Vláda zítra projedná antifosilní zákon, který slíbila ve svém programu

Tisková zpráva Hnutí DUHA

VLÁDA ZÍTRA PROJEDNÁ ANTIFOSILNÍ ZÁKON, KTERÝ SLÍBILA VE SVÉM PROGRAMU

NEPŘIJME VŠAK MÍSTO ZÁKONA JEN NEZÁVAZNOU KONCEPCI?

úterý 29. září 2015

Zítřejší večerní (od 20:00) jednání vlády se může stát důležitým krokem k nastartování moderní chytré ekonomiky, oživení strojírenského průmyslu i stavebnictví, vzniku tisíců nových pracovních míst, poklesu znečištění i výdajů domácností. Ministři totiž projednají věcný záměr zákona o snižování závislosti na fosilních palivech (tzv. antifosilní zákon) [1].

Hnutí DUHA záměr zákona, který by snížil závislost ČR na dovozu ropy, plynu i uhelných dolech, vítá. Nová legislativa by pomohla vyčistit smog a snížit náš příspěvek ke globální změně klimatu.

Ekologická organizace však upozorňuje, že zvolený cíl pro rok 2050 – snížení závislosti na fosilních palivech o 80 procent oproti roku 1990 – není dostatečný. Naše země by měla snížit svoji současnou závislost a ne porovnávat se s dobou, kdy ještě fungovalo obstarožní a extrémně plýtvavé socialistické hospodářství. I v současnosti přitom máme čtvrtou nejhorší energetickou účinnost v EU, způsobenou plýtváním – nikoliv podílem průmyslu.

Vláda se bude zabývat i otázkou, zda místo zákona – který slíbila v programovém prohlášení [2] – nemá od slibu ustoupit a vytvořit pouze koncepci. Zahraniční příklady i rigorózní právní analýzy [3] však dokazují, že složitou problematiku, která se týká namátkou energetiky, bydlení i dopravy, nelze řešit resortní koncepcí.

Obdobnou legislativu přijala před sedmi lety jako první stát Velká Británie. Od té doby se se ostrovní království zbavilo už pětiny své závislosti na fosilních palivech [4]. Celková spotřeba energie je o osmnáct procent nižší než době maxima v roce 2005 a současně i nižší než před padesáti lety. Minulý rok se pro Británii stal rekordním, když srazila spotřebu energie o 6,6 procent a spotřebu fosilních paliv o osm procent [5]. Zároveň ekonomika ostrovního království loni solidně rostla: o 2,8 procenta.

Do země se – díky místní poptávce – stěhují továrny vyrábějící větrné elektrárny či úsporná auta. Od přijetí zákona se začala zvyšovat energetická efektivita domácností a dokonce se podařilo i snížit závislost dopravy na ropě [6]. Svaz britského průmyslu i odbory si existenci zákona pochvalují.

Zákony pro snížení spotřeby fosilních paliv přijali loni také v Dánsku, Finsku a Francii [7] a v minulých letech vznikly rovněž ve Švédsku, Rakousku či nejprůmyslovějším německém regionu Severním Porýní-Vestfálsku [8]. Podobná legislativa se připravuje i v Irsku a dalších státech.

Experti renomovaného Wuppertalského institut na základě podkladů oficiální vládní tzv. Pačesovy komise spočetli, že závislost ČR na fosilních palivech může do roku 2050 klesnout dokonce až o 88 procent [9].

Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl:

„Vláda bude zítra rozhodovat o tom, zda se připojíme k úspěšným evropským zemím a začneme snižovat nezdravou závislost na fosilních palivech, která tíží naši ekonomiku i peněženky a znečišťuje prostředí. Antifosilní zákon by rozhýbal nejen nová čistá odvětví s tisíci nových pracovních míst, ale pomohl by také tradičnímu strojírenství a stavebnictví. Vždyť jak by se bez stavebních firem zateplovaly domy a bez strojírenských podniků vyráběly vlaky pro rychlejší a pohodlnější veřejnou dopravu?“

„Navržený cíl zákona je však potřeba zlepšit. Nemá cenu poměřovat budoucnost se socialistickým hospodářstvím roku 1990. Logické je stanovit si cíl oproti současnému stavu – ten přece potřebujeme vylepšit.“

Poznámky:

[1] https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOAA2PARRUZ (bod 21)

[2] http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/dulezite-dokumenty/programove_prohlaseni_unor_2014.pdf (str. 8, odst 2, řádek 7-9)

[3] Právní analýza britského antifosilního zákona: http://www.clientearth.org/reports/climate-and-energy-lessons-from-the-climate-change-act.pdf

Právní analýza finského antifosilního zákona: https://www.uef.fi/documents/1336630/1336643/Utter+2013.pdf/8707f1b9-1401-4af1-8377-6714997e3184

[4] http://hnutiduha.cz/aktualne/dalsi-uspesny-rok-britskeho-antifosilniho-zakona-vytlacuje-stare-nepotrebne-uhelne

[5] http://www.carbonbrief.org/blog/2015/07/five-charts-show-the-historic-shifts-in-uk-energy-last-year/

[6] http://www.carbonbrief.org/media/427793/energy-use-by-sector.png

[7] http://hnutiduha.cz/aktualne/francie-schvalila-zakon-ktery-snizi-zavislost-na-rope-plynu

[8] http://hnutiduha.cz/aktualne/cislo-tydne-80-nejprumyslovejsi-region-nemecka-snizi-spotrebu-fosilnich-paliv-o-80-procent

[9] http://chytraenergie.info/images/stories/chytra_energie.pdf (tab. 11, str. 97)

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments