Ústavní soud a změna volebního zákona pro volby na podzim 2021

Většinové rozhodnutí Ústavního soudu, kterým zrušil ustanovení volebního zákona o multiplikačním kvoru pro vstup koalice do sněmovny, aby koalicím stačilo pro vstup do poslanecké sněmovny pouze 5 % hlasů, D’Hondtovu metodu sčítání a bonusů pro vítěze voleb, může mít velmi závažné implikace pro český národ do budoucna. Není to jen snaha ovlivnit říjnové volby tak, aby Andrej Babiš nemohl po volbách v říjnu 2021 sestavit vládu. Jak řada politologů píše, nelegitimní pokus o ovlivnění podzimních voleb je ve skutečnosti snahou o destabilizaci politického systému s dosahem na destabilizaci státu.

D‘Hondtova metoda a bonusy pro vítězné strany byly zavedeny hlavně proto, aby bylo snadnější vytvořit parlamentní většinu, která je potřebná pro stabilitu, efektivitu parlamentu a pro demokratickou politiku. Atomizovaný parlament demokracii přímo ohrožuje. V případě odstranění zmíněných pojistek bude dosažení většiny mnohem obtížnější, ne-li nemožné. Dá se realisticky předpokládat, že budou vznikat nové malé strany s velmi specifickými úzkými zájmy či záměry. Jejich koalice v parlamentu budou mít potenciál blokovat jednání o čemkoli, co nebude v jejich zájmu, a naopak prosazovat zákony proti potřebám a zájmům většiny, národa. Vůbec je divné, že strany mohou před volbami dělat koalice. Veřejnost pak těžko může kontrolovat jejich program a jeho následné plnění.

V rámci vstřícnosti EU ke stále rostoucímu počtu menšin, včetně imigrantů, její záměrné potlačování historické a kulturní identity národů a vytváření nových interpretací evropské historie 20. století, je možné považovat ji za útvar v nesouladu s převažujícími názory lidí zemí střední Evropy a tím i v nesouladu s demokracií. Deficit demokracie v České republice bude prohlouben krokem Ústavního soudu změnou volebního zákona ve prospěch posílení reprezentace malých stran. Je velké nebezpečí, že koalice malých stran v parlamentu mohou nepozorovaně vytvářet podmínky pro přijetí různých tlaků z EU, které nejsou v zájmu kulturní, sociální a vzdělanecké úrovně českého národa, ba ani v zájmu stability českého státu. Každý malý národ ví, že jeho celková úroveň vyrostla hlavně z vlastního vytrvalého úsilí a že zásahy zvenčí málokdy přinesly prospěch, ale často tragédie. Poučení z historie bylo vždy nesmírně důležité a EU nám tuto možnost, v zájmu budování jakési říše nerovnoprávných názorů, chce vzít ve formě přepisování dějin, a to i ve školních učebnicích.

To se týká i jejího záměru prosadit zrušení Dekretů Edvarda Beneše z roku 1945 s argumentem, že tyto dekrety do EU nepatří. Zrušení Dekretů presidenta republiky by mohlo snadno vyústit v požadavek „restitucí“ majetku odsunutým Němcům, ačkoli s Německem již bylo několikrát dohodnuto, že minulost je uzavřená. Zapomnělo Německo a ostatní západní státy, jaká kolektivní zvěrstva napáchalo Německo národům Evropy rozpoutáním dvou světových válek? Dnes se politika EU začíná jevit spíše jako snaha Německa, jejího nejsilnějšího člena, pokračovat v politice tradiční německé expanze.

Nevědí vůdčí osobnosti EU, že před Hitlerem bylo Německo demokratické a zvrat nastal neskutečně rychle a úspěšně, jistě i v důsledku malé znalost historie, nedostatečné výchovy občanů v demokratických hodnotách a v malém respektu k sousedním menším národům? Zdá se, že inklinace Němců k velikášským ideám a moci stále doutná.

Nepozorují, že se některým potomkům těch, kteří s Hitlerem kolaborovali, stýská po ztracené moci a majetku, odňatému jim mezinárodními institucemi a smlouvami po konci druhé světové války? Zkoumá někdo, zda se do funkcí v EU dostávají jen lidé s demokratickým přesvědčením? Vědí, že respekt k národům, k jejich kultuře, identitě a integritě je jedním z atributů demokracie? V tomto ohledu ekonomický liberalismus a neoliberalismus jsou mnohem blíže k fašismu než k demokracii.

Nehledě na nelegitimnost týkající se změn volebního zákona pro podzimní volby, už jen v kontextu zmíněných skutečností týkajících se oslabování demokracie v České republice v této úvaze, by mohlo být nahlíženo na rozhodnutí Ústavního soudu změnit volební zákon jako na vlastizradu.

4.4 13 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
1 Komentář
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
prozaik
17. 2. 2021 5:36

Jakkoli s Maruškou v mnohém souhlasím, tentokrát si myslím, že přehání.
Volební výsledky bez zaokrouhlování nejsou žádné zlo.
Zlo je už samotná myšlenka hry na demokracii, kdy systém předstírá, že nejlepší řešení je možné najít pomocí hlasování, kterého se účastní jen hrstka oprávněných, a ještě k tomu domotaných, voličů…

Navíc od duelů Gore/Bush a Biden/Trump je zřejmé, že vítězem „demokratických“ voleb se nemusí stát ten, který dostal nejvíc hlasů…