Včera u nás vy, dnes u vás my

Všichni velice dobře víme, že v minulých pěti staletích si evropské mocnosti rozparcelovaly celý svět do sfér svého vlivu. Jednalo se hlavně o Britské království, Francii, Itálii a Španělsko s Portugalskem. Na Německo toho moc nezbylo, protože „sjednocení“ německých knížectví provedl až Bismarck, který si také moc smutně postěžoval slovy: „Anglie má kolonie, Francie má kolonie, Itálie má kolonie a nám, Němcům, zůstalo pouze modré nebe nad hlavou.“ Samozřejmě, že už sjednocenému Německu se taková situace moc nezamlouvala, chtělo také alespoň nějaké ty kolonie. Ovšem na jejich přání ostatní mocnosti vůbec nereagovaly. Jak to řešit? No jak vždycky – válkou. Po první válce ale nezískali Němci žádné kolonie. Hitler chtěl napravit dřívější neúspěchy a rozhodl, že Německo bude mít kolonii větší než má Anglie, tedy měl v úmyslu kolonizovat Rusko (SSSR), měl v úmyslu přinést do „zaostalého, barbarského a nevzdělaného Ruska“ evropské hodnoty. Jak to dopadlo, víme.

Občas čtu „moudra“ všelijakých publicistů o tom, že evropské velmoci svým kolonialismem pomáhaly pozvednout životní úroveň oněch „primitivních“ národů, vždyť jim tam stavěly železnice a i školy a dokonce zaváděly evropské způsoby řízení států. Na to se dá odpovědět, že železnice jsme tam stavěli proto, abychom mohli z oněch zemí snadněji odvážet uloupené, a školy proto, abychom z vybraných ochotných domorodců mohli vychovat dobré, loajální a věrné úředníky, dozorce, policisty a vojáky. Na zřizování a na chod škol měla monopol církev – jak katolická, tak různé protestantské sekty. Církev se vždy velice ochotně a ráda podílela na kolonizaci.

Tak třeba Indie po vyhnání britských kolonizátorů převzala metody řízení státu a celý právní systém od Angličanů, výsledkem je, že skoro polovina obyvatel hladoví a nemá střechu nad hlavou. Přitom pár jedinců je přímo neskutečně bohatých, vlastní daleko větší bohatství než dřívější mahárádžové. Počty obyvatel Indie jsou srovnatelné s Čínou – oba státy mají málem po miliardě a půl obyvatel, tedy každý z nich má třikrát více obyvatel než celá EU, a kdyby Angličané neoddělili od Indie Pákistán, byla by Indie nejlidnatějším státem světa. Čína evropský způsob řízení státu odmítla a i přes excesy Mao Ce-tunga u nich nehladoví nikdo. Po zrušení císařství si zkusili v Číně za Sunjatsena (1866-1925) zavést demokracii západního střihu. Ale nějak se tam ta demokracie a svoboda neujala. Vznikl u nich neuvěřitelný bordel, anarchie a člověk člověku byl vlkem, něco jak u nás dnes, což se čínské mentalitě příčilo. Číňané s demokracií mají pouze silně negativní zkušenosti a je tudíž velice nepravděpodobné, že by demokracii evropského stylu znovu někdy vůbec zavedli. (V Číně říkají: Chceš demokracii a svobodu? Tož si kup turistický výlet do svobodné a demokratické Indie, hned tě přejdou roupy.) No a Indové také už přemýšlejí jak dál s tou demokracií, neb se jim zdá, že to u nich nějak moc dobře nefunguje.

Samozřejmě že ne pouze Čína a Indie byly evropskými koloniemi, koloniemi byl v podstatě celý tehdejší svět, tedy kompletně Afrika, Indonésie a celý muslimský svět. Takže musíme uznat jako fakt, že první jsme přišli do jejich zemí my a teprve až dnes oni přicházejí k nám. Že by se stejnými úmysly, jaké jsme měli tehdy my? Tedy loupit a ničit? Můj přítel Edík namítl: „Já jsem k nim nikdy nešel!“ Jo, má pravdu. On ne. Ani já ne. Ani většina dnešních i dřívějších obyvatel Evropy ne. Ale naši vládcové se svými žoldáky ano! Navíc je pravdou, že veškerý lup z kolonií skončil v sejfech královských rodů, šlechty, církve a později kapitalistů. Na prostý lid Anglie, Francie, Španělska, Belgie, Nizozemí a Itálie toho moc nezbylo.

Takže nás běžné obyvatele by odplata ani nemusela nějak zajímat, že? Proč by po nás chtěli nějaké vyrovnání? Ať to chtějí po těch, co tam kradli, no ne? Ale přece víme, že morální je vrátit to, co bylo ukradeno. Nebo to už zase neplatí? A není morální, když jsem sousedovi zdemoloval třeba auto či dům, že je mou povinností to uhradit? Já se domnívám, že to jsou právě ty křesťanské hodnoty, na nichž „stojí“ Evropa. Nebo se mýlím a je to jinak? Když něco ukradnu či zničím sousedovi, tak to nemusím vrátit nebo uhradit? Co jsou tedy potom ty křesťanské evropské hodnoty? Musíme samozřejmě předpokládat, že jak jsme se chovali my k nim, tak se budou chovat oni k nám. Co nechceš, aby ti činili jiní, nečiň ty jim. Nebo ještě ona slavná Kantova morální maxima: Jednej jen podle té maximy (zásady), od níž můžeš zároveň chtít, aby se stala obecným zákonem.

Podívejme se pouze na pár příkladů chování nás Evropanů v koloniích. Nebudu brát v úvahu kolonie USA v jižní Americe, v zadním to dvorku USA (tam to bylo snad ještě horší a drastičtější než naše způsoby). Je to přece jenom dosti vzdálené, a že by z jižní Ameriky hrozila Evropě nějaká imigrační vlna, je nepravděpodobné. Ale z Afriky a z muslimského světa už k nám imigranti přicházejí. Můžeme být moc rádi, že z Asie je těch imigrantů vcelku zanedbatelné množství.

Nejdříve, a zatím pouze teoreticky, co by po nás tak třeba chtěli imigranti z Indie a Číny. Vlastně ani by nechtěli, pouze by u nás provedli to, co my kdysi u nich. To jest, skoupili by veškeré potraviny a odvezli a zařídili, aby nebyl možný dovoz. Co by nastalo? No hlad a během dvou let hladomor. No přesně to jsme u nich prováděli my, respektive Angličané. Nejlépe to ozřejmí citace z Wikipedie: V roce 1800 představoval podíl indických produktů na světovém trhu čtyřnásobek britského a čínský podíl byl ještě větší. O století později činil poměr britského a indického podílu na světovém trhu 8:1. Na indický trh zavedla Východoindická společnost evropská pravidla hry – cla, ochranářské bariéry, státní dotace a v neposlední řadě brutální násilí. Podobný scénář se později s fatálními následky odehrál při britské invazi na čínský trh během dvou opiových válek. Brazílii potkal obdobný osud v rámci ekonomické destrukce spáchané Brity. V Indii existovala účinná opatření, která předcházela vypuknutí hladomorů. Při prvním hladomoru v roce 1770 zemřelo 10 milionů lidí. To byla třetina populace Bengálska. Je to více, než kolik Židů zabil Hitler za celou druhou světovou válku. Hladomor z roku 1770 byl horší než epidemie černého moru, která postihla Evropu ve 14. století. Za vlády Mughalů byly daně 10 až 15 procent z úrody. Poté co do země vstoupila Východoindická společnost a uzavřela s Mughaly nevýhodné smlouvy, daně stouply na 50 procent z úrody. Britští vládci věděli dlouho dopředu, že hladomor se blíží, příznaky byly jasné, protože lidé umírali hlady. Jejich reakcí bylo zvýšení daně z půdy na 60 procent. Zatímco Bengálci hynuli po milionech jako mouchy, Britové závratně bohatli. Byly to roky 1770, 1783, 1866, 1873, 1892, 1897, 1892, 1897 a 1944. Ve všech těchto letech umíraly miliony obyvatel Bengálska v důsledku strašlivých hladomorů. V posledním hladomoru v roce 1944 zemřely 3 miliony lidí. Když se zeptali Winstona Churchilla na záležitosti hladovějící Indie, jeho odpověď byla tato: „Hladomor nebo ne, Indové se vždy množí jako králíci.“ Když pak dostal z Indie telegram popisující katastrofu hladomoru a miliony mrtvých, odpověděl zpět: „A proč tedy ještě nezemřel Ghándí?“

Jenom si představme, že by Indové dnes rozhodovali o evropských potravinách, odvezli by veškerou rostlinnou a živočišnou produkci (jak obilí, tak maso) a v takovém množství, že by u nás nic nezůstalo. Vůbec by jim nevadilo tu odváženou produkci vyhazovat třeba z lodí do moře, jenom aby udrželi či zvýšili ceny oněch produktů na světovém trhu. Dělali by nám totéž, co my tehdy jim.

Podobně by Číňané donutili vedení EU, že v celé Evropě mohou prodávat bez jakýchkoliv omezení opium a i jiná narkotika. To by bylo radosti, že? Líbilo by se nám to? Asi těžko, co? Buďme tedy rádi, že k nám Indové a Číňané prozatím neemigrují. No a když přece někdy Číňané ve větším množství přijdou, tak by nás měli zaplavit opiem, jak před více než 100 lety my je. No a co? Lze pouze doufat, že to budou provádět v menším měřítku než my u nich, neboť pokud by to dělali stejně jako my u nich, tož celá EU by byl jeden narkoman vedle druhého. Čína to tehdy ustála za cenu drastického opatření, že za sebemenší dávku narkotika u kohokoliv je trest smrti. Platné nařízení podnes. My bychom to ovšem neustáli, naše svoboda a demokracie by přece nemohla něco zakazovat.

Čína byla po tři století neuvěřitelně ponižována a docela tvrdě vykořisťována. A co když ona nás bude po tři století ponižovat? Budeme se zlobit? A bude nám to milé? Britové zbombardovali v Pekingu císařský palác, to je jakoby nám někdo z Vltavy rozbombardoval Hradčany či vyhodil do povětří Buckinghamský palác.

V indickém slavném Tádž Mahalu, což je zřejmě nejkrásnější mauzoleum na světě, vysoce civilizovaní a kulturní britští vojáci nožem vydlabávali diamanty a drahé kameny z výzdoby stěn. Předpokládám tudíž, že naše vláda a ani obyvatelstvo nebude protestovat, když imigranti budou nožem loupat na stěnách kaple v Karlštejně nějaké ty drahé kameny podobně, jako Jeníček s Mařenkou loupali perníček. Indové ovšem protestovali a dosti často se bouřili, ovšem britská armáda vždy úspěšně zakročila. Aby to zapůsobilo na masy, tož vůdce vzpour přivázali k hlavním děl a před shromážděným davem vystřelili. A na památku si to fotili. Skutečně velice působivé, co? Na Cejlonu (dnešní Srí Lanka) naši katoličtí duchovní (misionáři) před zraky buddhistických mnichů spálili proslavenou relikvii Buddhův zub, roztloukly zbytky v moždíři a vysypali do řeky. A co kdyby nám zase oni před zraky kardinálů a papeže spálili třeba slavné Turínské plátno a popel vhodili do řeky? No ale nemohli bychom se hněvat ani divit. Při budování železnice používali Britové pálené cihly z Mohendžodára na traťové náspy. Takže bychom se neměli divit, když indičtí podnikatelé budou u nás při budování třeba nějaké silnice využívat materiál z Pompejí. Přitom to indické město bylo o dva tisíce let starší než Pompeje.

Co tam jsme se nadělali zhovadilostí, to je přímo neskutečné. A nejenom tam. Třeba ještě něco málo o britském ministrovi války lordu Kitchenerovi, velkém vojenském géniovi. Byl to on, co se zapsal do historie jako tvůrce systému koncentračních táborů. Také svedl vítěznou proslavenou bitvu u Ummdurmánu, kde na hlavu porazil a rozdrtil povstalecké súdánské vojsko. Súdánští muži bránili svoji zemi s oštěpy, luky a šípy, veliký vojevůdce Kitchener použil kulomety. Na straně vlastenců bylo povražděno 20 tisíc lidí, na straně kolonizátorů obsluhující kulomety ztráty v podstatě žádné. Za tento hrdinský čin mu byl udělen titul lorda a jako národnímu hrdinovi mu byl postaven bronzový pomník v nadživotní velikosti.

Co si asi pomyslí dnešní imigranti z Eritreje a Súdánu, když půjdou kolem pomníku lorda Kitchenera? Asi toto: „Kolikže nechal postřílet našich během půl hodiny? Tak nějak podobně bychom tedy měli jednat i my. Popřemýšlejme, jak povraždit 20 tisíc bělochů během půl hodiny. Někde na stadionu? Někde na nějaké demonstraci pro to či ono? Vlak? Metro? A koncentrační tábory vymyšlené a provozované Brity můžeme také napodobit. Naženeme bílé do nějaké čtvrti a neprodyšně ji uzavřeme, nikdo se nedostane ven ani nikdo dovnitř, myslím, že za dva měsíce už budeme moci odvolat strážní službu. Kolikže u nás v takových zařízeních bylo umučeno lidí?“ Takhle imigranti mohou přemýšlet. A v Eritreji, Etiopii a Súdánu jsou to většinou křesťané. Jsem si jistý, že i křesťané takto mohou přemýšlet.

Největší zvrhlou zhovadilostí se ovšem vyznačoval belgický král Leopold II. v Kongu. Kongo bylo více než dvacet let jeho osobní kolonií (1885 až 1908). Během jeho vlády počet obyvatel klesl na polovinu. Některé odhady uvádějí až 20 miliónů povražděných. Pěkná genocida, co? Ale je celkem ticho po pěšině, jako by se nic nestalo. Onen vznešený a ušlechtilý král Leopold II. měl navíc zvrhlou zálibu v tom, že za sebemenší neposlušnost nařídil trest useknutí rukou. Král Leopold má stejně jako lord Kitchener postaven bronzový pomník v nadživotní velikosti umístěný poblíž Parlamentu EU v Bruselu. Představme si, jaképak asi pocity budou mít imigranti z Konga, když budou procházet kolem toho pomníku. Jaké myšlenkové pochody to v nich vyvolá? Jó, to je ten král Leopold, co našemu dědovi nařídil nechat useknout obě ruce. Vždyť to není zase tak dávno, i mému dědečkovi nechal useknout obě ruce král Leopold. Samozřejmě se to v širokých rodinách probírá i dnes, na takové věci se nezapomíná. No, když oni sekali ruce nám, tož my máme právo taky sekat ruce jim (bělochům). A ten pomník je poblíž Parlamentu EU, takže neměli bychom začít s tím sekáním rukou od těch senátorů?

Pravdoláskaři by sice tvrdili v novinách i v televizi, že když jsme sekali ruce my jim, bylo to v rámci humanity a křesťanského milosrdenství, když ovšem budou sekat ruce oni nám, tak je to barbarství. Ti nekultivovaní imigranti z Konga chtějí sekat ruce deseti tisícům Belgičanů, kteří jsou přece nevinní! Nevinní? A ti v Kongu byli vinni čím? Že byli černí? Nebo už přece jenom poddaní krále Leopolda uhradili ty usekané ruce? Samozřejmě vláda Konga by mohla zaslat důkladné seznamy jak povražděných, tak těch bezrukých, dokonce i s fotografiemi. No, měli by přece poskytnout nějakou náhradu, že? Bylo by to křesťanské řešení. No a když to nevyrovnají, tak přece imigranti mají právo odčinit to stejným způsobem.

Jen tak mimochodem bych chtěl upozornit, že bývalý polský president Bronisław Komorowski, který svůj původ odvozuje od polské vyšší šlechty, je příbuzný s rodem krále Leopolda. Lze se potom podivovat polské politice?

Tak mne napadlo, že místo kácení pomníků těchto dvou masových vrahů a zvrhlých zločinců, by bylo vhodnější nad těmi pomníky postavit bronzovou šibenici a pověsit onu sochu za krk, nikoliv konopnou oprátkou, nýbrž ocelovým lanem samozřejmě, ať se pěkně houpají ve větru. To by mohli klidně realizovat společnými silami jak muslimové, tak afričtí křesťané.

A co s dnešními ještě žijícími Leopoldy a Kitchenery? Postavit jim pomníky je ještě brzo, ještě jsou u vlády, co s nimi? Trest smrti si přece sami zrušili, spíše oni se pojistili, proto trest oběšením zrušili, aniž by se svých obyvatel ptali. Nelze přece dovolit opakování Norimberského tribunálu. Ale přece jenom v Kuala Lumpur podobný tribunál nedávno proběhl. Pětičlenný tribunál jednomyslně rozhodl, že se bývalý US prezident a bývalý britský premiér dopustili zločinů proti míru a lidskosti, a také porušili mezinárodní právo, když nařídili invazi do Iráku v květnu 2003. Bush a Blair jsou shledáni vinnými podle stejného zákona, který byl použit na nacisty po skončení druhé světové války. Jsou tedy mezinárodními (válečnými) zločinci. Když se Bush nebo Blair objeví na území kteréhokoliv státu, je povinnost vyplývající z mezinárodního práva zadržet tyto mezinárodní válečné zločince a předat je soudnímu systému. Kualalumpurský tribunál pro válečné zločiny chystá zvláštní slyšení ohledně spojení mezi mučením v irácké válce a dalšími bývalými činiteli americké administrativy včetně ex-viceprezidenta Dicka Cheneyho, bývalého ministra obrany Donalda Rumsfelda a ex-generálního prokurátora Alberta Gonzalese. (Určitě k nim přibydou jak Sarkozy, tak Cameron, Krvavá Madla či expresident Havel a další podobní váleční zločinci.) Ale není zatím žádná síla, která by jejich rozsudek mohla vykonat. Takže si budeme muset asi počkat až na dobu, kdy budeme věšet za krk jejich bronzové pomníky, teprve potom dojde na vykonání jejich rozsudků.

A co když přece jen nebudeme muset tak dlouho čekat, co když imigranti nám budou lynčovat naše presidenty a ministerské předsedy stejně, jako my u nich – Lumumba, Kaddáfí, Saddám, atd. atd. No nevím, máme se těšit na to, jak mávají se Sarkozym a Cameronem nabodnutými na železné trubce k pobavení a potěšení davů? A jak budou věšet na náměstí před budovou parlamentu vedení EU? Neměli bychom se tedy vůbec podivovat, kdyby něco takového u nás dělali. No a co? Vždyť je to normální. Co jsme dělali my u nich, to oni budou dělat u nás. Co je na tom divného? Co my jim, to oni nám. Vždyť to je křesťanské. Nebo to křesťanské není? My jsme plundrovali jejich nejenom nerostné bohatství, a oni prý budou plundrovat jenom náš sociální systém. Když se imigranti zajdou podívat do britských, francouzských, italských, německých muzeí, určitě budou také udiveni a budou požadovat, aby pod každým artefaktem byla cedulka tohohle znění: Tohle jsme ukradli v Laosu, tohle v Kambodži, Číně, Koreji, Indonésii, tohle v Íránu, tohle v Kongu, tohle v Eritreji (Habeši), Egyptě, Řecku atd. atd. atd. Možná za pár let tam ty cedulky už budou umístěny. Možná by se našla i nějaká umělecká věc, kde by mohla být i cedulka – tohle jsme dostali darem, to by se ovšem týkalo tak 0,01 %, vše ostatní bylo fakticky ukradené. Navíc, my jsme k nim přicházeli vždycky po zuby ozbrojeni, pušky, kanóny, kulomety, oni k nám přicházejí dnes beze zbraní. Že se nám to nelíbí? Ale cožpak jim se to včera líbilo? Co jsme udělali my jim, to oni právem udělají dnes nám, budeme si šul nul. Jistěže, můžeme se dnes proti tomu exodu bránit, vždyť oni se včera také bránili. Byli úspěšní? No nebyli! A těch mrtvých, těch povražděných, stačí si přečíst statistiky o dobru kolonialismu!

Prý evropská správa nad koloniemi byla zavedena pro jejich dobro a blaho, prý oni neumí, ba nejsou ani schopni si sami vládnout a my, jako civilizačně na mnohem vyšší úrovni, jim přinášíme jen dobro a dobro a dobro. Zkoušeli v praxi tuto teorii všude, kam přišli. V devadesátých letech se jim málem podařilo zkolonizovat i Rusko (bývalý Sovětský svaz). Prý Číňané, Indové, Vietnamci a další si neumí sami vládnout, proto jim musíme vládnout MY – nadřazená bílá rasa. Jenomže jich je moc a tak perfektně vyzbrojené Angličany, Francouze a Američany vyhnali i za cenu obrovských lidských ztrát, a kupodivu si vládnou sami a docela se jim daří. Takže teorie intošů o tom, že neevropské národy si neumí a nedokáží sami vládnout, je absolutně vadná a navíc otevřeně rasistická. Platí to samozřejmě i pro arabské a africké státy, copak si špatně vládli za Saddáma, Kaddáfího, v Íránu dříve za Mosadeka a dnes za Chameneího?

A ať se to intošům třeba i nelíbí, je nepopíratelným faktem, že naše evropská bílá civilizace byla a je podnes založena na loupení, to je její nejpodstatnější charakteristický rys, a to samozřejmě národy postižené naší láskou a péčí velice dobře ví. Takže ty přínosy kolonialismu si i my zažijeme na vlastní oči a na vlastní kůži, neboť ti imigranti nebudou rozlišovat, a ani dříve nerozlišovali, zdali jejich kolonizátoři, tedy okupanti, jsou Angličané, Nizozemci, Belgičané či Francouzi, takové nuance nerozeznávali – prostě to byli bílí Evropané, takže když k nám dnes přijdou, tak to určitě také nebudou rozlišovat.

Zajisté v knihách o historii kolonialismu (dnes neokolonialismu) najdeme tisíce a tisíce podobných faktů o zvrhlostech bílé rasy. Existují tisíce a tisíce knih a tisíce a tisíce dokumentů, a ty není a ani nebude nějak snadné zničit. Člověku-čtenáři je z toho moc smutno. Celé dějiny jsou o napravování křivd novými a většími křivdami.

Takže jsem ukázal (teoreticky), jak by dopadla Evropa, kdyby fungovala spravedlnost.

No a co závěrem? Závěrem bychom mohli položit otázku všem evropským honoracím a vůbec všem euroamerickým „elitám“ A tu otázku perfektně zformuloval V. V. Putin v nedávném projevu v OSN, zní takto:

Místo triumfu demokracie a pokroku – násilí, chudoba, sociální katastrofa, a lidská práva včetně práva na život – znehodnocené. Rád bych se zeptal těch, kteří vytvořili takovou situaci: Uvědomujete si alespoň teď, co jste udělali? Ale obávám se, že tato otázka zůstane viset ve vzduchu, protože se dodnes nezřekli politiky založené na sebejistotě, na přesvědčení o své výjimečnosti a beztrestnosti.

Přejít do diskuze k článku 32 komentářů