Záhady zdraví nemocného Bergoglia: Blíží se konkláve?

Včera došlo ve Vatikánu k dalšímu obratu. Očekávalo se, že Bergoglio vystoupí s projevem před evropskými rabíny – v poslední době si vyhradil pro představitele židovského světa nemálo schůzek – ale projev se nekonal. Když se pontifik objevil v místnosti, kde měl číst svůj projev, všechny trochu překvapil prohlášením, že se necítí dobře a nemoc by mu zabránila pronést jej celý. Vatikánská tisková kancelář, bohužel již nějakou dobu známá, nebo nechvalně proslulá svými polopravdami, pokud o hovoří o zdraví papežů (zejména v moderní pokoncilní církvi) okamžitě vydala své vlastní prohlášení, v němž tvrdí, že papež byl pouze nachlazen.

To nebylo přesvědčivé, stejně jako nebyla přesvědčivá jiná podivná okolnost.

Vzhledem k nevolnosti, ať už jakékoli povahy, která včera ráno Bergoglia postihla, by se v důsledku toho dalo očekávat jeho plnou neúčast na všech zbylých denních závazcích. Místo toho papež opět v jednom ze svých nevysvětlitelných obratů kupodivu oznámil, že se včera odpoledne zúčastnil setkání s dětmi, které si ho přijely poslechnout z celého světa.

K tomuto podivnému jevu dochází ve Vatikánu již několik měsíců a nejjasnější příklad této situace nastal loni v březnu, kdy byl Bergoglio urgentně převezen sanitkou do nemocnice Gemelli v Římě. I při té příležitosti se vatikánská tisková kancelář vyznamenala tím, že měla odvahu uveřejnit informaci, kterou necháváme na čtenářích, aby rozhodli, jestli šlo opravdu o plánovanou kontrol . Pokud to byla plánovaná kontrola, pak není jasné, proč sanitka tak spěchala s papežem do nemocnice. Každopádně jezuitský kruh, který Bergogliovi vládne, pravděpodobně nemá nápady a chrlí verze, které jsou zjevně nelogické a extrémně směšné.

Překvapivé při té příležitosti bylo to, co se stalo v následujících dnech. Zvěsti, které se nám v té době podařilo shromáždit, hovořily dokonce o infarktu, který měl papeže postihnout. Situace byla tedy velmi vážná. Neuvěřitelné se stalo dva dny po Františkově nemoci.

V pátek před Květnou nedělí se Bergoglio objevil na oddělení Gemelli, kde se léčí děti trpící onkologickými onemocněními. Je neuvěřitelné, že už dva dni po infarktu Bergoglio navštivil dětí trpící nádory! Pokud existuje místo, kde by se měla nosit rouška, možná je to právě toto oddělení, které má chránit křehký imunitní systém těch nešťastných dětí, ale Bergoglio kromě toho, že nedodržoval toto minimální bezpečnostní opatření, běhal po oddělení jakoby se před dvěma dny nic nestalo.

Ani mladí lidé ve věku 30 nebo 40 let ve výborném zdravotním stavu by nebyli schopní se uzdravit tak jako starší 86letý pán, který žije ve Vatikánu, přestože po několika onemocněních v roce 2021 podstoupil operaci, která byla oficiálně prohlášena za divertikulární stenózu.

Byl nám vyprávěn úplně jiný příběh, než jaký vyprávěl mainstream. Některé zdroje blízké vatikánským kruhům nás již v té době informovaly, že ve skutečnosti měl papež dosti vážný střevní nádor a tato hypotéza pronikla i do běžných novin, když byl gastrointestinální chirurg profesor Fumagalli požádán o názor na typ operace, kterou Bergoglio musel podstoupit.

Záhada z 10. ledna 2021: co se stalo ve Vatikánu?

Počínaje lednem 2021 se ve Vatikánu udály podivné události, když 10. ledna toho ponurého roku byla vypnuta elektřina ve Svatém stolci a začaly se ozývat zvuky, které vypadaly jako výstřely .

V následujících týdnech Bergoglio na chvíli zmizel z veřejné scény a v těch dnech lidé, kteří žili poblíž baziliky svatého Petra a poblíž Porta Sant’Anna, jednoho ze vchodů do Vatikánu poblíž Berniniho kolonády, hlásili, že byli svědky bezprecedentního rozruchu ve Svatém stolci. Obyvatelé viděli řadu aut odjíždějících z Vatikánu a nad Svatopetrským náměstím viděli přelétat bílou helikoptéru, která vypadala velmi podobně jako ta, kterou papež používá na své cesty. O ničem z toho média nikdy neinformovala, stejně jako o ničem z toho, co se stalo 10. ledna ve Vatikánu, když nastal výpadek proudu a o tom, co znělo jako výstřely, se nikdy nezmínila mainstreamová média. Nemůžeme si být jisti, že podivné události té doby měly nějakou souvislost se zhoršením Bergogliova zdravotního stavu, ale je jisté, že po lednu se Františkovo zdraví začalo viditelně a soustavně zhoršovat.

V únoru toho roku začal španělský týdeník Vida Nueva (blízký papeži) hovořit o chirurgické operaci nezbytné pro papeže a poté v červenci, po měsících mlčení ze strany vatikánské tiskové kanceláře o těchto indiskrecích, byla operace konečně provedena. Nikoli kvůli stenóze, jak říkají média, ale pravděpodobněji kvůli nádoru, jak nám řekly jiné zdroje, k čemuž se mediální aparát zjevně nemá zájem přiznat.

Od té doby se situace za vatikánskými zdmi stále více vymyká normálu. Bergoglio se při několika příležitostech zdál být viditelně oteklý, pravděpodobně kvůli účinku těžkých protirakovinných léků, které užíval, dokud nedošlo v březnu 2023 k absurditě. V klinickém obrazu, který je vším, jen ne uklidňujícím a vyžaduje hodně opatrnosti a pozornosti pro možné recidivy, vidíme Bergogliův kolaps 29. března a pak vidíme, jak se 31. dne téhož měsíce usmívá, jako by se nic nestalo.

V médiích se dokonce vypráví příběh, že Francesco jedl pizzu den po své nemoci a podle našeho názoru se zdá poněkud absurdní si myslet, že člověk v těchto podmínkách směl jíst jídla, nevhodná pro jeho zdravotné stav. Zbývá jen pochopit, jak se papež, pokud skutečně trpěl srdečním infarktem, dokázal zotavit během pouhých dvou dnů, aniž by dodržel minimální dobu odpočinku, a dokonce zašel tak daleko, že sloužil mši na Květnou neděli ve stavu, který se mnohým občas zdál být katatonický.

Bergoglio na Květnou neděli loni v dubnu – video v originále článku

Zápletky nekončí, ale pokračují. Ke konci dubna, poté, co neuvěřitelně zvládl celebrovat velikonoční mše bez minimálního odpočinku očekávaného po hospitalizaci, odjel dokonce 27. dubna do Maďarska za Orbánem a po návratu z Budapešti změnil verzi své nemoci. František nejprve prohlásil, že „ztratil vědomí a měl se špatně“ natolik, že podle něj „stačilo ještě pár hodin a byl jeho konec“.

Nemoc, která ho 29. března zasáhla, byla proto podle papežových vlastních slov skutečně natolik vážná, že mu šlo o život, ale pokud by tomu tak bylo, pak není jasné, jak se dokázal v rekordním čase uzdravit a proč mu lékaři nenařídili klidový režim vzhledem k závažnosti onemocnění. Bergoglio však po návratu z Maďarska tvrdí, že neztratil vědomí. Je možné, že papež tak radikálně změní svou verzi a přes vážnost situace si o měsíc později už ani nepamatuje, co se mu stalo?

A pak se dostáváme k nové operaci střev, kterou Bergoglio podstoupil 7. června. Při té příležitosti se papež ráno zúčastnil středeční audience a odpoledne pak šel do nemocnice na další operaci. Vzhledem ke všem Bergogliovým precedentům a nejistému zdravotnímu stavu papeže se zdá být skutečně absurdní, že 86letý muž, než podstoupí operaci, stál ráno venku a sloužil obřad před tisícovkami lidí a pak v odpoledne vstoupí na operační sál, aniž by byla provedena byť jen minimální příprava nezbytná pro operaci tohoto typu.

Jako by v papeži byla žárovka, která se zapíná a vypíná a umožňuje mu přes noc dělat věci, které by nikdo jiný nedokázal.
A pak se dostáváme ke včerejšímu závěrečnému dílu, kde se opět odehrává stejný scénář. Ráno je Bergoglio nemocný a nemůže ani přečíst řeč; odpoledne však nevysvětlitelně nabírá síly a plní mnohem náročnější závazky, jako je přijetí 7 000 dětí, které za ním přijely do Vatikánu .

Bergogliův poslední úder: Změna sestavy konkláve

Kolem Bergogliova zdraví je nádech tajemství, který naznačuje, že tato velmi nejednoznačná a anomální situace papežova bleskového uzdravení není předurčena k dlouhému trvání. To bude pravděpodobně důvod, který podle amerického katolického webu The Remnant tlačil Františka ke studiu plánu reformy pravidel pro volbu papeže a umožnění účasti laiků a jeptišek na konkláve s podílem 25 % papežových voličů. Byla by to skutečná liberálně-zednářská revoluce, která by otřásla základy církve a zpochybnila jeden z pilířů této instituce, která existuje již téměř 2000 let a kterou založil Kristus během svého poslání zde na Zemi.

To naznačuje, že František si není jistý ani konkláve budoucnosti, přestože během svého pontifikátu vytvořil 99 kardinálů ze 137 kardinálských voličů, kteří se zúčastní příští papežské volby. Zjevně existují určité dynamiky a proměnné, které by chtěly Bergoglia přimět k tomu, aby definitivně změnil pravidla pro volbu papežů, aby se ujistil, že příští papež bude následovat progresivní cestu, kterou již podnikl on a další pontifikové před ním. Jako by František chtěl zajistit, aby se církev jednoho dne nevrátila na svou původní cestu a zůstala nadále jakousi sekularizovanou institucí, v níž evangelizace a vykupitelská postava Krista již nejsou středem jejího poslání, ale je jím naopak osvícenský kult lidských práv a liberálně-progresivní otevřené společnosti bez náboženství a osídlené migranty tak drahými Bergogliovi.

Možná by se Bergoglio mohl obávat, že ve Vatikánu působí komise, která by mohla rozhodnout o neregulérnosti Františkovy volby, možná až po jeho smrti. Scénář, který by vedl k automatickému zrušení všeho, co papež udělal, včetně jmenování jeho kardinálů. Mezitím tento dojem nejistoty ohledně Bergogliova zdravotního stavu a tato situace, v níž se vláda zednářství ve Vatikánu jeví jako nejistá, nás vede k tomu, abychom si položili otázku, zda nejsme blízko oné apostazi, která postihuje církev a o níž jsme hovořili jiné příležitosti.

Odpadlictví, které bylo široce předvídáno mariánskými proroctvími, a odpadnutí, které by podle Mariiných proroctví z minulého století, jako byla Fatima, Garabandal a Akita, mělo brzy skončit triumfem a obnovením víry. V posledních dnech se nad evropskou oblohou objevil fenomén magnetických bouří, které zbarvily oblohu do červena. Někdo viděl znamení podobné tomu, které oznámila Panna, která mluvila o rudém nebi před vypuknutím 2. světové války. Tentokrát by toto znamení podle některých výkladů znamenalo blížící se trest, který podle zmíněných mariánských proroctví padne na lidstvo.

Nevíme s jistotou, zda to lze interpretovat jako předzvěst brzkého naplnění Mariiných slov, ale zdá se nám jasné, že ti, kdo sedí ve vatikánských komnatách a především v Bergogliově jezuitském kruhu, dobře vědí, že doba v tuto chvíli jim není příznivá. A zdá se, že sám Bergoglio si je toho dobře vědom, a to natolik, že před svým odchodem ze scény prostudoval některé závěrečné činy sabotáže tradiční církve.

In cauda venenum (v ocase jed – pozn. edit.), ale ti, kdo po staletí spikli proti církvi, vždy zapomínají na podstatný prvek. Církev není jejich. Je od Krista.

Zdroj: La Cruna dell’Ago

Překlad: Hamletka, Hudryper


Cesare Sacchetti, oficiálními italskými dezinformačními kanály korunovaný jako „král konspiračních teorií“  je nezávislý novinář žijící v Římě, kde se narodil v roce 1983. Vystudoval politické vědy a vypracoval se na odborníka na mezinárodní vztahy, geopolitiku a ekonomii. V minulosti spolupracoval s některými známými italskými periodiky, jako jsou například denník Libero a Il Fatto. Jeho blog La Cruna del Ago, v překladu Oko Jehly, a jeho kanál na Telegramu – s 60 tisíci abonenty – jsou v současnosti jediným objektivním zdrojem informací v zemi, kde ještě nedávno většina občanů věřila všemu, co se říká v televizi.

4.6 9 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
1 Komentář
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
fajt
fajt
12. 11. 2023 18:30