Měnová válka v perspektivě

 1. V průběhu posledních deseti let vytvořili páni FIAT měn na svých počítačích $ 120 bilionů, čímž přispěli  ke zvýšení  globálního dluhu na cca $ 200 bilionů.

 2. Globální hrubý domácí produkt (GDP) se v letech 2001-2011 zvýšil z $ 32 na $ 70 bilionů.

 3. Z toho vyplývá, že efekt pokračujícího zadlužování je takový, že  $ 120 bilionů dluhu je potřeba na vygenerování $ 38 bilionů přírůstku GNP ve stejném období.

 4. Dále, že mezní návratnost ničím nově tvořených nekrytých peněz je v reálu silně negativní.

 5. Svět nadále žije ve zhovadilé víře v masivně devalvované měny, které nemyslící lidé stále ještě považují za peníze, nositele hodnoty.

 6. Svět slepé víry v reálnost bohatství představovaného držením reálně bezcenných papírků, ať se jedná o papírové oběživo, pojistky či dlužní úpisy, obecně vše, co slibuje peněžní plnění v budoucnosti, do několika let imploduje, zhroutí se do svých podvodných základů.

 7. Toto zhroucení finančního systému je úzce spjato s osudem současné světové měny – americkým dolarem.

 8. Americký dolar je v současnosti kryt jen  $ 120 biliony dluhů vlády USA, vydíracím potenciálem nejmocnějších ozbrojených sil a vojensko-průmyslového komplexu světa.  S pravděpodobností hraničící s jistotou, vládci USA zpronevěřili nejen devizové rezervy Američanů, ale I měnové zlato všech států, které držely svoje zásoby v “bezpečných” sejfech v New Yorku, Londýně a Paříži. Předmětné zlato je již delší dobu v soukromých rukách mimo území všech dotčených států.

 9. Všechny FIAT měny běží  svůj závod k nulové hodnotě vůči reálným penězům – zlatu a stříbru – a totální ztrátě důvěry, na jejímž konci je globální run na banky, imitující současnost ve Španělsku a Řecku.

 10. Výše uvedené zaručuje globální hyperinflační depresi.

 11. Hodnota všech aktiv financovaných a kreditní bublinou na nepřirozeně vysoké cenové úrovni držených majetků padne s rachotem na úroveň odpovídající realitě nemanipulovaného trhu a solventnosti obyvatelstva. Tedy v reálných hodnotách, po odečtení  REÁLNÉ inflace.

 12. To se týká nejen akcií, dluhopisů všech druhů a typů, nemovitostí, ale i samotné kupní síly měn – oběživa.

 13. Stávající globalizovaný finanční systém, lze-li ještě hovořit o systému v podmínkách neexistence závazných pravidel jednání na trhu, nemůže přežít v současném podobě. Je na konci cyklu FIAT měn, jako již cca 125 krát v historii.

 14. Globální finanční systém obsahuje zdánlivě neviditelný a mainstreamem nediskutovaný problém charakteru jaderné nálože v jeho základech – problém derivátových závazků v rozsahu cca  $ 1 200 bilionů, který je díky jeho tvůrcům a jeho médiím  jaksi mimo oficiální statistiky a výkaznictví. Přitom derivátové obchody, totálně mimo regulaci státu, jsou dominantně odpovědné za masivní  “tištění” ničím nekrytých jednotek FIAT měn.

 15. Vezmeme-li v úvahu, že světový GDP činí v současnosti cca  $ 70 bilionů, světový ekonomika je příliš malá, než aby “zachránila” globální finanční systém, který je 17x větší.

 16. Toto je pravý důvod, proč  dochází  a nadále bude docházet k ničím nelimitované tvorbě prací, reálnými hodnotami nekrytých “peněz” a proč je hyperinflace výmarského typu neodvratitelná. 

 17. V současnosti jsou jen dvě možné cesty jak ze stávající situace. Znárodnit finanční sytém a smazat exekutivně všechny institucionální dluhy (hlavně dluhy národních států) nebo dluhy odinflatovat pomocí hyperinflace spojené s masivních transferem majetku z rukou občanů i států do rukou vlastníků “too-big- to-fail” superbank.  To první pánové světa prostřednictvím servisních elit na jejich výplatních páskách nedopustí (a když, tak jen za cenu realizace NWO – a o tom současná “krize” je), to druhé je korporátní fašismus a světová “Válka civilizací” jako integrální předpoklad smazání dluhů. 

 18. Přes 300 let trvající indoktrinaci, že zlato je “mrtvý kapitál” a “přežitek minulosti”,  tak jediným statkem, který si zachová původní kupní sílu v jakékoli konstelaci budoucího vývoje, je právě zlato.  Kdo nevěří, ať si prostuduje dějiny monetární politiky – ovšem ne ty z dílny Miltona Friedmana a jeho chicagských banksterských melody boys.  Opakuje-li se stejný scénář vice než stokrát v historii, nepůjde o náhodu, I kdyby se ideologové statu quo jednomyslně dohodli na tom, že slunce neexistuje.

 19. Zlato bylo penězi po 5 tisíc let, a bude jedinými reálnými a důvěryhodnými penězi  i v budoucnu.  Nebude oběživem, bude zárukou, známou solidnosti monetárního systému a synonymem pro důvěru. Hodnota zlata, nyní masivně manipulovaná kartelem centrálních bank, je jediným objektivním barometrem vývoje ekonomiky a základnou pro stanovení reálných cen zboží na trhu. To je důvod banksterské manipulace cenou zlata – umožňuje zakrýt reálný stav ekonomiky a financí a zajišťuje neomezený prostor pro podvody a obohacování spojené s  nereálnými cenami komodit. Jinými slovy, likvidovat ekonomiky protivníků dlouhodobým udržováním nízkých exportních cen (viz SSSR a ropa v 80. letech) a vysokého kurzu USD (přelévání reálných hodnot ze světa do USA za nadhodnocené devalvující, ničím nekryté papírky s podobiznami US místokrálů finanční oligarchie

 20. Hovoříme-li o tom, že 23 tisíc tun zlatých devizových rezerv Západu oficiálně deklarovaných ve svodkách IMF prakticky zřejmě neexistují v sejfech k tomu určených a příslušnými  státy kontrolovaných, a historie nás učí, že restart měnového systému vždy přimo a úzce souvisel s potřebou nové důvěry (a tedy zlata jako základu jakékoli budoucí perspektivní měny), je potřeba počítat s tím, že centrální banky minimálně západního  světa budou nuceny někdy v budoucnosti provést konfiskaci zlata v držení “proletariátu”. Nabídnou výměnu fyzického zlata občanů za bezcenné „zlaté” dlužní  úpisy pod hrozbou drakonických trestů.  Kdo drží svoje zlato v bankovním trezoru, už ho ztratil.


Při Rooseveltově konfiskaci v 30. letech 20. století (precedent těch, co se obávají konfiskace) odevzdalo svoje zlato odhadem necelých 5 % soukromých držitelů fyzického zlata, které spadalo pod konfiskaci – jinými slovy pro bankstery ve vedení USA debakl.  Vláda USA si ani nedovolila někoho obžalovat, stíhat pro to, že neodevzdal svoje zlato (kdo by stíhal sám sebe). Tři měsíce na to US dolar devalvoval proti zlatu o 60 %. Ti, co zlato odmítli vydat, se stali o 60 % bohatšími. Vlastenci byli okradeni. Historie se často opakuje. 


Asi by bylo zbytečné dodat, že nejde o samo zlato a jeho držení, nejde o placení zlatem ve trafice, ale jde o jeho tržní cenu, schopnost uchovat směnnou hodnotu a koupěschopnost dlouhodobě (zvlášť v době měnových zvratů a implozí), a funkci kolaterálu/ručení  za úvěry ve fungl nové, nám dosud neznámé měně.  Jde tedy o budoucnost. Kdo myslí na budoucnost (tedy i na penzi), měl by myslet teď.


Závěrem:  Víte, kdy se stanete otroky? Až pánové světa zruší oběživo. S desetikorunou si rohlík koupíte. Se zrušenou kreditní kartou chcípnete hlady.

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments