Dostatečně všeobecná teorie řízení: Cui bono?

Reklama


Mnozí na DVTR (Dostatočne všeobecnú teórii riadenia) reagovali, aniž by si ji přečetli. Já jsem si dal práci a pečlivě ji pročetl – a přesto mnohé nevím.

DVTR není jediná metoda řízení – i na tom pitomém Západě jsou metody managementu rozpracovávány podobně pečlivě. Ale zde je prodávána s velikou reklamou a „kočičí prackou“, o které se pořád zmiňuje. Je totiž spojena s naprostým odmítáním sexuality. Pokud ji někdo přijme i s tím, nebude takovému frustrovanému jedinci fungovat – bude se moci účastnit řízení méně, než kdyby se sexu nevzdal a používal jakékoli jiné metody, nebo se i prostě snažil jen tak bez metody. A vzhledem k tomu, jak už sexuální kontrarevoluce pokročila, jak jsou lidé zblblí a jak snadno se sexuality vzdávají, dá se čekat, že tento reklamní tah může mít úspěch, a lidé ji budou přijímat i s tímto červem.

Jinak samozřejmě netřeba vyhazovat vaničku. Myslím, že metoda je použitelná. Jen je třeba vědět, že vzdání se sexuality není (jejich slovy) 5. stupněm vývoje psychiky, lidským typem psychiky, normou pro člověka, kdy převládá Boží vedení v rámci prozřetelnosti, ale pouze 2. stupněm, typem psychiky biorobota, zombieho, programovaného „kulturou“. A, jak píší, pokud tito zombie získají početní převahu, vnitrospolečenská moc patří démonům.

DVTR se tváří jako otevřená, říká, jak ji můžeme sami zdokonalovat, upravovat pro své potřeby. Otázkou je, nakolik to její tvůrci myslí upřímně.

Pokud ji chceme použít, je tedy třeba je chytit za slovo, které je, obávám se, myšleno asi stejně vážně, jako když vám jehovisté nebo mormoni říkají, že si s vámi chtějí povídat o víře. – Ve skutečnosti chtějí povídat jenom oni, a nic z toho, co řeknete, neposlouchají, a pořád si vedou svou.

Je tu nabízeno zadarmo něco, co má nejspíš širší použití než knihy, které můžete zadarmo dostat od různých církví, a podobně, jako se nemusíte cítit zavázáni za ty, nechávat se pokřtít a platit desátky, nemusíte se cítit zavázáni ani zde a nemusíte přijmout podivnou ideologii skrytou za DVTR. V podstatě vám nabízejí zbraň s tím, že ji máte sami znehodnotit, což ale nemusíte udělat, i když se vás snaží do toho vmanipulovat.

Ideologie za DVTR je tak podivná, že když jsem se s ní před několika lety setkal, prohlásil jsem, že spíš než za slovanský védismus, za který se vydává, bych ji, podle naprostého odmítání sexuality, považoval za ukrajinský fašismus (bylo to ještě v době hodně před Majdanem). Neboť, jak z historie víme, Slované sex neodmítali – naopak – a jeho odmítání je typické právě pro fašismus.

Navíc je to ideologie zcela si protiřečící – na jednu stranu zcela zakazuje sex, a na druhou stranu jedním dechem za zasvěcence slovanského védismu prohlašuje Rasputina.

Některé rysy DVTR mi připadají jako vyloženě marketingové a sektářské. Je sice zadarmo, ale psána hodně (a patrně zbytečně) nesrozumitelně, abyste si ji, když už jste si s tím dali tolik práce, o to víc vážili a byli ochotni s ní přijmout i něco jiného. Text mi navíc přijde jako zprvu velmi těžký, a v další části snadnější – patrně ve snaze zalichotit egu: „Ó, jak jsem dobrý!“

Podobně, jako v případě jehovistů a mormonů, kteří vám také neřeknou, že zcela zavrhují sex, na prvních schůzkách, ale až, když si myslí, že vás dostatečně zpracovali, je zákaz sexuality v DVTR až v dodatku – máte se k němu dostat při doporučené rychlosti četby (vzhledem k obtížnosti textu) až za zhruba čtyřicet dní. Počítá se s tím, že hodně lidí pak už „nechce couvnout“?

A tak nevím – je za DVTR snaha zabránit všem lidem na účasti na řízení, nebo jenom některým?

…Počítá se s tím, že DVTR stejně nebude nikomu k ničemu, nebo má být jen pro ty, co si dokážou opravit chyby, které se na ni vážou, a zároveň má sloužit k odstranění těch, kteří to nedokážou, z procesu řízení?

Proč byla vybrána tak složitá (respektive složitě popisovaná) metoda o osmi krocích? Těm, co se vzdají sexu, by přece stačila i jednodušší metoda – třeba cyklus 4D (discover, dream, design, deliver) o čtyřech krocích.

Aby si sexuálně frustrovaní jedinci, kterým samozřejmě nebude fungovat, mysleli, že jim nefunguje proto, že ji špatně pochopili?

Proto, aby obtížnost textu odváděla pozornost lidí, aby nepřišli na to, jaký podraz se na ně chystá? (Něco jako v případě oněch podvodných firem v devadesátých letech, které lidem nabízely možnost vydělat si pěstováním smradlavých plísní nebo žížal? – Smrad a hnus také sloužily k odpoutání pozornosti, a lidé, kteří zaplatili astronomické částky za „sadbu či za „násadu“, a žili pak v bytě plném smradlavých kýblů nebo beden plných žížal, si ani nevšimli signálů naznačujících, že se firma chystá zmizet a slíbené peníze jim nevyplatí.)

Má snad skutečně sloužit těm, kteří si to dokážou přebrat? Ti, kteří klesnou vlivem její zvrácené ideologie na 2. stupeň vývoje psychiky (a stali se zombiemi), se ale stávají nepoužitelnými pro 2. etapu plné funkce řízení – šíření stereotypů rozpoznávání problémů ve společnosti (a tím získání podpory lidí), která je pro plnou funkci řízení patrně klíčová, a jakýkoli pokus o řízení pak může být ohrožen.

Uvědomují si šiřitelé této ideologie, jakému smrtelnému nebezpečí vystavují například český národ – ve kterém už dnes jsou tací, kteří se pod vlivem „slovanských véd“ zřekli své sexuality? Národ, ve kterém už zanikla v podstatě veškerá komunikace mezi lidmi, protože prakticky žádná komunikace už dnes k sexu nevede. …Není otázkou, jestli národ, který se vzdá své sexuality, může přežít. Na tu je odpověď NE. Otázkou je, jestli, pokud k tomu dojde, je to ještě vratné.

Uvědomují si, že potlačením sexuality dosáhnou přesně toho, co nazývají stavem neudržitelným z hlediska předvídatelnosti, tedy stavu, který z hlediska DVTR není možné řídit? Že v takové společnosti bude stále narůstat násilí, které se nakonec projeví nekontrolovatelným způsobem?

Uvědomují si, že sex není žádným „rozmnožovacím pudem“ – nic takového v přírodě neexistuje – ale v podstatě se kryje s pudem sebezáchovy, jehož plošné odstranění ze společnosti asi vůbec není dobrý nápad?

…Neznám poměr těch, které s DVTR spojená ideologie vyřadí z procesu řízení, těch, kteří to celé zavrhnou, a těch, kteří si to dokážou přebrat.

A navíc bych po takové antisexuální palbě místo otázky „Cui bono?“ spíš zvolal: „Oui! Bonobo!“

12. května 2015 ▓

Přejít do diskuze k článku 180 komentářů