Česká revoluce: O čem by měla být generální stávka

Myslím, že po "noci dlouhých (politických) nožů", ve které vláda nejtěsnější většinou za cenu neskutečných konspirací (podivná eliminace odbojných poslanců ODS, účelová vazba poslance Rátha kvůli docílení těsné parlamentní většiny…) proválcovala dlouhodobé změny s nedozírnými následky pro stát i občany ČR, již nemůže být nejmenších pochyb o tom, jak vnímá "antikorupční" koaliční slepenec nejrůznějších "mafiánských" prokorupčních klik demokracii a kam orientuje vývoj celé společnosti.


Myslím, že je zcela namístě  kombinace politického "odboje" (= ústavní zpochybnění výsledků "noci dlouhých nožů" ) a sametové generální stávky s jediným cílem: požadavkem na urychlené vypsání referenda (do konce roku, resp. než vejdou protlačené zákony loupeživých politiků v praxi), které bude o vyslovení důvěry voličů současné koaliční vládě.


Proč by mělo dojít k časově neomezené generální stávce s takovýmto cílem?


Vybízí k tomu časový faktor, kdy odsouhlasené zákony mají pouze krátkou "respirační" dobu než vstoupí v platnost, i rozsah přijatých změn, jež byly odsouhlaseny nejtěsnější většinou, který je pro osud společnosti tak nesmírný, že není možno ponechat rozhodování o takto závažných a dlouhodobě platných změnách koaliční vládu, které legitimita je zpochybněna jak četností korupčních kauz, tak politickou nelegitimitou koaličního partnera, který nedostal žádný volební mandát a v době odsouhlasení klíčových ekonomických a politických změn se teprve politicky legalizoval.


Ve zdůvodnění požadavku takového referenda by měla být akcentována myšlenka, že podle ústavy v demokratickém státě LID, nikoliv parta několika stovek zákonodárců ze kterých zhruba polovina je v opozici vůči vládě, je zdrojem veškeré moci ve státě. Že lid, nikoliv zastupitelé (nejtěsnější vyhandlovanou bolševickou 100+2 většinou nedodržující své volební smlouvy),kteří jsou pouze jeho zaměstnanci a mají být vykonavateli vůle lidu, je jako zdroj veškerého bohatství a donor státu  podle ústavy v demokratickém státě oprávněn rozhodovat v klíčových otázkách svrchovaně o svém osudu. 


Dále by mělo být ve zdůvodnění generální stávky zdůrazněno, že tato vláda a tato "antikorupční" koalice, – ve které jsou podle obsazení a dosavadního vývoje přímo kvalifikačním předpokladem minimálně podezření z korupce anebo prokázaná korupce, naprostý diletantismus v ekonomických otázkách a ztráta jakýchkoliv morálních zásad vyjma zásady tržního zisku pro úzce vymezenou elitářskou skupinu – setrvale mystifikující a jednající v naprostém rozporu se zájmy svých voličů – zpochybnila v samotném základu mandát, který ji byl dán volbami. 


Proto by měla vláda sama předstoupit před svůj lid, anebo by měla být lidem paralyzujícím veškerý chod státu sametově přinucena předstoupit před svůj lid se zdůvodněním svých "nezbytných reforem" a pokorně požádat lid o odsouhlasení takto zásadních reforem.


Když mohlo být vypsáno referendum o vstupu ČR do EU, z jakého důvodu by nemohlo být vypsáno referendum k otázce: Dáváte svou důvěru reformám této protikorupční odpovědně hospodařící vlády?

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments