Svět ruskýma očima 129

Švýcarsko zavírá dveře před přistěhovalci

Pavel Černyšev


Duben 19, 2012


Švýcarská vláda se rozhodla podstatně snížit počet přistěhovalců z bývalých socialistických zemí, které před osmi lety vstoupily do EU. Jedná se o Maďarsko, Lotyšsko, Litvu, Polsko, Slovensko, Slovinsko, ČR a Estonsko. Švýcaři pro ně stanovili zvláštní kvóty. Budou tam mít možnost pobýt omezenou dobu, zatím 1 rok. Švýcarsko sice podepsalo Schengenskou dohodu a tyto země rovněž, ale přesto se lidem z nich omezuje pobyt.


Brusel se svých členů zastal. Ashtonová řekla, že Švýcarsko porušuje existující zákony o pohybu osob. Tyto zákony nedělají zeměpisné rozdíly mezi státy EU. Ovšem Švýcarsko členem EU není, takže Ashtonová mu nemůže nic nařizovat. Švýcaři se zachovali zdvořile, neposlali tuto dámu do háje, ale vysvětlili jí, že všechny požadavky EU dodrželi. Uvedli, že v roce 2011 převýšil počet povolení k trvalému pobytu osob z uvedených osmi zemí průměr třech předcházejících let. V tom případě už přicházejí ke slovu zákony o regulaci migrace.


Na rozdíl od Turků, Arabů, kosovských Albánců a afrických Černochů nejsou Poláci nebo Pobalťané nebezpečím pro švýcarskou státnost. Vyznávají křesťanství, nemají vyšší porodnost než rodilí Švýcaři a rychle se přizpůsobují. Přesto jsou s nimi problémy. Čeští občané mají srovnatelně vysokou životní úroveň. Pro Poláky, Maďary a Pobalťany je Švýcarsko svým způsobem země zaslíbená a členství v EU a v "Schengenu" jsou připraveni využít pro zbohatnutí svých relativně chudých zemí.


Nyní tvoří imigranti průměrně 22 % obyvatel Švýcarska. Více než čtvrtina jsou muslimové, především Turci a kosovští Albánci, dále Bosňáci, Arabové, Somálci a Kurdové. Mnozí z nich se nechtějí integrovat, ale počítají s tím, že budou žít podle šaríji. To rodilým Švýcarům vadí.


Agitace ultrapravé Lidové strany je zaměřena především proti muslimským přistěhovalcům. Dosáhla už zákazu výstavby minaretů a nyní je na řadě zákaz nošení parandži. Ale komplikace způsobují i přistěhovalci z dalších chudých zemí, z jižní Itálie, Španělska, Chorvatska, Srbska, Portugalska a z Polska. Pracují totiž levněji než rodilí Švýcaři. V důsledku toho se snižuje cena práce a vyvolává to nelibost místních. Pokud přistěhovalec počítá s občanstvím, připadne mu ještě plné sociální zajištění a určité výhody. To už způsobí podstatnou díru do rozpočtu země i do rozpočtu kantonů. Pro Lidovou stranu je to voda na mlýn. V parlamentních volbách roku 2007 i 2011 se umístila na prvním místě.


To, že Švýcaři hlasují pro Lidovou stranu, která žádá omezení přistěhovalectví, je způsobeno specifickými podmínkami Švýcarska, zemědělským charakterem území s konzervativním založením venkovanů. Obávají se, že migranti rozruší tradice, že vzroste kriminalita, která je mezi příchozími vyšší než mezi domácími.


Švýcarsko si svůj blahobyt vymohlo. Jeho systém je založen na jazykové a náboženské rovnováze vytvořené za staletí. Každá ze tří jazykových skupin má své území. Kromě tří jazykových skupin je oficiální rétorománský jazyk. V ohledu náboženském je přibližně stejný počet katolíků a protestantů.


Imigranti rovnováhu švýcarských občanů narušují. EU nemá právo jim do věci mluvit, Švýcarsko není součástí EU ani se do ní nechystá vstoupit. Je pravda, že třeba Poláci vnášejí svým příchodem méně nebezpečí než extrémně náboženští arabští muslimové, ale opatření je třeba přijímat ke všem příchozím stejná, byť by byli územně, kulturně nebo nábožensky Švýcarsku blízcí.


