Kdo má větší zájem na zachování míru v Evropě? USA anebo Rusko?

Tato otázka mě napadla při čtení častých diskusních reakcí, že jenom USA mají zájem na evropském míru, že Rusko je agresivní rozpínavá země, že jenom díky USA je mír v Evropě a podobně.


Podívejme se nyní na takováto prohlášení podrobněji:


První otázka, která se nabízí k odpovědi je ta, která zjišťuje, kdo, která velmoc nejvíc získala na obou "světových", převážně evropských válkách. Kdo díky těm válkám získal konkurenční předstih? Kdo se stal věřitelem koho po jejich skončení? Kdo podporoval materiálně a finančně vznik a průběh válek? Čili klasické zodpovězení otázky Cui bono? Pomohly ty války nejvíc Rusku, jeho obyvatelstvu, ekonomice, infrastruktuře? Který stát patřil k největším obětem těch válek? A kterému státu (velmoci) – jeho infrastruktuře se ty války nejvíc vyhnuly? Ekonomice kterého státu nejvíc pomohly? Který stát získal díky těm válkám nejvíc "periferie", t.j. závislých území? Který stát se díky těm válkám zadlužil a který stal věřitelem? Stalo se Rusko některou z válek věřitelem Evropy? Stalo se Rusko v důsledku válek věřitelem USA anebo naopak USA se staly věřitelem Ruska?


Další věc: Je skutečně ruský bubák natolik rozpínavý? Kolik případů ruské rozpínavosti je známých z historie? A kolik případů rozpínavosti evropských mocností, případně kolik případů  rozpínavosti USA? Jak by v takovém srovnání s evropskými imperiálními centry a USA obstálo Rusko? V kolika zemích má Rusko své vojenské základny a v kolika mají USA? Kde u hranic USA je přítomna ruská vojenská síla a kde u hranic Ruska americká? Kolik válek vedlo a kolik v současnosti vede ve světě Rusko a kolik vedou USA? Kolik financí vydává na oblast vojenství a na války  Rusko a kolik USA? Kdo je největším prodejcem zbraní na světě – Rusko anebo USA? Kdo tedy – čí ekonomika víc profituje z válek – ruská anebo americká? Jak to, že Rusko rozpustilo Varšavskou smlouvu a USA její protějšek NATO dodnes nerozpustily? Je NATO skutečně obranným paktem? Proti komu se brání v Afghánistánu, Iráku, Libyi, Sýrii, proti komu a koho se chystá bránit v Íránu? 


Kdo má větší zájem na stabilitě a bezválečné zóně v Evropě – Rusko anebo USA? Koho by taková válka mohla víc poškodit? Koho by mohla spíš vtáhnout do válečného soukolí – Rusko anebo vzdálené USA? Komu by naopak mohla válka na vzdáleném teritoriu, tak jako v minulosti přinést větší prospěch – Rusku anebo USA? (Pozn.: článek 5 smlouvy NATO po úpravách neukládá členským zemím striktní povinnost neprodleně po napadení kteréhokoliv členského státu zasáhnout k jeho obraně a v jeho prospěch.) Kdo má zájem udržovat zdroje nestability u hranic svých konkurentů – Rusko anebo USA? Kde v okolí USA Rusko takové zdroje válek udržuje, podněcuje k válkám, provádí válečné údery a kde v okolí Ruska, potažmo Evropy USA?


A konečně: Kdo z obou válečných supervelmocí má zájem udržovat ohniska nestability a násilí ve svém okolí? Pakliže odpovíte, že nikdo, pak odpověď na primární otázku položenou v úvodu je jasná.

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments