané.

  Takže nyní jádrem celé této konkrétní aféry není sport fér či nefér, ale mezinárodní politický boj největších politických manipulátorů tzv. „sportu“ vítězstvím v propagandě u protivníka docílit alespoň pošpinění jeho jména, protože „doping“ protivníka bez zveřejnění jména a bez jeho „vylučování ze soutěží“ by byl bafuňářům us představ o olympionismu k ničemu.

  Úsměvné přitom je, že ti největší pravicoví odpůrci institucí, úřadů a systémů států a ti největší zastánci všech možných práv a svobod v čemkoliv, když už ani ve sportu jinak proti soupeři zabodovat neumí, tak právě oni najednou ty až dosud „jakoby“ nenáviděné úřední předpisy a státní instituce honem honem pokrytecky hledají a domáhají se proti soupeřům a konkurentům úředních a soudních zásahů a vylučování.

  Sportovně vzato, aféra „doping“, kterou rozjeli američtí bafuňáři svědčí jen o tom, jací jsou to trapní ubožáci, když ve snaze ponížit ruské soupeře a zároveň se měření sil v soutěži s nimi vyhnout, tak si najednou hrají na moralisty. A zapomínají na to, že myslícím lidem dojde, že v definici dopingu nikdy nemají místo ani KOLEKTIVNÍ VINA ani RETROAKTIVITA. Propagandista Dvojzavináč by si proto měl doplnit právní vzdělání.

 • Stan • 29. července 2016

  @@ napsal
  Pět dopujících atletek? Pchá.

  Vše, co tu píšete, vychází z McLarenovy zprávy. Zprávu vypracovala skupina západních expertů. Její drtivá většina vychází ze svědectví jednoho člověka, bývalého šéfa moskevské antidopingové laboratoře Grigorije Rodčenkova, jenž po začátku aféry uprchl do USA a Rusové ho označují jako „zkompromitovaného“.

  Ve zprávě se taky praví něco v tom smyslu, že vyslýchat druhou stranu považují za zbytečné, protože jim stejně budou ze strachu lhát. Neproběhlo žádné vyšetřování na místě, tedy v Moskvě a Soči. Nemělo by být tak těžké objevit „myší díry“ a vyzpovídat „falešné instalatéry“. Zpráva se vůbec nezabývá tím, jak je možné, že údajně zdopovaní ruští sportovci běžně procházeli dopingovými kontrolami v zahraničí. Zpráva neřeší, jak technicky FSB provedla manipulaci se vzorky. A zprávu už zpochybnil např. předseda IIHF Fassel. Konečně to, že se závěry té zprávy odmítl řídit MOV, také o něčem vypovídá.

 • Stan • 29. července 2016

  @@
  Správa sa opierala prevažne o utajené svedectvá neznámych osôb (s. 22 správy). Rozumiem istým dôvodom pre dôvernosť svedeckých výpovedí, avšak za problém považujem, že ruská strana vôbec nedostala príležitosť vyjadriť sa k týmto svedectvám. R. McLaren tiež vôbec nevypočul ruských predstaviteľov, neposkytol im príležitosť vyjadriť sa k dôkazom a ani predložiť vlastné dôkazy. Neprejavil ani záujem vypočuť tie osoby, ktoré v dokumente menovite obvinil. Takýto postup by nebol v spravodlivom súdnom procese akceptovateľný.

  Rodčenkov ako kľúčový svedok

  Verejne známym svedkom, o ktorého sa McLarenova správa opierala najviac, bol bývalý riaditeľ antidopingového laboratória G. Rodčenkov. Tento do roku 2015 zastával funkciu riaditeľa antidopingového laboratória v Moskve, jedného z vyše 30 laboratórií, oficiálne akreditovaných WADA. Sám mal byť kľúčovou postavou dopingového škandálu v Rusku, manipulovať so vzorkami vybraných športovcov a osobne zničiť 1417 vzoriek v moskovskom laboratóriu pred tým, než ušiel do USA, kde škandál rozvíril rozhovorom pre časopis 60 minutes a denník New York Times: http://www.nytimes.com/2016/05/13/sports/russia-doping-sochi-olympics-2014.html?_r=0

 • Stan • 29. července 2016

  @@
  McLaren vo svojej správe úplne prebral Rodčenkovove tvrdenia a označil ich za „dôveryhodné a pravdivé“ (s. 24 správy). Urobil tak na základe svojho voľného hodnotenia svedka a jeho tvrdení a to bez toho, aby sa zaoberal dôvodmi, ktoré hovoria proti svedeckej výpovedi. Svedectvo G. Rodčenkova nie je nespochybniteľné, pretože na azyle v USA a obvineniach voči ruskému štátu mohol mať aj egoistický záujem. Je v Rusku stíhaný za niekoľko trestných činov, napr. kvôli podozreniu, že vymáhal od športovcov peniaze v súvislosti s informáciami o ich dopingu. Niektoré podozrenia sa začali vyšetrovať ešte počas jeho pôsobenia v moskovskom laboratóriu v roku 2011, neviedli však k vyneseniu trestu: http://rumafia.com/ru/material/669?hl=%D0%92%D0%98%D0%A2 . Ďalšie trestné stíhania začali v roku 2016: http://sledcom.ru/news/item/1048072

  Zaujímavou skutočnosťou je aj prípad Rodčenkovovej sestry, úspešnej športovkyne z obdobia bývalého ZSSR. Tá bola v roku 2013 odsúdená za obchodovanie so zakázanými substanciami na jeden a pol roka: http://ria.ru/incidents/20130410/931886063.html . Jej trest bol síce neskôr zmenený na podmienečný, avšak postup ruských štátnych orgánov voči jeho sestre určite nebol Rodčenkovovi príjemný. Mohlo totiž vzniknúť podozrenie, že G. Rodčenkov vytvoril organizovanú skupinu obchodníkov s dopingom, ktorá sa dostala do rozporu so zákonom. Vylúčiť nemožno ani možnosť, že trestné stíhanie proti Rodčenkovovi a jeho príbuzným bolo politicky motivované, lenže R. McLaren sa vo svojej správe s týmito okolnosťami Rodčenkovovho svedectva vôbec nevysporiadal.

  Celý text: http://brankof.blog.pravda.sk/2016/07/28/olympiada-doping-a-politika/

  Naši svědci jsou důvěryhodní a čestní, jejich svědci budou ze strachu lhát, proto je ani nebudeme vyslýchat…

 • Stan • 29. července 2016

  @@
  Za zásadný problém celého škandálu ruských atlétov považujem to, že sa nakoniec pristúpilo k právne pochybnému kroku – k zavedeniu prezumpcie viny. Ruskí športovci sú vinní z dopingu už kvôli tomu, že sú Rusi. Lenže zakázať účasť „čistým“ ruským atlétom na základe prezumpcie viny je zvlášť nespravodlivé. Vo svete existuje viacero atlétov, ktorým bol v minulosti opakovane dokázaný doping a napriek tomu na olympiádu do Ria de Janeira cestovať môžu (napr. J. Gatlin). Ak sa v prípade dopingových recidivistov neuplatňuje prezumpcia viny, prečo sa uplatňuje práve v prípade „čistých“ ruských atlétov, ktorí už mnoho mesiacov stoja pod drobnohľadom WADA a podstupujú kontroly častejšie než ostatní atléti?

  Ak sa takýmto spôsobom začne aplikovať princíp prezumpcie viny, vytvárajú sa podmienky na jeho zavedenie pre celé športy. Veď len v samotnej ľahkej atletike bolo toľko dopingových škandálov športovcov najrôznejších národností, že prezumpcia viny by sa mohla použiť pre všetkých ľahkých atlétov svetovej špičky. Sú všetci atléti vinní už preto, lebo ľahká atletika je „zamorená“ dopingom? Podobne to môže platiť i o cyklistike, bežeckom lyžovaní či ďalších športoch.

 • Stan • 29. července 2016

  Žiaľ, pri zavádzaní princípu prezumpcie viny do športu ide niektorým skupinám hlavne o to, aby dokázali že ruské štátne orgány vytvorili štátny systém dopingu, zatiaľ čo v iných krajinách je doping len problémom „pomýlených“ jednotlivcov. Je to tiež spôsob, ako odpútať pozornosť od faktu, že olympijský šport je prerastený „štátnym“ dopingom i mimo Ruska. Žiaľ, olympiáda v súčasnosti nie je ani tak súťaž medzi najlepšími športovcami, ale súťaž medzi štátmi organizovanými športovými mašinériami o prvenstvo v počte zlatých medailí. Aj v Riu pôjde o propagandistický súboj dvoch superveľmocí: USA – Čína.

  http://brankof.blog.pravda.sk/2016/07/28/olympiada-doping-a-politika/

 • ex-nemo • 29. července 2016

  Od člověka, který se věcí sportu zabývá a trochu se v tom vyzná se mi dostalo ujištění, že olympiáda není ani tak soutěží sportovců, jako chemiků-farmaceutů, totiž výzkumníků a výrobců nových dopovacích drog.Na které zatím nejsou metody jak je odhalit, a které jsou , jak pokrok postupuje, pořád účinnější.Nevěřím, že kterákoli sportovní velmoc postupuje jinak.
  V tom světle se tahle ruská dopingová aféra tím víc jeví jako čistě politická protiruská akce a nic jiného.

 • @@ • 29. července 2016

  Stan napsal
  Vše, co tu píšete, vychází z McLarenovy zprávy. Zprávu vypracovala skupina západních expertů. Její drtivá většina vychází ze svědectví jednoho člověka, bývalého šéfa moskevské antidopingové laboratoře Grigorije Rodčenkova, jenž po začátku aféry uprchl do USA a Rusové ho označují jako „zkompromitovaného“.

  McLarenově zprávě předcházela rozsáhlá zpráva WADA z listopadu 2015. To je naprosto stěžejní dokument. Poté, ještě v témže roce, došlo k suspendování ruského antidopingového výboru a vyloučení ruských atletů ze soutěží. Mezinárodní výbor, který o tom hlasoval, rozhodl drtivou většinou.
  Zpráva WADA mimo jiné konstatovala zničení 1400 vzorků. Zničení mělo bránit inspektorům mezinárodní kontrolní komise v přezkoumávání výsledků práce ruské laboratoře. Rodčenkov rezignoval až po zveřejnění těchto zjištění, takže tvrzení, že ruská atletika byla vyloučena ze soutěží na základě jeho svědectví, je úmyslně zavádějící.
  Rodčenkovův předchůdce údajně zemřel za podivných okolností dva měsíce po odhalení obdobného průšvihu, což by mohl být motiv pro Rodčenkovův úprk do zahraničí a ochotu shodit sám sebe se všemi podrobnostmi ve světle reflektorů.
  Jeho svědectví je součástí doplňující zprávy WADA, tzv. McLarenovy, ale určitě nehrálo při rozhodování IAAF o účasti ruských atletů v Riu podstatnější roli než to, co bylo předtím zjištěno proti jeho vůli anebo zcela nezávisle na něm.

  • Stan • 29. července 2016

   Těch 1400 vzorků zničil Rodčenkov, pak foukl a rozpoutal aféru v NYT, která vedla k McLarenově zprávě a vyloučení ruských atletů z OH. Rodčenkovy motivy nikdo nezkoumal, ve zprávě se jen bez jakéhokoli zdůvodnění píše, že ho komise shledala důvěryhodným. Ostatní svědectví jsou anonymní, obviněná strana nebyla vyslechnuta.

   A znova opakuji, že složení orgánů WADA vykazuje naprostou západní dominanci a její postup proti ruským sportovcům je diametrálně odlišný od postupu proti organizovanému dopingu v jiných zemích. V minulosti jsme tu měli kauzu norských lyžařů, kde to bylo jasně organizované, byli usvědčeni, sebrali jim medaile, ale k žádnému vylučování norského svazu nedošlo. Mým odhadem tak čtvrtina všech atletů, která bude startovat na OH, měla v minulosti zákaz činnosti v souvislosti s dopingem. Raketový vzestup australských plavců, řeckých atletů před OH v Athénách, středoasijských vzpěračů, čínských sportovců před OH v Pekingu atd. se nedá vysvětlit jinak než státem organizovaným či krytým dopingem. Přesto ti všichni budou startovat, ale ruští atleti, kteří nemají jediný dopingový delikt, ne.

   Tady nejde o doping, všichni, kteří se kolem toho motají, velmi dobře vědí, že ve vrcholovém sportu bez podpůrných prostředků nelze získávat medaile, tady jde o „hybridní válku“ proti Rusku, v níž jsou všechny prostředky povoleny. Rusové samozřejmě nejsou bez viny, ale podle mého názoru dělají jenom to, co všechny ostatní sportovní velmoci. Kdyby měla WADA měřit stejným metrem všem, musely by se OH zrušit.

 • @@ • 29. července 2016

  Stan napsal
  Neproběhlo žádné vyšetřování na místě, tedy v Moskvě a Soči. Nemělo by být tak těžké objevit „myší díry“ a vyzpovídat „falešné instalatéry“.

  Co se stalo v Soči, by mělo být popudem k jednání příslušných mezinárodních svazů zimních sportů.
  Ovšem důkazy, které navrhujete vy,

 • @@ • 29. července 2016

  @@ napsal
  Co se stalo v Soči, by mělo být popudem k jednání příslušných mezinárodních svazů zimních sportů.
  Ovšem důkazy, které navrhujete vy,

  by byly těžko k mání hned po skončení her, natož s odstupem měsíců a let.

 • Sio • 29. července 2016

  ex-nemo napsal

  Autorův omyl: Vůbec nejde o ruské přírodní bohatství, to je naprostý nesmysl.USA ročně vydává 700 mld USD na zbrojení, a v podstatě jen proti Rusku; za zlomek toho by si tam mohli koupit co chtějí a ještě by jim Rusové děkovali.Příčina je jiná a jediná: Rusko je překážkou monopolní vlády USA nad světem; mocenským konkurentem kterého nutno zničit.
  Je to něco obdobného jako za krymské války, i tehdy Rusko bylo překážkou západnímu mocenskému monopolu a jejich imperializmu.
  Dějinné tendence se táhnou staletími.

  Argument logický jen zdánlivě.
  – těch 700 mld by se hodilo i v US na spoustu věcí.
  – nelze jen tak zastavit vojensko-průmyslovou lobby. To by stálo stovky tusíc, ne-li milióny pracovních míst
  – kdepak jen proti Rusku, v US dobře ví, že Rusko momentálně není hrozba
  – skončila by éra základen, mocenský monopol
  – vnucování dolaru jako světové rezervní měny
  – všechny ty barevné revoluce, války v zálivu, afghanistán atd., by musely skončit.
  – monopolní vláda USA nad světem nebude, právě se to hroutí a ti rozumnější to vědí
  – pokud by si US (kdo? vláda?) kupovala za těch 700 mld suroviny, asi by dostala US do určité závislosti a navíc posílila Rusko
  – kromě Ruska je tu dnes ještě Čína, která může být do 20 let světovým hegemonem, pokud ji něco nezastaví

 • @@ • 29. července 2016

  ex-nemo napsal

  Od člověka, který sevěcísportu zabývá a trochu se v tom vyzná se mi dostalo ujištění, že olympiáda není ani tak soutěží sportovců, jako chemiků-farmaceutů, totiž výzkumníků a výrobců nových dopovacích drog.Na které zatím nejsou metody jak je odhalit, a které jsou , jak pokrok postupuje, pořád účinnější.Nevěřím, že kterákoli sportovní velmoc postupuje jinak.
  V tom světle se tahle ruská dopingová aféra tím víc jeví jako čistě politická protiruská akce a nic jiného.

  Rozdíl mezi Ruskem a USA není ve snaze atletů a jejich trenérů a lékařů uspět v soutěžích za pomoci dopingu, ale ve fungování národních antidopingových agentur. Zatímco americká odhalila doping u mnoha amerických sportovců, ruská pomáhala domácím sportovcům unikat mezinárodní kontrole.
  Je v tom politika? Možná.
  Je v tom protiruská akce?
  Ledaže by ruské antidopingové instituce úplně ovládli tajní agenti s cílem zdiskreditovat ruský sport.

 • fajt • 29. července 2016

  ruské olympioniky má v rukou i samotný prezident Putin, jeho obezřetnost ve věci ruských sportovců ve vrcholném světovém farmaceutickém sport byznysu se jeví více než prozíravě. ..)

 • @@ • 29. července 2016

  Stan napsal
  Těch 1400 vzorků zničil Rodčenkov, pak foukl a rozpoutal aféru v NYT, která vedla k McLarenově zprávě a vyloučení ruských atletů z OH.

  Na časové ose, která odpovídá faktům, to vypadá takhle:
  1.Německá televize ARD rozpoutala v r. 2014 aféru, týkající se mj. ruských sportovců a korupčního chování několika funkcionářů IAAF.
  WADA vzápětí nařídila vyšetřování.
  V jeho průběhu se potvrdilo, že někteří vysoce postavení lidé z IAAF brali úplatky. V IAAF došlo k výměně vedení.
  2. Celá zpráva WADA byla zveřejněna v listopadu 2015. Na jejím základě došlo k suspendování ruské antidopingové agentury a k odnětí akreditace její laboratoři. Rodčenkov rezignoval na svou funkci.
  3. Vzápětí /listopad 2015/ došlo na zasedání IAAF pod vedením nového šéfa Sebastiena Coea k vyloučení ruského atletického svazu z federace a tím pádem k vyloučení ruských atletů z mezinárodních soutěží. Rusko se neodvolalo.
  4.V lednu 2016 Rodčenkov zmizel z Ruska.
  McLarenova zpráva se převážně týkala machinací v Soči a na osudu ruské lehkoatletické reprezentace už žádný podstatný vliv neměla. O tom nakonec rozhodla mezinárodní sportovní arbitráž CAS.

 • Béda • 29. července 2016

  Jedno mi nejde do hlavy. Proč si pan Rodčenkov nenechal nějaký důkaz „inflagranti“ – nějaký krevní preparát ruských sportovců jako nezpochybnitelný důkaz pro svá tvrzení? Odkdy se soudy (a to dokonce kolektivně a retroaktivně) vynášejí bez důkazů a bez obhajoby jenom na základě tvrzení jediného „korunního“ svědka? To je zas nějaké nové pravidlo, které platí pouze selektivně v jednom jediném případě?

 • Béda • 29. července 2016

  Béda napsal

  Jedno mi nejde do hlavy. Proč si pan Rodčenkov nenechal nějaký důkaz „inflagranti“ – nějaký krevní preparát ruských sportovců jako nezpochybnitelný důkaz pro svá tvrzení? Odkdy se soudy (a to dokonce kolektivně a retroaktivně) vynášejí bez důkazů a bez obhajoby jenom na základě tvrzení jediného „korunního“ svědka? To je zas nějaké nové pravidlo, které platí pouze selektivně v jednom jediném případě?

  Dost možná podjatého anebo uplaceného „korunního“ svědka.

 • Béda • 29. července 2016

  http://cz.sputniknews.com/svet/20160729/3643042/iaaf-isinbajevova-Olympida-zakaz.html

  „Mezinárodní asociace lehkoatletických federací (IAAF) nenašla důvod, proč by měla pustit na Olympiádu 2016 dvojnásobnou vítězku ve skoku o tyči Jelenu Isinbajevovou, řekli agentuře R-Sport v tiskové službě organizace.

  V IAAF potvrdili, že obdrželi příslušnou žádost lehké atletky.

  „Dopis byl pečlivě prostudován radou pro doping IAAF a bylo rozhodnuto, že není žádný důvod měnit naše rozhodnutí“, dodali v organizaci…“
  Vítězslav Bilko
  Obvykle se uvádí důvod zamítnutí jakékoliv žádosti, nikoliv odmítnutí žádosti s tím, že se nenašel důvod pro nezamítnutí. Směšné neodůvodněné odmítnutí, ale je to k pláči. Pěkně to v MOV vedou od 10 k 5. Ekonomické a politické sankce a dikreditace Ruska nefungují, takže se to musí dle USA zkusit přes sportovce.

 • orinoko • 29. července 2016

  Opet … nejak to nechapu … jde o jedine – pokorit Rusko … a uz se pracuje na Cine.
  Vlastni dopovani chlivaci jsou jaksi z obliga.
  Opet tv ZOOM – ten emericky megacyklista … aha ArmSTRONG … nejak jako
  MOONarmSTRONG … Jeden obri emericky doping.
  Svetovy hrdina s rakovinou kulek ve vlastnim pytli priznal po mnoha letech – ze v tom jel,
  Cela ta srracka – je atentat na Rusko.
  Hrabni do sportovce … a co najdes?
  Chemickou politiku,

 • orinoko • 29. července 2016

  Ted jsem si precetl vehlasnou Terezu Spencerovou ohledne Syrie a Turecka.
  Njn, stala se z ni drogove zavisla soudruzka na svetovem MAINstreamu.
  Turecko je pocesku … ve sveraci mezi privodem a vyvodem.
  Turecko je na samem pokraji kolapsu. Putina Erdragon primo obzebrava o povoleni opetovevneho dovozu osmanskeho ovoce a zeleniny,
  K tomu dojde. Ale trh je jiz nove obsazen, Iranem a Syrii, V cenach , ktere turecke prase nema sanci ani napodobit.
  Rus si prave ted vychutnava „zapadni“ valku – na osmana vyhodil vaginu soudruzky Merkel … aby Erdragon nemel poneti, jestli jde o mykozu, anebo
  o vesKRNOVU sametovou Ancu Dlanovou.
  Proboha – dalsi svetova infekce.
  Vojensky puc v Turkovi!!!!
  Asi tak … nebude-li prset, nezmoknem.

 • @@ • 30. července 2016

  orinoko napsal
  ten emericky megacyklista … aha ArmSTRONG … nejak jako
  MOONarmSTRONG … Jeden obri emericky doping.
  Svetovy hrdina s rakovinou kulek ve vlastnim pytli priznal po mnoha letech – ze v tom jel,
  Cela ta srracka – je atentat na Rusko.

  Armstrong to přiznal až potom, co ho americká antidopingová agentura usvědčila a potrestala.
  Znáte případ z Ruska, že sami Rusové odvařili nějakého svého slavného borce?

