Svět ruskýma očima 101

Holocaust a PR

Německého hlasatele propustili za antisemitismus

Darja Jerjomina


Listopad 25, 2011


Jednalo se o stanici Fritz a jejího populárního vedoucího Kena Jebsena. V dopise posluchači porovnal holocaust s akcí PR. V radiu Fritz pracoval 10 let a byl známý častým provokováním. Toto byla poslední kapka. Vedení s ním rozvázalo pracovní poměr. Jako důvod si vymyslelo formální záležitost. Příznivci postiženého píší o "sionistickém spiknutí" a připravují odvetu.


K události došlo počátkem listopadu na nedělním programu KenFM radia Fritz, které patří společnosti Radio Berlin-Brandenburg (RBB). Kim Jebsen poslal jistému posluchači dopis v němž přirovnal holocaust k akci PR. Dotyčný nelenil a poslal dopis publicistovi Henryku M.Broderovi, jehož rodiče, polští Židé, byli vězněni v koncentračním táboře. Broder dopis uveřejnil na svých stránkách "Osa dobra". Z dlouhé zprávy německá media uveřejnila jen jednu větu: "Vím, kdo si vybájil holocaust, coby PR."


Celkově v dopise posluchači Jebsen posuzuje metody manipulace veřejným míněním. K holocaustu napsal, že genocidu Židů jakožto akci PR vymyslel Edward Bernays, který ve své knize "Propaganda" objasnil, jak je takové akce možno dělat. Jebsen k tomu napsal: "Goebbels si to přečetl a uvedl do života." Dodal, že sám má židovské a íránské kořeny. Počítal s tím, že tato poznámka jej uchrání před nařčením z antisemitismu. Jenže na Brodera to nepůsobilo, poslal RBB stížnost a Jebsena nazval bláznem a antisemitou. Rozhlasová stanice byla poté po dobu šetření pozastavena.


Jebsen uveřejnil na YouTube vysvětlení. Mělo název "Jsem antisemita?" Ke kritice Brodera napsal, že je možná blázen, ale určitě ne antisemita. Označil se za humanistu a demokrata. Upozornil, že téma holocaustu probíral nejednou a genocidu Židů odsuzoval jako nejstrašnější zločin proti lidskosti. Nakonec pozval Brodera do KenFM k diskusi o rasismu a antisemitismu, ale nedošlo k tomu.


Společnost RBB ukončila šetření a 9. listopadu zveřejnila výsledky. Vedení seznalo osočení z antisemitismu a popření holocaustu Jebsenem za neopodstatněné a povolilo mu návrat do radia.


Přesto vedení došlo k závěru, že Jebsen v některých případech "překračuje meze". Co se tím myslí řečeno nebylo. Zřejmě mu domluvili a požádali ho, aby se ve snaze o břitkost komentářů nestával rukojmím vlastních slov. Dohodli se, že bude uvádět méně politických témat. Jenže židovská obec v Berlíně, která byla zpočátku potěšena stažením programu, byla poté rozčarována. Podle ní nelze taková slova ponechat bez trestu.


Nakonec tedy RBB Jebsena propustila. Oznámila to programová ředitelka RBB Claudia Nothelle. Řekla, že sice redakce hájila svého redaktora proti nařčení z antisemitismu a popírání holocaustu, avšak jeho práce není v souladu se standardy RBB. Navíc prý porušil dohodu o obsahu své relace. Ukončení pracovního poměru ale Jebsenovi neoznámili. Podle jeho slov se o tom dozvěděl z tisku. V rozhovoru pro Maerkische Allgemeine Zeitung sdělil, že nemůže souhlasit s tvrzením vedení a uvedl důvody. Vyjádření zveřejnil na YouTube, kde nařčení z porušení dohody s RBB odmítl.


Čtyřhodinový program KenFM s vedoucím Jebsenem zahájil vysílání na radiu Fritz v dubnu 2001 v přímém přenosu. Redaktora v případu s dopisem rozhořčilo to (jak řekl), že mu nedovolili sdělit vlastní názor, což učinil mimo pracovní dobu. Uvedl, že společnost RBB práci žurnalistů platí dobře, ale vyžaduje, aby za ty peníze mlčeli. On však mlčet nehodlá a se svým programem odejde na internet.


Příznivci Kena hovoří o cenzuře v mediích a o "hysterii kolem antisemitismu". Jeden z Kenových příznivců napsal Broderovi rozhořčený dopis a oznámil, že Židé se zmocnili kontroly nad německými medii. Den po zveřejnění odmlky žurnalisty na radiu Fritz byl blog Brodera napaden hackerským útokem.


Příznivci Jebsena uvažují na Facebooku jak svému idolu pomoci. Návrhy jsou: otevřený dopis programovému řediteli RBB, spuštění speciálních stránek na podporu Kena, blokáda budovy RBB a další protestní akce. Sám redaktor se s vedením radia hodlá soudit.


Převzato z Lenta.ru

***

Stručně o okolnostech nevhodného gesta Taťjany Limanovy

 

Za nezdvořilé gesto odvolal Ren-TV moderátorku

Jelizaveta Surganova

Listopad 25, 2011

Odvolání Taťjany Limanovy zřejmě souviselo s pozorností, kterou jejímu zdviženému prostředníku věnovala západní média. K události došlo 14. listopadu a moderátorka byla odvolána 10 dní poté. Tehdy stránky "Vremja Voroněža" zveřejnily video, které obdržely od anonymního čtenáře. Prostudováním klipu se došlo k závěru, že pokud by mělo gesto politický podtext, byl by protiamerický. Moderátorka četla zprávu o tom, že Medveděv nahradil amerického prezidenta Obamu v roli předsedajícího summitu Asijsko-tichooceánské hospodářské spolupráce. Prostředník zdvihla v této chvíli.

Bohužel se klip rozběhl na internetu. O nic příliš významného nešlo, ale tím, že se dostal ve známost, obrátila na něj pozornost západní média. V americkém i britském tisku se domnívali, že Obama natolik hlasatelku dopálil, že se neudržela.

Jedněmi z prvních, kteří o videu informovaly, byly americké stránky Huffington Post, ovšem v rubrice humoru. Od čtenářů sklidily kritiku, že nepřeložily ruský text.

Jiné stránky poukázaly na to, že v ruském kulturním prostředí může gesto, které Limanova předvedla, mít jiný význam než jaký má v Americe, kde je považováno za mimořádně urážlivé. The Daily Telegraph přisuzuje gestu politický podtext. Podle jeho přesvědčení patřilo gesto Obamovi a "ke skandálu došlo právě v době, kdy se rusko-americké vztahy opět, jak se zdá, zhoršuji". Dodává, že dříve byla stanice Ren-TV liberální, avšak nyní ji zřejmě kontrolují struktury blízké Putinovi. Je prý poplatná Kremlu.

Většina západních medií vzala za své, že gesto bylo adresováno Obamovi. Naproti tomu se ruská moderátorka stala hrdinkou mnoha Američanů. Čtenáři v komentářích ke klipu často uvedli, že oni by Obamovi ledacos předvedli i osobně, ale že jen Rusové mají dost rozhodnosti a že na amerických TV vládne cenzura. Jedni navrhovali dát moderátorce cenu za odvahu, jiní naříkali, že takový je dnes ve světě pohled na Ameriku a objevily se i názoy, že skutečná svoboda slova dnes zřejmě zůstala jen v Rusku.

Málokdo věřil v rozumnou verzi události: moderátorka předpokládala, že v tuto chvíli slyší diváci pouze její hlas, zatímco na obrazovce jsou záběry ze summitu. Gesto patřilo spolupracovníkům a ne Medveděvovi nebo Obamovi. Takové vysvětlení přišlo z Ren-TV až po jejím odvolání. Přitom Taťjana je laureátkou TEFI – 2010 (cena Ruské TV akademie) v nominaci nejlepší moderátorka zpráv. V případu s gestem doplatila na domněnky zahraničních medií a na obavy Ren-TV ze zatažení do politického skandálu.

Sama Limanova nazývá událost "nesmyslnou kuriozitou", k níž se vedení stanice "rozhodlo postavit s vážností". Uvedla, že nechtěla nikoho urazit, ale dávala znamení ke čtecímu zařízení, aby byl zařazen text. Pro řešení situace TV stanicí vyjádřila pochopení.

Převzato z Lenta.ru

***

EuroPRO a rizika nových závodů ve zbrojení

Viktor Piroženko (Ukrajina)

Listopad 27, 2011

Po rozpadu SSSR neukončily USA a NATO závody ve zbrojení, převedly je jenom na jinou úroveň. Potvrdilo to ztroskotání jednání o PRO a vystoupení Medveděva, který v souvislosti s tím upozornil na možná odvetná opatření RF. Cílem nových závodů ve zbrojení je ze strany Západu vyřadit ruský raketo-jaderný potenciál a připravit možnost beztrestné agrese proti Rusku. Politické kruhy Západu považují politické a hospodářské vzepětí Ruska od roku 2000 a jeho obranné možnosti za výzvu. (1)

USA vidí svět tak, že je pro ně nebezpečím každá mocnost, která je dostatečně silná a samostatná, nepodřizuje se jejich přání a neslouží jejich zájmům. K takovým řadí především Rusko. Je naprosto evidentní, proč USA přistoupily na naoko rovnoprávné partnerské vztahy se samostatným Ruskem. Je rovněž jasné, že se v nejbližší budoucnosti budou snažit zneškodnit ruský jaderný potenciál. Evropské PRO je k tomu přechodnou etapou.

Všechny tyto okolnosti nutí Rusko odpovídat na válečné hrozby posilováním vlastní bezpečnosti. Rusko k závodům ve zbrojení provokují USA. V současnosti není v silách Ruska závodit ve zbrojení a současně zajistit plně bezpečnost státu. Ovšem je v jeho silách vyhnout se opakování studené války, v níž proti sobě stály SSSR a USA a tedy se vyhnout s tím spojeným rizikům. Rusko má i možnost vnutit Spojenýn státům nevýhodný scénář závodů ve zbrojení.

Nebezpečí symetrických odpovědí. Protože USA volí při zbrojních závodech všechny postupy tak, aby byly výhodné pro ně, byla by zde symetrie pro Rusko nevýhodná a vyčerpala by ho. Proto je třeba volit na jejich PRO nízkoztrátové, asymetrické, ale zato efektivní odpovědi. V Rusku je zásoba nápadů na zajištění asymetrické strategické parity s potenciálním protivníkem. Asymetrická opatření je třeba zavést i v oblasti zahraničně – politické, diplomatické a dalších.

Rizika celkové nové studené války, t.j. vleklé konfrontace se spojenými silami Západu. Tomu se musí Rusko v každém případě vyhnout. S použitím rozumné politiky jaderného zadržování je to reálné. Základny pro nové vyzbrojování se dnes přesunuly blíže k ruským hranicím. Jsou budovány v Polsku, Rumunsku, ČR, Bulharsku a Turecku. V tomto případě má Rusko naději na posílení vztahu se "starou Evropou" prostřednictvím energetiky. Takto se může vyhnout protiruskému sjednocení Evropy. Bylo by také užitečné rozhýbat nové mezinárodní mírové hnutí.

Potenciálním spojencem Ruska v nových zbrojních závodech může být Čína. Zdá se, že má velkou starost o to, aby se ubránila raketo-jaderným útokům z amerických ponorek a využití strategického systému PRO na Aljašce a v Kalifornii i na bojových lodích USA a lodích japonských. (2) Čína má několik možností jak se potýkat s americkou PRO v severním Pacifiku. Američany to všechno hodně stojí. To, že se Čína stala vůdčí světovou mocností, ji nutí zajistit si nejen politickou, ale i vojenskou sílu. Proto je odpor USA k ní nevyhnutelný.

Riziko hospodářského propadu země je přímým následkem strategie "symetrických odpovědí". Naopak "asymetrické odpovědi" jsou stimulem k novým vědeckým a technologickým pokrokům, k rozvoji vojensko-průmyslového komplexu a ekonomiky vcelku. Ruská federace se zbavila mnohých nedostatků sovětskho hospodářského systému, které nedovolily Sovětskému svazu závody ve zbrojení vyhrát. Nynější přesunutí vysokých technologií do civilního sektoru je efektivnější než sovětský regulovaný systém.

Moskva by mohla změnit strategii. Závody ve zbrojení nahradit závody technologických inovací. RF má potřebný komplex vojenských technologií mimořádné důležitosti. Dobrou startovací úrovní jsou sovětské technologické základy.

Riziko psychologické války a informačních operací na diskreditaci mezinárodního postavení Ruska. Američané nikdy nejednali s Rusy otevřeně. Jejich taktikou je nakupení doplňujících podmínek ke každému kroku a snaha přelstít ruskou stranu. K tomu využívají technické a právní mezery v dohodách a jejich vyplňování pro sebe výhodnými dodatky. A mnoho dalších praktik.

Jako příklad může sloužit Smlouva o konvenčních ozbrojených silách v Evropě (CFE), podepsaná v Paříži. Nejprve USA a NATO tuto smlouvu využívaly k tlaku na Rusko, aby stáhlo svá vojska z Gruzie a Podněstří (i když to v dohodě nebylo). Sami však odmítli omezení vyzbrojení členů své aliance.

Pro Rusko je důležité vyhnout se chybám v taktice, kterých se při jednáních dopouštěl Sovětský svaz. Nadměrné utajování recipročních opatření zbavovalo možnosti objasnit jejich skutečné příčiny. USA potom interpretovaly sovětské kroky samy, podle toho jak se jim hodilo.

Co je třeba udělat, aby se úspěšně zneškodnilo nebezpečí přesně charakterizoval generál Ivašov. Podle něho je "jedinou možností převaha síly na straně Východu, v krajním případě parita sil". Západ nkdy nepřistoupí na rovnoprávné jednání o omezení nebo snížení zbrojení, cíti-li svou převahu. (3)

Cílem ruské politiky jaderného omezování je donutit politické vedení USA k rovnoprávnému partnerství s RF v otázkách odzbrojování a k odpovědnějšímu chování na mezinárodní scéně. A toho může být dosaženo jen z pozice síly.

(1) http://www.fondsk.ru/pview/2011/11/26/finish-perezagruzki.html

(2) http://vpk-news.ru/articles/8379

(3) http://www.sovross.ru/modules.php?name=News&file=print&sid=1043

Převzato z Fondsk.ru

***

Ekonomové boží milosti: Michail Lomonosov


Michail Antonov


Srpen 9, 2011


V listopadu ulynulo 300 let od narození Michaila Vasiljeviče Lomonosova (1711 – 1765), prvního ruského přírodovědce světového  významu, encyklopedisty, člověka univerzálních zájmů a schopností, jednoho z průkopníků fyzikální chemie, básníka, který vypracoval základy spisovného jazyka, umělce, historika, ochránce vzdělání a rozvoje domácí vědy.


Lomonosov zformuloval zákon o zachování hmoty a předložil mnoho prací v rozličných oborech. Byl rovněž ekonomem světové úrovně. Svými myšlenkami předčil i kolegy ze západní Evropy, kteří byli tehdy nositeli pokrokového poznání.


Jako student byl v roce 1736 ještě spolu se dvěma dalšími vyslán do Německa. Kromě dokončení vzdělání se tam měl seznámit s hornictvím a tavením kovů. Setrval tam přibližně 5 let a po návratu do Ruska uviděl zemi v rozkladu. Velká  mocnost, vytvořená Petrem I., byla pryč. Národní majetek byl rozkraden místními knížátky a cizími podvodníky, kteří měnili postupně Rusko v kolonii Západu. Jak napsal Puškin, bylo ruské bohatství "les a sádlo" vyváženo k výměně za luxusní předměty pro parazitující věrchušku. Námořní loďstvo zahnívalo. Armáda, která léta nedostávala peníze, se rozpadla. Nebyli pracující pro továrny a manufaktury.  Nebyli lidé na zemědělské práce. Nikdo z vlády se o to nestaral. Ve vládě byli cizinci, jimž nešlo o prospěch země, ale o vlastní kořistnické zájmy. Jim velel favorit carevny Anny Ivanovny Biron.


Lomonosov ze všeho nejdřív zajistil celkovou inventarizaci země: jaké má zdroje, jak je lze využít k posílení moci státu a k zlepšení života obyvatelstva. Jakmile nastoupil do místa, rozeslal do měst i obcí dotazníky s žádostí o sdělení informací o továrnách a podnicích, průmyslu, řemeslech a trzích, o historických dokumentech o osevních plochách, úrodách, přebytcích nebo nedostatku zbží a o dalších skutečnostech. Dostal to.


Za hlavní považoval udržení ruského národa a jeho přírůstek. Navrhl opatření pro zvyšování porodnosti a snížení úmrtnosti, až po požadavek ukončit "statkářské znevažování rolnictva". K tomu, aby bylo možno bránit nezávislost Ruska bylo nutno rozvíjet průmysl, především hutnictví. Přitom narážel na názor, že země má zůstat zemědělská, s tím, že pro průmysl  nejsou u Rusů podmínky.


Věděl, že Rusko má bohatství rud, ale nebyl, kdo by je využíval. Napsal základní práci – základy domácí geologie a mineralogie. Obsahovala přehled rud, příznaky jejich výskytu, organizaci průzkumných prací, budování dolů a další záležitosti.


Věděl, že síla Ruska je na Sibiři a v Severním ledovém oceánu, že je třeba se na tato území orientovat a věnovat pozornost Severní mořské cestě. Píše instrukce pro vedoucí expedic. Konstruuje optické i mechanické přístroje, dokonce lepší než jsou zahraniční. Je mezi nimi dalekohled a teploměr. Překládá do ruštiny návod na organizaci velkého zemědělského hospodářství, spis Liflandská ekonomika, který ještě doplnil o vlastní materiály z oboru zemědělství. Lomonosovovi byla jasná úloha vzdělávání Rusů. Němci přítomní v Akademii ruské osvícení brzdili. Nechtěli ztratit monopol na výnosná místa, natož ještě Rusku pomáhat na cestě k vzestupu. To by bylo pro Západ nebezpečím. Petrohradská Akademie byla složena z pozvaných a dobře placených západoevropských učenců a k Rusku neměla žádný vztah. Pracovním jazykem byla latina. Lomonosov chtěl změnu a psal rusky, přičemž znal 12 jazyků. Podařilo se mu protlačit ruské studenty do Akademie. Při Akademii otevřel gymnázium a zřídil stipendium. Zvláště se postaral o to, aby mohli studovat i mladí z nižších vrstev. V Moskvě se podařilo otevřít první ruskou univerzitu, na rozdíl od evropských byla bez bohoslovecké fakulty. Přednášelo se v latině i v ruštině. Zvláštní význam přikládal ekonomickým znalostem, snažil se o vytvoření příslušného časopisu "Interní ruské zprávy", to mu však nebylo povoleno.


Starost o dobro vlasti ho přiměla pracovat ve prospěch podnikání. Získal objekt a vybudoval tam továrnu na barevné sklo. Tato výroba kdysi v Rusku existovala, byla však zapomenuta. Nyní továrna předvedla báječné mozaiky a vzorky skloviny (např. zlatý rubín, který v Evropě neznali). Lomonosov rozvinul výrobu skleněných předmětů vysoké jakosti a širokého sortimentu. měl velké zakázky a byl by mohl ohromně zbohatnout, jenže pro něho byla hlavní věda. Poté, co dokázal schopnost Rusů vyrábět cokoliv a co otevřel cestu k exportu, už se k podnikání nevracel. Namísto toho si doma vybudoval dílnu, v níž si mohl zhotovovat badatelské přístroje.


Lomonosov nepřináležel k žádné ze dvou tehdejších evropských ekonomických škol. Merkantilisté nevěnovali pozornost zemědělství a fyziokraté ho považovali pouze za průmyslové odvětví. On hleděl především na rozvoj průmyslu, ale i zemědělství považoval významné. Vždyť se jím živila většina Rusů. Cílem ekonomiky bylo podle něho všestranné rozvinutí výrobních sil, zajištění hospodářské a politické nezávislosti Ruska a vytvoření podmínek pro růst jeho vojenské síly. Neviděl potřebu dalšího plnění státní pokladny a přibývání bohatství majetných vrstev. Staral se o rozvoj průmyslu vhodného k exportu produkce, o vzestup Sibiře a ruského severu. Ty byly dosud považovány jen za zdroj kožešin, vzácných  nerostů, ryb a podobně. Pracoval na velkém díle "O lepším státním hospodářství", které však nestačil dokončit. Ani jeden ze západních ekonomů nedokázal uvažovat v tak širokých dimenzích.


Lomonosov chtěl vypracovat univerzální pohled na vesmír, na místo lidstva v něm, na společnost a to vše založené na pravdě. Viděl dopředu a přiblížil se nauce nejen v oboru ekonomiky, ale i v národohospodářství. Krom výuky to zahrnuje i nakládání s výrobky, rozdělování příjmů, způsob vzdělávání, zdravotnictví a vojenskou sílu státu. Takové pojetí v současném Rusku chybí.


Převzato z File-rf.ru

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments