Včera u nás vy, dnes u vás my

Všichni velice dobře víme, že v minulých pěti staletích si evropské mocnosti rozparcelovaly celý svět do sfér svého vlivu. Jednalo se hlavně o Britské království, Francii, Itálii a Španělsko s Portugalskem. Na Německo toho moc nezbylo, protože „sjednocení“ německých knížectví provedl až Bismarck, který si také moc smutně postěžoval slovy: „Anglie má kolonie, Francie má kolonie, Itálie má kolonie a nám, Němcům, zůstalo pouze modré nebe nad hlavou.“ Samozřejmě, že už sjednocenému Německu se taková situace moc nezamlouvala, chtělo také alespoň nějaké ty kolonie. Ovšem na jejich přání ostatní mocnosti vůbec nereagovaly. Jak to řešit? No jak vždycky – válkou. Po první válce ale nezískali Němci žádné kolonie. Hitler chtěl napravit dřívější neúspěchy a rozhodl, že Německo bude mít kolonii větší než má Anglie, tedy měl v úmyslu kolonizovat Rusko (SSSR), měl v úmyslu přinést do „zaostalého, barbarského a nevzdělaného Ruska“ evropské hodnoty. Jak to dopadlo, víme.

Občas čtu „moudra“ všelijakých publicistů o tom, že evropské velmoci svým kolonialismem pomáhaly pozvednout životní úroveň oněch „primitivních“ národů, vždyť jim tam stavěly železnice a i školy a dokonce zaváděly evropské způsoby řízení států. Na to se dá odpovědět, že železnice jsme tam stavěli proto, abychom mohli z oněch zemí snadněji odvážet uloupené, a školy proto, abychom z vybraných ochotných domorodců mohli vychovat dobré, loajální a věrné úředníky, dozorce, policisty a vojáky. Na zřizování a na chod škol měla monopol církev – jak katolická, tak různé protestantské sekty. Církev se vždy velice ochotně a ráda podílela na kolonizaci.

Tak třeba Indie po vyhnání britských kolonizátorů převzala metody řízení státu a celý právní systém od Angličanů, výsledkem je, že skoro polovina obyvatel hladoví a nemá střechu nad hlavou. Přitom pár jedinců je přímo neskutečně bohatých, vlastní daleko větší bohatství než dřívější mahárádžové. Počty obyvatel Indie jsou srovnatelné s Čínou – oba státy mají málem po miliardě a půl obyvatel, tedy každý z nich má třikrát více obyvatel než celá EU, a kdyby Angličané neoddělili od Indie Pákistán, byla by Indie nejlidnatějším státem světa. Čína evropský způsob řízení státu odmítla a i přes excesy Mao Ce-tunga u nich nehladoví nikdo. Po zrušení císařství si zkusili v Číně za Sunjatsena (1866-1925) zavést demokracii západního střihu. Ale nějak se tam ta demokracie a svoboda neujala. Vznikl u nich neuvěřitelný bordel, anarchie a člověk člověku byl vlkem, něco jak u nás dnes, což se čínské mentalitě příčilo. Číňané s demokracií mají pouze silně negativní zkušenosti a je tudíž velice nepravděpodobné, že by demokracii evropského stylu znovu někdy vůbec zavedli. (V Číně říkají: Chceš demokracii a svobodu? Tož si kup turistický výlet do svobodné a demokratické Indie, hned tě přejdou roupy.) No a Indové také už přemýšlejí jak dál s tou demokracií, neb se jim zdá, že to u nich nějak moc dobře nefunguje.

Samozřejmě že ne pouze Čína a Indie byly evropskými koloniemi, koloniemi byl v podstatě celý tehdejší svět, tedy kompletně Afrika, Indonésie a celý muslimský svět. Takže musíme uznat jako fakt, že první jsme přišli do jejich zemí my a teprve až dnes oni přicházejí k nám. Že by se stejnými úmysly, jaké jsme měli tehdy my? Tedy loupit a ničit? Můj přítel Edík namítl: „Já jsem k nim nikdy nešel!“ Jo, má pravdu. On ne. Ani já ne. Ani většina dnešních i dřívějších obyvatel Evropy ne. Ale naši vládcové se svými žoldáky ano! Navíc je pravdou, že veškerý lup z kolonií skončil v sejfech královských rodů, šlechty, církve a později kapitalistů. Na prostý lid Anglie, Francie, Španělska, Belgie, Nizozemí a Itálie toho moc nezbylo.

Takže nás běžné obyvatele by odplata ani nemusela nějak zajímat, že? Proč by po nás chtěli nějaké vyrovnání? Ať to chtějí po těch, co tam kradli, no ne? Ale přece víme, že morální je vrátit to, co bylo ukradeno. Nebo to už zase neplatí? A není morální, když jsem sousedovi zdemoloval třeba auto či dům, že je mou povinností to uhradit? Já se domnívám, že to jsou právě ty křesťanské hodnoty, na nichž „stojí“ Evropa. Nebo se mýlím a je to jinak? Když něco ukradnu či zničím sousedovi, tak to nemusím vrátit nebo uhradit? Co jsou tedy potom ty křesťanské evropské hodnoty? Musíme samozřejmě předpokládat, že jak jsme se chovali my k nim, tak se budou chovat oni k nám. Co nechceš, aby ti činili jiní, nečiň ty jim. Nebo ještě ona slavná Kantova morální maxima: Jednej jen podle té maximy (zásady), od níž můžeš zároveň chtít, aby se stala obecným zákonem.

Podívejme se pouze na pár příkladů chování nás Evropanů v koloniích. Nebudu brát v úvahu kolonie USA v jižní Americe, v zadním to dvorku USA (tam to bylo snad ještě horší a drastičtější než naše způsoby). Je to přece jenom dosti vzdálené, a že by z jižní Ameriky hrozila Evropě nějaká imigrační vlna, je nepravděpodobné. Ale z Afriky a z muslimského světa už k nám imigranti přicházejí. Můžeme být moc rádi, že z Asie je těch imigrantů vcelku zanedbatelné množství.

Nejdříve, a zatím pouze teoreticky, co by po nás tak třeba chtěli imigranti z Indie a Číny. Vlastně ani by nechtěli, pouze by u nás provedli to, co my kdysi u nich. To jest, skoupili by veškeré potraviny a odvezli a zařídili, aby nebyl možný dovoz. Co by nastalo? No hlad a během dvou let hladomor. No přesně to jsme u nich prováděli my, respektive Angličané. Nejlépe to ozřejmí citace z Wikipedie: V roce 1800 představoval podíl indických produktů na světovém trhu čtyřnásobek britského a čínský podíl byl ještě větší. O století později činil poměr britského a indického podílu na světovém trhu 8:1. Na indický trh zavedla Východoindická společnost evropská pravidla hry – cla, ochranářské bariéry, státní dotace a v neposlední řadě brutální násilí. Podobný scénář se později s fatálními následky odehrál při britské invazi na čínský trh během dvou opiových válek. Brazílii potkal obdobný osud v rámci ekonomické destrukce spáchané Brity. V Indii existovala účinná opatření, která předcházela vypuknutí hladomorů. Při prvním hladomoru v roce 1770 zemřelo 10 milionů lidí. To byla třetina populace Bengálska. Je to více, než kolik Židů zabil Hitler za celou druhou světovou válku. Hladomor z roku 1770 byl horší než epidemie černého moru, která postihla Evropu ve 14. století. Za vlády Mughalů byly daně 10 až 15 procent z úrody. Poté co do země vstoupila Východoindická společnost a uzavřela s Mughaly nevýhodné smlouvy, daně stouply na 50 procent z úrody. Britští vládci věděli dlouho dopředu, že hladomor se blíží, příznaky byly jasné, protože lidé umírali hlady. Jejich reakcí bylo zvýšení daně z půdy na 60 procent. Zatímco Bengálci hynuli po milionech jako mouchy, Britové závratně bohatli. Byly to roky 1770, 1783, 1866, 1873, 1892, 1897, 1892, 1897 a 1944. Ve všech těchto letech umíraly miliony obyvatel Bengálska v důsledku strašlivých hladomorů. V posledním hladomoru v roce 1944 zemřely 3 miliony lidí. Když se zeptali Winstona Churchilla na záležitosti hladovějící Indie, jeho odpověď byla tato: „Hladomor nebo ne, Indové se vždy množí jako králíci.“ Když pak dostal z Indie telegram popisující katastrofu hladomoru a miliony mrtvých, odpověděl zpět: „A proč tedy ještě nezemřel Ghándí?“

Jenom si představme, že by Indové dnes rozhodovali o evropských potravinách, odvezli by veškerou rostlinnou a živočišnou produkci (jak obilí, tak maso) a v takovém množství, že by u nás nic nezůstalo. Vůbec by jim nevadilo tu odváženou produkci vyhazovat třeba z lodí do moře, jenom aby udrželi či zvýšili ceny oněch produktů na světovém trhu. Dělali by nám totéž, co my tehdy jim.

Podobně by Číňané donutili vedení EU, že v celé Evropě mohou prodávat bez jakýchkoliv omezení opium a i jiná narkotika. To by bylo radosti, že? Líbilo by se nám to? Asi těžko, co? Buďme tedy rádi, že k nám Indové a Číňané prozatím neemigrují. No a když přece někdy Číňané ve větším množství přijdou, tak by nás měli zaplavit opiem, jak před více než 100 lety my je. No a co? Lze pouze doufat, že to budou provádět v menším měřítku než my u nich, neboť pokud by to dělali stejně jako my u nich, tož celá EU by byl jeden narkoman vedle druhého. Čína to tehdy ustála za cenu drastického opatření, že za sebemenší dávku narkotika u kohokoliv je trest smrti. Platné nařízení podnes. My bychom to ovšem neustáli, naše svoboda a demokracie by přece nemohla něco zakazovat.

Čína byla po tři století neuvěřitelně ponižována a docela tvrdě vykořisťována. A co když ona nás bude po tři století ponižovat? Budeme se zlobit? A bude nám to milé? Britové zbombardovali v Pekingu císařský palác, to je jakoby nám někdo z Vltavy rozbombardoval Hradčany či vyhodil do povětří Buckinghamský palác.

V indickém slavném Tádž Mahalu, což je zřejmě nejkrásnější mauzoleum na světě, vysoce civilizovaní a kulturní britští vojáci nožem vydlabávali diamanty a drahé kameny z výzdoby stěn. Předpokládám tudíž, že naše vláda a ani obyvatelstvo nebude protestovat, když imigranti budou nožem loupat na stěnách kaple v Karlštejně nějaké ty drahé kameny podobně, jako Jeníček s Mařenkou loupali perníček. Indové ovšem protestovali a dosti často se bouřili, ovšem britská armáda vždy úspěšně zakročila. Aby to zapůsobilo na masy, tož vůdce vzpour přivázali k hlavním děl a před shromážděným davem vystřelili. A na památku si to fotili. Skutečně velice působivé, co? Na Cejlonu (dnešní Srí Lanka) naši katoličtí duchovní (misionáři) před zraky buddhistických mnichů spálili proslavenou relikvii Buddhův zub, roztloukly zbytky v moždíři a vysypali do řeky. A co kdyby nám zase oni před zraky kardinálů a papeže spálili třeba slavné Turínské plátno a popel vhodili do řeky? No ale nemohli bychom se hněvat ani divit. Při budování železnice používali Britové pálené cihly z Mohendžodára na traťové náspy. Takže bychom se neměli divit, když indičtí podnikatelé budou u nás při budování třeba nějaké silnice využívat materiál z Pompejí. Přitom to indické město bylo o dva tisíce let starší než Pompeje.

Co tam jsme se nadělali zhovadilostí, to je přímo neskutečné. A nejenom tam. Třeba ještě něco málo o britském ministrovi války lordu Kitchenerovi, velkém vojenském géniovi. Byl to on, co se zapsal do historie jako tvůrce systému koncentračních táborů. Také svedl vítěznou proslavenou bitvu u Ummdurmánu, kde na hlavu porazil a rozdrtil povstalecké súdánské vojsko. Súdánští muži bránili svoji zemi s oštěpy, luky a šípy, veliký vojevůdce Kitchener použil kulomety. Na straně vlastenců bylo povražděno 20 tisíc lidí, na straně kolonizátorů obsluhující kulomety ztráty v podstatě žádné. Za tento hrdinský čin mu byl udělen titul lorda a jako národnímu hrdinovi mu byl postaven bronzový pomník v nadživotní velikosti.

Co si asi pomyslí dnešní imigranti z Eritreje a Súdánu, když půjdou kolem pomníku lorda Kitchenera? Asi toto: „Kolikže nechal postřílet našich během půl hodiny? Tak nějak podobně bychom tedy měli jednat i my. Popřemýšlejme, jak povraždit 20 tisíc bělochů během půl hodiny. Někde na stadionu? Někde na nějaké demonstraci pro to či ono? Vlak? Metro? A koncentrační tábory vymyšlené a provozované Brity můžeme také napodobit. Naženeme bílé do nějaké čtvrti a neprodyšně ji uzavřeme, nikdo se nedostane ven ani nikdo dovnitř, myslím, že za dva měsíce už budeme moci odvolat strážní službu. Kolikže u nás v takových zařízeních bylo umučeno lidí?“ Takhle imigranti mohou přemýšlet. A v Eritreji, Etiopii a Súdánu jsou to většinou křesťané. Jsem si jistý, že i křesťané takto mohou přemýšlet.

Největší zvrhlou zhovadilostí se ovšem vyznačoval belgický král Leopold II. v Kongu. Kongo bylo více než dvacet let jeho osobní kolonií (1885 až 1908). Během jeho vlády počet obyvatel klesl na polovinu. Některé odhady uvádějí až 20 miliónů povražděných. Pěkná genocida, co? Ale je celkem ticho po pěšině, jako by se nic nestalo. Onen vznešený a ušlechtilý král Leopold II. měl navíc zvrhlou zálibu v tom, že za sebemenší neposlušnost nařídil trest useknutí rukou. Král Leopold má stejně jako lord Kitchener postaven bronzový pomník v nadživotní velikosti umístěný poblíž Parlamentu EU v Bruselu. Představme si, jaképak asi pocity budou mít imigranti z Konga, když budou procházet kolem toho pomníku. Jaké myšlenkové pochody to v nich vyvolá? Jó, to je ten král Leopold, co našemu dědovi nařídil nechat useknout obě ruce. Vždyť to není zase tak dávno, i mému dědečkovi nechal useknout obě ruce král Leopold. Samozřejmě se to v širokých rodinách probírá i dnes, na takové věci se nezapomíná. No, když oni sekali ruce nám, tož my máme právo taky sekat ruce jim (bělochům). A ten pomník je poblíž Parlamentu EU, takže neměli bychom začít s tím sekáním rukou od těch senátorů?

Pravdoláskaři by sice tvrdili v novinách i v televizi, že když jsme sekali ruce my jim, bylo to v rámci humanity a křesťanského milosrdenství, když ovšem budou sekat ruce oni nám, tak je to barbarství. Ti nekultivovaní imigranti z Konga chtějí sekat ruce deseti tisícům Belgičanů, kteří jsou přece nevinní! Nevinní? A ti v Kongu byli vinni čím? Že byli černí? Nebo už přece jenom poddaní krále Leopolda uhradili ty usekané ruce? Samozřejmě vláda Konga by mohla zaslat důkladné seznamy jak povražděných, tak těch bezrukých, dokonce i s fotografiemi. No, měli by přece poskytnout nějakou náhradu, že? Bylo by to křesťanské řešení. No a když to nevyrovnají, tak přece imigranti mají právo odčinit to stejným způsobem.

Jen tak mimochodem bych chtěl upozornit, že bývalý polský president Bronisław Komorowski, který svůj původ odvozuje od polské vyšší šlechty, je příbuzný s rodem krále Leopolda. Lze se potom podivovat polské politice?

Tak mne napadlo, že místo kácení pomníků těchto dvou masových vrahů a zvrhlých zločinců, by bylo vhodnější nad těmi pomníky postavit bronzovou šibenici a pověsit onu sochu za krk, nikoliv konopnou oprátkou, nýbrž ocelovým lanem samozřejmě, ať se pěkně houpají ve větru. To by mohli klidně realizovat společnými silami jak muslimové, tak afričtí křesťané.

A co s dnešními ještě žijícími Leopoldy a Kitchenery? Postavit jim pomníky je ještě brzo, ještě jsou u vlády, co s nimi? Trest smrti si přece sami zrušili, spíše oni se pojistili, proto trest oběšením zrušili, aniž by se svých obyvatel ptali. Nelze přece dovolit opakování Norimberského tribunálu. Ale přece jenom v Kuala Lumpur podobný tribunál nedávno proběhl. Pětičlenný tribunál jednomyslně rozhodl, že se bývalý US prezident a bývalý britský premiér dopustili zločinů proti míru a lidskosti, a také porušili mezinárodní právo, když nařídili invazi do Iráku v květnu 2003. Bush a Blair jsou shledáni vinnými podle stejného zákona, který byl použit na nacisty po skončení druhé světové války. Jsou tedy mezinárodními (válečnými) zločinci. Když se Bush nebo Blair objeví na území kteréhokoliv státu, je povinnost vyplývající z mezinárodního práva zadržet tyto mezinárodní válečné zločince a předat je soudnímu systému. Kualalumpurský tribunál pro válečné zločiny chystá zvláštní slyšení ohledně spojení mezi mučením v irácké válce a dalšími bývalými činiteli americké administrativy včetně ex-viceprezidenta Dicka Cheneyho, bývalého ministra obrany Donalda Rumsfelda a ex-generálního prokurátora Alberta Gonzalese. (Určitě k nim přibydou jak Sarkozy, tak Cameron, Krvavá Madla či expresident Havel a další podobní váleční zločinci.) Ale není zatím žádná síla, která by jejich rozsudek mohla vykonat. Takže si budeme muset asi počkat až na dobu, kdy budeme věšet za krk jejich bronzové pomníky, teprve potom dojde na vykonání jejich rozsudků.

A co když přece jen nebudeme muset tak dlouho čekat, co když imigranti nám budou lynčovat naše presidenty a ministerské předsedy stejně, jako my u nich – Lumumba, Kaddáfí, Saddám, atd. atd. No nevím, máme se těšit na to, jak mávají se Sarkozym a Cameronem nabodnutými na železné trubce k pobavení a potěšení davů? A jak budou věšet na náměstí před budovou parlamentu vedení EU? Neměli bychom se tedy vůbec podivovat, kdyby něco takového u nás dělali. No a co? Vždyť je to normální. Co jsme dělali my u nich, to oni budou dělat u nás. Co je na tom divného? Co my jim, to oni nám. Vždyť to je křesťanské. Nebo to křesťanské není? My jsme plundrovali jejich nejenom nerostné bohatství, a oni prý budou plundrovat jenom náš sociální systém. Když se imigranti zajdou podívat do britských, francouzských, italských, německých muzeí, určitě budou také udiveni a budou požadovat, aby pod každým artefaktem byla cedulka tohohle znění: Tohle jsme ukradli v Laosu, tohle v Kambodži, Číně, Koreji, Indonésii, tohle v Íránu, tohle v Kongu, tohle v Eritreji (Habeši), Egyptě, Řecku atd. atd. atd. Možná za pár let tam ty cedulky už budou umístěny. Možná by se našla i nějaká umělecká věc, kde by mohla být i cedulka – tohle jsme dostali darem, to by se ovšem týkalo tak 0,01 %, vše ostatní bylo fakticky ukradené. Navíc, my jsme k nim přicházeli vždycky po zuby ozbrojeni, pušky, kanóny, kulomety, oni k nám přicházejí dnes beze zbraní. Že se nám to nelíbí? Ale cožpak jim se to včera líbilo? Co jsme udělali my jim, to oni právem udělají dnes nám, budeme si šul nul. Jistěže, můžeme se dnes proti tomu exodu bránit, vždyť oni se včera také bránili. Byli úspěšní? No nebyli! A těch mrtvých, těch povražděných, stačí si přečíst statistiky o dobru kolonialismu!

Prý evropská správa nad koloniemi byla zavedena pro jejich dobro a blaho, prý oni neumí, ba nejsou ani schopni si sami vládnout a my, jako civilizačně na mnohem vyšší úrovni, jim přinášíme jen dobro a dobro a dobro. Zkoušeli v praxi tuto teorii všude, kam přišli. V devadesátých letech se jim málem podařilo zkolonizovat i Rusko (bývalý Sovětský svaz). Prý Číňané, Indové, Vietnamci a další si neumí sami vládnout, proto jim musíme vládnout MY – nadřazená bílá rasa. Jenomže jich je moc a tak perfektně vyzbrojené Angličany, Francouze a Američany vyhnali i za cenu obrovských lidských ztrát, a kupodivu si vládnou sami a docela se jim daří. Takže teorie intošů o tom, že neevropské národy si neumí a nedokáží sami vládnout, je absolutně vadná a navíc otevřeně rasistická. Platí to samozřejmě i pro arabské a africké státy, copak si špatně vládli za Saddáma, Kaddáfího, v Íránu dříve za Mosadeka a dnes za Chameneího?

A ať se to intošům třeba i nelíbí, je nepopíratelným faktem, že naše evropská bílá civilizace byla a je podnes založena na loupení, to je její nejpodstatnější charakteristický rys, a to samozřejmě národy postižené naší láskou a péčí velice dobře ví. Takže ty přínosy kolonialismu si i my zažijeme na vlastní oči a na vlastní kůži, neboť ti imigranti nebudou rozlišovat, a ani dříve nerozlišovali, zdali jejich kolonizátoři, tedy okupanti, jsou Angličané, Nizozemci, Belgičané či Francouzi, takové nuance nerozeznávali – prostě to byli bílí Evropané, takže když k nám dnes přijdou, tak to určitě také nebudou rozlišovat.

Zajisté v knihách o historii kolonialismu (dnes neokolonialismu) najdeme tisíce a tisíce podobných faktů o zvrhlostech bílé rasy. Existují tisíce a tisíce knih a tisíce a tisíce dokumentů, a ty není a ani nebude nějak snadné zničit. Člověku-čtenáři je z toho moc smutno. Celé dějiny jsou o napravování křivd novými a většími křivdami.

Takže jsem ukázal (teoreticky), jak by dopadla Evropa, kdyby fungovala spravedlnost.

No a co závěrem? Závěrem bychom mohli položit otázku všem evropským honoracím a vůbec všem euroamerickým „elitám“ A tu otázku perfektně zformuloval V. V. Putin v nedávném projevu v OSN, zní takto:

Místo triumfu demokracie a pokroku – násilí, chudoba, sociální katastrofa, a lidská práva včetně práva na život – znehodnocené. Rád bych se zeptal těch, kteří vytvořili takovou situaci: Uvědomujete si alespoň teď, co jste udělali? Ale obávám se, že tato otázka zůstane viset ve vzduchu, protože se dodnes nezřekli politiky založené na sebejistotě, na přesvědčení o své výjimečnosti a beztrestnosti.

0 0 hlas
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
32 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
dixi
13. 10. 2015 12:02

Děkuji za článek, mělo by se vyučovat ve školách.

Kamil Mudra
Kamil Mudra
13. 10. 2015 12:03

Čím více čtu takovýchto článků – tím lépe chápu proč se církvím tak dlouho dařilo oblbovat ovečky dědičným hříchem.

asym
asym
13. 10. 2015 13:40

Pane Kadubče, děkuji za fakticky hodnotný a ucelený pohled na zločinnost evropských koloniálních států. Už je načase, aby byla vyslovena důrazná otázka, jestli má být čez ko s touto pakáží v jedné bandě a jestli tím vlastně nedává historicky souhlas s těmito zločiny.

brankoslav
brankoslav
13. 10. 2015 19:59

Ti běloši (to mají asi být ti Kadlubcovi MY) jsou prostě kurvy, tak nějak od nedostatku melaninu.
Výplody v tomto duchu už mne už docela serou. Nemám zač se stydět a jestliže má někdo potřebu činit pokání a sypat si popel na hlavu za CIZÍ hříchy, nechť tak činí – ale za sebe-žádné MY.

Martin (už bez taky m)
Martin (už bez taky m)
13. 10. 2015 20:06

dixi napsal Děkuji za článek, mělo by se vyučovat ve školách. Někdo by mohl říci, že odsouzení na smrt a moudří starci si mohou dovolit mluvit pravdu… Díky pane Kadubče, vynikající, i ta nadsázka. Jistě, v celém světě se vraždilo, bohužel vraždí… a zabíjí – a je „otázka“ …“jak to bude dál…“. NEMUSELO to pokračovat, opravdu ne. Se „zhroucením tábora socialismu“ lidé doufali v něco jiného, nežli v nemilosrdnou surovost „vítězů“… Soudobá „emigrantská tsunami“ je bohužel jen pokračování, reakce na promarněné šance „Západu“ na NALÉZT SVĚDOMÍ počátkem 90-tých let i dnes. Jistě, nemáme kolonie, měli jsme „zlaté české ručičky“, snad… Číst vice »

Martin (už bez taky m)
Martin (už bez taky m)
13. 10. 2015 20:33

brankoslav napsal Ti běloši (to mají asi být ti Kadlubcovi MY) jsou prostě kurvy, tak nějak od nedostatku melaninu. Výplody v tomto duchu už mne už docela serou. Nemám zač se stydět a jestliže má někdo potřebu činit pokání a sypat si popel na hlavu za CIZÍ hříchy, nechť tak činí –ale za sebe-žádné MY. Vážený, zkuste pochopit pisatelovu nadsázku. A zkuste mu přitom i PODĚKOVAT… „Otevírá oči“, a měl by za takový text -a zvláště DNES- dostat ŘÁD ZA ODVAHU! Alespoň já jeho text pochopil NE JAKO KRITIKU BÍLÉ RASY – ale jako KRITIKU POMĚRŮ V NICHŽ SAMA „střední… Číst vice »

Alena
Alena
14. 10. 2015 5:20

Pokud bych se měla hlouběji zamyslet nad tímto článkem a českým národem, moc by to pro český národ nebylo povzbudivé. Období, kdy si historicky sám vládl, bylo velmi krátké. Dnešní dobu nepovažuji za samostatné vládnutí, když jsme podřízeni Bruselu a jeho diktátu. Mezi ostatními zeměmi máme trochu výsměšné postavení kolonie , protože jsme ovládáni nejenom nadnárodním kapitálem, ale jsme exkluzivně i kolonie Německa jako zdroj levné pracovní síly. Prostě kolonie podkolonie. Z naší vlasti odchází zcela legálně na dividendách 300 mld. Kč pryč. Církevní restituce dosáhla grandiozních rozměrů, kdy jsou odevzdávány církvi nejen pole a lesy, z kterých měl stát… Číst vice »

dixi
14. 10. 2015 9:01

Nejde přece o to, abychom se káli za něco, co způsobili jiní. Jde o zhodnocení minulosti, nedopouštět stejné situace, omyly, zločiny. To lze jedině pravdivou výukou dějin. Jak píše Martin, nevzdávat se, nevysmívat se snílkům. Mnoo z nýs sní o lepší společnosti, jen někteří umí o pravdě psát a jen někteří mají odvahu, díky jim se svět posunuje k lepšímu.

petr
petr
14. 10. 2015 9:30

Podívejte se na tohle video z oslav SNP – projev R.Fica
https://www.youtube.com/watch?v=IzyWg2K2ocI

Alena
Alena
14. 10. 2015 9:44

dixi napsal

Nejde přece o to, abychom se káli za něco, co způsobili jiní. Jde o zhodnocení minulosti, nedopouštět stejné situace, omyly, zločiny. To lze jedině pravdivou výukou dějin. Jak píše Martin, nevzdávat se, nevysmívat se snílkům. Mnoo z nýs sní o lepší společnosti, jen někteří umí o pravdě psát a jen někteří mají odvahu, díky jim se svět posunuje k lepšímu.

Ty omyly a zločiny nebyly nikdy odčiněny. Globalisté, kteří řídí svět, se jich chladnokrevně dopouštějí ve jménu své krutovlády stále znovu a znovu .

J. Hruška
J. Hruška
14. 10. 2015 10:27

Tak vidím, že se část diskutujících přidala k pravdoláskařům. Slyšíme to od nich už čtvrt století: „Češi jsou bídní, bídnější, nejbídnější, protože nedělají, co MY jsme rozhodli, že je pro ně nejlepší“.

Sio
Sio
14. 10. 2015 12:00

@Alena: „Období, kdy si historicky sám vládl, bylo velmi krátké. “ Moc nevím, co tím chcete říci. Říkáte to se znalostí historických faktů? V porovnání s kým krátké? S Čínou jistě, ale ani ona si nevládla vždy sama. A Egyptem je to podobné, o Řecku ani nemluvě. Itálie a Německo ve sjednocené formě tu nejsou tak dlouho, líp na tom bylo a je Rakousko. Habsburkové vyrostli díky porážce Přemysla Otakara na Moravském poli, takový byl tenkrát význam českého státu. Český stát je tu více, než tisíc let a nejméně 400 let byl samostatný a ve středu Evropy velmi významný. A… Číst vice »

Alena
Alena
14. 10. 2015 12:09

Sio napsal @Alena: „Období, kdy si historicky sám vládl, bylo velmi krátké. “ Moc nevím, co tím chcete říci. Říkáte to se znalostí historických faktů? V porovnání s kým krátké? S Čínou jistě, ale ani ona si nevládla vždy sama. A Egyptem je to podobné, o Řecku ani nemluvě. Itálie a Německo ve sjednocené formě tu nejsou tak dlouho, líp na tom bylo a je Rakousko. Habsburkové vyrostli díky porážce Přemysla Otakara na Moravském poli, takový byl tenkrát význam českého státu. Český stát je tu více, než tisíc let a nejméně 400 let byl samostatný a ve středu Evropy velmi… Číst vice »

Alena
Alena
14. 10. 2015 12:32

Co se týče Vámi vyjmenovaných evropských národů, jsou si v Evropě někteří rovní a rovnější. Patříme , vzhledem k výši mzdy, k tzv. obslužným národům. Na kvalitě našeho života se podepisují i potraviny a zboží z nadnárodních supermarketů, kdy pod stejnou značkou a za stejné peníze je dodáváno zboží s nižším obsahem deklarovaných látek. O osudu plynovodů netřeba hovořit. Opět přijdeme o další zisk z přenosu plynu přes naše území, zatímco Němci budou energeticky soběstační.
Zbytky naši státnosti za bujarého veselí pošlapáváme sami( akce trenýrky a skupina Ztohoven). To taky je běžné ve Francii, Anglii, Německu a pod?

Sio
Sio
14. 10. 2015 14:02

:
„ale jsme exkluzivně i kolonie Německa jako zdroj levné pracovní síly. Prostě kolonie podkolonie.“
Na ano, ale bylo už i hůř. Stále máme svůj národ, jazyk a kulturu

Sio
Sio
14. 10. 2015 14:14

Alena napsal
Minimálně od bitvy na Bílé hoře je český stát v područí někoho, i ekonomicky. Je Vám to málo? ( výjimka- 1. republika)

Myslíte, že to nevím? Nicméně není to totéž jako říct „Období, kdy si historicky sám vládl, bylo velmi krátké. “
Mimochodem, jsem slovanský stát mezi germánskými. Polsko je mnohem větší a nebylo na tom líp. I po Bílé hoře tu byla česká i moravská země, jak jste tu jinde připomínala. Polsko třeba v 19. století neexistovalo vůbec.

Sio
Sio
14. 10. 2015 14:32

Aleno, vy si ale umíte srát do vlastního hnízda. :-) Některé věci mají objektivní povahu, každý týden si mohu porovnat nabídku supermarketů v Praze a v Ostravě. Věřte tomu, je rozdíl a velký. V nabídce i kvalitě. Je to dáno velikostí trhu a ta je dána i solventností zákazníka. Pokud budete mít dvakrát větší výplatu než dnes, taky si začnete vybírat a šunty nebudou mít šanci. Pokud to budou mít všichni, šunty zmizí z nabídky. Je to boj o trh. Peníze jsou tam, kde jsou bohatí. Proč myslíte, že jsou v Praze podstatně vyšší platy než jinde v republice? Bohužel,… Číst vice »

Alena
Alena
14. 10. 2015 15:09

Sio, díky za ten optimismus, který je u vás evidentní, a ještě ho přenášíte dál. Nějak mi v poslední době schází.
Co se týče kvality výrobků, je to seriózní průzkum české europoslankyně, která srovnávala výrobky stejné značky prodávané v Německu a Česku. Stejná značka, stejná cena, jiná kvalita
už jsem našla na internetu
http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/6473-vyzkum-ceske-europoslankyne-potvrzuje-stejny-nazev-nizsi-kvalita-a-jeste-vyssi-cena-u-potravin
v podstatě se dějiny opakují- genocida Slovanů pouze jinak

asym
asym
14. 10. 2015 17:55

Souhlasím s Vámi Aleno…dějiny se opakují- genocida Slovanů pouze jinak…, kafé prágl ta banda bezmozků tomu tleská a nechápe, že roze.rat vztahy mezi Slovany je historický úkol anglosaské pakáže.

Sio
Sio
14. 10. 2015 18:56

Aleno, zase je to o informacích a vzdělání. Nejméně 95% národa si může dopřát zdravé jídlo, i když je dražší. Ale pokud někdo utrácí za chlast a cigára nebo svým dětem raději koupí drahý počítač, tablet nebo iPhone a k tomu pizzu s kolou, než zdravé jídlo, tak problém je kde? Není to náhodou v hlavě? Odborníci na stravování tvrdí, že na jídle je ve škodlivosti na prvním místě složení stravy. Tím není myšleno to, co je v té či jiné potravině, ale sestava jídla, kterou do sebe tlačíme každý den, týden, měsíc a rok. Málo zeleniny, moc moučného, moc… Číst vice »

Alena
Alena
14. 10. 2015 19:45

Sio napsal Aleno, zase je to o informacích a vzdělání. Nejméně 95% národa si může dopřát zdravé jídlo, i když je dražší. Ale pokud někdo utrácí za chlast a cigára nebo svým dětem raději koupí drahý počítač, tablet nebo iPhone a k tomu pizzu s kolou, než zdravé jídlo, tak problém je kde? Není to náhodou v hlavě? Odborníci na stravování tvrdí, že na jídle je ve škodlivosti na prvním místě složení stravy. Tím není myšleno to, co je v té či jiné potravině, ale sestava jídla, kterou do sebe tlačíme každý den, týden, měsíc a rok. Málo zeleniny, moc… Číst vice »

Alena
Alena
14. 10. 2015 19:47

bylo by dobré, pane Sio, kdybyste vzal na vědomí, že stejné potraviny , stejná značka, to jest stejný obal mají jinou kvalitu u nás a jinou v Německu. Jsou některé i dražší , než v Německu. To je fakt, který se nedá okecat, a lidi by měli konečně s tím něco udělat. To za prvé ad2. znát správné složení stravy je chvályhodné, ale to nestačí. Je nutno si vše vypěstovat či nakupovat u poctivých zemědělců. Ty drahé humusy, co kupujete v supermarketech, jsou zdravé leda tak dle vaší hlavy. Jak jsou češi negramotní, co se týče potravin, je i ignorace… Číst vice »

Alena
Alena
14. 10. 2015 19:48

tak byla jsem zablokována či ne?

Martin (už bez taky m)
Martin (už bez taky m)
15. 10. 2015 7:36

Alena napsal Pokud bych se měla hlouběji zamyslet nad tímto článkem a českým národem, moc by to pro český národ nebylo povzbudivé. Období, kdy si historicky sám vládl, bylo velmi krátké. Dnešní dobu nepovažuji za samostatné vládnutí, když jsme podřízeni Bruselu a jeho diktátu. Mezi ostatnímizeměmi máme trochu výsměšné postavení kolonie ,protože jsme ovládáni nejenom nadnárodním kapitálem, ale jsme exkluzivně i kolonie Německa jako zdroj levné pracovní síly. Prostě kolonie podkolonie. Z naší vlasti odchází zcela legálně na dividendách 300 mld. Kčpryč. Církevní restituce dosáhla grandiozníchrozměrů, kdy jsou odevzdávány církvi nejen pole a lesy, z kterých měl stát užitek, ale… Číst vice »

Alena
Alena
18. 10. 2015 8:02

Martin (už bez taky m) napsal Paní Aleno, o tom o čem píšete ve vztahu k Evropě a USA samozřejmě vím. Kritizuji to zdaleka nejen tady s otevřeností zdaleka ne obvyklou… A dlouhá léta nesu následky… Kde proboha furt berete to sebemsrskačství, a proč jej přilepíte na koho se Vám zlíbí…?! Už mne to opravdu štve. Proti tomu o čem píšete Vy sama se prakticky celý dospělý život snažím něco dělat. Zlo vidím, pojmenovávám a snažím se mu bránit desetiletí. Ale jen díky tomu že existuje se nevzdáme přece snahy o lepší, o to vysněné „dobré“, ať si pod tím… Číst vice »

fajt
fajt
18. 10. 2015 8:30

Sio napsal Aleno, vy si ale umíte srát do vlastního hnízda. Některé věci mají objektivní povahu, každý týden si mohu porovnat nabídku supermarketů v Praze a v Ostravě. Věřte tomu, je rozdíl a velký. V nabídce i kvalitě. Je to dáno velikostí trhu a ta je dána i solventností zákazníka. Pokud budete mít dvakrát větší výplatu než dnes, taky si začnete vybírat a šunty nebudou mít šanci. Pokud to budou mít všichni, šunty zmizí z nabídky. Je to boj o trh. Peníze jsou tam, kde jsou bohatí. Proč myslíte, že jsou v Praze podstatně vyšší platy než jinde v republice?… Číst vice »

J. Hruška
J. Hruška
18. 10. 2015 9:15

Přátelé, mnohokrát se tu objevilo slovo sebemrskačství. Troufám si tvrdit, že skoro vždy bylo použito špatně. Ti, kteří provádějí jak říkáte sebemrskačství, provádějí ve skutečnosti tebemrskačství. Neříkají „my Češi jsme…“ ale „vy Češi jste…“ Ve skutečnosti samy sebe buď vůbec nepovažují za Čechy, nebo za elitu, která s těmi českými méněcennými raby nemá nic společného.

Alena
Alena
18. 10. 2015 9:17

J. Hruška napsal

Přátelé, mnohokrát se tu objevilo slovo sebemrskačství. Troufám si tvrdit, že skoro vždy bylo použito špatně. Ti, kteří provádějí jak říkáte sebemrskačství, provádějí ve skutečnosti tebemrskačství. Neříkají „my Češi jsme…“ ale „vy Češi jste…“ Ve skutečnosti samy sebe buď vůbec nepovažují za Čechy, nebo za elitu, která s těmi českými méněcennými raby nemá nic společného.

nesmysl, jedeme z kopečka a sebemrskáme se

Alena
Alena
18. 10. 2015 9:33

fajt napsal Sio, vy jste nenapravitelnej slepejš, vy to už vidíte pouze prizmatem pražského cápka,co mágood job ( ale v podstatě si už můžete odpárat lva z česko-vietnamského trika – to je už v podstatě chcíplá kočka),jehož neotřesitelná vize se má stát realitou – i když pro to není reálný základ a dokonce ani vůle jak prostých lidí ( a na těch dnes záleží nejméně), tak i těch elitářů, kteří nadělili česku útrpný osud a nemají sebe menší zájem, aby se na tom cokoliv změnilo. ..) pan Sio to naprosto nepochopil, cože jsem to tvrdila. Že se vyrábí zboží v… Číst vice »

fajt
fajt
18. 10. 2015 11:14

Alena napsal pan Sio to naprosto nepochopil, cože jsem to tvrdila. Že se vyrábí zboží v Německu dvojí kvality- jedna do Německa- druhá nach Ost. Tady se nejedná o naditou peněženku, která vše vyřeší. Ti , kdo mají zahrádky, dokud Monsanto nezakáže pěstování vlastní produkce, žijí tisíckrát zdravěji než ti, co kupujou dražší sračky v supermarketech. panu Siovi bych nerad odebíral jeho optimismus, ale chci jenom dát trochu na věcnou míru, že ne všechno v kokotlině vypadá tak happy či výhledově progresivně jak zde píše ( no někdy jsem trochu expresívnější, snad to rozdejchá ) – s těma skopčákama a… Číst vice »