 • Viky • 30. července 2016

  ARD vyvolala skandál… a proč to i hned nedoříci: opomenutým důsledkem reportáže a skandálu bylo soudní řízení proti ARD. Vedené ruskou stranou. Které ARD před německým soudem prohrála. Jelikož nebyla schopna některá svá tvrzení řádně doložit…. / Zvláštní, IAAF ani WADA nepomohly ARD před soudem, že by jejich důkazy nebyly až tak bezesporné, a před soud je raději netáhat ?/
  „Rodčenkov zmizel z Ruska“ – moc pěkný eufemismus. eeee – a nebylo to (čistě náhodou!) tak, že vyšetřovaný Rodčenkov měl v rámci vyšetřování zákaz opustit RF a s pomocí novináře NYT soudní příkaz porušil, a odcestoval do USA? Když mu hořela koudel u … Já nestačím žasnout nad možnostmi emerických psavců. Ruská FMS je schopná zablokovat i výjezd dlužníků (pár významných už bylo nepříjemně překvapeno při odbavování) ale emerický hoch protáhne přes čáru vyšetřovaného Rodčenkova…. (Který je automaticky vnesen do seznamů FMS!) Taková znalost poměrů a možností! Takového novináře je pro práci v NYT vysloveně škoda!

  Odvolávání se, protesty? No, někdy je to zcela zbytečné, a někdy je to velmi důležité i když je šance na úspěch zanedbatelná. Vysvětlím.
  CAS je sportovní ARBITRÁŽNÍ soud. Je zbytečné protestovat proti vyloučení ruského lehkoatletického svazu. To bylo v rámci regulí.
  Neúspěch je jistý. Odvolání se skupiny lehkých atletů je něco zcela jiného. Sice šance na úspěch při arbitráži je téměř nulová, ale lze se o výsledek arbitráže opírat před „řádným soudem“. Jednotlivých sportovců, ne svazu! Arbitráž posuzuje rozhodnutí POUZE ve vztahu k regulím. Ne další souvislost. Proto je jeho rozhodnutí ve věci „Isimbajeva a spol.“ správné. Nebyly porušeny regule. Protože ty byly účelově v červnu změněny. To ovšem nemůže napadnout Isimbajeva. ale ve skutečnosti ani ruský lehkoatletický svaz.

 • Viky • 30. července 2016

  Ale Isimbajeva může a chce věc napadnout před řádným soudem. Ten už nemůže vycházet pouze ze znění regulí, ale musí MUSÍ posuzovat i sám dopad na jednotlivce.??? Arbitráž posuzuje pouze soulad rozhodnutí a regulí, řádný soud dopad změněných regulí na jednotlivce. Proč ne rovnou? Protože než se věc dostane na přetřes řádného soudu trvá, a než soud vysloví svůj verdikt ještě víc. A změny porušující práva jednotlivých sportovců byly vneseny tak, aby se s tím nedalo nic dělat do olympiády, ani s rychle jednajícím soudem. Komplikované, že? Skvělá půda pro politicky motivovaný útok. Protože zásadní část populace chápe pouze Doping – Rusko – vyloučen – soud potvrdil svým rozhodnutím…. A proč není rozhodnutí doplněno zdůvodněním? Kromě oficiálního „nedostatku času“ – nejsou k tomu zavázáni, je to běžné a obvyklé, bohužel ne nutné. A ti tři, kteří rozhodovali, jsou renomovaní právníci. Jsou si moc dobře vědomí, jak ošidné by mohlo být pro ně zdůvodnění v písemné formě.
  (Rodčenko je v RF obviňován ze spousty věcí. Dovoz a dealerství zakázaných preparátů, korupce, vydírání… Moc bych se divil, kdyby tohle někdo dotáhl do konce. I bez Rodčenkova. Hodně lidí zasažených by mělo vypovídat proti sobě, s možností seriozních trestů, nejen sportovních. Jen ten ruský stát mi tam stále chybí jako zásadní organizátor…)
  Apropóóós – A z čeho ten Rodčenkov v emerice žije? Zdroje příjmů by mohl doložit. Někdy jsou na to v emerice hákliví. Někdy.)

 • Béda • 30. července 2016

  JuDr Branislav Fábry http://www.noveslovo.sk/c/Olympiada_doping_a_politika

 • peter. • 30. července 2016

  http://ukraina.ru/news/20160730/1017122989.html