Převzato z Pravda.ru


***

Francie je s přistěhovalectvím ve slepé uličce

Vadim Truchačev


Duben 20, 2012


Postavení přistěhovalců bylo jedním z hlavních témat současné prezidentské kampaně. Nejen Le Penová, ale i Sarkozy se nechal slyšet, že v zemi je příliš mnoho imigrantů a je tedy třeba jejich počet snížit. Před rokem přiznal, že se multikulturalismus dostal do slepé uličky. K věci poskytl rozhovor expert na Francii z Ruské akademie věd Sergej Fedotov.


Mezi francouzské imigranty se obvykle počítají cizinci, ale i ti, kteří se narodili mimo Francii, avšak přijali její občanství. Ovšem statistiku imigrantů ve Francii zakazuje ústava. Podle ní je důležité, aby osoba byla Francouz, ať je jakékoliv krve. Údaje o přistěhovalcích se liší a pohybují se mezi 7 % až 9 % obyvatelstva. Vcelku imigranti i s potomky představují 19 % lidí žijícíh ve Francii. Do francouzské společnosti se imigranti těžko integrují, a to i ti, kteří se v ní už narodili, ale jsou "barevní". Až do osmdesátých let se zdála být asimilace cizinců úspěšná. Později se však předpoklad, že se mladí lidé severoafrického původu budou podílet na francouzských hodnotách, nepotvrdily. Tamější model integrace se dostal do slepé uličky. Lze připomenout rok 2005 a známé nepokoje Francouzů cizího původu.


Imigrantská mládež se nevčleňuje z různých příčin. Má nevýhodné sociální postavení, nízké vzdělání, špatné podmínky pro bydlení a i další. Dochází tak ke kulturním rozdílům a krizi multikulturní politiky.


Ukázalo se, že zákon z roku 1976 o sjednocování rodin je pro Francii problematický. Na jeho základě se tlačí do země vzdálení příbuzní přistěhovalců. Ročně přijíždí na 200 tisíc cizinců a 70 % z nich z důvodu připojení k rodině.. Tyto zákony už se zpřísnily v době, kdy byl Sarkozy ministrem vnitra, a pokračuje to i v období jeho prezidentské funkce. Automatické spojování rodin má být revidováno. Kdo bude chtít pozvat rodinu, bude muset mít práci, odpovídajcí příjem a bydlení. A ten, kdo bude přijíždět, bude muset ovládat francouzský jazyk. Splněny budou muset být všechny podmínky.


Mnozí ze sedmi milionů francouzských muslimů nejsou extrémně věřícími. Je třeba nesměšovat fundamentalisty a integrované muslimy, kteří přijali francouzské hodnoty.


Ve Francii žijí také obyvatelé kolonií (Guadeloupe, Reunion a další). Jejich životní úroveň je nižší než u obyvatel mateřské země. Francouzi však provádějí rozumnou politiku a nevylučují je ze způsobu života francouzské společnosti, takže ti se necítí jako vyčlenění. Přestože existují nacionalisté i separatisté, přesto se většina obyvatel zámořských území od Francie odtrhnout nechce.


Převzato z Pravda.ru


***

Netanjahu opět pod palbou "stanařů"

Jurij Sosinskij-Semichat

Duben 23, 2011

V Izraeli se připravuje další fáze politického boje, který vzplanul loni. Vůdci "stanového protestu" se snaží dojednat mezi sebou pokračování nátlaku na Netanjahuovu vládu. Chtějí žádat účinnější řešení sociálních otázek. Své úmysly sjednotit "stanaře" pod heslem boje za sociální spravedlnost oznámili vůdci hnutí Adari a Aran.

Všechny různorodé skupiny -"Benzinový protest", "Lid pro lid", "Lidová strana", "Hnutí za sociální spravedlnost","stanaři" z Haify, Netanye, Kirjat-Šmongu, všechny rozhořčené nesnesitelnou drahotou, uspořádaly před několika týdny kongres v Tel-Avivu. Zvolili radu nové sociální koalice, která se brzy představí na politické scéně (jak uvádí internetové vydání Zman.com).

Aran, který dříve vedl hnutí Jadid (Přítel) oznámil záměr vůdců hnutí pokračovat jednotně v loňských aktivitách.Vytvořená sociální koalice se má změnit na stranu socialistického křídla. Strana práce, která by v Knessetu měla hájit zájmy pracujících, zklamala své izraelské voliče laciným populismem. Mimosystémová opozice se snaží vytvořit novou politickou sílu opírající se o střední třídu. Její perspektivy však nejsou tak růžové, jak by se mohlo zdát.

Je něco jiného přivést na ulici desítky tisíc nespokojených a něco jiného připravit jednotný program a docílit protlačení svých kandidátů do Knessetu. Existuje riziko, že se strana rozpustí v ostatních levicových stranách. Není to totiž první snaha o sjednocení příznivců sociálníhi protestu.

"Stanová revoluce" začala po protestu dívky v Tel-Avivu proti drahotě bydlení. Postavila si stan a na Facebooku vyzvala k vytváření stanových městeček.

Policie občanským aktivistům zprvu nebránila. Největší počet se jich shromáždil v Tel-Avivu a na "pochod milionu" jich přišlo do telavivských ulic a na náměstí na 400 tisíc.Po příchodu chladného počasí počet stanů ubýval a zbylé policie sejmula s odůvodněním očisty a hygieny.

Politické hnutí však neskončilo. Taktická pauza byla využita pro zformování nových frakcí a uskupení. Strana Nový Izrael musela zahrnout síly stanového hnutí. Jeho lídři pohovořili s představiteli dřívější strany penzistů "Gil", se synovcem bývalého premiéra Olmerta Jairem Olmertem o vstupu do nové strany.

Avšak dosažení dohody v prostředí tak pestrém není možné. Dva vůdci ruskojazyčné části stanového protestu Pjatigorskij a Marom poslali redakci devátého kanálu otevřený dopis, který později přetiskl Zman.com. Byl v něm vysloven kategorický nesouhlas s postavením Daphne Lifové a jejích kolegů, kteří se považují za hlavní ideology stanové revoluce. Říká se v něm přímo: "Nezodpovědný přístup těchto osob k naléhavým problémům společnosti a nezodpovědná manipulace s nimi v zájmu ryze politických cílů jsou pro nás nepřijatelné. Nepřijatelné je rovněž tříštění vlastního protestu na telavivskou část a na ostatní Izrael. Většina těch, kteří potřebují řešit naléhavé problémy je právě z periferie." Autoři tohoto dopisu vyzývají ke sjednocení Rusů v Izraeli.

Příchod jara znamená pro vůdce protestního hnutí přípravu nových masových vystoupení. Letošní sezóna může být žhavá. Izraelští analytikové již vážně hovoří o nevyhnutelném pádu vlády nejpozději na podzim tohoto roku. V předvečer vyhlášení předčasných voleb se vůdci hnutí začali sjednocovat k vytvoření jednotné opoziční strany, která by mohla hájit zájmy střední třídy v Knessetu. Je pravděpodobné, že protestní akce proti vládě Netanjahua budou v létě obnoveny.

Převzato z Pravda.ru***

Chytrý štít

Andrej Jefremov

Duben 25, 2012

Ruský generální štáb ubezpečil, že v tomto roce bude uvedena v život společná protivzdušná obrana (PVO) Ruska a Běloruska. Bude pracovat s využitím nového digitálního systému řízení. To zajistí přesný elektronický algoritmus spolupůsobení všech vojskových propojení PVO určených k obraně unie na západní hranici. Krom toho se předpokládá možnost odvetného úderu na nepřítele v "autonomním režimu" podle rozhodnutí toho kterého velitelského stanoviště. Tato skutečnost je mimořádně důležitá. Právo operativní vojenské reakce na nebezpečí nakládá na jednu stranu na velitele stanovišť ohromnou odpovědnost a na druhou stranu od nich vyžaduje vysokou kompetentnost. Toto právo budou mít ruští i běloruští představitelé nejvyššího vedení, kteří budou mít přístup k novému elektronickému systému svazové PVO. Jinak to nelze, protože současné vedení války a všestranné přípravy na ni nutí vojenské velitele, aby dokázali přijmout jakkoliv složitá řešení v pár minutách, ne-li vteřinách.

V Bělorusku budou dvě taková strategická obranná stanoviště, ostatní budou v RF.

Digitální řídící systém společné PVO je zajištěn před vnějším zásahem Mobilního systému ozbrojených sil. Musí být velmi dobře chráněn před hackery všeho druhu. Je stále zdokonalován, na čemž se už pracuje více než deset let. Stále se modernizuje a posiluje se i úderná část. Do Běloruska i do Západního vojenského okruhu v Rusku jsou umisťovány komplexy S-400, Tor-M2 a jiné systémy PVO s různým dosahem.

Společná cvičení "Štít Svazu" jsou velmi efektivní. Předběžnou prověrkou prošel i nový digitální systém řízení PVO. Není pochyb, že jednotný obranný komplex Ruska a Běloruska bude adekvátní jakýmkoliv globálním hrozbám.

Převzato z File-rf.ru
0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments